Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 673 Ділення на число 4

Ділене : Дільник = Частка

Ділене

32

28

8

36

16

12

20

24

Дільник

4

4

4

4

4

4

4

4

Частка

8

7

2

9

4

3

5

6

Завдання 674

Числа, які водночас діляться на 2 і на 3, тобто діляться на 6 (оскільки 6 = 2 • 3)

Числа, які водночас діляться на 3 і на 4, тобто діляться на 12 (оскільки 12 = 3 • 4)

Числа, які водночас діляться на 2, на 3 і на 4, тобто діляться на 12 (оскільки 12 = 3 • 4 = 3 • 2 • 2)

 

Завдання 675 Ознайомлення з дробами

12 : 4 = 3. Число 3 — це четверта частина, або чверть від числа 12.

12 : 2 = 6. Число 6 — це половина від числа 12.

12 : 3 = 4. Число 4 — це третя частина, або третина від числа 12.

Оскільки при однаковому діленому частка більша там, де менше ділене, половина найбільша, а четвертина найменша.

Знайшли четверту частину від чисел 8, 16, 28, 36 (поділили на число 4):

8 : 4 = 2    16 : 4 = 4    28 : 4 = 7     36 : 4 = 9

 

Завдання 676  Складена задача на знаходження суми добутків

Висота даної вежі 6 клітинок (на червону цеглинку припадає 2 клітинки, а на синю – 4 таких клітинки). Скільки клітинок становитиме висота вежі, по­будованої із 5 таких червоних і 4 синіх цеглинок?

1 спосіб

Короткий запис

Червоні — ? кл., 5 цеглинок по 2 клітинки

Сині — ? кл., 4 сині цеглинки по 4 клітинки                         

Всього — ?

1) 2 • 5 + 4 • 4 = 10 + 16 = 26 (кл.)

2 спосіб

Короткий запис

Чотирикратна висота — ? кл., 4 цеглинки по 6 клітинок

Червона цеглина — 2 клітинки

Всього  — ?

1) 6 • 4 + 2 =  24 + 2 = 26 (кл.)

3 спосіб

Короткий запис

Висота — ?, ( ? кл., 5 цеглинок по 6 клітинок) без 4 клітинок

1) 6 • 5 – 4 =  30 – 4 = 26 (кл.)

Завдання 677

Добуток чисел 6 і 4:  6 • 4 = 24    Різниця чисел 24 і 4: 24 – 4 = 20     Частка чисел 24 і 4:  24 : 4 = 6

 

Завдання 678

1) Суму чисел 10 і 6 поділити на 4:  (10 + 6) : 4 = 16 : 4 = 4

2) Від добутку чисел 8 і 4 відняти їх частку:  8 • 4 – 8 : 4 = 32 – 2 = 30

3) Суму чисел 6 і 3 поділити на їх різницю:  (6 + 3) : (6 – 3) = 9 : 3 = 3

 

Завдання 679 Ділення

1) Даринка намалювала 8 квадратів. Познач половини цих квадратів.

8 : 2 = 4 (кв.)

□□□□ | □□□□

2) Даринка намалювала 8 квадратів. Познач четвертини цих квадратів.

8 : 4 = 2 (кв.)

□□ | □□ | □□ | □□

Завдання 680 Порядок дій

46 – 24 : 4 = 46 – 6 = 40

59 – 16 : 4 = 59 – 4 = 55

42 – 12 : 4 = 42 – 3 = 39

36 : 4 + 28 = 9 + 28 = 28 + 10 – 1 = 37

28 : 4 + 43 = 7 + 43 = 40 + 10 = 50

2 : 2 + 16 = 1 + 16 = 17

79 – 18 : 2 = 79 – 9 = 70

28 + 27 : 3 = 28 + 9 = 20 + 17 = 37

41 – 32 : 4 = 41 – 8 = 41 – 10 + 2 = 33

Завдання 681

а

36

24

16

8

28

32

20

12

а : 4

9

6

4

2

7

8

5

3

Завдання 682

Чи є в таблиці ділення на 4 рівність, у якій частка більша, ніж ділене? Ні.

Міркуємо так, оскільки ділене завжди більше, ніж частка, якщо дільник відмінний від одиниці.

Чи є в таблиці ділення на 4 рівність, у якій частка більша, ніж дільник? Так.

Міркуємо так, наприклад, 36 : 4 = 9, 9 > 4.

 

Завдання 683 Складена задача на різницеве порівняння часток

У двох братів було 12 гривень. Олег узяв собі половину, а Юрко — третю частину від загальної кількості. На скільки більше гривень узяв Олег, ніж Юрко?

