Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 1  Горобчик — 18 слідів, зайчик — 10 слідів

18 > 10   слідів горобчика більше, ніж слідів зайчика

 

Завдання 2  Натуральні числа

Натуральні числа від 1 до 20:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Натуральні числа від 20 до 1:

20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

«Сусіди» числа 9: 8 і 10    «Сусіди» числа 15:14 і 16    «Сусіди» числа 19: 18 і 20

«Сусіди» числа – це попереднє і наступне числа.

Завдання 3 Додавання числа 2 та додавання числа 3

10 – 2 = 8     9 – 3 = 6     9 – 2 = 7

7 + 3 = 10     7 + 2 = 9      5 + 3 = 8

7 – 3 = 4      6 + 2 = 8     8 + 2 = 10

6 + 3 = 9     4 + 2 = 6     8 – 3 = 5

Завдання 4  Ялинки — 3 дерева, липи — 4 дерева. Чого більше: яли­нок чи лип?

4 > 3    лип більше, ніж ялинок

 

Завдання 5  Проста задача на збільшення на деяке число

Іринчин змій має 16 бантиків, а Матвійків — на 2 бантики більше. Скільки бантиків має змій Матвійка?

Короткий запис

Змій Іринки — 16 бантиків

Змій Матвійка — ?, на 2 бантики більше

Схема

Розв’язання

16 + 2 = 18 (б.) – бантиків має змій Матвійка.

Відповідь: змій Матвійка має 18 бантиків.

 

Завдання 6 

20 + 10 = 30     60 + 20 = 80     80 + 20 = 100    100 – 10 = 90

2010 = 10     6020 = 40      80 + 10 = 9     100 – 20 = 80

 

Завдання 7  Проста задача на знаходження суми

На лісовій ділянці посадили 20 ялинок і З0 дубків. Скільки всього дерев посадили?

Ялинки

Дубки

Всього

20 дерев

30 дерев

?

Короткий запис

Ялинки — 20 дерев

Дубки — 30 дерев

Всього — ?

Розв’язання

20 + 30 = 50 (д.) – всього дерев посадили.

Відповідь: посадили 50 дерев.

 

Завдання 8  Порозрядне додавання та віднімання

10 + 10 = 20    40 + 30 = 70   8010 = 70   100 – 40 = 60

30 + 10 = 40    20 + 60 = 80   9050 = 40   100 – 60 = 40

 

Завдання 9  Перший доданок + Другий доданок = Сума

10 + 30 = 40    60 + 20 = 80    6 + 40 = 46   80 + 10 = 90    40 + 50 = 90    70 + 30 = 100

Найбільша сума: 100

 

Завдання 10  Додавання числа 4 та додавання числа 5

6 – 4 = 2     7 – 4 = 3      5 + 4 = 9

5 + 5 = 10    2 + 5 = 7    4 + 4 = 8

8 – 5 = 3      9 – 5 = 4     7 – 5 = 2

6 + 4 = 10    10 – 5 = 5    3 + 5 = 8

Завдання 11

Ялинка1___Ялинка2_____Ялинка3___Дуб4

Номери ялинок, відстань між якими найменша: 1 і 2

Номери ялинок, відстань між якими найбільша: 2 і 3

 

Завдання 12

1) Пооста задача на додавання

Було 5 груш, поклали ще 3. Скільки груш стало?

Було

Поклали

Стало

5 груш

3 груші

?

Короткий запис

Було — 5 груш

Поклали — 3 груші

Стало — ?

Розв’язання

5 + 3 = 8 (гр.) – груш стало.

Відповідь: стало 8 груш.

 

2) Проста задача на віднімання

Було 5 груш, 3 груші з'їли. Скільки груш зали­шилося?

Було

З’їли

Залишилось

5 груш

3 груші

?

Короткий запис

Було — 5 груш

З'їли — 3 груші

Залишилось — ?

Розв’язання

5 – 3 = 2 (гр.) – груш залишилося.

Відповідь: залишилося 2 груші.

 

3) Проста задача на різницеве порівняння

Було 5 груш і 3 яблука. Чого менше і на скільки?

Короткий запис

Груші — 5 фруктів

Яблука — 3 фрукти, на ? менше

Розв’язання

3 < 5     яблук менше, ніж груш.

