Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до навчального зошита (частина 2)

"Математика 1 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

Сторінка 2

Завдання 1 Натуральні числа

Непарні: 1, 3, 5, 7, 9   (5 + 2 = 7,  7 + 2 = 9)   Парні: 2, 4, 6, 8, 10 (6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10)

9, 7, 5, 3  (7 – 2 = 5, 5 – 2 = 3)                        10, 8, 6, 4  (8 – 2 = 6,  6 – 2 = 4)       

Завдання 2 9 — це 8 і ще 1  8 + 1 = 9      9 — це 10 без 1  10 – 1 = 9

Завдання 3   Банани – 7 штук, сливи – 9 штук, лимони – 8 штук, помідори – 8 штук, яблука – 8 штук, груші – 7 штук, вишні – 9 штук

 

Сторінка 3

Завдання 4

Короткий запис

Було – 7 риб

Припливло – 2 риби

Стало – ?

Схема

Вираз    7 + 2

Рівність   7 + 2 = 9

7 і 2 буде 9

Короткий запис

Було – 9 риб
Відпливло – 2 риби

Залишилось – ?

Схема

Вираз    9 – 2

Рівність  9 – 2 = 7

9 без 2 залишиться 7

Завдання 6 Взаємозв'язок дій додавання і віднімання

«Родина» чисел 3, 6, 9:  3 + 6 = 9     6 + 3 = 9     9 – 3 = 6    9 – 6 = 3

«Родина» чисел 4, 5, 6: 4 + 5 = 9      5 + 4 = 9     9 – 4 = 5    9 – 5 = 4

Завдання 7  Серед звірів гучним голосом вирізняються бегемот, лев і крокодил. Бегемот реве гучніше за лева, але тихіше від крокодила. Чий рик є найгучнішим? найтихішим?

К_______

Б____

Л__

 

Сторінка 4

Завдання 1,2

Числа, менші за 9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8     Числа, більші від 4, але менші за 9: 5, 6, 7, 8

Завдання 3  Порівняння чисел

8 < 9    5 < 8    2 < 7    3 < 6    9 < 10    9 > 6   2 < 9    1 < 9    3 < 9    7 < 9

Завдання 4   9 > 3   8 < 9   4 < 9    10 > 5   7 > 6    2 < 6     7 < 8     7 < 9

Завдання 5   Числа 5, 7, 2, 9, 1, 8, 4  в порядку збільшення (від меншого до більшого):

1, 2, 4, 5, 7, 8 

Завдання 6    6 + 2 = 9      4 + 3 = 7     4 + 4 = 8    3 + 3 = 6   5 + 3 = 8

 

Сторінка 5

Завдання 7

5 + 2 = 7     1 + 5 = 6     4 + 4 = 8     6 + 1 = 7    3 + 3 = 6      1 + 7 = 8

1 + 6 = 7     2 + 4 = 6     5 + 3 = 8     4 + 3 = 7    5 + 1 = 6      6 + 2 = 8

Завдання 8  Сума більша від доданку:    3 + 2 > 3       3 + 3 > 3    5 + 2 > 5

5 + 3 > 5       4 + 4 > 4     1 + 6 > 6         3 + 1 > 1       4 + 2 > 2    5 + 3 > 3

Завдання 9  У хлопчика було 4 цукерки. Друг дав йому ще 2. Скільки цукерок стало в хлопчика?

Було

Отримав

Стало

4 цукерки

2 цукерки

?

Короткий запис

Було — 4 цукерки

Отримав — 2 цукерки

Стало — ?

