Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Листопад Н.П", 2019 року видання

Завдання 484 Одиниці вимірювання

5 см + 25 см = 20 см + (5 см + 5 см) = 20 см + 10 см = 30 см

77 кг – 39 кг = 37 кг + (40 кг – 39 кг) = 37 кг + 1 кг = 38 кг

50 л – 25 л = 20 л + (30 л – 25 л) = 20 л + 5 л = 25 л

7 мм + 19 мм = 19 мм + 1 мм + 6 мм = 26 мм

18 кг + 47 кг = 18 кг + 2 кг + 45 кг = 20 кг + 45 кг = 65 кг

21 л + 29 л = (20 л + 20 л) + (1 л + 9 л ) = 40 л + 10 л = 50 л

 

Завдання 485 Проста задача на збільшення на деяке число

Маса кози становить 67 кг, а вівця на 33 кг важча (більша маса). Яка маса вівці?

Короткий запис

Коза — 67 кг

Вівця — ?, на 33 кг більше

Короткий запис

Коза — 67 кг

Вівця — ?, стільки ж і ще 33 кг

Схема

Розв’язання

67 + 33 = 100 (кг) – маса вівці

Відповідь: маса вівці 100 кілограмів

 

Завдання 486 Задача на знаходженння суми

Маса одного мішка 50 кг. Яка маса двох мішків?

Один мішок

Другий мішок

Всього

50 кг

50 кг

?

Короткий запис

І мішок — 50 кг

ІІ мішок — 50 кг

Всього — ?

Схема

Розв’язання

50 + 50 = 100 (кг) = 1 (ц) – маса двох мішків

Відповідь: маса двох мішків 1 центнер

 

Завдання 487  Маса коня 7 ц, крокодила — 4 ц, лоша — 1 ц. Визнач, хто із цих тварин найважчий, а хто — найлегший.

Міркуємо так

1 ц < 4 ц < 7 ц    найважчий кінь, найлегше лоша

 

Завдання 488  Порівняння чисел

73 кг < 100 кг   73 кг < 1 ц (73 кг < 100 кг)  7 ц > 5 ц

1 ц < 10 ц         1 ц > 50 кг (100 кг > 50 кг)  1 ц = 100 кг

 

Завдання 489  Номери фігур, які є прямокутниками: 2, 4

 

Завдання 490 Задача на зменшення на деяке число

Маса жирафа — 8 ц, а зебра на 4 ц легша. Яка маса зебри?

Короткий запис

Жираф — 8 ц

Зебра — ?, на 4 ц менша

Короткий запис

Жираф — 8 ц

Зебра — ?, стільки ж, але без 4 ц

Схема

Розв’язання

8 – 4 = 4 (ц) – маса зебри

Відповідь: маса зебри 4 центнери

 

Завдання 491 

45 мм + 30 мм = 75 мм    32 мм – 12 мм = 20 мм

27 кг + 7 кг = 27 кг + 3 кг + 4 кг = 34 кг

15 ц – 8 ц = (5 ц + 10 ц) – 8 ц = 5 ц + (10 ц + 8 ц) = 7 ц

40 грн – 17 грн = 20 грн + (20 грн – 17 грн) = 23 грн

55 грн + 45 грн = (50 грн + 40 грн) + (5 грн + 5 грн) = 100 грн

 

Завдання 492  Рівняння

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

89 – 49 = 40   (оскільки 8940 = 49)

62 – 27 = 35   (оскільки 35 + 27 = 50 + 12 = 62)

44 – 25 = 19   (оскільки 44 – 19 = 24 + (20 – 19) = 25)

67 – 28 = 39   (оскільки 67 – 39 = 27 + (40 – 39) = 28)

99 – 59 = 40

21 – 7 = 14     (оскільки 21 – 14 = 1 + (20 – 14) = 7)

48 – 0 = 48     (оскільки 48 + 0 = 48)

35 – 35 = 0     (оскільки 350 = 35)

 

Завдання 493

67 – 28 < 40 (39 < 40)        39 + 18 > 55 (57 > 55)

100 = 37 + 63 (100 = 100)    100 > 85 – 15     

45 – 15 < 45 + 15 (різниця менша від суми)

76 – 70 < 76 – 6 (де більший від’ємник, там менша різниця)

  

Завдання 494 Задача на знаходження невідомого доданку (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

У книжковій шафі стоїть 56 книжок. На першій полиці — 20 книжок, на другій — 17 книжок. Скільки книжок на третій полиці?

І полиця

ІІ полиця

ІІІ полиця

Всього

20 книжок

17 книжок

?

56 книжок

Короткий запис

І і ІІ полиця — ?, 20 кн. і 17 кн.

ІІІ полиця — ?

Всього — 56 кн.

І полиця — 20 кн.

ІІ полиця — 17 кн.

Всього (І і ІІ полиці) — ?

ІІІ полиця — ?

Всього — 56 кн.

Схема

Вираз   56 – (20 + 17)

Короткий запис №1

І полиця — 20 книжок

ІІ полиця — 17 книжок

Всього — ?

