Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Будна Н., Беденко М.", 2019 р.

Завдання 489

Сплели «мереживо»: 2 + 2 —> 4 + 2 —> 6 + 2 —> 8 + 2 —> 10 + 2 —> 12 + 2 —> 14 + 2 —> 16 + 2 —> 18 + 2 = 20

Числові «мережива» плетуть так: до числа додають певне число, потім до суми — знову те саме число, і так продовжують, доки сума не наблизиться до 100 або заданого числа.

Завдання 490, 491 Таблиця множення числа 2

Таблиця множення на число 2 (додавання двох однакових доданків):

2 • 2 = 2 + 2 = 4      3 • 2 = 3 + 3 = 6       4 • 2 = 4 + 4 = 8        5 • 2 = 5 + 5 = 10

6 • 2 = 6 + 6 = 12    7 • 2 = 7 + 7 = 14      8 • 2 = 8 + 8 = 16      9 • 2 = 9 + 9 = 18

Завдання 492

2 • 4 = 8     по 2 клітинки 4 стовпчики  (або 4 стовпчики по 2 клітинки)

2 • 6 = 12   по 2 клітинки 6 стовпчиків  (або 6 стовпчиків по 2 клітинки)

2 • 3 = 6     по 2 клітинки 3 стовпчики  (або 3 стовпчики по 2 клітинки)

2 • 9 = 18   по 2 клітинки 9 стовпчиків  (або 9 стовпчиків по 2 клітинки)

2 • 5 = 10   по 2 клітинки 5 стовпчиків  (або 5 стовпчиків по 2 клітинки)

 

Завдання 493  Проста задача на множення

Четверо лижниць ідуть по снігу. Скіль­ки лиж у всіх лижниць?

Лиж у 1 лижниці

Кількість лижниць

Загальна кількість лиж

2

4

?

Короткий запис

Лижі — ? л., 4 лижниці по 2 лижі

Схема

Розв’язання

2 • 4 = 8 (л.) – лиж у всіх лижниць.

Відповідь: у всіх лижниць 8 лиж.

 

Завдання 494 Довжина кроку 2 дм. Яку відстань подолає Оля за два «ліліпутські» кроки? три таких кроки? п'ять таких кроків? вісім таких  кроків?

2 • 2 = 4 (дм)     по 2 дм 2 кроки  (або 2 кроки по 2 дм)

2 • 3 = 6 (дм)     по 2 дм 3 кроки  (або 3 кроки по 2 дм)

2 • 5 = 10 (дм)   по 2 дм 5 кроків  (або 5 кроків по 2 дм)

2 • 8 = 16 (дм)   по 2 дм 8 кроків  (або 8 кроків по 2 дм)

 

Завдання 495 

1) Проста задача на знаходження суми

На столі 6 тарілок і 2 ложки. Скільки всього предметів на столі?

Тарілки

Ложки

Всього

6 предметів

2 предмети

?

Короткий запис

Тарілки — 6 предметів

Ложки — 2 предмети

Всього — ?

Розв’язання

6 + 2 = 8 (пр.) – всього предметів на столі.

Відповідь: на столі 8 предметів.

 

2) Проста задача на множення зі зайвими даними

На столі 6 тарілок. Біля кожної тарілки лежить по 2 ложки. Скільки всього ложок?

Ложок біля 1 тарілки

Кількість тарілок

Загальна кількість ложок

2

4

?

Короткий запис

Ложок — ? л., 6 разів по 2 ложки

Розв’язання

2 • 6 = 12 (л.) – всього ложок.

Відповідь: всього 12 ложок.

 

3) Проста задача на знаходження невідомого доданка

На столі 6 тарілок. У двох тарілках є ложки. Скільки тарілок без ложок?

Тарілки без ложок

Тарілки з ложками

Всього

?

2

6

Короткий запис

Тарілки без ложок — ?

Тарілки з ложками — 2 тарілки

Всього — 6 тарілок

Розв’язання

6 - 2 = 4 (т.) – тарілок без ложок.

Відповідь: без ложок 4 тарілки.

 

Завдання 496 Проста задача на множення

Лісник саджає 2 ялинки за день. Скільки ялинок він посадить за тиждень (7 днів)?

Ялинок за 1 день

Кількість днів

Загальна кількість ялинок

2

7

?

Короткий запис

1 день — 2 ялинки

7 днів  — ? ялинок

Розв’язання

2 • 7= 14 (ял.) – ялинок він посадить за тиждень.

Відповідь: за тиждень він посадить 14 ялинок.

 

Завдання 497 Множення

Множник • Множник = Добуток

Множник

2

2

2

2

2

2

2

2

Множник

6

4

9

2

5

3

8

7

Добуток

12

8

18

4

10

6

16

14

Завдання 498 

Розплели «мереживо»: 20 – 2 —> 18 – 2 —> 16 – 2 —> 14 – 2 —> 12 – 2 —> 10 – 2 —> 8 – 2 —> 6 – 2 —> 4 – 2 —> 2 – 2 = 0

Числові «мережива» розплітають так: від числа віднімають певне число, потім від різниці — знову те саме число, і так продовжують, доки різниця не наблизиться до 0 або заданого числа.

