Інші завдання дивись тут...

 

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Заїка А."

СТОРІНКА 49   ЧИСЛО 10, ЗАПИС ЧИСЛА 10

Завдання 1

Десять відрізків, десять пальців, десять гривень, десятеро мишенят, десята година.

Завдання 2

Оди-ни-ця су-му-ва-ла:

— Ну чо-му о-дин — так ма-ло? От з ну-лем во-на здру-жи-лась, Чи-сло «де-сять» у-тво-ри-лось.

Завдання 3  Склад числа 10:

10 = 1 + 9   10 = 2 + 8    10 = 3 + 7    10 = 4 + 6    10 = 5 + 5   10 = 6 + 4   10 = 7 + 3    10 = 8 + 2    10 = 9 + 1

Завдання 4

10 – це 9 і ще 1

Було — 9

Додали — 1

Стало — 10

9 + 1 = 10

9 – це 10 без 1

Було — 10

Відняли — 1

Залишилось — 9

10 – 1 = 9

� 1 дес. = 10

 

СТОРІНКА 50

Завдання 1   Довжина відрізка 6 см.

Завдання 2

6 + 1 = 7   шість плюс один дорівнює семи

3 + 1 = 4   до трьох додати 1 – буде 4

7 – 1 = 6    сім мінус один дорівнює шести

8 – 1 = 7    від восьми відняти 1 – буде 7

4 + 2 = 6   чотири плюс два дорівнює шести

4 – 2 = 2   чотири мінус два дорівнює двом

5 + 0 = 5   п’ять плюс нуль дорівнює п’яти

0 + 5 = 5   нуль плюс п’ять дорівнює п’яти

Завдання 3 Порівняння чисел 

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати:

2 + 3 = 6 – 1 (5 = 5)     3 + 3 < 8 – 1 (6 < 7)

2 + 2 < 4 + 1 (4 < 5)     5 + 2 > 5 + 0 (7 > 5)

3 + 4 > 4 (сума більша за доданок)

4 + 3 > 4 – 3 (сума більша від різниці)

8 + 0 = 8 – 0 (8 = 8)     10 – 1 < 0 + 10 (9 < 10)

� на малюнку 3 пари взуття (тапочки, сандалі, туфлі).

1 пара = 2 штуки

 

СТОРІНКА 51

Завдання 1  Прості задачі на віднімання

1) Було 5 чистих зошитів. Списали 1 зошит. Скільки чистих зошитів залишилося? 

Було

Списали

Залишилось

5 зошитів

1 зошит

?

Короткий запис

Було — 5 зошитів

Списали — 1 зошит

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

5 – 1 = 4 (з.) – чистих зошитів залишилось.

Відповідь: залишилось 4 чистих зошити.

2) У папці було 6 зошитів. На урок витягнула 2 зошити. Скільки зошитів залишилося в папці? 

Було

Витягнула

Залишилось

6 зошитів

2 зошити

?

Короткий запис

Було — 6 зошитів

Витягнула — 2 зошити

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

6 – 2 = 4 (з.) – зошитів залишилось у папці.

Відповідь: у папці залишилось 4 зошити.

Завдання 2  Підкреслили неправильні рівності та нерівності

Рівності:   4 + 2 = 6    4 + 2 = 5    7 = 7    5 = 7

Нерівності: 6 < 8    6 > 8     8 – 2 < 7     3 + 2 > 2

Завдання 3  Задача на знаходження суми

На першому столі 6 склянок молока, а на другому – 4 склянки молока. Скільки склянок молока на двох столах?

Один стіл

Другий стіл

Всього

6 склянок

4 склянки

?

Короткий запис

І стіл — 6 склянок

ІІ стіл — 4 склянки

Всього — ?

Схема

Розв’язання

6 + 4 = 10 (скл.) – склянок молока на двох столах.

Відповідь: на двох столах 10 склянок молока.

Завдання 4 Маємо 5 купюр по 1 грн, 2 купюри по 2 грн. Як розміняти 5 грн трьома способами, використав­ши будь-які з купюр?

