Інші завдання дивись тут...


 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Заїка А."

СТОРІНКА 56

Завдання 1

Один стовп, двоє їжаків, п’ять книжок, вісім олівців.

Завдання 2 

Числа в порядку зростання (збільшення): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Завдання 3

9 + 1 = 10     дев’ять збільшити на один – буде десять

8 + 2 = 10     до восьми додати два, буде десять

10 – 1 = 9      десять зменшити на один – буде дев’ять

10 – 10 = 0    від десяти відняти десять, буде нуль

10 – 2 = 8      десять мінус два дорівнює восьми

10 – 0 = 10    десять мінус нуль дорівнює десяти

10 – 3 = 7      десять мінус три дорівнює восьми

10 + 0 = 10    до десяти додати нуль, буде десять

10 – 5 = 5      десять зменшити на п’ять – буде п’ять

0 + 5 = 5       до нуля додати п’ять, буде п’ять

Завдання 4  Проста задача на віднімання

На озері 5 качок. Скіль­ки їх залишиться, якщо дві відлетить?

Було

Відлетіло

Залишиться

5 качок

2 качки

?

Короткий запис

Було — 5 качок

Відлетіло — 2 качки

Залишиться — ?

Схема

Розв’язання

5 – 2 = 3 (к.) – качок залишиться.

Відповідь: залишиться 3 качки.

� Якщо число зменшити на кілька одиниць, а по­тім збільшити на це саме число одиниць, то отри­маємо попереднє число: 5 – 3 + 3 = 5

 

СТОРІНКА 57   ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ 1

Завдання 1

Натуральні числа, більші від 5 і менші від 8:  6 (шість), 7 (сім)

Завдання 2

Таблиця додавання числа 1:  1 + 1 = 2      2 + 1 = 3      3 + 1 = 4      4 + 1 = 5      5 + 1 = 6      6 + 1 = 7      7 + 1 = 8      8 + 1 = 9      9 + 1 = 10

Таблиця віднімання числа 1:  2 – 1 = 1      3 – 1 = 2      4 – 1 = 3       5 – 1 = 4     6 – 1 = 5     7 – 1 = 6      8 – 1 = 7       9 – 1 = 8        10 – 1 = 9

Завдання 3  Порівняння чисел

5 + 1 > 5  (сума більша за доданок)

5 – 1 <  5  (різниця менша, ніж зменшуване)

7 + 1 > 7   (сума більша за доданок)

 

Завдання 4

� 1) Задача на додавання

В Оленки було 6 ручок. Вона купила ще 2 ручки. Скільки ручок стало в дівчинки?

Було

Купила

Стало

6 ручок

2 ручки

?

Короткий запис

Було — 6 ручок

Купила — 2 ручки

Стало — ?

Схема

Розв’язання

6 + 2 = 8 (р.) – всього ручок стало в дівчинки.

Відповідь: у дівчинки стало 8 ручок.

2) Задача на знаходження суми

Оленка купила 6 зелених ручок і 2 червоні. Скільки всього ручок купила дівчинка?

Зелені

Червоні

Всього

6 ручок

2 ручки

?

Короткий запис

Зелені — 6 ручок

Червоні — 2 ручки

Всього — ?

Схема

Розв’язання

6 + 2 = 8 (р.) – всього ручок купила дівчинка.

Відповідь: дівчинка купила 8 ручок.

� 1) Задача на віднімання

В Оленки було 8 ручок. Вона списала 2 ручки. Скільки ручок залишилось у  дівчинки?

Було

Списала

Стало

8 ручок

2 ручки

?

Короткий запис

Було — 8 ручок

Списала — 2 ручки

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

8 – 2 = 6 (р.) – ручок залишилось у дівчинки.

Відповідь: у дівчинки залишилось 6 ручок.

2) Задача на різницеве порівняння. В Оленки було 6 зелених ручок і 2 червоні ручки. На скільки більше зелених ручок, ніж червоних?

Короткий запис

Зелені — 6 ручок, на ? більше

Червоні — 2 ручки

Схема

Розв’язання

6 – 2 = 4 (р.) – на стільки більше зелених ручок, ніж червоних.

Відповідь: на 4 ручки більше зелених, ніж червоних.

3) Задача на різницеве порівняння

В Оленки було 6 зелених ручок і 2 червоні ручки. На скільки менше червоних ручок, ніж зелених?

Короткий запис

Зелені — 6 ручок

Червоні — 2 ручки, на ? менше

Схема

Розв’язання

6 – 2 = 4 (р.) – на стільки менше червоних ручок, ніж зелених.

Відповідь: на 4 ручки менше червоних, ніж зелених.

