Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Козак М., Корчевська О."

СТОРІНКА 55   Довжина і ширина прямокутника

Завдання 1  Прямокутникичервоний, рожевий, синій чотирикутники.

 

Завдання 2   Довжина прямокутника 7 см, а ширина – 2 см. На скільки сантиметрів дов­жина прямокутника більша від його ширини?

Міркуємо так. 7 см > 2 см  на 5 см,  оскільки 7 см – 2 см = 5 см

 

Завдання 3 

Додавання порозрядне:  42 + 36 = 78

42 + 36 = (40 + 30) + (2 + 6) = 70 + 8 = 78

Додавання частинами:  42 + 36 = 42 + 30 + 6 = 72 + 6 = 78

 

Завдання 4

14 + 25 = 14 + 20 + 5 = 34 + 5 = 39         37 + 12 = 49

52 + 23 = 52 + 20 + 3 = 72 + 3 = 75         41 + 38 = 79

 

Завдання 5

Маси тварин: порося — 20 кг, козеня — 10 кг, ягня — 6 кг, теля — 26 кг

20 + 10 + 6 = 36 (кг) – маса поросятка, ягнятка й козенятка разом.

26 – 6 = 20 (кг) – на стільки маса телятка більша від маси ягнятка.

20 + 26 = 46 (кг) – маса поросятка й телятка разом.

 

Завдання 6  Точка О, відрізок АВ, трикутник ВСD, прямокутник АВСD

 

СТОРІНКА 56   Квадрат

Завдання 1

У зелених прямокутників сторони рівні, такі фігури називають квадратами.

 

Завдання 2

Віднімання порозрядне:  8952 = 37

89 – 52 = (80 + 9) – (50 – 2) = (80 – 50) + (9 – 2) = 30 + 7 = 37

Віднімання частинами:  89 – 52 = 89 – (50 + 2) = 89 – 50 – 2 = 39 – 2 = 37

 

Завдання 3

46 – 23 = 46 – 20 – 3 = 26 – 3 = 23      5937 = 22

75 – 14 = 75 – 10 – 4 = 65 – 4 = 61      8865 = 23

 

Завдання 4   Складена задача на віднімання суми від числа

Для оздоблення святкових костюмів купили 74 м стрічки. Для спід­ничок використали З0 м стрічки, а для віночків — 40 м. Скільки метрів стрічки залишилося?

Було

Використали

Залишилось

74 м

30 м і 40 м

?

Короткий запис

Було — 74 м

Використали — ?, 30 м і 40 м

Залишилося — ?

Вираз   74 – (30 + 40)

Короткий запис №1

На спіднички — 30 м

На віночки —  40 м

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 74 м

Використали — 70 м

Залишилось — ?

План розв’язання

1) Скільки всього метрів стрічки використали?

2) Скільки метрів стрічки залишилося?

Розв’язання

1) 30 + 40 = 70 (м) – всього метрів стрічки використали.

2) 74 – 70 = 4 (м) – метрів стрічки залишилось.

2 спосіб

Нехай спочатку використали стрічку на спіднички, а потім на віночки, тоді

Короткий запис

Було — 74 м

Використала для спідничок — 30 м

Залишилося (Було) — ?

Використали для віночків — 40 м

Залишилося — ?

Вираз  (74 – 30) – 40

Короткий запис №1

Було — 74 м

Використали для спідничок — 30 м

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Було — 44 м

Використали для віночків — 40 м

Залишилось — ?

План розв’язання

1) Скільки метрів стрічки залишилося, коли частину використали для спідничок?

2) Скільки метрів стрічки залишилося?

Розв’язання

1) 70 – 30 = 44 (м) – метрів стрічки залишилося, коли частину використали для спідничок.

2) 44 – 40 = 4 (м) – метрів стрічки залишилось.

3 спосіб

Нехай спочатку використали стрічку на віночки, а потім на спіднички, тоді

Короткий запис

Було — 74 м

Використала для віночків — 40 м

Залишилося (Було) — ?

Використала для спідничок — 30 м

Залишилося — ?

