Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Заїка А."

СТОРІНКА 123  ЗАВДАННЯ БДЖІЛКИ-ТРУДІВНИЦІ

Завдання 1 

1 дес. = 10 од.       З дес. = 30 од.       5 дес. = 50 од.

1 дм = 10 см          3 дм = 30 см          5 дм = 50 см

Завдання 2

Числа схожі: мають однакові цифри.

Числа відрізняються: цифрами у розрядах.

13 = 1 дес. 3 од.

31 = 3 дес. 1 од.

32 = 3 дес. 2 од.

23 = 2 дес. 3 од.

38 = 3 дес. 8 од.

83 = 8 дес. 3 од.

19 = 1 дес. 9 од.

91 = 9 дес. 1 од.

45 = 4 дес. 5 од.

54 = 5 дес. 4 од.

65 = 6 дес. 5 од.

56 = 5 дес. 6 од.

Завдання 3

1) задача на зменшення на деяке число

У вазі 8 яблук, а груш на 3 менше. Скільки груш?

2) задача на різницеве порівняння

У вазі 8 яблук і 5 груш. На скільки яблук більше, ніж груш?

3) задача на знаходження невідомого доданку

У вазі 8 яблук, а решта — груші. Скільки груш, якщо всього 13 фруктів?

Завдання 4 Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо значення виразів, потім порівнюємо отримані результати.

20 + 30 = 30 + 20

переставний закон додавання

27 – 7 < 37 – 7

де менше зменшуване, там менша різниця

30 + 40 > 30 + 30

де більший доданок, там більша сума

42 + 2 < 43 + 3

де менші доданки, там менша сума

43 + 12 > 43 – 12

сума більша, ніж різниця

73 – 73 = 36 – 36

0 = 0

� Продовж утворювати двоцифрові числа. Порівняй перше й останнє з утворених чисел.

98, 87, 76, 65, 64, 43, 32, 21, 10               98 > 10

 

СТОРІНКА 124  НУМЕРАЦІЯ В МЕЖАХ 100

Завдання 1

6 дес. і 3 од. = 63     7 дес. 1 од. = 71      8 дес. 6 од. = 86

Завдання 2

Прилічуванням по 1 від 60 до 70: 60 і 1 – буде 61, 61 і 1 – буде 62, 62 і 1 – буде 63, 63 і 1 – буде 64, 64 і 1 – буде 65, 65 і 1 – буде 66, 66 і 1 – буде 67, 67 і 1 – буде 68, 68 і 1 – буде 69, 69 і 1 – буде 70, 70 і 1 – буде 71.

Числа від 70 до 80: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.

Числа від 80 до 90: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90.

Числа від 90 до 100: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Завдання 3  Числа восьмого десятка:

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.

Завдання 4 Обернені задачі

1) проста задача на знаходження від’ємника

Було 35 кг моркви. Після того як щось продали, залишилося ще 20 кг. Скільки кілограмів моркви продали?

Короткий запис

Було — 35 кг

Продали — ?

Залишилось — 20 кг

Схема

Розв’язання

35 – 20 = 15 (кг) – кілограмів моркви продали.

Відповідь: продали 15 кілограмів моркви.

2) проста задача на знаходження зменшуваного

Після того, як продали 15 кг моркви, ще залишилось 20 кг. Скільки кілограмів моркви було спочатку?

Короткий запис

Було — ?

Продали — 15 кг

Залишилось — 20 кг

Схема

Розв’язання

20 + 15 = 35 (кг) – кілограмів моркви було спочатку.

Відповідь: спочатку було 35 кілограмів моркви.

� Хто з дітей був влучнішим?

1 + 4 + 5 + 5 = 15 (оч.) – очок у Василини.

1 + 2 + 3 + 5 = 11 (оч.) – очок у Петрика.

15 > 11   Василина була влучнішою.

 

СТОРІНКА 125  ДЕСЯТКОВИЙ СКЛАД ЧИСЕЛ

Завдання 1, 2 Розрядна лічба

66 = 6 дес. 6 од.      78 = 7 дес. 8 од.    87 = 8 дес. 7 од.

35 = 3 дес. 5 од.      89 = 8 дес. 9 од.

Завдання 3  «Сусіди» числа – попереднє і наступне числа:

18

20

40

45

60

70

90

100

17, 19

19,21

39,41

44,46

59,61

69,71

89,91

99,101

18 – 1 = 17

18 + 1 = 19

20 – 1 = 19

20 + 1 = 21

40 – 1 = 39

40 +1 = 39

45 – 1 = 44

45 + 1 = 46

60 – 1 = 59

60 + 1 = 61

70 – 1 = 69

70 +1 = 71

90 – 1 = 89

90 + 1 = 91

100 – 1 = 99

100 + 1 = 101

Знайти наступне до кожного числа – це додати 1 до кожного числа:

19

39

25

41

50

69

79

99

20

40

26

42

51

70

80

100

19 + 1 = 20

39 + 1 = 40

25 + 1 = 26

41 + 1 = 42

50 + 1 = 51

69 + 1 = 70

79 + 1 = 80

99+ 1 = 100

Завдання 4 Подібну задачу можна розглядати як на віднімання, так і на знаходження невідомого доданку

Діти купили сувенірну ляльку за З0 грн. Продавце­ві вони дали 1 купюру в 100 грн. Якою буде решта (здача)?