 

СТОРІНКА 58   ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ПО 1

Завдання 1 Додавання числа 1

3 + 1 + 1 = 4 + 1 = 5      5 – 1 – 1 = 4 – 1 = 3

Завдання 2  Цвіло 6 маків. Потім розцвів ще 1 мак, а згодом ще 1. Скільки цвіте маків?

6 + 1 + 1 = 8 (маків)

Завдання 3  На гілці 5 листочків. Вітер зірвав 1 листочок, потім ще 1. Скільки листочків залишилося?

5 – 1 – 1 = 3 (листочки)

Завдання 4

6 + 1 = 7

7 + 1 = 8

3 + 1 + 1 = 5

4 + 1 + 1 = 6

4 – 1 = 3

3 – 1 = 2

5 – 1 – 1 = 3

6 – 1 – 1 = 4

Завдання 5 

Довжина сірникової коробки 5 см.

� Додаванням двох однакових чисел утворюються числа (парні):

2 = 1 + 1    4 = 2 + 2    6 = 3 + 3    8 = 4 + 4    10 = 5 + 5

Додаванням трьох однакових чисел утворюються такі числа:

3 = 1 + 1 + 1          6 = 2 + 2 + 2       9 = 3 + 3 + 3

 

СТОРІНКА 59  ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ 2

Завдання 1    4 + 2 = 4 + 1 + 1 = 6      5 – 2 = 5 – 1 – 1 = 3

Завдання 2

5 + 2 = 5 + 1 + 1      5 + 1 + 1 = 5 + 2

5 – 2 = 5 – 1 – 1       5 – 1 – 1 = 5 – 2

Завдання 3

Додавання числа 2: 1 + 2 = 3     2 + 2 = 4     3 + 2 = 5     4 + 2 = 6      5 + 2 = 7      6 + 2 = 8     7 + 2 = 9      8 + 2 = 10    

Віднімання числа 2:  3 – 2 = 1     4 – 2 = 2      5 – 2 = 3     6 – 2 = 4     7 – 2 = 5       8 – 2 = 6       9 – 2 = 7      10 – 2 = 8

Завдання 4

� Задача на збільшення на деяке число

На першій тарілці 3 крашанки, а на другій – на 2 більше. Скільки крашанок на другій тарілці?

Короткий запис

І тарілка — 3 крашанки

ІІ тарілка — ?, на 2 крашанки більше

Схема

Розв’язання

3 + 2 = 5 (кр.) – крашанок на другій тарілці.

Відповідь: на другій тарілці 5 крашанок.

� Задача на зменшення на деяке число

На першій тарілці 4 писанки, а на другій – на 2 менше. Скільки писанок на другій тарілці?

Короткий запис

І тарілка — 4 писанки

ІІ тарілка — ?, на 2 писанки менше

Схема

Розв’язання

4 – 2 = 2 (п.) – писанок на другій тарілці.

Відповідь: на другій тарілці 2 писанки.

 

СТОРІНКА 60   ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ 3

Завдання 1   5 + 3 = 5 + 1 + 2    7 – 3 = 7 – 2 – 1

Завдання 2

Додавання частинами:  5 + 3 = 5 + (1 + 2) = 5 + 1 + 2 = 6 + 2 = 8

Віднімання частинами:   6 – 3 = 6 – (2 + 1) = 6 – 2 – 1 = 4 – 1 = 3

Завдання 3

7 + 3 = 10    

7 + 1 + 1 + 1 = 10

7 + 2 + 1 = 10

7 + 1 + 2 = 10

8 – 3 = 5

8 – 1 – 1 – 1 = 5

8 – 2 – 1 = 5

8 – 1 – 2 = 5

Завдання 4

6 + 3 = 9

10 – 3 = 7

5 + 3 = 8

9 – 3 = 6

4 + 3 = 7

7 – 3 = 4

3 + 3 = 6

6 – 3 = 3

Завдання 5 Задача на знаходження суми

Купили 4 телефони і 3 смартфони. Скільки всього пристроїв купили?

Телефони

Смартфони

Всього

4 пристрої

3 пристрої

?

Короткий запис

Телефони — 4 пристрої

Смартфони — 3 пристрої

Всього — ?

Схема

Розв’язання

4 + 3 = 7 (пр.) – всього пристроїв купили.

Відповідь: купили 7 пристроїв.