5 – 3 = 2 (фр.) – на стільки менше яблук, ніж груш.

Відповідь: на 2 яблука менше, ніж груш.

 

Завдання 13 Проста задача на зменшення на деяке число

Було 15 яблук, а груш на 4 менше. Скільки було груш?

Короткий запис

Яблука — 15 штук

Груші — ?, стільки ж, але без 4 штук

Розв’язання

15 – 4 = 11 (гр.) – груш було.

Відповідь: було 11 груш.

 

Завдання 14

30 + 40 = 70      30 + 50 = 80     40 + 40 = 80    50 + 50 = 100

60 + 30 = 90      6030 = 30      4030 = 10    5040 = 10

 

Завдання 15 Проста задача на знаходження суми

На лісовій галявині жило 4 сови і 5 їжаків. Скільки всього тварин мешкало на лісовій галявині?

Сови

Їжаки

Всього

4 тварини

5 тварин

?

Короткий запис

Сови — 4 тварини

Їжаки — 5 тварин

Всього — ?

Розв’язання

4 + 5 = 9 (тв.) – всього тварин мешкало на лісовій галявині.

Відповідь: на лісовій галявині мешкало 9 тварин.

 

Завдання 16, 17   1 дм = 10 см

Довжина зеленого відрізка 10 см, а довжина рожевого відрізка 12 см

12 – 10 = 2 (см) – на стільки сантиметрів зелений відрізок коротший (менший), ніж рожевий.

 

Завдання 18

3 + 4 = 7            8 – 4 = 4           5 + 5 = 10           9 – 5 = 4

30 + 40 = 70    8040 = 40        50 + 50 = 100    9050 = 40

 

Завдання 19  «Круговий» приклад

50 + 30 = 80     80 – 40 = 40    40 + 30 = 70    70 – 20 = 50

 

Завдання 20  Сума розрядних доданків

46 = 40 + 6      95 = 90 + 5       81 = 80 + 1     79 = 70 + 9

 

Завдання 21

1) Проста задача на збільшення на деяке число

У кошику було 50 жолудів, а каштанів — на 40 більше. Скільки каштанів було в кошику?

Короткий запис

Жолуді — 50 штук

Каштани — ?, на 40 штук більше

Короткий запис

Жолуді — 50 штук

Каштани — ?, стільки ж і ще 40 штук

Розв’язання

50 + 40 = 90 (к.) – каштанів було в кошику.

Відповідь: у кошику було 90 каштанів.

 

2) Проста задача на зменшення на деяке число

У кошику було 50 жолудів, а горіхів — на 40 мен­ше. Скільки горіхів було в кошику?

Короткий запис

Жолуді — 50 штук

Горіхи — ?, на 40 штук менше

Розв’язання

50 – 40 = 10 (г.) – горіхів було в кошику.

Відповідь: у кошику було 10 горіхів.

 

3) Проста задача на різницеве порівняння

У кошику було 50 лісових і 40 волоських горіхів. На скільки більше лісових горіхів, ніж волоських, було в кошику?

Короткий запис

Лісові — 50 горіхів, на ? більше

Волоські  — 40 горіхів

Розв’язання

50 – 40 = 10 (г.) – на стільки більше лісових горіхів, ніж волоських, було в кошику.

Відповідь: у кошику було на 10 лісових горіхів більше, ніж волоських.

Для різницевого порівняння двох чисел треба від більшого числа відняти менше.

Завдання 22  Довжина відрізка 8 см. Накресли відрізок, на 2 см довший

8 + 2 = 10 (см) – довжина відрізка для побудови

Завдання 23  Проста задача на різницеве порівняння

У вазі лежало З0 синіх і 20 жовтих слив. Яких слив було більше і на скільки?

Короткий запис

Сині — 30 слив, на ? більше

Жовті — 20 слив

Схема

Розв’язання

30 > 20     синіх слив більше, ніж жовтих слив

30 – 20 = 10 (сл.) – на стільки більше синіх слив, ніж жовтих.

Відповідь: на 10 слив більше синіх, ніж жовтих.

 

Завдання 24

8030 = 5    9040 = 50    121 = 11      144 = 10

6040 = 20     8070 = 10    10 + 6 = 16      13 + 1 = 14

Інші завдання дивись тут...