Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Будна Н., Беденко М.", 2019 р.

Завдання 489, 491    Сплети «мереживо»: 2 + 2 —> до 20

Міркуємо так

Таблиця множення числа 2

2 • 2 = 2 + 2 = 4

2 • 3 = 2 + 2 + 2 = 4 + 2 = 6

2 • 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 6 + 2 = 8

2 • 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 8 + 2 = 10

2 • 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12

2 • 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 + 2 = 14

2 • 8 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14 + 2 = 16

2 • 9 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16 + 2 = 18

2 • 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 18 + 2 = 20

У таблиці множення числа 2 наступний добуток на 2 більший за попередній, а попередній добуток на 2 менший, ніж наступний:

Відповідь: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 10 = 20

 

Завдання 490 Таблиця множення на число 2 (додавання двох однакових доданків):

2 • 2 = 2 + 2 = 4

3 • 2 = 3 + 3 = 6

4 • 2 = 4 + 4 = 8

5 • 2 = 5 + 5 = 10

6 • 2 = 6 + 6 = 12

7 • 2 = 7 + 7 = 14

8 • 2 = 8 + 8 = 16

9 • 2 = 9 + 9 = 18

 

Завдання 492

2 • 4 = 8     по 2 клітинки 4 стовпчики  (або 4 стовпчики по 2 клітинки)

2 • 6 = 12   по 2 клітинки 6 стовпчиків  (або 6 стовпчиків по 2 клітинки)

2 • 3 = 6     по 2 клітинки 3 стовпчики  (або 3 стовпчики по 2 клітинки)

2 • 9 = 18   по 2 клітинки 9 стовпчиків  (або 9 стовпчиків по 2 клітинки)

2 • 5 = 10   по 2 клітинки 5 стовпчиків  (або 5 стовпчиків по 2 клітинки)

 

Завдання 493 Четверо лижниць ідуть по снігу. Скіль­ки лиж у всіх лижниць?

Короткий запис

Лижі — ? л., 4 лижниці по 2 лижі

Схема

Розв’язання

2 • 4 = 8 (л.) – лиж у всіх лижниць

Відповідь: у всіх лижниць 8 лиж

 

Завдання 494 Довжина кроку 2 дм. Яку відстань подолає Оля за два «ліліпутські» кроки? три таких кроки? п'ять таких кроків? вісім таких  кроків?

2 • 2 = 4 (дм)     по 2 дм 2 кроки  (або 2 кроки по 2 дм)

2 • 3 = 6 (дм)     по 2 дм 3 кроки  (або 3 кроки по 2 дм)

2 • 5 = 10 (дм)   по 2 дм 5 кроків  (або 5 кроків по 2 дм)

2 • 8 = 16 (дм)   по 2 дм 8 кроків  (або 8 кроків по 2 дм)

 

Завдання 495  Прості задачі

1) Задача на знаходження суми. На столі 6 тарілок і 2 ложки. Скільки всього предметів на столі?

Короткий запис

Тарілки — 6 предметів

Ложки — 2 предмети

Всього — ?

Схема

Розв’язання

6 + 2 = 8 (п.) – всього предметів на столі

Відповідь: на столі 8 предметів

 

2) Задача на множення. На столі 6 тарілок. Біля кожної тарілки лежить по 2 ложки. Скільки всього ложок?

Короткий запис

Ложок — ? л., 6 разів по 2 ложки

Схема

Розв’язання

2 • 6 = 12 (л.) – всього ложок

Відповідь: всього 12 ложок

 

3) Задача на знаходження невідомого доданка. На столі 6 тарілок. У двох тарілках є ложки. Скільки тарілок без ложок?

Короткий запис

Тарілки без ложок — ?

Тарілки з ложками — 2 тарілки

Всього — 6 тарілок

Схема

Розв’язання

6 - 2 = 4 (т.) – тарілок без ложок

Відповідь: без ложок 4 тарілки

 

Завдання 496 Лісник саджає 2 ялинки за день. Скільки ялинок він посадить за тиждень (7 днів)?

Короткий запис

Ялинки — ? ял., 7 днів по 2 ялинки

Схема

Розв’язання

2 • 7= 14 (ял.) – ялинок він посадить за тиждень

Відповідь: за тиждень він посадить 14 ялинок

 

Завдання 497

2 • 6 = 12     2 • 4 = 8      2 • 9 = 18     22 = 4

25 = 10     23 = 6     2 8 = 16     27 = 14

 

Завдання 498 Розплети «мереживо»: 20 – 2 —> …

Міркуємо так

Треба дізнатися скільки разів число 2 уміщається в числі 20, тобто від числа 20 будемо віднімати число 2 до тих пір, щоб різниця дорівнювала 0:

1) 20 – 2 = 18

2) 18 – 2 = 16

3) 16 – 2 = 14

4) 14 – 2 = 12

5) 12 – 2 = 10

6) 10 – 2 = 8

7) 8 – 2 = 6

8) 6 – 2 = 4

9) 4 – 2 = 2

10) 2 – 2 = 0

Кількість дій (число 10) – це кількість однакових від’ємників (число 2), остання різниця (0) – це результуюча різниця (0):

20 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 = 20 – 2 • 10 = 0

Висновок: число 20 ділиться націло на 2

 

Завдання 500  Один ананас міняють на два лимони. Скільки лимонів можна виміняти за два ананаси? чотири ананаси? шість ананасів? вісім ананасів?

