Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 229

3 + 4 + 5 = 12 (см) – довжина ламаної з трьох ланок 3 см, 4 см, 5 см.

 

Завдання 230

1) АВ = 2 см, ВС = 2 см, СD = 2 см, АD = 3 см

Р = 2 + 2 + 2 + 3 = 9 (см)периметр чотирикутника АВСD.

2) КР = 4 см, КМ = 5 см, МО = 2 см, ОР = 2 см

Р = 4 + 5 + 2 + 2 = 13 (см) – периметр чотирикутника КМОР.

 

Завдання 231  Підкресліть найбільшу суму однією ри­скою, а найменшу різницю — двома.

Доданок + Доданок = Сума           Зменшуване – Від’ємник = Різниця

1) 5 + 7 = 7 + 3 + 2 = 12      8 – 6 = 2                              4 + 8 = 8 + 2 + 2 = 12

16 – 8 = 16 – 6 – 2 = 8          8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 14          17 – 8 = 17 – 7 – 1 = 9

2) 6 + 7 = 7 + 3 + 3 = 13      7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 13          6 + 6 = 6 + 4 + 2 = 12

15 – 6 = 15 – 5 – 1 = 9          8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 13          9 + 8 = 9 + 1 + 7 = 17

 

Завдання 232 Проста задача на знаходження від’ємника

На озері плавало 15 лебедів. Коли декілька лебедів полетіло, то на озері залишилося 8 лебедів. Скіль­ки лебедів полетіло?

Було

Полетіло

Залишилось

15 лебедів

?

8 лебедів

Короткий запис

Було (плавало) — 15 лебедів

Полетіло — ?

Залишилось — 8 лебедів

Схема

Розв’язання

15 – 8 = 7 (л.) – лебедів полетіло.

Відповідь: полетіло 7 лебедів.

 

Завдання 233  «Круговий» приклад

7 + 6 = 13   13 – 8 = 5    5 + 6 = 11    11 – 8 = 3    3 + 4 = 7

 

Завдання 234 Додавання частинами

1) 6 + 6 = 6 + 4 + 2 = 12           2) 16 + 6 = 16 + 4 + 2 = 22

6 + 7 = 6 + 4 + 3 = 13               16 + 7 = 16 + 4 + 3 = 23

6 + 8 = 6 + 4 + 4 = 14               16 + 8 = 16 + 4 + 4 = 24

 

Завдання 235  Про висоту колон цієї споруди скла­ли рівність: Ж + С = С + Ж. Чи буде правильною така рівність Ж + Ж = С + С

Міркуємо так: оскільки на малюнку Ж ≠ С, тому не буде правильною рівність Ж + Ж = С + С

 

Завдання 236  Додали число 8 до чисел 6, 8, 9, 1, 10, 0: 

6 + 8 = 6 + 4 + 4 = 14    8 + 8 = 8 + 2 + 6 = 16    

9 + 8 = 9 + 1 + 7 = 17    1 + 8 = 9     10 + 8 = 18     0 + 8 = 8                       

 

Завдання 237 Складена задача на віднімання числа від суми

На станції було 12 поїздів. Приїхав ще 1, потім від'їхали 3 поїзди. Скільки поїздів залишилося на станції?

Короткий запис

Було — 12 поїздів

Приїхав — 1 поїзд

Стало (Було) — ?

Від’їхали — 3 поїзди

Залишилось — ?

Вираз   (12 + 1) – 3

Короткий запис №1

Було — 12 поїздів

Приїхав — 1 поїзд

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 13 поїздів

Від’їхали — 3 поїзди

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки поїздів стало після того, коли приїхав ще один?

2) Скільки поїздів залишилося на станції?

Розв’язання

1) 12 + 1 = 13 (п.) – поїздів стало після того, коли приїхав ще один.

2) 13 – 3 = 10 (п.) – поїздів залишилося на станції.

2 спосіб

Спочатку обчислимо на скільки зменшилась кількість поїздів, а потім скільки залишилося, тоді

Було

Зменшилось

Залишилось

12 поїздів

3 поїзди без 1 поїзда

?

Короткий запис

Було — 12 поїздів

Зменшилось — ?, 3 поїзди без 1 поїзда

Залишилось — ?

