Інші завдання дивись тут...

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Козак М., Корчевська О."

СТОРІНКА 31  Таблиця віднімання числа 6

Завдання 1, 2  Віднімання числа 6 у межах 10

7 – 6 = 1    8 – 6 = 2    9 – 6 = 3   10 – 6 = 4

Від’ємник розкладаємо на суму зручних доданків:

11 – 6 = 11 – (1 + 5) = 11 – 1 – 5 = 10 – 5 = 5

12 – 6 = 12 – (2 + 4) = 12 – 2 – 4 = 10 – 4 = 6

13 – 6 = 13 – (3 + 3) = 13 – 3 – 3 = 10 – 3 = 7

14 – 6 = 14 – (4 + 2) = 14 – 4 – 2 = 10 – 2 = 8

15 – 6 = 15 – (5 + 1) = 15 – 5 – 1 = 10 – 1 = 9

 

Завдання 3  У виразах без дужок іноді доцільно переставляти числа

15 – 6 + 3 = 15 + 3 – 6 = 12       13 – 6 + 4 = 13 + 4 – 6 = 11

12 – 6 + 5 = 12 + 5 – 6 = 11       9 + 4 – 6 = 9 – 6 + 4 = 7

11 – 5 + 50 = 50 – 5 + 11 = 56     8 + 3 – 6 = 8 – 6 + 3 = 5

14 – 6 + 4 = 14 + 4 – 6 = 12       7 + 4 – 6 = 7 – 6 + 4 = 5

 

Завдання 4  Віднімання частинами (зменшуване розклали на суму зручних доданків)

13 – 6 = (10 + 3) – 6 = 10 – 6 + 3 = 4 + 3 = 7

Відняли число 5 від 14:  14 – 5 = (10 + 4) – 5 = 10 – 5 + 4 = 5 + 4 = 9

Відняли число 4 від 11:  11 – 4 = (10 + 1) – 4 = 10 – 4 + 1 = 6 + 1 = 7

Відняли число 6 від 12:  12 – 6 = (10 + 2) – 6 = 10 – 6 + 2 = 4 + 2 = 6 

 

Завдання 5 Проста задача на знаходження зменшуваного

Коли з гілки зірвали 4 груші, на ній залиши­лось ще 9 груш. Скільки груш було на гілці спочатку?

Було

Зірвали

Залишилось

?

4 груші

9 груш

Короткий запис

Було — ?

Зірвали — 4 груші

Залишилось — 9 груш

Схема

Розв’язання

9 + 4 = 13 (г.) – груш на гілці було спочатку

Відповідь: спочатку на гілці було 13 груш

 

Завдання 6 Добрали одноцифрові числа, щоб рівність □ + □ = 11 була правильною

2 + 9 = 11    3 + 8 = 11    4 + 7 = 11   5 + 6 = 11

6 + 5 = 11    7 + 4 = 11    8 + 3 = 11    9 + 2 = 11

 

СТОРІНКА 32  Таблиця додавання числа 7

Завдання 1   Додавання числа 7 у межах 10

1 + 7 = 8     2 + 7 = 9     3 + 7 = 10

Від’ємник розкладаємо на суму зручних доданків:

4 + 7 = 7 + 4 = 7 + (3 + 1) = 7 + 3 + 1 = 10 + 1 = 11

5 + 7 = 7 + 5 = 7 + (3 + 2) = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12

6 + 7 = 7 + 6 = 7 + (3 + 3) = 7 + 3 + 3 = 10 + 3 = 13

7 + 7 = 7 + (3 + 4) = 7 + 3 + 4 = 10 + 4 = 14

8 + 7 = 8 + (2 + 5) = 8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15

9 + 7 = 9 + (1 + 6) = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16 

 

Завдання 2

8 + 1 + 3 = 8 + 1 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12     9 + 4 + 1 = 9 + 1 + 4 = 10 + 4 = 14

4 + 7 – 2 = 4 – 2 + 7 = 2 + 7 = 9       5 + 7 – 3 = 5 – 3 + 7 = 2 + 7 = 9

7 + 5 – 2 = 5 – 2 + 7 = 3 + 7 = 10    14 – 5 – 2 = 14 – 7 = 14 – 4 – 3 = 7

6 + 7 + 1 = 6 + 8 = 6 + 4 + 4 = 14    8 + 7 – 6 = 7 – 6 + 8 = 1 + 8 = 9

 

Завдання 3

а) Задача на віднімання

На тарілці було 14 слив. Діти забрали 10 слив. Скільки слив залишилось на тарілці?

