Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Козак М., Корчевська О."

СТОРІНКА 94

Завдання 1 

Доведення, що 3 • 3 = 9

Міркуємо так. Дію множення можна замінити додаванням однакових доданків, тому

3 • 3 = 3 + 3 + 3 = 6 + 3 = 9

Доведення, що 10 : 2 = 5

Міркуємо так. Ділення можна замінити відніманням, де 10 зменшуване, а 2 від’ємник. Будемо від числа 10 віднімати число 2 стільки разів, щоб різниця дорівнювала 0, тоді кількість від’ємників (або кількість дій) буде дорівнювати частці.

1) 10 – 2 = 8    2) 8 – 2 = 6   3) 6 – 2 = 4    4) 4 – 2 = 2    5) 2 – 2 = 0

10 – (2 + 2 + 2 + 2 + 2) = 0, отже 5 – частка чисел 10 і 2.

Завдання 2, 3 Порядок дій

3 • 5 – 7 = 15 – 7 = 8

3 • (3 + 3) = 3 • 6 = 18

3 • 8 + 16 = 24 + 16 = 40

3 • (92 – 85) = 3 • 7 = 21

3 • (15 – 6) = 3 • 9 = 27

3 • 4 + 34 = 12 + 34 = 46

Завдання 4

3 < 3 + 3

доданок менший, ніж сума

3 • 5 > 3 • 5 + 1

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 5

3 • 8 > 3 • 4

де більший множник, там більший добуток

3 • 7 > 3 • 7 – 2

3 • 2 < 3 • 5

де менший множник, там менший добуток

Завдання 5   Складена задача на ділення

Привезли 100 саджанців сосни. У лісопарку виса­дили 86 саджанців. Решту посадили порівну біля школи і дитсадка. По скільки саджанців посадили біля школи та біля дитсадка?

Було

Висадили

Залишилося

100 саджанців

86 саджанців

2 групи по ? саджанців

Короткий запис

Було — 100 саджанців

Висадили  — 86 саджанців

Залишилось (решта) — ? с. , 2 групи по ? саджанців

Вираз    (100 – 86) : 2

Короткий запис №1

Було — 100 саджанців

Висадили — 86 саджанців

Залишилось (решта) — ?

Короткий запис №2

14 саджанців — це 2 групи по ? саджанців

Саджанці — ? с., 14 саджанців поділити на 2 порівну

План розв’язання

1) Скільки було решти саджанців?

2) По скільки саджанців посадили біля школи та біля дитсадка?

Розв’язання

1) 100 – 86 = 100 – 90 + 4 = 14 (с.) – було решти саджанців.

2) 14 : 2 = 7 (с.) – саджанців  посадили біля школи та біля дитсадка.

Відповідь: біля школи та біля дитсадка посадили по 7 саджанців.

 

Завдання 6 Одиниці вимірювання

1 м 2 дм = 10 дм + 2 дм = 12 дм      5 дм 8 см = 50 см + 8 см = 58 см     20 дм = 2 м

 

Завдання 7

1) Обчисли периметр квадрата зі стороною спо­чатку додаванням, а потім — множенням.

Р = 3 + 3 + 3 = 9 (см)

Р = 3 • 3 = 9 (см)

2) Накресли прямокутник, довжина якого дорівнює стороні квадрата, а ширина на 1 см менша. Об­числи периметр цього прямокутника.

1) 3 – 1 = 2 (см) – ширина прямокутника.

2) Р = (3 + 2) • 2 = 5 • 2 = 10 (см) – периметр прямокутника довжиною 3 см і шириною 2 см.

2 спосіб

1) 3 – 1 = 2 (см) – ширина прямокутника.

2) Р = 3 • 2 + 2 • 2 = 6 + 4 = 10 (см)

3 спосіб

1) 3 – 1 = 2 (см) – ширина прямокутника.

2) Р = 3 + 2 + 3 + 2 = 10 (см)

Завдання 8 Складена задача на знаходження суми добутків

Бориско мав 2 купюри по 20 грн і 3 однакові монети по 2 грн. Скільки гро­шей мав Бориско?

Купюрами

Монетами

Всього

2 купюри по 20 грн

3 монети по 2 грн

?