Вираз   12 – (3 – 1)

Короткий запис №1

Приїхав — 1 поїзд

Від’їхали — 3 поїзди, на ? більше

Короткий запис №2

Було — 12 поїздів

Зменшилось — 2 поїзди

Залишилось — ?

План розв’язування

1) На скільки зменшилось поїздів?

2) Скільки поїздів залишилося на станції?

Розв’язання

1) 3 – 1 = 2 (п.) – на стільки зменшилось поїздів.

2) 12 – 2 = 10 (п.) – поїздів залишилося на станції.

3 спосіб  (виразом)

Було

Приїхав

Від’їхали

Залишилось

12 поїздів

1 поїзд

3 поїзди

?

Короткий запис

Було — 12 поїздів

Приїхав — 1 поїзд

Від’їхали — 3 поїзди

Залишилось — ?

Розв’язання

12 + 1 – 3 = 10 (п.) – поїздів залишилося на станції.

Відповідь: на станції залишилось 10 поїздів.

 

Завдання 238, 239 Обчислили деякі з цих виразів, переставляючи місця­ми доданки, а решту — додаючи числа частинами:

2 + 9 = 9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 11              6 + 9 = 9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 15

3 + 9 = 9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 12              7 + 9 = 9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 16

4 + 9 = 9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 13              8 + 9 = 9 + 8 = 9 + 1 + 7 = 17

5 + 9 = 9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 14              9 + 9 = 9 + 1 + 8 = 18

 

Завдання 240  Проста задача на знаходження суми

У літаку летять 8 звірят і 9 пта­хів. Скільки всього тварин ле­тить у літаку?

Звірят

Птахів

Всього

8 тварин

9 тварин

?

Короткий запис

Звірят — 8 тварин

Птахів — 9 тварин

Всього — ?

Розв’язання

8 + 9 = 17 (тв.) – всього тварин ле­тить у літаку.

Відповідь: у літаку летить 17 тварин.

 

Завдання 241  Порівняння чисел

5 + 9 = 8 + 6

(14 = 14)

12 – 3 = 15 – 6

(9 = 9)

14 – 8 < 15 – 7

(6 < 8)

8 + 9 < 9 + 9

(де менший доданок, там менша сума)

5 + 5 = 9 + 1

(10 = 10)

7 + 8 = 6 + 9

(15 = 15)

Завдання 242 «Круговий» приклад

9 + 7 = 16    16 – 8 = 8    8 + 6 = 14    14 – 8 = 6    6 + 3 = 9

 

Завдання 243

1) Від числа 14 відняти число 6:  14 – 6 = 8

2) До числа 7 додати число 9:  7 + 9 = 16

 

Завдання 244 Три сторони чотирикутника ABCD однакові за дов­жиною. Не вимірюючи лінійкою, знайди периметр цього чотирикутника.

ВС = 3 см, ВС = АВ = СD, АD = 6 см

Р = 6 + 3 + 3 + 3 = 15 (см) – периметр чотирикутника.

 

Завдання 245 Вежу склали із 5 кубиків, а другу — із 7. Кубики переклали так, щоб вежі стали однакові. Скільки кубиків тепер у кожній вежі?

Міркуємо так.

1) 7 – 5 = 2 (к.) – на стільки кубиків більша друга вежа

2) 5 + 1 = 7 – 1 = 6 (к.) – кубиків тепер у кожній вежі

 

Завдання 246

1) Знайти суму чисел 8 і 9:  8 + 9 = 17

2) Знайти різницю чисел 15 і 8:  15 – 8 = 7

 

Завдання 247   Півник з'їв 5 зерняток, а курочка — решту 9. Скільки зерняток було в них спочатку?

Таку задачу можна розглядати як задачу на знаходження зменшуваного, так і знаходження суми

Проста задача на знаходження зменшуваного

Короткий запис

Було — ?

З'їв — 5 зерняток

Залишилось — 9 зерняток

Розв’язання

9 + 5 = 14 (з.) – зерняток було в них спочатку.

Відповідь: спочатку в них було 14 зерняток.