Короткий запис

Олег — ?, половина від усього; на ? грн більше, ніж Юрко

Юрко — ?, третина від усього

Всього — 12 грн

Вираз   12 : 2 – 12 : 3

План розв'язування

1) Скільки гривень узяв Олег?

2) Скільки гривень узяв Юрко?

3) На скільки більше гривень узяв Олег, ніж Юрко?

Розв’язання

1) 12 : 2 = 6 (грн) – гривень узяв Олег.

2) 12 : 3 = 4 (грн) – гривень узяв Юрко.

3) 6 – 4 = 2 (грн) – на стільки більше гривень узяв Олег, ніж Юрко.

Відповідь: на 2 гривні більше узяв Олег, ніж Юрко.

 

Завдання 684

Букви біля чисел, що діляться на 4: ЧОБІТ, букви біля чисел, що діляться на 3: БОЛОТО.

 

Завдання 685  СІК, КУТ

 

Завдання 686

6 • 4 = 24    24 : 3 = 8   8 • 4 = 32    32 – 20 = 12     12 : 2 = 6

 

Завдання 687 Складена задача на віднімання суми від числа

На полиці стояло 40 книжок. Хлопчик 8 ра­зів брав із полиці по 4 книжки. Скільки книжок залишилося на полиці?

Було

Брав

Залишилось

40 книжок

8 разів по 4 книжки

?

Короткий запис

Було — 40 книжок

Брав — ? кн., 8 разів по 4 книжки

Залишилось — ?

Вираз    40 – 4 • 8

Короткий запис №1

Брав — ? кн., 8 разів по 4 книжки

Короткий запис №2

Було — 40 книжок

Брав — 36 книжки

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки книжок взяв?

2) Скільки книжок залишилося на полиці?

Розв’язання

1) 4 • 8 = 32 (кн.) – книжок взяв.

2) 40 – 32 = 8 (кн.) – книжок залишилося на полиці.

Відповідь: на полиці залишилось 8 книжок.

 

Завдання 688

28 : 4 • 2 = 7 • 2 = 14

8 : 4 : 2 = 2 : 2 = 1

24 : 4 : 3 = 6 : 3 = 2

21 : 3 • 4 = 7 • 4 = 28

16 : 4 • 3 = 4 • 3 = 12

14 : 2 – 7 = 7 – 7 = 0

36 – 20 : 4 = 30 – 5 = 25

18 + 12 : 4 = 18 + 3 = 18 + 2 + 1 = 21

28 – 36 : 4 = 28 – 9 = 28 – 8 – 1 = 19

Завдання 689

Зменшили числа 24, 16, 28, 8, 36 на 4 (відняли число 4): 20, 12, 24, 4, 32

Зменшили числа 24, 16, 28, 8, 36 у 4 рази (поділили на число 4): 6, 4, 7, 2, 9

 

Завдання 690 Доба

Короткий запис

Була — 6 год

Минуло — ?

Стала — 8 год вечора

Розв’язання

8 год вечора = 20 год

20 год – 6 год = 14 год

Короткий запис

Була — 8 год 55 хв

Минуло — ?

Стала — 9 год 15 хв вечора

Розв’язання

9 год 15 хв вечора = 21 год 15 хв

21 год 15 хв – 8 год 55 хв =

20 год 75 хв – 8 год 55 хв =

12 год 20 хв

Завдання 691

1, 3, 2 — РАЗ               3, 1, 2 — ДВА

 

Завдання 692 Складена задача на різницеве порівняння часток

Олин тато і баскетболіст Іван пройшли «ліліпут­ськими» кроками по 24 дм. На скільки більше кроків зробив тато, ніж Іван?

Короткий запис

Тато — 24 дм — це ? кроків по 3 дм; на ? кроків більше

Іван — 24 дм — це ? кроків по 4 дм

Вираз   24 : 3 – 24 : 4

Короткий запис №1 

Олин тато — 24 дм — це ? кроків по 3 дм

Короткий запис №2

Іван — 24 дм — це ? кроків по 4 дм

Короткий запис №3

Тато — 8 кроків; на ? кроків більше

Іван — 6 кроків

План розв'язування

1) Скільки кроків зробив тато?

2) Скільки кроків зробив Іван?

3) На скільки більше кроків зробив тато, ніж Іван?

Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (кр.) – кроків зробив тато.

2) 24 : 4 = 6 (кр.) – кроків зробив Іван.

3)  8 – 6 = 2 (кр.) – на стільки більше кроків зробив тато, ніж Іван.

Відповідь: на 2 кроки більше зробив тато, ніж Іван.

 

Завдання 693

6 • 3 = 18    18 : 2 = 9    9 • 4 = 36    36 – 12 = 24     24 : 4 = 6

 

Завдання 694

Деякі числа в рівностях замінили буквами. Яке число більше: Б чи В?