Схема

Вираз  4 + 2

Рівність  4 + 2 = 6

4 і 2 стане 6

 

Сторінка 6

Завдання 1

Вираз     5 + 3

Рівність  5 + 3 = 8

Вираз  8 – 6

Рівність  8 – 6 = 2

Завдання 2  Склад числа 9:  8 + 1 = 9    7 + 2 = 9     6 + 3 = 9   

5 + 4 = 9    4 + 5 = 9    3 + 6 = 9   2 + 7 = 9    1 + 8 = 9

Віднімання від числа 9: 9 – 8 = 1   9 – 7 = 2     9 – 3 = 6   

9 – 4 = 5    9 – 5 = 4    9 – 6 = 3    9 – 7 = 2     9 – 8 = 1

Завдання 3    5 + 4 = 9      3 + 3 – 6     6 + 2 = 8    5 + 3 = 8    6 + 3 = 9    5 + 3 = 7

Завдання 4

«Родина» чисел 1, 8, 9:   1 + 8 = 9    8 + 1 = 9     9 – 1 = 8     9 – 8 = 1

«Родина» чисел 2, 7, 9:   2 + 7 = 9    7 + 2 = 9     9 – 2 = 7     9 – 7 = 2

«Родина» чисел 3, 6, 9:   3 + 6 = 9    6 + 3 = 9     9 – 3 = 6     9 – 6 = 3

 

Сторінка 7

Завдання 5

Вираз   5 + 4

Вираз   9 – 4

Завдання 6    9 < 4    6 < 7     8 > 2   1 < 10     1 < 4    9 > 3    6 < 8    7 < 10

Завдання 7

Сума більша за доданок:  4 + 4 > 4    5 + 2 > 5     6 + 3 > 6

Різниця менша, ніж зменшуване:  6 – 1 < 6       9 – 2 < 9      9 – 1 <  9

Завдання 8  Василь, Олег та Іван змагалися з бігу. Хто з них прибіг першим, хто — другим, а хто — третім, якщо Василь прибіг не першим і не другим, а Іван — не другим?

Міркуємо так.

Хлопці

Першим

Другим

Третім

Умова

Василь

 

 

+

не першим і не другим

Олег

 

+

 

 

Іван

+

 

 

не другим

2 спосіб

Якщо Василь прибіг не першим і не другим, то він прибіг третім.

Якщо Іван прибіг не другим, то він прибіг першим.

Олег прибіг другим.

Відповідь: першим прибіг Іван.

 

Сторінка 8

Завдання 1      Числа більші від 2, але менші за 6:  3, 4, 5    

Числа менші за 9, але більші від 4:  5, 6, 7, 8   Числа більші від 7, але менші за 9:  8

Завдання 2  Які числа, попередні до даних чисел:

6 і 5      5 і 4       2 і 1     3 і 2      1 і 0

Завдання 3   4 < 7    9 > 6    5 < 8    1 < 7    7 > 4    9 > 8   3 < 9   6 < 9   2 < 5   9 > 8

Завдання 4

4 + 4 = 8    3 + 5 = 8    5 + 2 = 7    1 + 6 = 7    6 + 2 = 8     1 + 7 = 8

3 + 4 = 7    4 + 3 = 7    3 + 3 = 6    5 + 1 = 6    3 + 6 = 9     1 + 8 = 9

Завдання 5   7 + 2 > 7    9 – 3 < 9    4 + 4 > 4    5 – 4 < 5     7 + 1 > 7    5 + 1 > 5

 

Сторінка 9

Завдання 6

1) Групи фігур за кольором: сині, червоні.

2) Групи фігур за розміром: великі, малі.

3) Групи фігур за формою: квадрати, круги.

Завдання 7   5 + 1 = 6   7 – 1 = 6    8 + 1 = 9    6 – 1 = 5    3 + 1 = 4     9 – 1 = 8

Завдання 8

Було — 5 курчат

Прийшло — 4 курчат

Стало — ?

Схема

Вираз   5 + 4

Було — 9 курчат

Пішло — 4 курчат

Залишилось — ?

Схема

Вираз   9 – 4

Сторінка 10

Завдання 1

Перед числом 9 знаходиться 8 чисел:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8    Числа за числом 9: 10, 11,…

Завдання 2 

Перші десять чисел у натуральному ряді в прямому по­рядку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10

Перші десять чисел у натуральному ряді зворотному порядку: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Завдання 3   10 — це 9 і 1  9 + 1 = 10     10 — це 11 без 1  11 – 1 = 10

Завдання 4

1) Групи фігур за формою: круги і трикутники  (3 + 7)

2) Групи фігур за розміром: великі і малі  (2 + 8)

3) Групи фігур за кольором: сині і червоні (5 + 5)

 

Сторінка 11

Завдання 5  Числовий натуральний ряд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Перед числом 4 є три числа, а після числа 4 – 5 чисел.