Проста задача на знаходження суми

Короткий запис

Півник — 5 зерняток

Курочка — 9 зерняток

Всього — ?

Розв’язання

5 + 9 = 14 (з.) – зерняток було в них спочатку.

Відповідь: спочатку в них було 14 зерняток.

Завдання 248 Обчисліть другий вираз кожної пари з допомогою першого виразу.

Взаємозв’язок дій додавання і віднімання: до рівності на додавання можна скласти рівності на віднімання.

2 + 9 = 11

11 – 9 = 2

3 + 9 = 12

12 – 9 = 3

4 + 9 = 13

13 – 9 = 4

6 + 9 = 15

15 – 9 = 6

7 + 9 = 16

16 – 9 = 7

8 + 9 = 17

17 – 9 = 8

Завдання 250  Проста задача на знаходження невідомого доданка

Стрілець у тирі зробив 16 пострілів і влучив 9 разів. Скільки разів стрілець не влучив?

Влучив

Не влучив

Всього

9 разів

?

16 разів

Короткий запис

Влучив — 9 разів

Не влучив — ?

Всього — 16 разів

Розв’язання

16 – 9 = 7 (р.) – разів не влучив стрілець.

Відповідь: стрілець не влучив 7 разів.

 

Завдання 249, 251 Віднімання числа 9

Якщо а = 10, тоді а – 9 = 10 – 9 = 1

Якщо а = 15, тоді а – 9 = 15 – 9 = 15 – 5 – 4 = 10 – 4 = 6

Якщо а = 19, тоді а – 9 = 19 – 9 = 10

Якщо а = 17, тоді а – 9 = 17 – 9 = 17 – 7 – 2 = 10 – 2 = 8

Якщо а = 14, тоді а – 9 = 14 – 9 = 14 – 4 – 5 = 10 – 5 = 5

 

Завдання 252  Дано відрізок довжиною 12 см.

Накресли відрізок, на 9 см коротший від даного.

12 – 9 = 3 (см) – довжина шуканого відрізка.

Завдання 253  Проста задача на знаходження зменшуваного

Коли Андрій прочитав 3 сторінки книжки, йому залишилося прочитати ще 8 сторінок. Скільки сторінок у книжці?

Було

Прочитав

Залишилось

?

3 сторінки

8 сторінок

Короткий запис

Було — ?

Прочитав — 3 сторінки

Залишилось — 8 сторінок

Розв’язання

8 + 3 = 11 (стор.) – сторінок у книжці.

Відповідь: у книжці 11 сторінок.

 

Завдання 254 Дано фігури №1 – циліндр, №2 – куб, №3 – конус, №4 – піраміда

Які з фігур можна покотити, якщо покласти їх на бік? Циліндр, конус.

 

Завдання 255  Усі сторони чотирикутника KMNO однакові за довжи­ною. Знайди периметр чо­тирикутника. Чи можна це зробити, не маючи лінійки?

Міркуємо так: горизонтальна сторона КО займає 6 клітинок, тобто КО = 3 см, КО = КМ = МN = NО, тому

Р = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (см) – периметр чотирикутника KMNO.

 

Завдання 256  Проста задача на зменшення на деяке число

У класі було 12 дівчаток, а хлопчиків – на 9 менше. Скільки хлопчиків було в класі?

Короткий запис

Дівчатка — 12 учнів

Хлопчики — ?, на 9 учнів менше

Розв’язання

12 – 9 = 3 (хл.) – хлопчиків було в класі.

Відповідь: у класі було 3 хлопчиків.

 

Завдання 257

5 + 9 – 4 = 5 – 4 + 9 = 1 + 9 = 10           16 – 9 + 0 = 16 – 9 = 7

9 + 9 – 10 = 18 – 10 = 8                          17 – 9 + 1 = 17 + 1 – 9 = 18 – 9 = 9

8 + 9 – 7 = 8 – 7 + 9 = 1 + 9 = 10           14 – 9 – 5 = 14 – (9 + 5) = 14 – 14 = 0

7 + 9 – 1 = 7 – 1 + 9 = 6 + 9 = 15           15 – 9 – 6 = 15 – (9 + 6) = 15 – 15 = 0

Інші завдання дивись тут...