Було

Забрали

Залишилось

14 слив

10 слив

?

Короткий запис

Було — 14 слив

Забрали — 10 слив

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

14 – 10 = 4 (с.) – слив залишилось на тарілці

Відповідь: на тарілці залишилось 4 сливи

 

б) Задача на знаходження зменшуваного

Після того, як забрали 7 абрикосів, на тарілці залишилось ще 5. Скільки абрикосів було на тарілці спочатку?

Було

Забрали

Залишилось

?

7 абрикосів

5  абрикосів

Короткий запис

Було — ?

Забрали — 7 абрикосів

Залишилось — 5 абрикосів

Схема

Розв’язання

5 + 7 = 12 (аб.) – абрикосів було на тарілці спочатку

Відповідь: спочатку на тарілці було 12 абрикосів

 

в) Задачі на різницеве порівняння

На тарілці було 10 синіх і 8 жовтих слив. На скільки більше синіх слив, ніж жовтих?

Короткий запис

Сині — 10 слив, на ? більше

Жовті — 8 слив 

Схема

Розв’язання

10 – 8 = 2 (с.) – на стільки більше синіх слив, ніж жовтих

Відповідь: на 2 сливи більше синіх, ніж жовтих

 

На тарілці було 10 синіх і 8 жовтих слив. На скільки менше жовтих слив, ніж синіх?

Короткий запис

Сині — 10 слив

Жовті — 8 слив, на ? менше 

Схема

Розв’язання

10 – 8 = 2 (с.) – на стільки менше жовтих слив, ніж синіх

Відповідь: на 2 сливи менше жовтих, ніж синіх

 

г) Задача на збільшення на деяке число

На прилавку було 7 кілограмів яблук, а груш на 4 кг більше. Скільки кілограмів груш було на прилавку?

Короткий запис

Яблук — 7 кг

Груш — ?, на 4 кг більше

Короткий запис

Яблук — 7 кг

Груш — ?, стільки ж і ще 4 кг

Короткий запис

Яблук — 7 кг

Груш — ?, на 4 кг більше

Схема

Розв’язання

7 + 4 = 11 (кг) – кілограмів груш було на прилавку

Відповідь: на прилавку було 11 кг груш

 

Завдання 4  Олег закинув 6 м’ячів, Оля – 8 м’ячів, Ігор – 4  м’ячі, Юля – 5 м’ячів

8 + 5 = 13 (м.) – м'ячів закинули дівчата

6 + 4 = 10 (м.) – м’ячів закинули хлопці

13 – 10 = 3 (м.) – на стільки більше м'ячів закинули дівчата, ніж хлопці

 

СТОРІНКА 33  Таблиця віднімання числа 7

Завдання 1  Віднімання частинами

Число 6 відняли частинами (від’ємник розклали на суму зручних доданків):

11 – 6 = 11 – (1 + 5) = 11 – 1 – 5 = 10 – 5 = 5

12 – 6 = 12 – (2 + 4) = 12 – 2 – 4 = 10 – 4 = 6

13 – 6 = 13 – (3 + 3) = 13 – 3 – 3 = 10 – 3 = 7

14 – 6 = 14 – (4 + 2) = 14 – 4 – 2 = 10 – 2 = 8

Число 5 відняли від 10, потім додали одиниці зменшуваного (зменшуване розклали на суму зручних доданків):

11 – 5 = (10 + 1) – 5 = 10 – 5 + 1 = 5 + 1 = 6

12 – 5 = (10 + 2) – 5 = 10 – 5 + 2 = 5 + 2 = 7

13 – 5 = (10 + 3) – 5 = 10 – 5 + 3 = 5 + 3 = 8

14 – 5 = (10 + 4) – 5 = 10 – 5 + 4 = 5 + 4 = 9

 

Завдання 2  Віднімання числа 7 в межах 10

8 – 7 = 1   9 – 7 = 2    10 – 7 = 3

11 – 7 = 11 – 1 – 6 = 10 – 4 = 4      12 – 7 = 12 – 2 – 5 = 10 – 5 = 5

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = 10 – 4 = 6      14 – 7 = 14 – 4 – 3 = 10 – 3 = 7