Міркуємо так

Лимони — ? л., 2 ананаси по 2 лимони       2 • 2 = 4 (л.)

Лимони — ? л., 3 ананаси по 2 лимони       2 • 3 = 6 (л.)

Лимони — ? л., 4 ананаси по 2 лимони       2 • 4 = 8 (л.)

Лимони — ? л., 6 ананасів по 2 лимони      2 • 6 = 12 (л.)

Лимони — ? л., 8 ананасів по 2 лимони      2 • 8 = 16 (л.)

2 спосіб

Якщо за ананас міняють 2 лимони, то за 2 ананаси можна виміняти у 2 рази більше лимонів    2 • 2 = 4 (л.)

Якщо за ананас міняють 2 лимони, то за 3 ананаси можна виміняти у 3 рази більше лимонів    2 • 3 = 6 (л.)

Якщо за ананас міняють 2 лимони, то за 4 ананаси можна виміняти у 4 рази більше лимонів    2 • 4 = 8 (л.)

Якщо за ананас міняють 2 лимони, то за 6 ананасів можна виміняти у 6 разів  більше лимонів    2 • 6 = 12 (л.)

Якщо за ананас міняють 2 лимони, то за 8 ананасів можна виміняти у 8 разів  більше лимонів    2 • 8 = 16 (л.)

 

Завдання 501 Обчислили вирази, замінюючи множення додаванням однакових доданків:

20 • 2 = 20 + 20 = 40

25 • 2 = 25 + 25 = (20 + 20) + (5 + 5) = 40 + 10 = 50

44 • 2 = 44 + 44 = 88

36 • 2 = 36 + 36 = 36 + 4 + 32 = 40 + 32 = 72

40 • 2 = 40 + 40 = 80

54 • 2 = 54 + 54 = (50 + 50) + (4 + 4) = 100 + 8 = 108

 

Завдання 502  Складена задача з непов’язаними запитаннями. Два зайці з'їли по 8 морквин, а 2 козулі — по 28 морквин. Скіль­ки морквин з'їли зайці? Скільки морквин з'їли козулі?

Короткий запис

Зайці — ? м., 2 зайці по 8 морквин

Козулі — ? м., 2 козулі по 28 морквин

Розв’язання

1) 8 • 2 = 2 • 8 = 16 (м.) – морквин з’їли зайці

2) 28 • 2 = 28 + 28 = 56 (м.) – морквин з’їли козулі

Відповідь: зайці з’їли 16 морквин, козулі з’їли 56 морквин

 

Завдання 503 Задача на ділення. Довжина кроку 2 дм. Оля пройшла «ліліпутськими» кроками 14 дм. Скільки кроків вона зробила?

Міркуємо так

Треба дізнатися скільки разів число 2 уміщається в числі 14, тому

1) 14 – 2 = 12

2) 12 – 2 = 10

3) 10 – 2 = 8

4) 8 – 2 = 6

5) 6 – 2 = 4

6) 4 – 2 = 2

7) 2 – 2 = 0

14 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 = 14 – 2 7 = 0

Відповідь: Оля зробила 7 кроків

 

Завдання 504

Якщо один із множників однаковий, тоді необов’язково проводити обчислення, щоб розмісти букви у порядку зростання добутків (адже більший добуток там, де більший множник)

Спочатку до деяких добутків застосуємо переставний закон множення, тобто

2 • 10 = 10 • 2,  2 • 40 = 40 • 2

Впорядкуємо добутки в порядку зростання (оскільки другий множник однаковий, достатньо впорядкувати добутки в порядку зростання першого множника):  

С  10 • 2 = 2 • 10

Е  15 • 2

К  20 • 2

У  30 • 2

Н  40 • 2 = 2 • 40

Д  45 • 2

А  50 • 2

Відповідь: СЕКУНДА

    

Завдання 505

2 • 5 = 10    2 • 9 = 18     2 • 2 = 4    2 • 4 = 8

2 • 8 = 16    2 • 6 = 12     2 • 3 = 6    2 • 7 = 14

 

Завдання 506  Заготовили 5 дволітрових банок з варенням. Скільки літрів варення заготовили?

Короткий запис

Варення — ? л, 5 банок по 2 літри

Схема

Розв’язання

2 • 5= 10 (л) – літрів варення заготовили

Відповідь: заготовили 10 літрів варення

Інші завдання дивись тут...