Інші завдання дивись тут...

 

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Козак М., Корчевська О."

СТОРІНКА 55   Довжина і ширина прямокутника

Завдання 1

Прямокутники – червоний, рожевий, синій чотирикутники

 

Завдання 2

Довжина прямокутника 6 см, а ширина – 2 см. На скільки сантиметрів дов­жина прямокутника більша від його ширини?

Міркуємо так

6 см > 2 см  на 4 см,  оскільки 6 см – 2 см = 4 см

 

Завдання 3  Додавання частинами

42 + 36 = (40 + 30) + (2 + 6) = 76

42 + 36 = 42 + 30 + 6 = 72 + 6 = 78

 

Завдання 4

14 + 25 = 14 + 20 + 5 = 34 + 5 = 39

37 + 12 = 37 + 10 + 2 = 47 + 2 = 49

52 + 23 = 52 + 20 + 3 = 72 + 3 = 75

41 + 38 = 41 + 30 + 8 = 71 + 8 = 79

 

Завдання 5 Маси тварин: порося — 20 кг, козеня — 10 кг, ягня — 6 кг, теля — 26 кг

20 + 10 + 6 = 36 (кг) – маса поросятка, ягнятка й козенятка разом

26 – 6 = 20 (кг) – на стільки маса телятка більша від маси ягнятка

20 + 26 = 46 (кг) – маса поросятка й телятка разом

 

Завдання 6

Точка О, відрізок АВ, трикутник ВСD, прямокутник АВСD

 

СТОРІНКА 56   Квадрат

Завдання 1

У зелених прямокутників сторони рівні, такі фігури називають квадратами

 

Завдання 2

89 – 52 = (80 + 9) – (50 – 2) = (80 – 50) + (9 – 2) = 30 + 7 = 37

1) 80 – 50 = 30

2) 9 – 2 = 7

3) 30 + 7 = 37

 

89 – 52 = 89 – (50 + 2) = 89 – 50 – 2 = 36

1) 89 – 50 = 39

2) 39 – 2 = 36

 

Завдання 3

46 – 23 = 46 – 20 – 3 = 26 – 3 = 23

59 – 37 = 59 – 30 – 7 = 29 – 7 = 22

75 – 14 = 75 – 10 – 4 = 65 – 4 = 61

88 – 65 = 88 – 60 – 5 = 28 – 5 = 23

 

Завдання 4   Для оздоблення святкових костюмів купили 74 м стрічки. Для спід­ничок використали З0 м стрічки, а для віночків — 40 м. Скільки метрів стрічки залишилося?

Короткий запис

Було — 74 м

Використала — ?, 30 м і 40 м

Залишилося — ?

Схема

Вираз:  74 – (30 + 40)

План розв’язання

1) Скільки всього метрів стрічки використали?

2) Скільки метрів стрічки залишилося?

Розв’язання

1) 30 + 40 = 70 (м) – всього метрів стрічки використали

2) 74 – 70 = 4 (м) – метрів стрічки залишилось

 

2 спосіб

Короткий запис

Було — 74 м

Використала для спідничок — 30 м

Залишилося (Було) — ?

Використала для віночків — 40 м

Залишилося — ?

Схема

Вираз:  (74 – 30) – 40

План розв’язання

1) Скільки метрів стрічки залишилося, коли частину використали для спідничок?

2) Скільки метрів стрічки залишилося?

Розв’язання

1) 70 – 30 = 44 (м) – метрів стрічки залишилося, коли частину використали для спідничок

2) 44 – 40 = 4 (м) – метрів стрічки залишилось

 

3 спосіб

Короткий запис

Було — 74 м

Використала для віночків — 40 м

Залишилося (Було) — ?

Використала для спідничок — 30 м

Залишилося — ?

Схема

Вираз:  (74 – 40) – 30

План розв’язання

1) Скільки метрів стрічки залишилося, коли частину використали для віночків?

2) Скільки метрів стрічки залишилося?

Розв’язання

1) 70 – 40 = 34 (м) – метрів стрічки залишилося, коли частину використали для віночків

2) 34 – 30 = 4 (м) – метрів стрічки залишилось

Відповідь: залишилось 4 метри стрічки

 

Завдання 5

а) У депо було 14 автобусів. 9 автобусів виїхало на маршрути. Скільки автобусів залишилось у депо?

Короткий запис

Було — 14 автобусів

Виїхало — 9 автобусів

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

14 – 9 = 5 (ав.) – автобусів залишилось у депо

Відповідь: у депо залишилось 5 автобусів

 

б) У депо було 13 автобусів. Після того, як декілька автобусів виїхало на маршрути, у депо залишилось 7 автобусів. Скільки автобусів виїхало на маршрути?

Короткий запис

Було — 13 автобусів

Виїхало — ?

Залишилось — 7 автобусів

Розв’язання

13 – 7 = 6 (ав.) – автобусів виїхало на маршрути

Відповідь: на маршрути виїхало 6 автобусів

  

б) Після того, як 8 автобусів виїхало на маршрути, у депо залишилось 6  автобусів. Скільки автобусів було в депо спочатку?

Короткий запис

Було — ?