15 – 7 = 15 – 5 – 2 = 10 – 2 = 8      16 – 7 = 16 – 6 – 1 = 10 – 1 = 9 

Завдання 3

12 – 7 + 6 = 12 + 6 – 7 = 18 – 7 = 11

14 – 7 + 4 = 14 + 4 – 7 = 18 – 7 = 11

16 – 7 + 3 = 16 + 3 – 7 = 19 – 7 = 12

11 – 7 + 90 = 10 – 7 + 1 + 90 = 3 + 1 + 90 = 94

13 – 7 + 5 = 13 + 5 – 7 = 18 – 7 = 11

15 – 7 + 4 = 15 + 4 – 7 = 19 – 7 = 12

8 + 5 – 7 = 8 – 7 + 5 = 1 + 5 = 6

9 + 6 – 7 = 9 – 7 + 6 = 2 + 6 = 8

 

Завдання 4 Порівняння

Хибно  7 > 8            Істинна 8 > 7

                            Істинна 9 + 5 = 14

Хибно   12 – 4 = 7     Істинна 12 – 4 > 7

 

Завдання 5  Днів у місяці

Рік — це 4 пори року: осінь, зима, весна й літо.

Рік складається з 12 місяців: вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень

 

СТОРІНКА 34  Закріплення додавання і віднімання чисел 6 і 7

Завдання 1

Було — 12

Забрали — 6

Залишилось — ?

12 – 6 = 12 – (2 + 4) = 12 – 24 = 6

Було — 15

Забрали — 7

Залишилось — ?

15 – 7 = 15 – (5 + 2) = 15 – 5 – 2 = 8

 

Завдання 2

9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16        6 + 6 = 6 + 4 + 2 = 10 + 2 = 12

7 + 7 = 7 + 3 + 4 = 10 + 4 = 14        5 + 7 = 5 + 5 + 2 = 10 + 2 = 12

8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14        6 + 7 = 6 + 4 + 3 = 10 + 3 = 13

14 – 7 = 14 – 4 – 3 = 10 – 3 = 7         11 – 7 = 11 – 1 – 6 = 10 – 6 = 4

13 – 6 = 13 – 3 – 3 = 10 – 3 = 7         15 – 6 = 15 – 5 – 1 = 10 – 1 = 9

 

Завдання 3  Складена задача з непов’язаними запитаннями

У салоні було 8 чорних і 5 червоних автомобілів. Скіль­ки всього автомобілів було в салоні? На скільки більше чорних автомобілів, ніж червоних, було в салоні?

Короткий запис

Чорні — 8 автомобілів, на ? більше

Червоні — 5 автомобілів

Всього — ?

Схема

Короткий запис №1

Чорні — 8 автомобілів, на ? більше

Червоні — 5 автомобілів

Короткий запис №2

Чорні — 8 автомобілів

Червоні — 5 автомобілів

Всього — ?

Розв’язання

1) 8 + 5 = 13 (ав.) – всього автомобілів було в салоні

2) 8 – 5 = 3 (ав.) – на стільки більше чорних автомобілів, ніж червоних

Відповідь: в салоні було 13 автомобілів, чорних на 3 автомобілі більше, ніж червоних

 

Завдання 4  У пташиному хорі співали 4 дрозди і 6 солов'їв. Скільки разом солов'їв і дроздів співало в хорі?

Дрозди

Солов’ї

Всього

4 птахів

6 птахів

?

Короткий запис

Дрозди — 4 птахів

Солов'ї — 6 птахів

Всього — ?

Схема

Розв’язання

4 + 6 = 10 (п.) – птахів співало в хорі

Відповідь: у хорі співало 10 дроздів і солов'їв

 

Завдання 5

а) Задача на знаходження зменшуваного

Після того, як з бочки відлили 3 л води, у ній залишилось ще 8 л. Скільки літрів було в бочці спочатку?

Було

Відлили

Залишилось

?

3 л

8 л

Короткий запис

Було — ?

Відлили — 3 л

Залишилось — 8 л

Схема

Розв’язання

8 + 3 = 11 (л) – літрів води було в бочці спочатку

Відповідь: спочатку в бочці було 11 літрів води

 

б) Задача на віднімання

У бочці було 10 л води. Відлили 2 л води. Скільки літрів води залишилось у бочці?

Було

Відлили

Залишилось

10 л

2 л

?

Короткий запис

Було — 10 л

Відлили — 2 л

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

10 – 2 = 8 (л) – літрів води залишилось у бочці

Відповідь: у бочці залишилось 8 літрів води

 

Завдання 6  Рівняння 

7 + 6 = 13  (бо 13 – 7 = 6)     9 + 5 = 14  (бо 14 – 9 = 5)

14 – 6 = 8  (бо 14 – 8 = 6)      15 – 6 = 9  (бо 15 – 9 = 6)

6 + 6 = 12 (бо 12 – 6 = 6)       13 – 6 = 7  (бо 13 – 7 = 6)

Інші завдання дивись тут...