Інші завдання дивись тут...

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Козак М., Корчевська О."

СТОРІНКА 21  Закріплення таблиць чисел 2 і 3

Завдання 1

Таблиця додавання числа 2: 

1 + 2 = 2    2 + 2  = 4    3 + 2  = 5    4 + 2 = 6

5 + 2 = 7    6 + 2 = 8     7 + 2 = 9    8 + 2 = 10

9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11

Таблиця віднімання числа 3:

4 – 3 = 1    5 – 3 = 2    6 – 3 = 3    7 – 3 = 4

8 – 3 = 5    9 – 3 = 3    10 – 3 = 7

11 – 3 = 11 – 1 – 2 = 10 – 2 = 8

12 – 3 = 12 – 2 – 1 = 10 – 1 = 9 

 

Завдання 2

Число 9 збільшити на 2 й від знайденого результату відняти 3:

(9 + 2) – 3 = 9 – 3 + 2 = 8

Різницю чисел 12 і 3 збільшити на 2:  (12 – 3) + 2 = 12 + 2 – 3 = 11

11 мінус 2 плюс 3:  11 – 2 + 3 = 3 – 2 + 11 = 12

 

Завдання 3  Рівняння

доданок + доданок = сума

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 11     9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 12

9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 11     10 + 2 = 12 (бо 12 – 2 = 10)

8 + 3 = 11 (бо 11 – 3 = 8)  9 + 3 = 12 (бо 12 – 3 = 9)

9 + 2 = 11 (бо 11 – 2 = 9)

 

Завдання 4  Проста задача  на знаходження невідомого доданка

Після того, як у мішок досипали 3 кг гречки, у мішку стало 12 кг. Скільки кілограмів гречки було в мішку спочатку?

Було

Досипали

Стало

?

3 кг

12 кг

Короткий запис

Було — ?

Досипали — 3 кг

Стало — 12 кг

Схема

Розв’язання

12 – 3 = 9 (кг) – кілограмів гречки було спочатку

Відповідь: спочатку було 9 кг гречки

 

У двох бідонах 12 л молока. У другому бідоні 3 літри молока. Скільки літрів молока у першому бідоні?

Перший бідон

Другий бідон

Всього

?

3 л

12 л

Короткий запис

І бідон — ?

ІІ бідон — 3 л 

Всього — 12 л

Схема

Розв’язання

12 – 3 = 9 (л) – літрів молока в першому бідоні

Відповідь: у першому бідоні 9 літрів молока

� Спільне в обох задачах: однаковий вираз на віднімання числа 3 для знаходження невідомого

 

Завдання 5 У травні в санаторії відпочивало 40 дітей, у червні — 60, а в липні — стільки, скільки у травні й червні разом. Скільки дітей відпочивало в липні?

Короткий запис

Травень — 40 дітей

Червень — 60 дітей

Липень — ?, стільки ж, скільки у травні й червні разом

Схема

Розв’язання

40 + 60 = 100 (д.) – дітей відпочивало в липні (всього у травні й червні)

Відповідь: у липні відпочивало 100 дітей

 

Завдання 6 Поросята Наф-Наф, Нуф-Нуф і Ніф-Ніф бігли наввипередки до дерева. Ніф-Ніф добіг до дерева раніше, ніж Наф-Наф, але пізні­ше, ніж Нуф-Нуф. Хто посів перше місце? Друге? Третє?

Міркуємо так

Якщо Ніф-Ніф добіг до дерева раніше, ніж Наф-Наф, то вони були біля дерева в  такому порядку: Ніф-Ніф, Наф-Наф

Якщо Ніф-Ніф добіг до дерева пізніше, ніж Нуф-Нуф, то вони були біля дерева в  такому порядку: Нуф-Нуф, Ніф-Ніф, Наф-Наф

Відповідь: перше місце посів Нуф-Нуф, друге – Ніф-Ніф, третє – Наф-Наф

 

СТОРІНКА 22   Знаходження невідомого зменшуваного

Завдання 1, 2

8 – 3 = 5        (зменшуване 8, від’ємник 3, різниця 5)