Короткий запис

Було — 100 грн

Покупка — 30 грн                                 

Залишилось (решта) — ?

Розв’язання

100 – 30 = 70 (грн)

Короткий запис

Покупка — 30 грн

Решта — ?

Всього — 100 грн

Розв’язання

100 – 30 = 70 (грн)

Відповідь: 70 гривень решти.

�  П’ятьма точками пряма поділиться на 6 частин.

П’ятьма точками коло поділиться на 5 частин.

 

СТОРІНКА 126  ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 100

Завдання 1 Скільки всього одиниць у двох числах стовпчика? А скільки десятків?

10 = 1 дес. = 10 од

32 = 3 дес. 2 од. = 32 од

53 = 5 дес. 3 од. = 53 од.

46 = 4 дес. 6 од. = 46 од.

77 = 7 дес. 7 од. = 77 од.

12 = 1 дес. 2 од. = 12 од.

23 = 2 дес. 3 од. = 23 од.

31 = 3 дес. 1 од. = 31 од.

Завдання 2

67 + 1 = 68

66 + 2 = 68

83 + 0 = 83

59 + 20 = 79

744 = 70

0 + 99 = 99

83 + 3 = 86

3220 = 12

100100 = 0

90 + 5 = 95

955 = 90

9590 = 5

Завдання 3  Проста задача на знаходження від’ємника

На дитячому майданчику гралося 17 дітей. Коли кілька дітей пішло додому, на майданчику зали­шилося 10 дітей. Скільки дітей пішло додому?

Було

Пішло

Залишилось

17 дітей

?

10 дітей

Короткий запис

Було — 17 дітей

Пішло — ?

Залишилось — 10 дітей

Схема

Розв’язання

17 – 10 = 7 (д.) – дітей пішло додому.

Відповідь: додому пішло 7 дітей.

� Птах – трикутники, круги, точки; ялинка – трикутник, чотирикутники; сонце – круг; заєць – круги, овали, точки; морква – трикутники, чотирикутник; будинок – трикутник, квадрати, чотирикутник.

 

СТОРІНКА 127  ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 100

Завдання 1 Продовжили ряди чисел

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,100.

Завдання 2

Порозрядне додавання25 + 43 = 68

25 + 43 = (20 + 5) + (40 + 3) = (20 + 40) + (5 + 3) = 60 + 8 = 68

Порозрядне віднімання5621 = 35

56 – 21 = (50 + 6) – (20 + 1) = 50 + 6 – 20 – 1 = (50 – 20) + (6 – 1) = 30 + 5 = 35

Завдання 3

Перший доданок — 84, другий — 15. Яка їх сума?  84 + 15 = 99

Суми двох однакових доданків:  5 + 5 = 10    10 + 10 = 20   

20 + 20 = 40     30 + 30 = 60      40 + 40 = 80    50 + 50 = 100

Завдання 4

Зменшуване — 75, від'ємник — 32. Яка їх різниця? 75 – 32 = 43

Різниця чисел:  5 – 5 = 0    15 – 15 = 0     27 – 27 = 0     99 – 90 = 9

Різниця однакових чисел дорівнює нулю.

Завдання 5 Обернені задачі

1) Проста задача на збільшення на деяке число

В Ігоря 15 значків, а в Софії — на 14 більше. Скільки значків у Софії?

Короткий запис

Ігор — 15 значків

Софія — ?, на 14 значків більше

Схема                 

Розв’язання

15 + 14 = 29 (зн.) – значків у Софії.

Відповідь: у Софії 29 значків.

2) Проста задача на зменшення на деяке число

У Софії 29 значків, а в Ігоря на 14 менше. Скільки значків в Ігоря?

Короткий запис

Софія — 29 значків

Ігор — ?, на 14 значків менше

Схема                 

Розв’язання

29 – 14 = 15 (зн.) – значків у Ігоря.

Відповідь: в Ігоря 15 значків.

� Хто із тварин (їжак, черепаха, заєць) переможе в змаганнях з бігу? Заєць.