Завдання 500  Один ананас міняють на два лимони. Скільки лимонів можна виміняти за два ананаси? чотири ананаси? шість ананасів? вісім ананасів?

Міркуємо так

Лимони — ? л., 2 ананаси по 2 лимони       2 • 2 = 4 (л.)

Лимони — ? л., 3 ананаси по 2 лимони       2 • 3 = 6 (л.)

Лимони — ? л., 4 ананаси по 2 лимони       2 • 4 = 8 (л.)

Лимони — ? л., 6 ананасів по 2 лимони      2 • 6 = 12 (л.)

Лимони — ? л., 8 ананасів по 2 лимони      2 • 8 = 16 (л.)

2 спосіб

Якщо за ананас міняють 2 лимони, то за 2 ананаси можна виміняти у 2 рази більше лимонів    2 • 2 = 4 (л.)

Якщо за ананас міняють 2 лимони, то за 3 ананаси можна виміняти у 3 рази більше лимонів    2 • 3 = 6 (л.)

Якщо за ананас міняють 2 лимони, то за 4 ананаси можна виміняти у 4 рази більше лимонів    2 • 4 = 8 (л.)

Якщо за ананас міняють 2 лимони, то за 6 ананасів можна виміняти у 6 разів  більше лимонів    2 • 6 = 12 (л.)

Якщо за ананас міняють 2 лимони, то за 8 ананасів можна виміняти у 8 разів  більше лимонів    2 • 8 = 16 (л.)

 

Завдання 501 Обчислили вирази, замінюючи множення додаванням однакових доданків:

20 • 2 = 20 + 20 = 40                       36 • 2 = 36 + 36 = 60 + 12 = 72

25 • 2 = 25 + 25 = 40 + 10 = 50       40 • 2 = 40 + 40 = 80

44 • 2 = 44 + 44 = 88                       54 • 2 = 54 + 54 = 100 + 8 = 108

 

Завдання 502  Складена задача з непов’язаними запитаннями

Два зайці з'їли по 8 морквин, а 2 козулі — по 28 морквин. Скіль­ки морквин з'їли зайці? Скільки морквин з'їли козулі?

Короткий запис

Зайці — ? м., 2 зайці по 8 морквин

Козулі — ? м., 2 козулі по 28 морквин

Розв’язання

1) 8 • 2 = 2 • 8 = 16 (м.) – морквин з’їли зайці.

2) 28 • 2 = 28 + 28 = 56 (м.) – морквин з’їли козулі.

Відповідь: зайці з’їли 16 морквин, козулі з’їли 56 морквин.

 

Завдання 503 Задача на ділення на вміщення

Довжина кроку 2 дм. Оля пройшла «ліліпутськими» кроками 14 дм. Скільки кроків вона зробила?

Міркуємо так. Треба дізнатися скільки разів число 2 уміщається в числі 14, тому

1) 14 – 2 = 12     2) 12 – 2 = 10   3) 10 – 2 = 8  4) 8 – 2 = 6  5) 6 – 2 = 4  6) 4 – 2 = 2  7) 2 – 2 = 0

14 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 = 14 – 2 7 = 0

Відповідь: Оля зробила 7 кроків.

 

Завдання 504  Розмісти букви в порядку зростання добутків

Міркуємо так. Якщо один із множників однаковий, тоді необов’язково проводити обчислення, щоб розмісти букви у порядку зростання добутків (адже більший добуток там, де більший множник).

Спочатку до деяких добутків застосуємо переставний закон множення, тобто

2 • 10 = 10 • 2,  2 • 40 = 40 • 2

Впорядкуємо добутки в порядку зростання (оскільки другий множник однаковий, достатньо впорядкувати добутки в порядку зростання першого множника):  С  10 • 2 = 2 • 10   Е  15 • 2   К  20 • 2   У  30 • 2   Н  40 • 2 = 2 • 40   Д  45 • 2   А  50 • 2

Відповідь: СЕКУНДА

    

Завдання 505

2 • 5 = 10    2 • 9 = 18     2 • 2 = 4    2 • 4 = 8

2 • 8 = 16    2 • 6 = 12     2 • 3 = 6    2 • 7 = 14

 

Завдання 506  Проста задача на множення

Заготовили 5 дволітрових банок з варенням. Скільки літрів варення заготовили?

Літрів у 1 банці

Кількість банок

Загальна кількість літрів

2

5

?

Короткий запис

1 банка — 2 літри

5 банок  — ? літрів

Розв’язання

2 • 5= 10 (л) – літрів варення заготовили.

Відповідь: заготовили 10 літрів варення.

Інші завдання дивись тут...