Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до навчального зошита (частина 4) 

"Математика 1 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

СТОРІНКА 38

Завдання 1    Одиниці віднімають від (додають до) одиниць

65 + 2 = 60 + 5 + 2 = 60 + 7 = 67         69 – 4 = 60 + 9 – 4 = 60 + 5 = 65

 

Завдання 2   Десятки віднімають від (додають до) десятків

53 + 4 = 57      53 + 40 = 93       86 – 5 = 81       86 – 50 = 36

 

Завдання 3

87 – 50 = 80 + 7 – 50 = 30 + 7 = 37         49 + 20 = 40 + 9 + 20 = 60 + 9 = 69

 

СТОРІНКА 39

Завдання 4

48 – 6 = 40 + 8 – 6 = 40 + 2 = 42                32 + 5 = 30 + 2 + 5 = 30 + 7 = 37

29 + 60 = 20 + 9 + 60 = 80 + 9 = 89         54 – 20 = 50 + 4 – 20 = 30 + 4 = 34

75 + 3 = 70 + 5 + 3 = 70 + 8 = 78             62 – 30 = 60 + 2 – 30 = 30 + 2 = 32

66 – 4 = 60 + 6 – 4 = 60 + 2 = 62              95 – 40 = 90 + 5 – 40 = 50 + 5 = 55

46 + 2 = 40 + 2 + 6 = 40 + 8 = 48             98 – 60 = 90 + 8 – 60 = 30 + 8 = 38

 

Завдання 5

45 2 = 47               57 – 4 = 53           63 + 3 = 66             87 – 5 = 82

45 + 20 = 65             57 – 40 = 17         63 + 30 = 93            87 – 50 = 37

 

Завдання 6  Проста задача на знаходження суми

У гаражі було 25 легкових машин і 4 вантажні. Скільки всього ма­шин було в гаражі?

Легкові

Вантажні

Всього

25 машин

4 машини

?

Короткий запис

Легкові — 25 машин

Вантажні — 4 машини

Всього — ?

Схема

Розв’язання

25 + 4 = 29 (м.) – всього ма­шин було в гаражі

Відповідь: у гаражі всього 29 машин

 

СТОРІНКА 40

Завдання 1  Порозрядне додавання:

56 + 3 = 59                  56 + 3 = (50 + 6) + 3 = 50 + (6 + 3) = 50 + 9 = 59

56 + 30 = 86                56 + 30 = (50 + 6) + 30 = (50 + 30) + 6 = 80 + 6 = 86

Порозрядне віднімання:

56 – 3 = 53        56 – 3 = (50 + 6) – 3 = 50 + (6 – 3) = 50 + 3 = 53

56 – 30 = 26      56 – 30 = (50 + 6) – 30 = (50 – 30) + 6 = 20 + 6 = 26

 

Завдання 2

15 – 4 = 11      58 – 4 = 54     67 + 2 = 69     93 + 2 = 95     25 + 3 = 28    37 – 6 = 31

87 – 50 = 37    63 + 30 = 93   71 – 60 = 11   49 + 20 = 69    94 – 70 = 24    45 + 40 = 85

 

Завдання 3

53 + 4 = 5   42 + 4 = 46    23 + 5 = 28    53 + 40 = 93    21 + 60 = 81    16 + 40 = 56

86 – 3 = 83    74 – 50 = 24   27 – 3 = 24    86 – 30 = 56     38 – 6 = 32      81 – 60 = 21

 

Завдання 4

45 + 3 = 48           24 + 4 = 28        77 – 5 = 72       96 – 4 92

45 + 30 = 75         24 + 40 = 64       77 – 50 = 27     96 – 40 = 56

 

СТОРІНКА 41

Завдання 5  Сума більша, ніж доданок, а різниця менша, ніж зменшуване:

43 + 5 = 48      24 + 30 = 54    67  20 = 47    68  6 = 62    51 + 8 = 59

45  3 = 42      47 + 1 = 46      37 + 2 = 39      56 + 1 = 57

 

Завдання 6 Закономірність: цифри в однакових розрядах переставлені місцями, тому така зміна не впливає на результат:

45 + 2 = 47    76 + 3 = 79    51 + 30 = 81    27 + 60 = 87     51 + 6 = 57     21 + 60 = 81

42 + 5 = 47    73 + 6 = 79    31 + 50 = 81    67 + 20 = 87     56 + 1 = 57     61 + 20 = 81

 

Завдання 7

ВО = ВК + КС + СО = 6 см + 4 см + 2 см = 12 см

 

Завдання 8  Одиниці вимірювання

5 дм + 4 см  = 50 см + 4 см = 54 см                         3 дм + 9 см = 30 см + 9 см = 39 см

8 дм 6 см = 80 см + 6 см = 86 см                              9 дм 4 см = 90 см + 4 см = 94 см

2 дм 6 см = 20 см + 6 см = 26 см                              4 дм 7 см = 40 см + 7 см = 47 см

 

Завдання 9

1) Задача на різницеве порівняння

Іван Іванович побілив у парку 38 дерев, а Пе­тро Петрович — 20. На скільки менше дерев побілив Петро Петрович, ніж Іван Іванович?