Короткий запис

Купюрами — ? грн, 2 купюри по 20 грн

Монетами — ? грн, 3 монети по 2 грн

Всього — ?

Вираз   20 • 2 + 2 • 3

Короткий запис №1

Купюрами — ? грн,

  2 купюри по 20 грн

Короткий запис №2

Монетами — ? грн,

  3 монети по 2 грн

Короткий запис №3

Купюрами — 40 грн

Монетами — 6 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень мав купюрами?

2) Скільки гривень мав монетами?

3) Скільки гро­шей мав Бориско?

Розв’язання

1) 20 • 2 = 20 + 20 = 40 (грн) – гривень мав купюрами.

2) 2 • 3 = 6 (грн) – гривень мав монетами.

3) 40 + 6 = 46 (грн) – грошей мав Бориско.

Відповідь: Бориско мав 46 гривень.

 

СТОРІНКА 95 Розв’язування задач  

Завдання 1 Дібрали числа, щоб рівності були істинними:

З • 5 + 3 = 3 • 6              3 • 6 – 3 = 3 • 5

З • 7 + 3 = 3 • 8              3 • 8 – 3 = 3 • 7

 

Завдання 2 Складена задача на знаходження зменшуваного

Степанко 5 днів читав по 3 сторінки книжки. Після цього йому зали­шилося прочитати ще 9 сторінок. Скільки сторінок у книжці?

Було

Прочитав

Залишилось

?

5 днів по 3 сторінки

9 сторінок

Короткий запис

Було — ?

Прочитав — ? стор., 5 днів по 3 сторінки

Залишилось — 9 сторінок

Вираз    9 + 3 • 5

Короткий запис №1

Прочитав — ? стор., 5 днів по 3 сторінки

Короткий запис №2

Було — ?

Прочитав — 15 сторінок

Залишилось — 9 сторінок

План розв’язування

1) Скільки сторінок прочитав у книжці?

2) Скільки сторінок у книжці?

Розв’язання

1) 3 • 5 = 15 (стор.) – сторінок прочитав у книжці.

2) 9 + 15 = 15 + 5 + 4 = 24 (стор.) – сторінок у книжці.

Відповідь: у книжці 24 сторінки.

 

Завдання 3 

Молоко — 21 грн, сметана — 18 грн, йогурт — 14 грн, масло — 32 грн, батон — 12 грн, банани — 24 грн, цукор — 28 грн, ковбаса — 52 грн

а) 32 + 12 + 52 = 90 + 6 = 96 (грн) – вартість масла, батона і ковбаси;

б) 24 + 14 + 12 = 40 + 10 = 50 (грн) – вартість бананів, йогурту і батону;

в) 18 + 28 + 21 + 24 = 18 + 2 + 28 + 2 + 21 + 20 = 81 (грн) – вартість сметани, цукру, молока і бананів.

 

Завдання 4 Складена задача на збільшення на деяке число

У саду росте 12 яблунь, груш — на 5 менше, ніж яблунь, а слив — на 4 більше, ніж груш. Скільки слив росте в саду?

Короткий запис

Яблуні — 12 дерев

Груші — ?, на 5 дерев менше, ніж яблунь

Сливи — ?, на 4 дерева більше, ніж слив

Вираз     (12 – 5) + 4

Короткий запис №1

Яблуні — 12 дерев

Груші — ?, на 5 дерев менше

Короткий запис №2

Груші — 7 дерев

Сливи — ?, на 4 дерева більше

План розв’язування

1) Скільки груш росте в саду?

2) Скільки слив росте в саду?

Розв’язання

1) 12 – 5 = 7 (гр.) – груш росте в саду.

2) 7 + 4 = 11 (сл.) – слив росте в саду.

Відповідь: у саду росте 11 слив.

 

Завдання 5 Проста задача на віднімання

У Віри було по 3 надувні кульки жовтого, червоного і блакитного кольорів. Дві кульки луснули. Скільки кульок залишилось у Віри?

Було

Луснули

Залишилось

3 кульки

2 кульки

?

Короткий запис

Було — 3 кульки

Луснули — 2 кульки

Залишилось — ?