Завдання 6  У поїзді 10 вагонів. Нумерація вагонів починається з голови поїзда. Хлопчик сів у п'ятий вагон. Визнач, скільки вагонів попереду цього вагона і скільки позаду.

Міркуємо так. Якщо хлопчик сів у п’ятий вагон, тоді перед ним 4 вагони.

Якщо є 10 вагонів і хлопчик сів у п’ятий вагон, тоді після нього 5 вагонів  (10 – 5 = 5).

Завдання 7  У поїзді 10 вагонів. Наш вагон восьмий, якщо лічити від голови поїзда. У якому вагоні за номером ми їдемо, якщо вести лічбу від хвоста поїзда?

Міркуємо так. Між 8 і 10 вагоном 3 вагони  (10 – 8 + 1 = 3), тому їдемо у третьому вагоні від хвоста поїзда.

 

Сторінка 12

Завдання  1   

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Завдання 2

10 > 4    6 <  10    10 > 3   7 < 10   8 < 10    10 > 7   10 = 10    1 < 10

Завдання 3  Склад числа 8:

7 + 1 = 8    3 + 5 = 8    2 + 6 = 8    4 + 4 = 8    1 + 7 = 8    5 + 3 = 8   6 + 2 = 8

Склад числа 7: 3 + 4 = 7    2 + 5 = 7   1 + 6 = 7  5 + 2 = 7    4 + 3 = 7    6 + 1 = 7

Склад числа 9:  6 + 3 = 9    7 + 2 = 9   4 + 5 = 9   8 + 1 = 9    3 + 6 = 9  

2 + 7 =  9   5 + 4 = 9    1 + 8 = 9           

Завдання 4

9 > 7    5 < 8    8 < 9    7 > 5    8 >   6 < 8     3 < 7     6 < 9

Завдання 5

Доданок менший від суми: 6 < 6 + 1     1 < 1 + 4    1 < 1 + 1    4 < 4 + 2   5 < 5 + 3

Зменшуване більше, ніж різниця: 4 > 4 – 3    7 > 7 – 1     6 > 6 – 1    7 > 7 – 2

 

Сторінка 13

Завдання 6       9 + 1 = 10 (кабан ласував жолудями)

10 – 1 = 9 (мишка ласувала зернятками)          9 – 1 = 8 (білочка ласувала горіхами)

Завдання 7

«Сусіди» числа 2:  1, 3     2 + 1 = 3     «Сусіди» числа 3: 2 і 4     3 – 1 = 2

«Сусіди» числа 4:  3, 5     4 – 1 = 3      «Сусіди» числа 6: 5 і 7     6 + 1 = 7

«Сусіди» числа 7:  6, 8     7 + 1 = 8     «Сусіди» числа 5: 4 і 6    5 – 1 = 4

Завдання 8  Учні розглядали зображення баобаба, банана і барбариса. Ба­нан — не дерево і не кущ. Баобаб — не кущ і не трава. Установи відповідності, з'єднай на схемі відповідні пари.

Міркуємо так.

 

кущ

дерево

трава

Умова

Баобаб

 

+

 

не кущ і не трава

Банан

 

 

+

не дерево і не кущ

Барбарис

+

 

 

 

2 спосіб

Якщо баобаб — не кущ і не трава, то він дерево.

Якщо банан – не кущ, то він трава.

Барбарис – кущ.

Відповідь: баобаб – дерево, банан – трава, барбарис – кущ

 

Сторінка 14

Завдання 1

Було — 3 ґудзики

Забрали — 3 ґудзики

Залишилось — ?