Міркуємо так: 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1      5 = 2 + 1 + 1 + 1     5 = 2 + 2 + 1

� У кімнаті біля кожної стіни — два коти, у кожному кутку по одному коту. Скільки найменше котів може бути в кімнаті?

Міркуємо так. Найменше котів може бути 4 у кутках. Буде по одному в кожному кутку. Два коти також будуть біля кожної стіни.

 

СТОРІНКА 52  ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ, ЛАМАНА

Завдання 1  Натуральні числа

Маємо ряд чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Назви «меншого сусіда» числа 6. Яке з чисел ряду найменше; найбільше?

Міркуємо так. «Сусідами» числа 6 є числа 5 і 7. Серед них число 5 – менший «сусід». Найменше число ряду – 1,  а найбільше число ряду – 10

Завдання 2

Групи ламаних по кольору (блакитні, рожеві) та по виду (незамкнені, замкнені).

Замкнені ламані утворили дві фігури: чотирикутник, шестикутник.

Завдання 3  Склад числа 10:

10 = 1 + 9    10 = 2 + 8     10 = 3 + 7    10 = 4 + 5   10 = 5 + 5

10 = 6 + 4    10 = 7 + 3     10 = 8 + 2    10 = 9 + 1

� На циферблаті червоного годинника 12 чисел (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) та 10 цифр (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

На циферблаті блакитного годинника 12 чисел (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) та 10 цифр (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

На циферблаті зеленого годинника 2 числа (12, 15) та 3 цифри (1, 2, 5)

 

СТОРІНКА 53  ЗБІЛЬШЕННЯ ЧИСЛА НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ

Завдання 1 Складена задача на два запитання

У Данилка 4 горішки, у Настуні стільки ж та ще 2. Скільки горішків у Настуні? У кого більше горішків? На скільки?

Короткий запис №1

Данилко — 4 горішки

Настуня — ?, 4 горішки і 2 горішки

Схема

Короткий запис №2

Данилко — 4 горішки

Настуня — 6 горішків, на ? більше

Схема

План розв’язування

1) Скільки горішків у Настуні?

2) У кого більше горішків? На скільки?

Розв’язання

1) 4 + 2 = 6 (г.) – горішків у Настуні.

2) 6 > 4   у Настуні більше горішків, ніж у Данилка

6 – 4 = 2 (г.) – на стільки більше горішків у Настуні, ніж в Данилка.

Відповідь: у Настуні 6 горішків, на 2 горішки більше, ніж у Данилка.

Завдання 2  Задача на збільшення на деяке число

У Богдана 5 яблук, у Соломії — на 3 більше. Скільки яблук у Соломії?

Короткий запис

Богдан — 5 яблук

Соломія — ?, на 3 яблука більше

Схема

Розв’язання

5 + 3 = 8 (яб.) – яблук у Соломії.

Відповідь: у Соломії 8 яблук.

Завдання 3

1 + 1 = 2    один збільшити на один – буде два

3 + 1 = 4    до трьох додати один, буде чотири

5 + 1 = 6    п’ять плюс один дорівнює шести

7 + 1 = 8    сім збільшити на один – буде вісім

2 – 1 = 1    від двох відняти один, буде один

3 – 1 = 2    три мінус один дорівнює двом

5 – 1 = 4    п’ять зменшити на один – буде чотири

7 – 1 = 6    від семи відняти один, буде шість

0 + 5 = 5    нуль збільшити на п’ять – буде п’ять

2 + 4 = 6    до двох додати чотири, буде шість

4 – 0 = 4    від чотирьох відняти нуль, буде чотири

7 – 7 = 0    сім мінус сім дорівнює нулю

Рівняння. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок:

1 + 2 = 3    (оскільки 3 – 2 = 1)      2 + 5 = 7    (оскільки 7 – 5 = 2)

6 + 1 = 7    (оскільки 7 – 1 = 6)      0 + 5 = 5    (оскільки 5 – 5 = 0)

� Тобі пообіцяли розповісти 2 казки, а розпові­ли більше. Скільки казок могли розповісти? На скільки це більше?