� 5 + 3 = 8   (доданок 5, доданок 3, сума 8)

� Коли до різниці додати від'ємник, отримаємо зменшуване

10 – 7 = 3       (бо 3 + 7 = 10)

 

Завдання 3

9 – 4 = 5  (бо 5 + 4 = 9)        18 – 8 = 10 (бо 10 + 8 = 18)

24 – 20 = 4 (бо 4 + 20 = 24)   36 – 6 = 30 (бо 30 + 6 = 36)

90 – 50 = 40 (бо 40 + 50 = 90)

 

Завдання 4  Вирази, значення яких більші від 9: 

9 + 2, 10 + 2 + 1, 18 – 8 + 4, 9 + 3, 6 + 20 – 1

 

Завдання 5

а) На озері плавало 9 лебедів. Серед них 5 чорних, а решта — білі. Скільки білих лебедів плавало на озері?

Чорні

Білі

Всього

5 лебедів

?

9 лебедів

Короткий запис

Чорні — 5 лебедів

Білі — ?

Всього — 9 лебедів

Схема

Розв’язання

9 – 5 = 4 (л.) – білих лебедів плавало на озері

Відповідь: на озері плавало 4 білих лебеді

 

б) Задача на різницеве порівняння

У квочки було 10 чорних курчат і 6 — жовтих. На скільки більше чорних курчат, ніж жовтих, було у квочки?

Короткий запис

Чорних — 10 курчат, на ? більше

Жовтих — 6 курчат

Схема

Розв’язання

10 – 6 = 4 (к.) – на стільки більше було чорних курчат, ніж жовтих

Відповідь: у квочки було на 4 (четверо) курчат більше чорних, ніж жовтих

 

СТОРІНКА 23   Таблиця додавання числа 4

Завдання 1

90 – 40 = 50  (бо 50 + 40 = 90)   62 – 2 = 60 (бо 60 + 2 = 62)

76 – 70 = 6   (бо 6 + 70 = 76)  Невідоме зменшуване знаходимо дією додавання

 

Завдання 2,3 Додавання числа 4 в межах 10

1 + 4 = 5   2 + 4 = 6   3 + 4 = 7   4 + 4 = 8   5 + 4 = 9   6 + 4 = 10

Другий доданок розкладаємо на зручні доданки:

7 + 4 = 7 + (3 + 1) = 10 + 1 = 11

8 + 4 = 8 + (2 + 2) = 10 + 2 = 12

9 + 4 = 9 + (1 + 3) = 10 + 3 = 13

 

Завдання 4  У виразах без дужок іноді зручніше переставляти числа

10 – 3 + 4 = 4 – 3 + 10 = 11     11 – 3 + 4 = 4 – 3 + 11 = 12

8 + 4 – 3 = 4 – 3 + 8 = 9         12 – 3 + 4 = 4 – 3 + 12 = 13

7 + 4 – 2 = 4 – 2 + 7 = 9         11 – 2 + 4 = 4 – 2 + 11 = 13

9 + 4 + 1 = 9 + 1 + 4 = 14       8 + 4 – 2 = 4 – 2 + 8 = 10

 

Завдання 5  Обернені задачі

а) На шкільному подвір'ї 10 учнів грали у квача. До них приєдналося ще 8 учнів. Скільки учнів стало грати у квача?

Було

Приєдналося

Стало

10 учнів

8 учнів

?

Короткий запис

Було — 10 учнів

Приєдналося — 8 учнів

Стало — ?

Схема

Розв’язання

10 + 8 = 18 (уч.) – учнів стало грати у квача

Відповідь: у квача стало грати 18 учнів

 

б) На шкільному подвір'ї 10 учнів грали у квача. Коли до гри приєд­налося ще кілька учнів, їх стало 18. Скільки учнів приєдналося до гри?

Було

Приєдналося

Стало

10 учнів

?

18 учнів

Короткий запис

Було — 10 учнів

Приєдналося — ?

