Інші завдання дивись тут...

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Козак М., Корчевська О."

СТОРІНКА 73  Дія множення

Завдання 1

Додавання однакових доданків 2 + 2 + 2 + 2 = 8 заміняють множенням  2 • 4 = 8 (число 2 показує доданок, який повторюється, а число 4 — кількість його повторення)

Вирази на множення читаємо так:  2 помножити на 4 дорівнює восьми, по 2 взяти 4 рази буде 8, 2 збільшити у 4 рази буде 8

 

Завдання 2

3 помножити на 5:  3 • 5

по 8 взяти 6 разів:  8 • 6

5 помножити на 3:  5 • 3

по 6 взяти 8 разів:  6 • 8

 

Завдання 3

а)  по 2 взяли 5 разів    2 • 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

б)  по 3 взяли 4 рази     3 • 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12

 

Завдання 4 Замінили додавання однакових доданків множенням:

6 + 6 = 6 • 2                      15 + 15 = 15 • 2

7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 5    24 + 24 + 24 = 24 • 3

9 + 9 + 9 = 9 • 3                10 + 10 + 10 + 10 = 10 • 4

 

Завдання 5 Коли з банки спочатку відлили 3 склянки соку, а потім — ще 2, у ній залишилось 4 склянки. Скільки склянок соку було в банці спочатку?

Короткий запис

Було спочатку — ?

Відлили — 3 склянки

Залишилось (Було) — ?

Відлили — 2 склянки

Залишилось — 4 склянки

Схема

Вираз  (4 + 2) + 3

Короткий запис №1

Було — ?

Відлили — 2 склянки

Залишилось — 4 склянки

Короткий запис №2

Було спочатку — ?

Відлили — 3 склянки

Залишилось — 6 склянок

План розв’язування

1) Скільки соку було в банці до того, як відлили 2 склянки?

2) Скільки склянок соку було в банці спочатку?

Розв’язання

1) 4 + 2 = 6 (с.) – склянок соку було в банці до того, як відлили 2 склянки

2) 6 + 3 = 9 (с.) – склянок соку було в банці спочатку

 

2 спосіб

Короткий запис

Було — ?

Відлили — ?, 3 склянки і 2 склянки

Залишилось — 4 склянки

Схема

Вираз  4 + (3 + 2)

Короткий запис №1

Спочатку відлили — 3 склянки

Потім відлили — 2 склянки

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — ?

Відлили — 5 склянок

Залишилось — 4 склянки

План розв’язування

1) Скільки всього склянок соку відлили?

2) Скільки склянок соку було в банці спочатку?

Розв’язання

1) 3 + 2 = 5 (с.) – всього склянок соку відлили

2) 4 + 5 = 9 (с.) – склянок соку було в банці спочатку

 

3 спосіб

Короткий запис

Було — ?

Відлили спочатку — 3 склянки

Відлили потім — 2 склянки

Залишилось — 4 склянки

Схема

Розв’язання

4 + 2 + 3 = 9 (с.) – склянок соку було в банці спочатку

Відповідь: у банці було спочатку 9 склянок соку

 

СТОРІНКА 74 Множники, добуток

Завдання 1 Суми однакових доданків замінили множенням:

5 + 5 + 5 + 5  = 5 • 4         13 + 13 + 13 = 13 • 3

8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 8 • 5    10 + 10 + 10 + 10 = 10 • 4

12 + 12 + 12 = 12 • 3          15 + 15 + 15 + 15 = 15 • 4

 

Завдання 2

по 3 узяли 4 рази   3 • 4 = 3 + 3 + 3 + 3

по 6 узяли 5 разів   6 • 5 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6

по 22 узяли 3 рази  22 • 3 = 22 + 22 + 22

по 18 узяли 2 рази  18 • 2 = 18 + 18

 

Завдання 3, 4  Перший множник • Другий множник = Добуток

5 • 3 = 15     2 • 5 = 10     3 • 4 = 12     6 • 3 = 18

 

Завдання 4

а) по 4 деталі узяли 3 рази   4 • 3 = 4 + 4 + 4 = 12

б) по 2 вишні узяли 4 рази    2 • 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8

 

Завдання 5  Проста задача

а)  У коробці 6 олівців. Скільки олівців у 4 таких коробках?

Короткий запис

Перша коробка — 6 олівців

Друга коробка — 6 олівців

Третя коробка — 6 олівців

Четверта коробка — 6 олівців

Всього — ?

Схема

Розв’язання

6 + 6 + 6 + 6 = 24 (ол.) – олівців у чотирьох таких коробках

2 спосіб

Короткий запис

Олівці — ? ол., 4 коробки по 6 олівців

Схема

Розв’язання

6 • 4 = 24 (ол.) – олівців у чотирьох таких коробках

Відповідь: у чотирьох таких коробках 24 олівці

 

б) Маса пакета борошна 3 кг. Чому дорівнює маса 5 таких пакетів?

Короткий запис

Перший пакет — 3 кг

Другий пакет — 3 кг

Третій пакет — 3 кг

Четвертий пакет — 3 кг

П’ятий пакет — 3 кг

Всього — ?