Міркуємо так.

3 > 2 на 1    3 – 2 = 1

4 > 2 на 2    4 – 2 = 2

 

СТОРІНКА 54   ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЛА НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ

Завдання 1  На столі було 5 цукерок. Якщо діти поласують ними, то цукерок стане на 2 менше. Скільки цуке­рок залишиться?

1 спосіб (задача на зменшення на деяке число)

Короткий запис

Було — 5 цукерок

Залишиться — ?, на 2 цукерки менше

Короткий запис

Було — 5 цукерок

Залишиться — ?, стільки ж, але без 2 цукерок

Схема

Розв’язання

5 – 2 = 3 (ц.) – цукерок залишиться.

2 спосіб (задача на віднімання)

Було

З’їли

Залишилось

5 цукерок

2 цукерки

?

Короткий запис

Було — 5 цукерок

З’їли — 2 цукерки

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

5 – 2 = 3 (ц.) – цукерок залишиться.

Відповідь: залишиться 3 цукерки.

Завдання 2

7 – 2 = 5   від семи відняти два, буде п’ять

6 – 2 = 4   від шести відняти два, буде чотири

5 – 2 = 3   від п’яти відняти два, буде три

4 – 2 = 2   від чотирьох відняти два, буде два

Перше число в першому стовпчику зменшується на 1

2 + 2 = 4   два плюс два дорівнює чотирьом

4 + 2 = 6   чотири плюс два дорівнює шести

7 + 2 = 9   сім збільшити на два – буде дев’ять

8 + 2 = 10  вісім збільшити на два – буде десять

2 – 2 = 0    два мінус два дорівнює нулю

5 + 4 = 9   п’ять збільшити на 4 – буде дев’ять

3 + 6 = 9   до трьох додати шість, буде дев’ять

3 – 0 = 3   три мінус нуль дорівнює трьом

8 – 8 = 0   від восьми відняти вісім, буде нуль

0 + 5 = 5   нуль додати п’ять дорівнює п’яти

4 + 5 = 9   чотири збільшити на п’ять – буде дев’ять

5 + 5 = 10  п’ять плюс п’ять дорівнює десяти

Завдання 3

4 + 1 = 5      6 + 1 = 7       8 – 6 = 7     5 – 2 = 3

� Чи однакові дії дівчинки? Дії протилежні: кладе один вазон, бере інший вазон.

� Якою стане довжина олівця, коли змалюється загострений стержень? 10 см – 1 см = 9 см

 

СТОРІНКА 55   ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ, КУТ

Завдання 1

Числові вирази: 5 + 1, 6 – 1, 4 + 3, 4 – 3

5 + 1 = 6      6 – 1 = 5     4 + 3 = 7    4 – 3 = 1

Нерівності: 5 > 1, 5 < 10, 10 > 4    Рівності: 6 = 6

Завдання 2

0 + 2 = 2    до нуля додати два, буде два

0 + 3 = 3    нуль плюс три дорівнює трьом

2 + 0 = 2    два плюс нуль дорівнює двом

3 + 0 = 3    до трьох додати нуль, буде три

2 + 2 = 4    два плюс два дорівнює чотирьом

3 + 2 = 5    три збільшити на два – буде п’ять

2 – 2 = 0     два мінус два дорівнює нулю

3 – 3 = 0     три зменшити на три – буде нуль

2 – 0 = 2     два мінус нуль дорівнює двом

3 – 0 = 3     від трьох відняти нуль, буде три

Завдання 4  Задача на збільшення на деяке число

Довжина шурупа 4 см, цвях на 2 см довший. Яка довжина цвяха?

Короткий запис

Шуруп — 4 см

Цвях — ?, на 2 см довший

Схема

Розв’язання

4 + 2 = 6 (см) – довжина цвяха.

Відповідь: довжина цвяха 6 сантиметрів.

� У трикутника – 3 кути, 3 сторони, 3 вершини. У чотирикутника – 4 кути, 4 сторони, 4 вершини.

Інші завдання дивись тут...