Стало — 18 учнів

Схема

Розв’язання

18 – 10 = 8 (уч.) – учнів приєдналося до гри

Відповідь: до гри приєдналося 8 учнів

 

СТОРІНКА 24   Таблиця віднімання числа 4

Завдання 1,2,3 Віднімання числа 4 в межах 10

5 – 4 = 1   6 – 4 = 2   7 – 4 = 3   8 – 4 = 4   9 – 4 = 5   10 – 4 = 6

Від’ємник розкладаємо на зручні доданки:

11 – 4 = 11 – (1 + 3) = 11 – 13

12 – 4 = 12 – (2 + 2) = 12 – 22

13 – 4 = 13 – (3 + 1) = 13 – 3 1

 

Завдання 4

9 + 4 + 1 = 9 + 1 + 4 = 14      8 + 4 – 1 = 12 – 1 = 11

9 + 3 + 1 = 9 + 1 + 3 = 13      7 + 4 – 10 = 11 – 10 = 1

12 – 4 + 3 = 12 + 3 – 4 = 11     11 – 4 – 3 = 11 – 7 = 4

11 – 3 – 2 = 11 – 5 = 6            13 – 4 + 3 = 13 + 3 – 4 = 12

 

Завдання 5  Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

53 – 50 = 3  (бо 3 + 50 = 53)       87 – 7 = 80 (бо 80 + 7 = 87)

11 – 4 = 7  (бо 7 + 4 = 11)          11 – 3 = 8  (бо 8 + 3 = 11)

 

Завдання 6  Ножиці коштують 18 грн, а клей – 10 грн. На скільки гривень ножиці дорожчі, ніж клей?

Короткий запис

Ножиці — 18 грн, на ? більше

Клей — 10 грн

Схема

Розв’язання

18 – 10 = 8 (грн.) – на стільки гривень дорожчі ножиці, ніж клей

Відповідь: на 8 гривень дорожчі ножиці, ніж клей

 

Завдання 7 У букеті кілька червоних айстр і 3 жовті, а всього — 11 айстр. Скільки червоних айстр у букеті?

Червоні

Жовті

Всього

?

3 айстри

11 айстр

Короткий запис

Червоні — ?

Жовті — 3 айстри

Всього — 11 айстр

Схема

Розв’язання

11 – 3 =8 (айс.) – червоних айстр у букеті

Відповідь: у букеті 8 айстр

 

Завдання 8  Ніна вища, ніж Сергійко, але нижча, ніж Сашко. Хто з них найвищий? Найнижчий?

Міркуємо так

Якщо Ніна вища, ніж Сергійко, то в порядку зростання (від меншого до більшого) зросту маємо: Сергійко, Ніна

Якщо Ніна нижча, ніж Сашко, то в порядку зростання маємо: Сергійко, Ніна, Сашко

Відповідь: найвищий Сашко, а найнижчий Сергійко

 

СТОРІНКА 25  Задачі на знаходження невідомого зменшуваного

Завдання 1 Невідомий доданок знаходили дією віднімання. Зменшуване знаходили дією додавання

40 + 5 = 45 (бо 45 – 40 = 5)  70 + 8 = 78 (бо 78 – 8 = 70)  

84 – 80 = 4  (бо 4 + 80 = 84)  

 

Завдання 2 Коли з полиці взяли 6 книжок, на ній залишилось 2 книжки. Скільки книжок було на полиці спочатку?

Було

Взяли

Залишилось

?

6 книжок

2 книжки

Короткий запис

Було — ?

Забрали — 6 книжок

Залишилося — 2 книжки

Схема

Розв’язання

2 + 6 = 8 (к.) – книжок було на полиці спочатку

Відповідь: спочатку на полиці було 8 книжок

 

На полиці було 2 книжки. На неї повернули 6 книжок. Скільки книжок стало  на полиці?

Було

Повернули

Стало

2 книжки

6 книжок

?

Короткий запис

Було — 2 книжки

Поклали — 6 книжок

Стало — ?