Короткий запис

Іван Іванович — 38 дерев

Петро Петрович — 20 дерев, на ? менше

Схема

Розв’язання

38 – 20 = 18 (д.) – на стільки менше дерев побілив Петро Петрович, ніж Іван Іванович

Відповідь: Петро Петрович побілив на 18 дерев менше, ніж Іван Іванович

 

2) Задача на зменшення на деяке число

Іван Іванович пофарбував у парку 18 лавок, а Петро Петрович — на 10 менше. Скільки лавок пофарбував Петро Петрович?

Короткий запис

Іван Іванович — 18 лавок

Петро Петрович — ?, на 10 лавок менше

Короткий запис

Іван Іванович — 18 лавок

Петро Петрович — ?, стільки ж, але без 10 лавок

Схема

Розв’язання

18 – 10 = 8 (л.) – лавок пофарбував Петро Петрович

Відповідь: Петро Петрович пофарбував 8 лавок

 

СТОРІНКА 42

Завдання 1

78 + 1 = 79    79 – 70 = 9    9 + 40 = 49    49 – 1 = 48    48 + 30 = 78

 

Завдання 2  Задача на знаходження суми

За перший день фермер зібрав 27 м картоплі, а за другий – 30 м. Скільки мішків картоплі зібрав фермер за два дні?

Перший день

Другий день

Всього

27 мішків

30  мішків

?

Короткий запис

І день — 27 мішків

ІІ день — 30 мішків

Всього — ?

Схема

Розв’язання

27 + 30 = 57 (м.) – мішків картоплі зібрав фермер за два дні

Відповідь: за два дні фермер зібрав 57 мішків картоплі

 

Завдання 3   Обернені задачі (якщо одне числове дане задачі змінюється на шукане, а шукане стає даним, то одержуємо обернену задачу)

1)  Задача на знаходження суми

Бабуся спекла 10 пиріжків з вишнями і 8 пиріжків зі суницями. Скільки всього пиріжків спекла бабуся?

З вишнями

Зі суницями

Всього

10 пиріжків

8 пиріжків

?

Короткий запис

З вишнями — 10 пиріжків

Зі суницями — 8 пиріжків

Всього — ?

Схема

Розв’язання

10 + 8 = 18 (п.) – всього пиріжків спекла бабуся

Відповідь: бабуся спекла 18 пиріжків

 

2) Задача на знаходження невідомого доданка

Бабуся спекла 18 пиріжків з вишнями і суницями. Зі суницями спекла 10 пиріжків. Скільки пиріжків з вишнями спекла бабуся?

З вишнями

Зі суницями

Всього

?

8 пиріжків

18 пиріжків

Короткий запис

З вишнями — ?

Зі суницями — 8 пиріжків

Всього — 18 пиріжків

Схема

Розв’язання

18 – 8 = 10 (п.) – пиріжків з вишнями спекла бабуся

Відповідь: бабуся спекла 10 пиріжків з вишнями

 

3) Задача на знаходження невідомого доданка

Бабуся спекла 18 пиріжків з вишнями і суницями. Зі суницями спекла 10 пиріжків. Скільки пиріжків з вишнями спекла бабуся?

З вишнями

Зі суницями

Всього

10 пиріжків

?

18 пиріжків

Короткий запис

З вишнями — 10 пиріжків

Зі суницями — ?

Всього — 18 пиріжків

Схема

Розв’язання

18 – 10 = 8 (п.) – пиріжків зі суницями спекла бабуся

Відповідь: бабуся спекла 10 пиріжків зі суницями

 

Завдання 4

1 дм 6 см = 10 см + 6 см = 16 см                17 см = 10 см + 7 см = 1 дм 7 см

1 дм 8 см = 10 см + 8 см = 18 см                14 см = 10 см + 4 см = 1 дм 4 см

 

СТОРІНКА 43

Завдання 5   Обернені задачі

1) Задача на додавання

На перерві у класі було 15 учнів. Прийшли ще 3 учні. Скільки учнів стало в класі?

Було

Прийшли

Стало

15 учнів

3 учні

?

Короткий запис

Було — 15 учнів

Прийшли — 3 учні

Стало — ?

Схема

Розв’язання

15 + 3 = 18 (уч.) – учнів стало в класі

Відповідь: у класі стало 18 учнів 

 

2) Задачі на знаходження невідомого доданка

а)  Коли на перерві у клас прийшли 3 учні, у класі стало 18 учнів. Скільки учнів було в класі спочатку?