Схема

Вираз   6 – 3 

Рівність   6 – 3 = 3

6 без 3 залишиться 3 

Було — 5 ґудзиків

Доклали — 1 ґудзик

Стало — ?

Схема

Вираз   5 + 1

Рівність   5 + 1 = 6

5 і 1 стане 6

Завдання 2  Склад числа 10

9 + 1 = 10     8 + 2 = 10      7 + 3 = 10      6 + 4 = 10       5 + 5 = 10

4 + 6 = 10     3 + 7 = 10      2 + 8 = 10      1 + 9 = 10

Завдання 3  Доповнення до числа 10:

6 + 4 = 10     9 + 1 = 10     8 + 2 = 10    5 + 5 = 10    7 + 3 = 10   2 + 8 = 10    3 + 7 = 10

 

Сторінка 15

Завдання 4   Склад числа 10:

1 + 9 = 10      2 + 8 = 10      3 + 7 = 10     4 + 6 = 10    5 + 5 = 10

6 + 4 = 10      7 + 3 = 10      8 + 2 = 10     9 + 1 = 10

Завдання 5

5 + 4 = 9   4 + 3 = 7   5 + 5 = 10   4 + 6 = 10   6 + 2 = 8   6 + 3 = 9

Завдання 6

«Родина» чисел 1, 9, 10:  1 + 9 = 10    9 + 1 = 10    10 – 1 = 9     10 – 9 = 1

«Родина» чисел 2, 8, 10:  2 + 8 = 10    8 + 2 = 10    10 – 2 = 8     10 – 8 = 2

«Родина» чисел 3, 7, 10:  3 + 7 = 10    7 + 3 = 10    10 – 3 = 7     10 – 7 = 3

Завдання 7 На кущі було 7 ягід. 5 ягід з'їв равлик. Виконай відповідну схему. За­пиши рівність, за якою дізнаємося, скільки ягід залишилося на кущі.

Короткий запис

Було — 7 ягід

З’їв —  5 ягід

Залишилось — ?

Схема

Вираз   7 – 5

Рівність  7 – 5 = 2

7 без 5 залишиться 2

 

Сторінка 16

Завдання 1

Числа, більші від 7, але менші за 10:  8, 9

Числа більші від 1, але менші за 6:  2, 3, 4, 5

Числа менші за 8, але більші від 2: 3, 4, 5, 6, 7

Числа менші за 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Завдання 2   Які числа, наступні до даних

5 і 6       3 і 4     6 і  7        4 і 5       2 і 3       1 і 2

Завдання 3  

«Сусіди» числа 5: 4 і 6      5 + 1 = 6      «Сусіди» числа 5: 4 і 6      5 – 1 = 4

«Сусіди» числа 9: 8 і 10    9 – 1 = 8       «Сусіди» числа 7: 6 і 8    7 – 1 = 6

«Сусіди» числа 6: 5 і 7      6 – 1 = 5       «Сусіди» числа 6: 5 і     6 + 1 = 7

«Сусіди» числа 8: 7 і 9      8 + 1 = 9      «Сусіди» числа 4: 3,       4 + 1 = 5

«Сусіди» числа 8: 7 і 9      8 – 1 = 7

Завдання 4  Рівняння

5 + 1 = 6  (бо 6 – 1 = 5)        5 – 1 = 4  (бо 4 + 1 = 5)        6 + 1 = 7  (бо 7 – 1 = 6)

10 – 1 = 9  (бо 9 + 1 = 10)     9 + 1 = 10  (бо 10 – 1 = 9)     5 – 1 = 4  (бо 5 – 4 = 1)

1 + 1 = 2   (бо 2 – 1 = 1)       9 – 1 = 8  (бо 8 + 1 = 9)        4 + 1 = 5  (бо 5 – 1 = 4)

Завдання 5

7 – 1 = 6      5 + 1 = 4     3 + 1 = 4      9 – 1 = 8     6 – 1 = 5

8 – 1 = 7      10 – 1 = 9    4 + 1 = 5     9 + 1 = 10

Інші завдання дивись тут...