Схема

Розв’язання

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 (кг) – маса п’яти таких пакетів

2 спосіб

Короткий запис

Маса — ? кг., 5 пакетів по 3 кг

Схема

Розв’язання

3 • 5 = 15 (кг) – маса п’яти таких пакетів

Відповідь: маса п’яти таких пакетів 15 кілограмів

 

СТОРІНКА 75  Переставний закон множення

Завдання 1  Переставний закон множення

а) 2 • 4 = 4 • 2

Короткий запис

Кульки — ? к., 4 стовпці по 2 кульки

Схема

Розв’язання

2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 4 = 8

 

Короткий запис

Кульки — ? к., 2 рядки по 4 кульки

Схема

Розв’язання

4 + 4 = 4 • 2 = 8

 

б) 3 • 5 = 5 • 3

Короткий запис

Цукерки — ? ц., 5 стовпців по 3 цукерки

Схема

Розв’язання

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 5 = 15

 

Короткий запис

Цукерки — ? ц., 3 рядки по 5 цукерок

Схема

Розв’язання

5 + 5 + 5 = 5 • 3 = 15  

 

Завдання 2

2 • 14 = 14 • 2 = 14 + 14 = 28

2 • 8 = 8 • 2 = 8 + 8 = 16

2 • 35 = 35 • 2 = 35 + 35 = 70

4 • 12 = 12 • 4 = 12 + 12 + 12 + 12 = 48

3 • 9 = 9 • 3 = 9 + 9 + 9 = 27

2 • 24 = 24 • 2 = 24 + 24 = 48

 

Завдання 3 При обчисленні замінили множення додаванням однакових доданків:

6 • 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 12 + 12 = 24

10 • 5 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50

7 • 3 = 7 + 7 + 7 = 7 + 3 + 7 + 3 + 1 = 21

34 • 2 = 34 + 34 = 68

 

Завдання 4  У гравця 3 купки, по 3 барильця в кожній. Скільки всього барилець у гравця в лото?

Короткий запис

І купка — 3 барильця

ІІ купка — 3 барильця

ІІІ купка — 3 барильця

Всього — ?

Схема

Розв’язання

3 + 3 + 3 = 9 (б.) – всього барилець у гравця лото

2 спосіб

Короткий запис

Барильця — ? б., 3 купки по 3 барильця

Схема

Розв’язання

3 • 3 = 9 (б.) – всього барилець у гравця лото

Відповідь: у гравця лото всього 9 барилець

 

СТОРІНКА 76  Множення з числами 1 і 0

Завдання 1 Порівняння чисел

5 + 5 + 5 > 5 • 2         (5 + 5 + 5 > 5 + 5 )

3 • 4 > 3 + 3 + 3         (3 + 3 + 3 + 3 > 3 + 3 + 3)

2 + 2 + 2 + 2 < 2 • 5   (2 + 2 + 2 + 2 < 2 + 2 + 2 + 2 + 2)

4 • З = 4 + 4 + 4         (4 + 4 + 4 = 4 + 4 + 4)

 

Завдання 2  Обчислили значення тих виразів, у яких додавання можна замінити множенням (виразів зі всіма однаковими доданками):

12 + 12 + 12 = 26          (12 • 3)

26 + 26 + 24

6 + 6 + 6 + 6 = 24           (6 • 4)

5 + 5 + 4

2 + 4 + 24

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15    (3 • 5)

 

Завдання 3  Для обчислення множення замінили додаванням однакових доданків:

1 • 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

1 • 6 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6

1 • а = а   (при множенні числа 1 на будь-яке число отримаємо те саме число)

0 • 5 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0

0 • 4 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0

0 • а = 0    (при множенні числа 0 на будь-яке число отримаємо 0)

 

Завдання 4

1 • 7 = 7           1 • 5 – 2 = 5 – 2 = 3

0 • 3 = 0           0 • 6 + 4 = 0 + 4 = 4

 

Завдання 5

Добутки 3 • 1,4 • 0 не можна замінити додаванням однакових додан­ків, але для доведення можна застосувати переставний закон множення, тоді

3 • 1 = 1 • 3 = 1 + 1 + 1 = 3

а • 1 = а    (при множенні будь-якого числа а на 1 в добутку одержуємо число а)

4 • 0 = 0 • 4 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0

а • 0 = а    (при множенні будь-якого числа а на 0 в добутку одержуємо число 0)

Висновок:   а • 0 = 0 • а = а               а • 1 = 1 • а = 1

 

Завдання 6

3 • 1 = 3       5 • 1 + 4 = 5 + 4 = 9

6 • 0 = 0       8 • 0 + 2 = 0 + 2 = 0

 

Завдання 7 Запиши вирази 26 + 40, 26 + 70, 26 + 30, 26 + 50, 26 + 10 

в порядку зменшення їх значень.

Міркуємо так

Оскільки перший доданок однаковий, вирази треба записати в порядку зменшення другого доданку:

26 + 70, 26 + 50, 26 + 40, 26 + 30, 26 + 10

Інші завдання дивись тут...