Вираз   (74 – 40) – 30

Короткий запис №1

Було — 74 м

Використали для віночків — 40 м

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Було — 34 м

Використали для спідничок — 30 м

Залишилось — ?

План розв’язання

1) Скільки метрів стрічки залишилося, коли частину використали для віночків?

2) Скільки метрів стрічки залишилося?

Розв’язання

1) 70 – 40 = 34 (м) – метрів стрічки залишилося, коли частину використали для віночків.

2) 34 – 30 = 4 (м) – метрів стрічки залишилось.

Відповідь: залишилось 4 метри стрічки.

 

Завдання 5

а) Проста задача на віднімання

У депо було 14 автобусів. 9 автобусів виїхало на маршрути. Скільки автобусів залишилось у депо?

Було

Виїхало

Залишилось

14 автобусів

9 автобусів

?

Короткий запис

Було — 14 автобусів

Виїхало — 9 автобусів

Залишилось — ?

Розв’язання

14 – 9 = 5 (ав.) – автобусів залишилось у депо.

Відповідь: у депо залишилось 5 автобусів.

 

б) Проста задача на знаходження від’ємника

У депо було 13 автобусів. Після того, як декілька автобусів виїхало на маршрути, у депо залишилось 7 автобусів. Скільки автобусів виїхало на маршрути?

Було

Виїхало

Залишилось

13 автобусів

?

7 автобусів

 Короткий запис

Було — 13 автобусів

Виїхало — ?

Залишилось — 7 автобусів

Розв’язання

13 – 7 = 6 (ав.) – автобусів виїхало на маршрути.

Відповідь: на маршрути виїхало 6 автобусів.

 

б) Проста задача на знаходження зменшуваного

Після того, як 8 автобусів виїхало на маршрути, у депо залишилось 6  автобусів. Скільки автобусів було в депо спочатку?

Було

Виїхало

Залишилось

?

8 автобусів

6 автобусів

Короткий запис

Було — ?

Виїхало — 8 автобусів

Залишилось — 6 автобусів

Розв’язання

6 + 8 = 14 (ав.) – автобусів було в депо спочатку.

Відповідь: спочатку в депо було 14 автобусів.

 

Завдання 6   На малюнку 4 трикутники: ABD, MBN, KBO, BCD.

 

СТОРІНКА 57  Периметр прямокутника

Завдання 1

7826 = 52      86 – 50 =(80 – 50) + 6 = 36       33 + 55 = 33 + 50 + 5 = 88

 

Завдання 2 Вирази

Якщо а = 10, то а – 7 = 10 – 7 = 3        Якщо а = 15, то а – 7 = 15 – 7 = 8

Якщо а = 29, то а – 7 = 29 – 7 = 22      Якщо а = 13, то а – 7 = 13 – 7 = 6

Якщо а = 58, то а – 7 = 58 – 7 = 51      Якщо а = 97, то а – 7 = 97 – 7 = 90

 

Завдання 3  Обчислюємо периметр

Довжина прямокутника ABCD дорівнює 2 см.

Ширина прямокутника АВСD дорівнює 5 см.

Протилежні сторони рівні: АВ = СD, ВС = АD

Р = 2 см + 5 см + 2 см + 5 см = 14 см

Сторона квадрата MNKP дорівнює 2 см.

Усі сторони рівні: MN = NK = KP = PМ

Р = 2 см + 2 см + 2 см + 2 см = 8 см

Завдання 4  Складена задача на знаходження суми

У двох коробках по 12 олівців, а в третій — стільки, скільки у двох коробках разом. Скільки олівців у трьох коробках разом?

І коробка

ІІ коробка

ІІІ коробка

Всього

12 олівців

12 олівців

стільки ж, скільки у І і ІІ коробках разом

?

Короткий запис

І коробка — 12 олівців

ІІ коробка — 12 олівців

ІІІ коробка — ?, стільки, скільки ж у І і ІІ коробках разом

Всього — ?

Вираз    (12 + 12) + (12 + 12) 

Короткий запис №1

І коробка — 12 олівців

ІІ коробка — 12 олівців

Всього — ?