Було

Прийшли

Стало

?

3 учні

18 учнів

Короткий запис

Було — ?

Прийшли — 3 учні

Стало — 18 учнів

Схема

Розв’язання

18 – 3 = 15 (уч.) – учнів було в класі спочатку

Відповідь: спочатку у класі було 15 учнів

 

б)  У класі було 15 учнів. Коли на перерві прийшли ще учні, у класі стало 18 учнів. Скільки учнів прийшло в клас?

Було

Прийшли

Стало

15 учнів

?

18 учнів

Короткий запис

Було — 15 учнів

Прийшли — ?  

Стало — 18 учнів

Схема

Розв’язання

18 – 15 = 3 (уч.) – учнів прийшло в клас

Відповідь: у клас прийшли 15 учнів

 

Завдання 6

42 + 7 = (40 + 2) + 7 = 40 + 9 = 49             65 + 2 = (60 + 5) + 2 = 60 + 7 = 67

76 – 60 = (70 + 6) – 60 = 10 + 6 = 16           78 – 50 = (70 + 8) – 50 = 20 + 8 = 28

28 – 5 = (20 + 8) – 5 = 20 + 3 = 23              17 – 4 = (10 + 7) – 4 = 10 + 3 = 13

91 – 70 = (90 + 1) – 70 = 20 + 1 = 21           62 – 30 = (60 + 2) – 30 = 30 + 2 = 32

 

Завдання 7

45 + 2 = 47   76 + 3 = 79    22 + 30 = 52    58 + 40 = 98    32 + 6 = 38     32 + 60 = 92

42 + 5 = 47   73 + 6 = 79     32 + 20 = 52    48 + 50 = 98    36 + 2 = 38     62 + 30 = 92

 

Завдання 8

46 + 3 = 49    43 + 6 = 49   85 + 3 = 88    83 + 5 = 88    72 + 4 = 76    74 + 2 = 76

   

СТОРІНКА 44

Завдання 1   Рівняння

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти від’ємник

7 – 2 = 5         10 – 4 = 6  (бо 6 + 4 = 10)            8 – = 3  (бо 8 – 3 = 5)

5 – 5 = 0         10 – 3 = 7  (бо 7 + 3 = 10)            8 – = 7  (бо 8 – 7 = 1)

10 – 7 = 3       28 – 3 = 25 (бо 25 + 3 = 28)          70 – 40 = 30 (бо 70 – 30 = 40)

35 – 2 = 33     49 – 2 = 47 (бо 47 + 2 = 49)          8 – 2 = 4       30 – 10 = 20

 

Завдання 2

8 + 2 = 10            10 – 3 = 7            7 – 2 = 5              9 – 4 = 5

10 – 8 = 2             7 + 3 = 10           7 – 5 = 2              5 + 4 = 9

10 + 7 = 17          43 – 40 = 3          18 – 8 = 10

17 – 7 = 10           43 – 3 = 40          18 – 10 = 8

 

Завдання 3

1) Задачі на різницеве порівняння

Білочка знайшла 37 груш, а зайчик 7 груш. На скільки більше груш знайшла білочка, ніж зайчик?

Короткий запис

Білочка — 37 груш, на ? більше

Зайчик — 7 груш

Схема

Розв’язання

37 – 7 = 30 (г.) – на стільки більше груш знайшла білочка, ніж зайчик

Відповідь: білочка знайшла на 30 груш більше, ніж зайчик

 

Білочка знайшла 37 груш, а зайчик 7 груш. На скільки менше груш знайшов зайчик, ніж білочка?

Короткий запис

Білочка — 37 груш

Зайчик — 7 груш, на ? менше

Схема

Розв’язання

37 – 7 = 30 (г.) – на стільки менше груш знайшов зайчик, ніж білочка

Відповідь: зайчик знайшов на 30 груш менше, ніж білочка

 

2) Задача на зменшення на деяке число

Білочка знайшла 37 груш, а зайчик – на 30 груш менше. Скільки груш  знайшов зайчик?

Короткий запис

Білочка — 37 груш

Зайчик — ?, на 30 груш менше

Короткий запис

Білочка — 37 груш

Зайчик — ?, стільки ж, але без 30 груш 

Схема

Розв’язання

37 – 30 = 7 (г.) – груш знайшов зайчик

Відповідь: зайчик знайшов на 7 груш

 

Завдання 4

42 + 3 = 45     65 + 4 = 69    94 + 3 = 97    42 + 30 = 72    36 + 50 = 86

29 + 70 = 99   78 – 4 = 74     61 – 20 = 41   57 – 5 = 52

 

Завдання 5

26 + 2 = 28          55 + 4 = 59        68 – 5 = 63        49 – 3 = 46

26 20 = 4       55 + 40 = 95       68 – 50 = 38      49 – 30 = 19

Інші завдання дивись тут...