Виїхало — 8 автобусів

Залишилось — 6 автобусів

Схема

Розв’язання

6 + 8 = 14 (ав.) – автобусів було в депо спочатку

Відповідь: спочатку в депо було 14 автобусів

 

Завдання 6

На малюнку 4 трикутники: ABD, MBN, KBO, BCD

 

СТОРІНКА 57  Периметр прямокутника

Завдання 1

78 – 26 = (70 – 20) + (8 – 6) = 52

86 – 50 =(80 – 50) + 6 = 36

33 + 55 = 33 + 50 + 5 = 88

 

Завдання 2

Якщо а = 10, то а – 7 = 10 – 7 = 3

Якщо а = 15, то а – 7 = 15 – 7 = 8

Якщо а = 29, то а – 7 = 29 – 7 = 22

Якщо а = 13, то а – 7 = 13 – 7 = 6

Якщо а = 58, то а – 7 = 58 – 7 = 51

Якщо а = 97, то а – 7 = 97 – 7 = 90

 

Завдання 3

Довжина прямокутника ABCD дорівнює 2 см   (АВ = СD)

Ширина прямокутника АВСD дорівнює 5 см  (ВС = АD)

Р = 2 см + 5 см + 2 см + 5 см = 14 см

Довжина квадрата MNKP дорівнює 2 см    (MN = NK = KP = PМ)

Р = 2 см + 2 см + 2 см + 2 см = 8 см

 

Завдання 4  У двох коробках по 12 олівців, а в третій — стільки, скільки у двох коробках разом. Скільки олівців у трьох коробках разом?

Короткий запис

І коробка — 12 олівців

ІІ коробка — 12 олівців

ІІІ коробка — ?, стільки, скільки ж у І і ІІ разом

Всього — ?

Схема

Розв’язання

1) 12 + 12 = 24 (ол.) – олівців у третій коробці (всього у першій і другій коробках)

2) 24 + 24 = 48 (ол.) – олівців у трбох коробках разом

Відповідь: разом у трьох коробках 48 олівців

 

СТОРІНКА 58  Діаграма

Завдання 1

Гуси —  4, лебеді — 3, качки — 6

 

Завдання 2

49 – 3 = 40 + (9 – 3) = 40 + 6 = 46

49 – 30 = (40 – 30) + 9 = 10 + 9 = 19

13 + 6 = 10 + (3 + 6) = 10 + 9 = 19

13 + 60 = (10 + 60) + 3 = 70 + 3 = 73

61 + 34 = (60 + 30) + (1 + 4) = 90 + 5 = 95

22 + 43 = 22 + 40 + 3 = 62 + 3 = 65

86 – 24 = (80 – 20) + (6 – 4) = 60 + 2 = 62

97 – 36 = 97 – 30 – 6 = 67 – 6 = 61

 

Завдання 3   Обчислили периметр прямокутника:

8 см + 8 см + 1 см + 1 см = 18 см

 

Завдання 4  До шкільної їдальні привезли два ящики з булочками. В одному ящику було 24 булочки, а в іншому — 35. На першій перерві прода­ли 12 булочок. Скільки булочок залишилося?

Короткий запис

Привезли — ?, 24 булочки і 35 булочок

Продали — 12 булочок

Залишилось — ?

Схема

Вираз:   (24 + 35) – 12

План розв’язування

1) Скільки всього булочок привезли?

2) Скільки булочок залишилося?

Розв’язання

1) 24 + 35 = 59 (б.) – всього булочок привезли

2) 59 – 12 = 47 (б.) – булочок залишилося

 

2 спосіб

Оскільки в задачі не сказано, з якого ящика продавали, припустимо продали булки з першого ящика

Короткий запис

Було в І ящику — 24 булочки

Продали — 12 булочок

Залишилось (І ящик) — ?

ІІ ящик — 35 булочок

Всього — ?

Схема

Вираз:   (24 – 12) + 35

План розв’язування

1) Скільки булочок залишилось у першому ящику?

2) Скільки булочок залишилося?

Розв’язання

1) 24 – 12 = 12 (б.) – булочок залишилось у першому ящику

2) 12 + 35 =  47 (б.) – булочок залишилося

 

3 спосіб

Припустимо продали булки з другого ящика

Короткий запис

Було в ІІ ящику — 35 булочок

Продали — 12 булочок

Залишилось (ІІ ящик) — ?

І ящик — 24 булочок

Всього — ?

Схема

Вираз:   (35 – 12) + 24

План розв’язування

1) Скільки булочок залишилось у другому ящику?

2) Скільки булочок залишилося?

Розв’язання

1) 35 – 12 = 23 (б.) – булочок залишилось у другому ящику

2) 23 + 24 =  47 (б.) – булочок залишилося

Відповідь: залишилося 47 булочок  

 

Завдання 5  Ручка коштує 6 грн, а блокнот на 7 грн дорожчий. Скільки гривень коштують ручка і блокнот разом?

Короткий запис

Ручка — 6 грн

Блокнот — ?, на 7 грн більше

Всього — ?

Схема

Вираз:   6 + (6 + 7)

План розв’язування

1) Скільки гривень коштує блокнот?

2) Скільки гривень коштують ручка і блокнот разом?

Розв’язання

1) 6 + 7 = 13 (грн.) – гривень коштує блокнот

2) 6 + 13 = 19 (грн.) – гривень коштують ручка і блокнот разом

Відповідь: ручка і блокнот разом коштують 19 гривень

Інші завдання дивись тут...