Розв’язання

3 – 2 = 1 (к.) – кульок залишилось у Віри.

Відповідь: у Віри залишилась 1 кулька.

 

Завдання 6 

Вирази, значення яких більші від 20:   3 • 9 + 9, 2 • 8 + 18, 3 • 4 + 16 

3 • 9 – 7 = 27 – 7 = 20

3 • 9 + 9 = 27 + 9 = 36

2 • 8 + 18 = 16 + 18 = 34

3 • 7 – 11 = 21 – 11 = 10

3 • 4 + 16 = 12 + 16 = 28

2 • 9 – 9 = 18 – 9 = 9

СТОРІНКА 96 Повторення вивченого матеріалу

Завдання 1

6 : 2 • 7 = 3 + 7 = 10

4 : 2 • 9 = 2 • 9 = 11

3 • 4 : 2 = 12 : 2 = 6

3 • 7 – 2 = 21 – 2 = 19

3 • 6 : 2 = 18 : 2 = 9

3 • 8 + 7 = 24 + 27 = 31

Завдання 2

20 + 22 = 44

20 + 25 = 45

20 + 32 = 52

20 + 34 = 54

24 + 22 = 46

24 + 25 = 49

24 + 32 = 56

24 + 34 = 58

18 + 22 = 40

18 + 25 = 18 + 2 + 23 = 43

18 + 32 = 40 + 10 = 50

18 + 34 = 18 + 2 + 32 = 52

16 + 22 = 38

16 + 25 = 16 + 4 + 21 = 41

16 + 32 = 48

16 + 34 = 40 + 10 = 50

Завдання 3  Складена задача на ділення на вміщення

У перший бідон пасічник зібрав 6 л меду, а в другий – 8 л. Увесь мед він розлив у дволітрові банки. Скільки банок знадобилося?

(6 л і 8 л) — це ? банок по 2 л

Короткий запис

Банки — ? б., ? (6 л і 8 л) уміщають по 2 л

Вираз  (6 + 8) : 2

Короткий запис №1

І бідон — 6 л

ІІ бідон — 8 л

Всього — ?

Короткий запис №2

14 л — це ? банок по 2 л

Банки — ? б., 14 л уміщають по 2 л

План розв’язування

1) Скільки всього літрів меду в двох бідонах?

2) Скільки банок знадобилося?

Розв’язання

1) 6 + 8 = 14 (л) – всього літрів меду в двох бідонах.

2) 14 : 2 = 7 (б.) – знадобилося банок.

Відповідь: знадобилося 7 банок.

 

Завдання 4 Проста задача на знаходження суми

Звірята йшли назустріч одне одному. Єнот пройшов 55 м, а їжак – 35 м. Вони зустрілися біля ялинки. Обчисли відстань між їхніми нірками.

Єнот

Їжак

Всього

55 м

35 м

?

Короткий запис

Єнот — 55 м

Їжак — 35 м

Всього — ?

Розв’язання

55 + 35 = 90 (м) – відстань між їхніми нірками.

Відповідь: відстань між нірками 90 метрів.

 

Завдання 5 Складена задача на знаходження суми числа і добутку

Для будівництва будинку господар придбав 6 ц цементу, а потім підвозив ще 5 разів по 3 ц. Скільки центнерів цементу використав господар?

Спочатку

Потім

Всього

6 ц

5 разів по 3 ц

?

Короткий запис

Спочатку — 6 ц

Потім — ? ц, 5 разів по 3 ц

Всього — ?

 

Вираз    6 + 3 • 5

Короткий запис №1

Потім — ? ц, 5 разів по 3 ц

Короткий запис №2

Спочатку — 6 ц

Потім — 15 ц

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки центнерів цементу привозив потім?

2) Скільки центнерів цементу використав господар?

Розв’язання

1) 3 • 5 = 15 (ц) – центнерів цементу привозив потім.

2) 6 + 15 = 15 + 5 + 1 = 21 (ц) – центнерів цементу використав господар.

Відповідь: господар використав 21 центнер цементу.

 

Завдання 6  Числа пропущені: 

90, 82, 74, 66, 58, 50, 42, 36  (наступне число на 8 менше, ніж попереднє)

Інші завдання дивись тут...