Схема

Розв’язання

2 + 6 = 8 (к.) – книжок стало на полиці

Відповідь: на полиці стало 8 книжок

 

Завдання 3  Сума розрядних доданків

56 = 50 + 6     84 = 80 + 4     29 = 20 + 9    11 = 10 + 1

 

Завдання 4 Накресли відрізок на 1 дм довший, ніж 2 см

Міркуємо так

1 дм = 10 см. Шуканий відрізок:   2 см + 10 см = 12 см

 

Завдання 5  Вирази, значення яких більше від 8:

13 – 3 + 4,  8 + 3 – 2,  11 – 4 + 3,  8 + 4 – 3,  7 + 4 – 2,  12 – 3 + 4

 

Завдання 6  На рисунку 5 чотирикутників: зелений, жовтий, рожевий, жовто-рожевий, зелено-жовто-рожевий

 

СТОРІНКА 26   Таблиця додавання числа 5

Завдання 1  Склад числа 10

10 = 6 + 4    10 = 7 + 3    10 = 8 + 2    10 = 9 + 1

� Доповнення даного числа до 10

10 = 5 + 5     10 = 6 + 4    10 = 7 + 3    10 = 8 + 2    10 = 9 + 1

 

Завдання 2

1 + 5 = 6   2 + 5 = 7   3 + 5 = 8   4 + 5 = 9   5 + 5 = 10

6 + 5 = 6 + 4 + 1 = 10 + 1 = 11   7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12

8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13   9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 10 + 4 = 14

 

Завдання 3  Додавання частинами числа 5

6 + 5 = 6 + (4 + 1) = 11     7 + 5 = 7 + (3 + 2) = 12

8 + 5 = 8 + (2 + 3) = 13     9 + 5 = 9 + (1 + 4) = 14

 

Завдання 4

9 + 3 + 1 = 9 + 1 + 3 = 13       8 + 5 – 3 = 5 – 3 + 8 = 10

7 + 5 + 1 = 12 + 1 = 13           9 + 5 – 10 = 14 – 10 = 4

11 – 3 – 2 = 11 – 5 = 6            12 – 3 + 2 = 12 + 2 – 3 = 11

12 – 3 + 4 = 12 + 4 – 3 = 13     13 – 4 + 2 = 13 + 2 – 4 = 11

 

Завдання 5  Після того як тато заплатив за книжку 20 грн, у нього ще залишилося 8 грн. Скільки грошей було в тата спочатку?

Було

Заплатив

Залишилось

?

20 грн

8 грн

Короткий запис

Було — ?

Заплатив — 20 грн

Залишилось — 8 грн

Схема

Розв’язання

20 + 8 = 28 (грн.) – гривень було в тата спочатку

Відповідь: спочатку в тата було 28 гривень 

 

Завдання 6  Задача на збльшення на деяке число

На першій полиці 9 ляльок, а на другій — на 2 ляльки більше. Скільки ляльок на другій полиці?

Короткий запис

І полиця — 9 ляльок

ІІ полиця — ?, на 2 ляльки більше

Короткий запис

І полиця — 9 ляльок

ІІ полиця — ?, стільки ж і ще 2 ляльки

Схема

Розв’язання

9 + 2 = 11 (л.) – ляльок на другій полиці

Відповідь: на другій полиці 11 ляльок

 

2) Задача на зменшення на деяке число

На першій полиці 9 ляльок, а на другій — на 2 ляльки менше. Скільки ляльок на другій полиці?

Короткий запис

І полиця — 9 ляльок

ІІ полиця — ?, на 2 ляльки менше

Короткий запис

І полиця — 9 ляльок

ІІ полиця — ?, стільки ж, але без 2 ляльок

Схема

Розв’язання

9 – 2 = 7 (л.) – ляльок на другій полиці

Відповідь: на другій полиці 7 ляльок

 

Завдання 7  Усі двоцифрові числа, у яких число одиниць на 3 більше, ніж число десятків

Міркуємо так

14 = 1 дес. 4 од. (1 < 4  на 3)    25 = 2 дес. 5 од. (2 < 5  на 3)

36 = 3 дес. 6 од. (3 < 6  на 3)    47 = 4 дес. 7 од. (4 < 7  на 3)

58 = 5 дес. 8 од. (5 < 8  на 3)    69 = 6 дес. 9 од. (6 < 9  на 3)

Відповідь: 14, 25, 36, 47, 58, 69

Інші завдання дивись тут...