А : 4 = Б    А : 3 = В  чим менший дільник, тим більша частка, тому В > Б

        

Завдання 695  Висота цієї вежі 7 клітинок. Скільки клітинок становитиме висота вежі, по­будованої із 6 таких червоних цеглинок і 4 синіх цеглинок?

Червона цегла (3 клітинки), сині цеглинки (4 клітинки).

3 • 6 + 4 • 4 = 18 + 16 = 20 + 14 = 34 (кл.)

 

Завдання 696

24 : 4 : 2 = 6 : 2 = 3

32 : 4 : 2 = 8 : 2 = 4

16 : 4 : 2 = 4 : 2 = 2

36 : 4 + 48 = 9 + 48 = 48 + 2 + 7 = 57

20 : 4 + 25 = 5 + 25 = 30

16 : 2 + 39 = 8 + 39 = 39 + 1 + 7 = 47

18 : 3 • 4 = 6 • 4 = 24

27 : 3 • 4 = 9 • 4 = 36

15 : 3 • 4 = 5 • 4 = 20

Завдання 697 Сплели «мереживо» 5 + 5 —> … до 50

Числові «мережива» плетуть так: до числа додають певне число, потім до суми — знову те саме число, і так продовжують, доки сума не наблизиться до заданого числа.

5 + 5 —> 15 + 5 —> 20 + 5 —> 25 + 5 —> 30 + 5 —> 35 + 5 —> 40 + 5 —> 45 + 5 —> 50

 

Завдання 698

2 • 4 + 2 = 8 + 2 = 10

3 • 4 + 3 = 12 + 3 = 15

4 • 4 + 4 = 16 + 4 = 20

5 • 4 + 5 = 20 + 5 = 25

6 • 4 + 6 = 24 + 6 = 30

7 • 4 + 7 = 28 + 7 = 35

8 • 4 + 8 = 32 + 8 = 40

9 • 4 + 9 = 36 + 9 = 45

Завдання 699, 700  Множення числа 5

5 • 2 = 10

5 • 3 = 15

5 • 4 = 20

5 • 5 = 25

5 • 6 = 30

5 • 7 = 35

5 • 8 = 40

5 • 9 = 45

Спільне у відповідях кожного рядка таблиці: наступний результат на 10 більше, ніж попередній; спільне у відповідях кожного стовпчика: наступний результат на 5 більший, ніж попередній.

 

Завдання 701 Проста задача на множення

Восьминогий павучок так змерз, що одягнув на кожну ніжку по 5 шкарпеток. Скільки шкарпеток одягнув павучок?

Шкарпеток на 1 ніжці  

Кількість ніжок

Загальна кількість шкарпеток

5

8

?

 

Короткий запис

Шкарпетки — ? шк., 8 ніжок по 5 шкарпеток

Схема

Розв’язання

5 • 8 = 40 (шк.) – шкарпеток одягнув павучок.

2 спосіб (метод пропорції для старших класів)

Короткий запис

1 ніжка — 5 шкарпеток

8 ніжок — ? шкарпеток

Розв’язання

5 • 8 : 1 = 40 (шк.) – шкарпеток одягнув павучок.

Відповідь: павучок одягнув 40 шкарпеток.

 

Завдання 702

6 • 5 = 30     30 – 10 = 20     20 : 4 = 5     5 + 13 = 18     18 : 3 = 6

 

Завдання 703

3, 2, 1 — РИС              3, 2, 1 — СУМ

 

Завдання 704  Складена задача на різницеве порівняння добутків

На скільки клітинок шлях зеленого чоловічка буде довшим, ніж шлях червоного, коли кожен із них зробить по 4 стрибки?

Короткий запис

Зелений — ? кл., 4 стрибки по 5 клітинок; на ? клітинок більше

Червоний — ? кл., 4 стрибки по 3 клітинки

Розв’язання

2 спосіб

1) 5 • 4 = 20 (кл.) – шлях зеленого чоловічка.

2) 3 • 4 = 12 (кл.) – шлях червоного чоловічка.

3) 20 – 12 = 8 (кл.)

1 спосіб

1) 5 – 3 = 2 (кл.) – на стільки клітинок довший один стрибок.

2) 2 • 4 = 8 (кл.)

Відповідь: на 8 клітинок.

 

Завдання 705

5 • 4 = 20

6 • 5 = 30

5 • 7 = 35

7 • 4 = 28

4 • 8 = 32

5 • 3 = 15

5 • 9 = 45

4 • 6 = 24

2 • 8 = 16

4 • 3 = 12

5 • 5 = 25

8 • 5 = 40

Завдання 706 Проста задача на множення

Одна цукерка коштує 5 грн. Скільки гривень кош­тують 6 таких цукерок?