Короткий запис №2

І і ІІ полиці — 37 книжок

ІІІ полиця — ?

Всього — 56 книжок

План розв’язування

1) Скільки книжок на першій і другій полицях разом?

2) Скільки книжок на третій полиці?

Розв’язання

1) 20 + 17 = 37 (к.) – книжок на першій і другій полицях разом

2) 56 – 37 = 19 (к.) – книжок на третій полиці

 

2 спосіб

Спочатку знайдемо кількість книжок на першій і третій полицях, а потім серед них книжок на третій полиці, тоді

Короткий запис

І полиця — 20 книжок

ІІІ полиця — ?

Всього (І і ІІІ полиці) — ?

ІІ полиця — 17 книжок

Всього — 56 книжок

Схема

Вираз   (56 – 17) – 20

Короткий запис №1

І і ІІІ полиця — ?

ІІ полиця — 17 книжок

Всього — 56 книжок

Короткий запис №2

І полиця — 20 книжок

ІІІ полиця — ?

Всього — 39 книжок

План розв’язування

1) Скільки книжок на першій і третій полицях разом?

2) Скільки книжок на третій полиці?

Розв’язання

1) 56 – 17 = 39 (к.) – книжок на першій і третій полицях разом

2) 39 – 20 = 19 (к.) – книжок на третій полиці

 

3 спосіб

Спочатку знайдемо кількість книжок на другій і третій полицях, а потім серед них книжок на третій полиці, тоді

Короткий запис

ІІ полиця — 17 книжок

ІІІ полиця — ?

Всього (ІІ і ІІІ полиці) — ?

І полиця — 20 книжок

Всього — 56 книжок

Схема

Вираз   (56 – 20) – 17

Короткий запис №1

ІІ і ІІІ полиця — ?

І полиця — 20 книжок

Всього — 56 книжок

Короткий запис №2

ІІ полиця — 17 книжок

ІІІ полиця — ?

Всього — 36 книжок

План розв’язування

1) Скільки книжок на другій і третій полицях разом?

2) Скільки книжок на третій полиці?

Розв’язання

1) 56 – 20 = 36 (к.) – книжок на другій і третій полицях разом

2) 36 – 17 = 19 (к.) – книжок на третій полиці

 

4 спосіб (проста задача)

Короткий запис

І полиця — 30 книжок

ІІ полиця — 17 книжок

ІІІ полиця — ?

Всього — 56 книжок

Схема

Розв’язання

56 – 30 – 17 = 19 (к.) – книжок на третій полиці

Відповідь: на третій полиці 19 книжок

 

Завдання 495 Купили 40 фруктів. Із них — 15 яблук, 15 груш, а решта — банани. Скільки бананів купили?

Яблука

Груші

Банани

Всього

15 фруктів

15 фруктів

?

40 фруктів

Короткий запис

Яблука і груші — ?, 15 ф. і 15 ф.

Банани — ?

Всього — 40 ф.

Яблука — 15 ф.

Груші — 15 ф.

Всього (Яблука і груші) — ?

Банани — ?

Всього — 40 ф.

Схема

Вираз   40 – (15 + 15)

Короткий запис №1

Яблука — 15 фруктів

Груші — 15 фруктів

Всього — ?

Короткий запис №2

Яблука і груші — 30 фруктів

Банани — ?

Всього — 40 фруктів

План розв’язування

1) Скільки яблук і груш разом купили?

2) Скільки бананів купили?

Розв’язання

1) 15 + 15 = 30 (ф.) – яблук і груш разом купили

2) 40 – 30 = 10 (б.) – бананів купили

 

2 спосіб

Спочатку знайдемо кількість груш і бананів, а потім серед них бананів, тоді

Короткий запис

Груші — 15 фруктів

Банани — ?

Всього (Груші й банани) — ?

Яблука — 15 фруктів

Всього — 40 фруктів

Схема

Вираз   (40 – 15) – 15

Короткий запис №1

Груші й банани — ?

Яблука — 15 фруктів

Всього — 40 фруктів

Короткий запис №2

Груші — 15 фруктів

Банани — ?

Всього — 25 фруктів

План розв’язування

1) Скільки груш і бананів разом купили?

2) Скільки бананів купили?

Розв’язання

1) 40 – 15 = 25 (ф.) – груш  і бананів разом купили

2) 25 – 15 = 10 (б.) – бананів купили

 

3 спосіб

Спочатку знайдемо кількість яблук і бананів, а потім серед них бананів, тоді

Короткий запис

Яблука — 15 фруктів

Банани — ?

Всього (Яблука й банани) — ?

Груші — 15 фруктів

Всього — 40 фруктів

Схема

Вираз   (40 – 15) – 15

Короткий запис №1

Яблука й банани — ?

Груші — 15 фруктів

Всього — 40 фруктів

Короткий запис №2

Яблука — 15 фруктів

Банани — ?

Всього — 25 фруктів

План розв’язування

1) Скільки яблук і бананів разом купили?

2) Скільки бананів купили?