 

СТОРІНКА 128  МЕТР. ДІЇ З ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ

Завдання 1, 2, 3 Одиниці вимірювання

3 м + 4 м = 7 м

30 см – 20 см = 10 см

15 кг + 10 кг = 25 кг

89 кг – 80 кг = 9 кг

40 л + 25 л = 65 л

58 л – 18 л = 40 л

Завдання 4

Доданок + Доданок = Сума

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

Доданок

71

2

10

90

Доданок

4

39 – 2 = 37

79 – 10 = 69

90 – 60 = 30

Сума

71 + 4 = 75

39

79

60

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

Зменшуване

96

45

73 + 5 = 78

90

Від’ємник

4

45 – 5 = 40

5

90 – 60 = 30

Різниця

96 – 4 = 95

5

73

60

СТОРІНКА 129  АРИФМЕТИЧНІ дії з ЧИСЛАМИ

Завдання 1

Доданок + Доданок = Сума.

54 + 25 = 79  Сума більша, ніж доданок. Сума набільша.

Завдання 2

5 + 5 = 10

25 + 13 = 38

7634 = 42

9716 = 81

50 + 50 = 100

40 + 60 = 100

100 – 40 = 60

100 – 60 = 40

80 – 80 = 0

80 + 0 = 80

0 + 80 = 80

800 = 80

37 – 7 + 20 = 30 + 20 = 50

59 – 50 + 60 = 9 + 60 = 69

44 – 44 + 44 = 0 + 44 = 44

50 + 5 – 55 = 55 – 55 = 0

Завдання 3 Проста задача на збільшення на деяке число

Довжина класу 8 м. Довжина коридору на 20 м більша. Яка довжина коридору?

Короткий запис

Класу — 8 м

Коридору — ?, на 20 м більше

Схема                 

Розв’язання

8 + 20 = 28 (м) – довжина коридору.

Відповідь: довжина коридору 28 метрів.

Завдання 4  Виміряй довжину кожного відрізка ламаної. Знайди довжину ламаної.

АК = АВ + ВС + СК

Завдання 5

40 – 3 < 40

різниця менша, ніж зменшуване

7 < 12 + 7

доданок менший, ніж сума

60 + 5 > 60 – 5

сума більша, ніж різниця

50 + 8 > 50

сума більша за доданок

80 – 10 < 80

різниця менша, ніж зменшуване

30 + 2 < 30 + 4

де менший доданок, там менша сума

� Коли мене тричі збільшити на 2 одиниці, я стаю десяткою. Яке я число?

2 + 2 + 2 = 8 – сума збільшення.

□ + 8 = 10  Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, тому 10 – 8 = 2 – шукане число.

 

СТОРІНКА 130 АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ З ЧИСЛАМИ

Завдання 1

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

43 – 20 = 23   Зменшуване більше, ніж від’ємник. Зменшуване більше, ніж різниця. Зменшуване найбільше.

Завдання 2  Різницеве порівняння

Круги – 5, трикутники – 2, чотирикутники – 3.

5 – 2 = 3 (ф.) – на стільки більше кругів, ніж трикутників.

Відповідь: на 3  (5 > 2 на 3)

Завдання 3

16 + 3 + 1 = 17 + 1 = 18

16 – 3 – 3 = 13 – 3 = 10

82 + 3 + 4 = 85 + 4 = 89

82 – 1 – 1 = 81 – 1 = 80

56 – 4 + 4 = 56

71 + 5 – 6 = 76 – 6 = 70

Завдання 4

1) Проста задача на різницеве порівняння

У каструлі налили 5 л води, у відро – 10 л. На скільки більше літрів води у відрі, ніж у каструлі?  10 – 5 = 5 (л)

2) Проста задача на знаходження суми

Рис заважив 2 кг, борошно – 3 кг, цукор – 10 кг. Яка маса покупки? 2 + 3 + 10 = 15 (кг)

3) Проста задача на знаходження суми

У першому мотку 13 м нитки, у другому – 25 м. Яка загальна довжина двох ниток? 13 + 25 = 38 (м)

4) Проста задача на різницеве порівняння

У першому мотку 13 м нитки, у другому – 25 м. На скільки менше метрів ниток у першому мотку?  25 – 13 = 12 (м)

5) Проста задача на різницеве порівняння

У першому мотку 13 м нитки, у другому – 25 м. На скільки більше метрів ниток у другому мотку?  25 – 13 = 12 (м)

� На скільки сума чисел 37 і 12 більша від першого доданка? від другого доданка?

(37 + 12) – 37 = 12                 (37 + 12) – 12 = 37

Сума більша від одного доданка на значення іншого доданку.

 

СТОРІНКА 131 ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ. ОПЕРАЦІЇ З ГРОШИМА

Завдання 1

Монети: 10 к., 50 к. 1 грн                Купюра: 1 грн

Завдання 2

43 > 42               40 < 41              34 > 24

Завдання 3, 4  Де більше грошей? На скільки?

10 + 10 + 10 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 40 (грн) – грошей у І стосі.

10 + 10 + 10 + 10 = 40 (грн) – грошей у ІІ стосі.

40 = 40      40 – 40 = 0 (грн)   грошей однаково

Завдання 5

20 > 10                10 < 20

�  Ми — три числа, і всі однакові. Знайди ці числа.

20 + 20 + 20 = 60

Інші завдання дивись тут...