Короткий запис №2

І і ІІ коробки — 24 олівці

ІІІ коробка — стільки ж

Всього — ?

 План розв’язування

1) Скільки олівців у І і ІІ коробках разом?

2) Скільки олівців у трьох коробках разом?

Розв’язання

1) 12 + 12 = 24 (ол.) – олівців у третій коробці.

2) 12 + 12 + 24 = 48 (ол.) – олівців у трьох коробках разом.

Відповідь: у трьох коробках 48 олівців.

 

СТОРІНКА 58  Діаграма

Завдання 1  Гуси —  4 птахів, лебеді — 3 птахів, качки — 6 птахів

 

Завдання 2

493 = 46

4930 = 19

13 + 6 = 19

13 + 60 = 73

61 + 34 = 95

22 + 43 = 65

8624 = 62

9736 = 61

Завдання 3   Обчислили периметр прямокутника довжиною 8 см і шириною 2 см.

Р = 8 см + 2 см + 8 см + 2 см = 20 см

 

Завдання 4  Складена задача на віднімання числа від суми

До шкільної їдальні привезли два ящики з булочками. В одному ящику було 24 булочки, а в іншому — 35. На першій перерві прода­ли 12 булочок. Скільки булочок залишилося?

Було

Продали

Залишилося

24 булочки і 35 булочок

12 булочок

?

Короткий запис

Привезли — ?, 24 булочки і 35 булочок

Продали — 12 булочок

Залишилось — ?

Вираз   (24 + 35) – 12

План розв’язування

1) Скільки всього булочок привезли?

2) Скільки булочок залишилося?

Розв’язання

1) 24 + 35 = 59 (б.) – всього булочок привезли.

2) 59 – 12 = 47 (б.) – булочок залишилося.

2 спосіб

Оскільки в задачі не сказано, з якого ящика продавали, припустимо продали булки з першого ящика, тоді

Короткий запис

Було в І ящику — 24 булочки

Продали — 12 булочок

Залишилось (І ящик) — ?

ІІ ящик — 35 булочок

Всього — ?

Вираз   (24 – 12) + 35

План розв’язування

1) Скільки булочок залишилось у першому ящику?

2) Скільки булочок залишилося?

Розв’язання

1) 24 – 12 = 12 (б.) – булочок залишилось у першому ящику.

2) 12 + 35 =  47 (б.) – булочок залишилося.

3 спосіб

Припустимо продали булки з другого ящика, тоді

Короткий запис

Було в ІІ ящику — 35 булочок

Продали — 12 булочок

Залишилось (ІІ ящик) — ?

І ящик — 24 булочок

Всього — ?

Вираз   (35 – 12) + 24

План розв’язування

1) Скільки булочок залишилось у другому ящику?

2) Скільки булочок залишилося?

Розв’язання

1) 35 – 12 = 23 (б.) – булочок залишилось у другому ящику.

2) 23 + 24 =  47 (б.) – булочок залишилося.

Відповідь: залишилося 47 булочок. 

 

Завдання 5  Складена задача на збільшення на деяке число і знаходження суми

Ручка коштує 6 грн, а блокнот на 7 грн дорожчий. Скільки гривень коштують ручка і блокнот разом?

Ручка

Блокнот

Всього

6 грн

на 7 грн більше

?

Короткий запис

Ручка — 6 грн

Блокнот — ?, на 7 грн більше

Всього — ?

Вираз    6 + (6 + 7)

Короткий запис №1

Ручка — 6 грн

Блокнот — ?, на 7 грн більше

Короткий запис №2
Ручка — 6 грн

Блокнот — 13 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень коштує блокнот?

2) Скільки гривень коштують ручка і блокнот разом?

Розв’язання

1) 6 + 7 = 6 + 4 + 3 = 13 (грн) – гривень коштує блокнот.

2) 6 + 13 = 19 (грн) – гривень коштують ручка і блокнот разом.

Відповідь: ручка і блокнот разом коштують 19 гривень.

Інші завдання дивись тут...