� Зручний спосіб обчислення

3 + 5 – 5 = 5 – 5 + 3 = 3

10 – 6 + 6 = 6 – 6 + 10 = 10

3 + 4 – 3 = 3 – 3 + 4 = 4

 

СТОРІНКА 61   ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ 3

Завдання 1

Додавання числа 31 + 3 = 4    2 + 3 = 5     3 + 3 = 6     4 + 3 = 7     5 + 3 = 8        6 + 3 = 9       7 + 3 = 10

Віднімання числа 3:   4 – 3 = 1      5 – 3 = 2     6 – 3 = 3     7 – 3 = 4      8 – 3 = 5      9 – 3 = 6       10 – 3 = 7

Завдання 2

4 + 3 = 7      7 – 3 = 4

3 + 3 = 6      6 – 3 = 3

5 + 3 = 8      8 – 3 = 5

6 + 3 = 9      9 – 3 = 6

7 + 3 = 10     10 – 3 = 7

Завдання 3  Задача на збільшення на деяке число

Для класу планували купити 6 комп'ютерів, а купили на 3 більше. Скільки комп'ютерів купили?

Короткий запис

Планували — 6 комп'ютерів

Купили — ?, на 3 комп'ютери більше

Короткий запис

Планували — 6 комп'ютерів

Купили — ?, стільки ж і ще 3 комп'ютери

Схема

Розв'язання

6 + 3 = 9 (к.) – комп'ютерів купили.

Відповідь: купили 9 комп'ютерів.

Завдання 4

Блакитна стрічка довша, ніж зелена. Зелена стрічка коротша, ніж блакитна. Зелена стрічка ширша, ніж блакитна. Блакитна стрічка вужча, ніж зелена.

Блакитна стрічка довша, а зелена – коротша. Зелена стрічка ширша, а блакитна – вужча.

Завдання 5

Накресли відрізок АВ завдовжки 5 см. Накресли відрізок ОС, довжина якого на 3 см більша. Яка довжина відрізка ОС?

ОС = 5 см + 3 см = 8 см

� Ми — два «сусідні» числа. Наша сума — 7. Які ми числа?

Міркуємо так:  7 = 3 + 4

 

СТОРІНКА 62   НА́ЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ДОДАВАННІ

Завдання 1  Суми

5 + 1 = 6     до п'яти додати один, буде шість

8 + 1 = 9     вісім збільшити на один – буде дев'ять

5 + 2 = 7     п'ять плюс два дорівнює семи

7 + 2 = 9     до семи додати два, буде дев'ять

4 + 1 = 5     чотири плюс один дорівнює п'яти

7 + 3 = 10   сім збільшити на три – буде десять

4 + 2 = 6    чотири збільшити на два – буде шість

7 + 0 = 7    до семи додати нуль, буде 7

Завдання 2, 3

Перший доданок + Другий доданок = Сума

2 + 3 = 5     3 + 2 = 5      4 + 3 = 7

3 + 4 = 7     3 + 6 = 9      6 + 3 = 9

Завдання 4

1) Задача на знаходження суми

Дідусь знайшов 7 грибів, а онук – 2 гриби. Скільки всього знайшли грибів?

Дідусь

Онук

Всього

7 грибів

2 гриби

?

Короткий запис

Дідусь — 7 грибів

Онук — 2 гриби

Всього — ?

Схема

Розв'язання

7 + 2 = 9 (гр.) – всього грибів знайшли.

Відповідь: знайшли 9 грибів.

2) Задача на знаходження суми

Дідусь знайшов 5 грибів, а онук – 4 гриби. Скільки всього знайшли грибів?

Дідусь

Онук

Всього

5 грибів

4 гриби

?

Короткий запис

Дідусь — 5 грибів

Онук — 4 гриби

Всього — ?

Схема

Розв'язання

5 + 4 = 9 (гр.) – всього грибів знайшли.

Відповідь: знайшли 9 грибів.

3) Задача на знаходження невідомого доданка

Дідусь з онуком знайшли 9 грибів. Онук знайшов 3 гриби. Скільки грибів знайшов дідусь?

Дідусь

Онук

Всього

?

3 гриби

9 грибів

Короткий запис

Онук — 3 гриби

Дідусь — ?

Всього — 9 грибів

Схема

Розв'язання

9 – 3 = 6 (гр.) – грибів знайшов дідусь.

Відповідь: дідусь знайшов 6 грибів.

Завдання 5  Для перших класів придбали 3 телевізори, для других — стільки ж. Скільки придбали телевізорів для двох класів?

І класи

ІІ класи

Всього

3 телевізори

стільки ж

?

Короткий запис

І класи — 3 телевізори

ІІ класи — стільки ж

Всього — ?

Схема

Розв'язання

3 + 3 = 6 (т.) – телевізорів придбали для двох класів.

Відповідь: для двох класів придбали 6 телевізорів.

� Сума може містити різну кількість доданків (від двох і більше):

5 + 3 = 8    5 + 1 + 2 = 8     5 + 1 + 1 + 1 = 8

Інші завдання дивись тут...