Розв’язання

1) 40 – 15 = 25 (ф.) – яблук  і бананів разом купили

2) 25 – 15 = 10 (б.) – бананів купили

 

4 спосіб (проста задача)

Короткий запис

Яблук — 15 фруктів

Груш — 15 фруктів

Банани — ?

Всього — 40 фруктів

Схема

Розв’язання

40 – 15 – 15 = 10 (б.) – бананів купили

Відповідь: купили 10 бананів

 

Завдання 496  У супермаркет привезли 44 ящики цукерок. Із них — 12 ящиків карамелі, 17 ящиків ірису, а решта — шоколадних цукерок. Скільки ящиків  шоколадних цукерок привезли в супермаркет?

44 – (12 + 17) = 15

 

Завдання 497  Що спільного й відмінного між прямокутником і квадратом? Спільне: усі кути прямі. Відмінне: у прямокутнику протилежні сторони рівні, у квадраті усі сторони рівні

 

Завдання 498  У довкіллі предмети, що мають форму квадрата: коробки, будинки, тумбочки

 

Завдання 499 Купили три різні м'ячі за 100 грн. Ціна першого — 32 грн, ціна другого — 28 грн. Яка ціна третього м'яча?

Перший м’яч

Другий м’яч

Третій м’яч

Всього

32 гривні

28 гривень

?

100 гривень

Короткий запис

І і ІІ м’ячі — ?, 32 грн і 28 грн

ІІІ м’яч — ?

Всього — 100 грн

І м’яч — 32 грн

ІІ м’яч — 28 грн

Всього (І і ІІ м’ячі) — ?

ІІІ м’яч — ?

Всього — 100 грн

Схема

Вираз   100 – (32 + 28)

Короткий запис №1

І м’яч — 32 грн

ІІ м’яч — 28 грн

Всього — ?

Короткий запис №2

І і ІІ м’ячі — 60 грн

ІІІ м’яч — ?

Всього — 100 грн

План розв’язування

1) Скільки гривень коштують перший і другий м’ячі разом?

2) Яка ціна третього м'яча?

Розв’язання

1) 32 + 28 = 60 (грн) – гривень коштують перший і другий м’ячі разом

2) 100 – 60 = 40 (грн) – ціна третього м’яча

 

2 спосіб

Спочатку знайдемо вартість другого і третього м’ячів разом, а потім серед них третього м’яча, тоді

Короткий запис

ІІ м’яч — 28 грн

ІІІ м’яч — ?

Всього (ІІ і ІІІ м’ячі) — ?

І м’яч — 32 грн

Всього — 100 грн

Схема

Вираз   (100 – 32) – 28

Короткий запис №1

ІІ і ІІІ м’ячі — ?

І м’яч — 32 грн

Всього — 100 грн

Короткий запис №2

ІІ м’яч — 28 грн

ІІІ м’яч — ?

Всього — 68 грн

План розв’язування

1) Скільки гривень коштують другий і третій м’ячі разом?

2) Яка ціна третього м'яча?

Розв’язання

1) 100 – 32 = 68 (грн) – гривень коштують другий і третій м’ячі разом

2) 68 – 28 = 40 (грн) – ціна третього м’яча

 

3 спосіб

Спочатку знайдемо вартість першого і третього м’ячів разом, а потім серед них третього м’яча, тоді

Короткий запис

І м’яч — 32 грн

ІІІ м’яч — ?

Всього (І і ІІІ м’ячі) — ?

ІІ м’яч — 28 грн

Всього — 100 грн

Схема

Вираз   (100 – 28) – 32

Короткий запис №1

І і ІІІ м’ячі — ?

ІІ м’яч — 28 грн

Всього — 100 грн

Короткий запис №2

І м’яч — 32 грн

ІІІ м’яч — ?

Всього — 72 грн

План розв’язування

1) Скільки гривень коштують перший і третій м’ячі разом?

2) Яка ціна третього м'яча?

Розв’язання

1) 100 – 28 = 72 (грн) – гривень коштують перший і третій м’ячі разом

2) 72 – 32 = 40 (грн) – ціна третього м’яча

 

4 спосіб (проста задача)

Короткий запис

І м’яч — 32 грн

ІІ м’яч — 28 грн

ІІІ м’яч — ?

Всього — 100 грн

Схема

Розв’язання

100 – 32 – 28 = 40 (грн) – ціна третього м’яча

Відповідь: ціна третього м’яча 40 гривень

 

Завдання 500 Порядок дій 

86 – 69 = 16 + (70 – 69) = 16 + 1 = 17

93 – 35 – 19 = 93 – (35 + 19) = 93 – 54 = 39

1) 35 + 19 = 35 + (20 – 1) = 35 + 20 – 1 = 55 – 1 = 54

2) 93 – 54 = 33 + (60 – 54) = 33 + 6 = 39

65 – 38 + 17 = 27 + 17 = 44

1) 65 – 38 = 25 + (40 – 38) = 25 + 2 = 27

2) 27 + 17 = 27 + (20 – 3) = 27 + 20 – 3 = 47 – 3 = 44

65 – (38 + 17) = 65 – (38 + 2 + 15) = 65 – 55 = 10

Інші завдання дивись тут...