Короткий запис

Вартість— ? грн, 6 цукерок по 5 грн

Розв’язання

5 • 6 = 30 (грн)

Відповідь: цукерки коштують 30 грн.

 

Завдання 707 

6 • 5 – 6 = 6 • 4 = 24

8 • 8 – 8 = 8 • 7 = 56

9 • 5 – 9 = 9 • 4 = 36

3 • 5 – 3 = 3 • 4 = 12

7 • 5 – 7 = 7 • 4 = 28

2 • 5 – 2 = 2 • 4 = 8

4 • 5 – 4 = 4 • 4 = 16

5 • 5 – 5 = 5 • 4 = 20

Завдання 708 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

У мами було 8 купюр по 5 грн і ще 50 грн. Скільки всього грошей? 

Купюрами

Ще

Всього

8 купюр по 5 грн

50 грн

?

Короткий запис

Купюрами — ? грн, 8 купюр по 5 грн

Ще — 50 грн

Всього — ?

Схема

Вираз     5 • 8 + 50

Короткий запис №1

Купюрами — ? грн, 8 купюр по 5 грн

Короткий запис №2

Купюрами — 40 грн

Ще — 50 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки грошей однаковими купюрами?

2) Скільки всього грошей?

Розв’язання

1) 5 • 8 = 40 (грн) – грошей однаковими купюрами.

2) 40 + 50 = 90 (грн) – всього грошей.

Відповідь: всього 90 гривень.

 

Завдання 709  Проста задача на множення

Мандрівник, подорожуючи Індією, побачив шестируку статую. Кожен її палець був прикрашений каблучкою. Скільки всього каблучок на пальцях статуї?

Короткий запис

Каблучки — ? грн, 6 рук по 5 каблучок

Розв’язання

5 • 6 = 30 (грн)

Відповідь: на статуї 30 каблучок.  

 

Завдання 710 

Числа таблиці множення числа 5:

Числа таблиці множення числа 4:

25

45

15

30

35

12

36

16

24

32

С

К

Е

Л

Я

О

З

Е

Р

О

Завдання 711 

(□ - □) • (□ - □)

МЕД

□ • □ - □ : □

ЛЕВ

Завдання 712 Проста задача на знаходження суми числа і добутку 

У першому вагоні трамвая їде 8 пасажирів, а в дру­гому — у 5 разів більше. Скільки пасажирів їде у трамваї? 

І вагон

ІІ вагон

Всього

8 пасажирів

у 5 разів більше

?

Короткий запис

І вагон — 8 пасажирів

ІІ вагон — ?, у 5 разів більше

Всього — ?

Схема

Вираз   8 + 8 • 5 

Короткий запис №1

І вагон — 8 пасажирів

ІІ вагон — ?, у 5 разів більше

Короткий запис №2

І вагон — 8 пасажирів

ІІ вагон — 40 пасажирів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки пасажирів їде в другому вагоні?

2) Скільки пасажирів їде у трамваї?

Розв’язання

1) 8 • 5 = 40 (п.) – пасажирів їде в другому вагоні.

2) 8 + 40 = 48 (п.) – пасажирів їде у трамваї.

2 спосіб

Міркуємо так. Якщо в першому вагоні 8 пасажирів, а в другому — у 5 разів більше, це також означає, що в одному 1 частина, а в другому 5 таких частин, тоді разом 6 частини по 8 пасажирів

8 • 6 = 48 (п.) – пасажирів їде у трамваї.

Відповідь: у трамваї їде 48 пасажирів.

 

Завдання 713 

18 + 4 • 5 = 18 + 20 = 38

26 + 6 • 5 = 26 + 30 = 56

48 – 5 • 3 = 48 – 15 = 33

22 – 7 • 3 = 22 – 21 = 1

5 • 5 + 45 = 25 + 45 = 60 + 10 = 70

8 • 5 + 28 = 40 + 28 = 68

9 • 5 – 16 = 45 – 16 = 45 – 20 + 4 = 29

5 • 7 – 18 = 35 – 18 = 35 – 20 + 2 = 17

Завдання 714  Проста задача на ділення

Торт масою 16 кг розрізали на 4 од­накові частини. Знайди масу четвертої частини торта.

16 кг — це 4 частини по ? кг 

Маса 1 частини

Кількість частин

Загальна маса

?

4

16

Короткий запис

Маса — ? кг, 16 кг розділити на 4 порівну

Розв’язання

16 : 4 = 4 (кг) – маса четвертої частини торта.

Відповідь: маса четвертої частини торта 4 кілограми.

Інші завдання дивись тут...