Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Листопад Н.П", 2019 року видання

Завдання 738 Порядок дій

32 + 32 : 4 = 32 + 8 = 30 + (2 + 8) = 30 + 10 = 40

16 + 16 : 4 = 16 + 4 = 10 + (6 + 4) = 10 + 10 = 20

(16 + 16) : 4 = (16 + 4 + 12) : 4 = 32 : 4 = 8

4 • (62 – 54) = 4 • (62 – 52 – 2) = 4 • 8 = 32

 

Завдання 739  Таблиця множення числа 5  (у таблиці множення числа 5 наступний добуток на 5 більший від попереднього, а попередній добуток на 5 менший, ніж наступний):

5 • 2 = 5 + 5 = 10

5 • 3 = 5 + 5 + 5 = 10 + 5 = 15

5 • 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 15 + 5 = 20

5 • 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 20 + 5 = 25

5 • 6 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + 5 = 30

5 • 7 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 + 5 = 35

5 • 8 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35 + 5 = 40

5 • 9 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 40 + 5 = 45

 

Завдання 740

5 • 6 = 30     5 • 8 = 40      50 – 5 • 9 = 50 – 45 = 5

5 • 4 + 37 = 20 + 37 = 57    (100 – 80) : 4 = 20 : 4 = 5

 

Завдання 741  Замінили додавання однакових доданків множенням:

5 + 5 + 5 + 5 + 25 = 5 • 4 + 25 = 20 + 25 = 45

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 20 = 5 • 7 + 20 = 35 + 20 = 55

 

Завдання 742 Переставний закон множення

3 • 5 = 5 • 3 = 15     2 • 5 = 5 • 2 = 10   3 • 4 = 4 • 3 = 12

4 • 5 = 5 • 4 = 20     5 • 6 = 6 • 5 = 30

 

Завдання 743 Проста задача на кратне порівняння

У магазині на верхній полиці міститься 20 пакетів кефіру, а на нижній — 4 пакети. У скільки разів більше пакетів кефіру на верхній полиці, ніж на нижній?

Короткий запис

Верхня — 20 пакетів, у ? разів більше

Нижня — 4 пакети

Схема

Розв’язання

20 : 4 = 5 (разів) – у стільки разів більше пакетів кефіру на верхній полиці, ніж на нижній

Відповідь: на верхній полиці в 5 разів більше пакетів кефіру, ніж на нижній полиці

 

Завдання 744  У малій вазі 3 тюльпани, у великій — 9 троянд. У скільки разів менше тюльпанів, ніж троянд?

Короткий запис

Тюльпани — 3 штуки, у ? разів менше

Троянди — 9 штук

Схема

Розв’язання

9 : 3 = 3 (рази) – у стільки разів менше тюльпанів, ніж троянд

Відповідь: у 3 рази менше тюльпанів, ніж троянд

 

Завдання 745

Годину показує кожний годинник до полудня:  9 год,  8 год,  10 год

Годину показує кожний годинник після полудня:  9 год + 12 год = 21 год

8 год + 12 год = 20 год            10 год + 12 год = 22 год

 

Завдання 746

(47 – 15) : 4 = 32 : 4 = 8    52 – 36 : 4 = 52 – 9 = 52 – 2 – 7 = 50 – 7 = 43

5 • 7 – 15 = 35 – 15 = 20    78 – 39 + 42 = 78 + 2 + 40 – 39 = 80 + 1 = 81

 

Завдання 747  У саду росте 12 яблунь і 4 груші. У скільки разів більше яблунь, ніж груш, росте в саду?

Короткий запис

Яблуні — 12 дерев, у ? разів більше

Груші — 4 дерева

Схема

Розв’язання

12 : 4 = 3 (рази) – у стільки разів більше яблунь, ніж груш, росте в саду

Відповідь: у саду росте в 3 рази більше яблунь, ніж груш

 

Завдання 748

3 • 2 • 5 = 6 • 5 = 30    36 : 4 : 3 = 9 : 3 = 3    16 : 4 • 5 = 4 • 5 = 20

3 • 4 : 2 = 12 : 2 = 6    10 : 2 • 5 = 5 • 5 = 25

 

Завдання 749 На параді в одній колоні крокувало по 5 солдат у чотирьох рядах, а в іншій — по 4 солдати в п'яти рядах. Визнач, чи однакова кількість солдат у цих колонах

Міркуємо так

І колона — ? с., 4 ряди по 5 солдат

5 • 4 = 20 (с.) – солдатів у першій колоні

ІІ колона — ? с., 5 рядів по 4 солдати

4 • 5 = 20 (с.) – солдатів у другій колоні

5 • 4 = 4 • 5

 

Завдання 750, 751  У першому рядку й першому стовпці записані множники. На перетині рядка і стовпця відповідний добуток

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Завдання 751

4 • 8 = 32   5 • 7 = 35  5 • 5 = 25  6 • 4 = 24  8 • 5 = 40  7 • 4 = 28

 

Завдання 752

Усі добутки, значення яких дорівнює 12:  3 • 4 = 4 • 3 = 12

Усі добутки, значення яких дорівнює 24:  3 • 8 = 8 • 3 = 4 • 6 = 6 • 4 = 24     

 

Завдання 753  Порівняння чисел

5 • 6 > 10     (30 > 10)

5 • 6 = 6 • 5  (переставний закон множення)

4 • 2 > 4 : 2  (добуток більший, ніж частка)

3 + 2 < 3 • 2  (3 + 2 < 3 + 3)

 

Завдання 754 На стіл поставили 4 чашки й 8 тарілок. У скільки разів більше поставили тарілок, ніж чашок?

Короткий запис

Чашки — 4 штуки

Тарілки — 8 штук, у ? разів більше

Схема

Розв’язання

8 : 4 = 2 (рази) – у стільки разів більше поставили тарілок, ніж чашок

Відповідь: поставили в 2 рази більше тарілок, ніж чашок

 

Завдання 755  На першій тарілці лежить 10 слив і 5 персиків, а на другій — 3 лимони. У скільки разів більше фруктів на першій тарілці, ніж на другій?

Короткий запис

І тарілка — ? (10 фруктів і 5 фруктів), у ? разів більше, ніж на ІІ тарілці

ІІ тарілка — 3 фруктів

Схема

Вираз  (10 + 5) : 3

Короткий запис №1

Сливи — 10 фруктів

Персики — 5 фруктів

Всього — ?

Короткий запис №2

І тарілка — 15 фруктів, у ? разів більше

ІІ тарілка — 3 фрукти

План розв’язування

1) Скільки всього фруктів на першій тарілці?

2) У скільки разів більше фруктів на першій тарілці, ніж на другій?

Розв’язання

1) 10 + 5 = 15 (ф.) – всього фруктів на першій тарілці?

2) 15 : 3 = 5 (разів) – у стільки більше фруктів на першій тарілці, ніж на другій

Відповідь: на першій тарілці у 5 разів більше фруктів, ніж на другій тарілці

 

Завдання 756

5 • 6 + 56 = 30 + 56 = 86    5 • 4 – 13 = 20 – 13 = 7

3 • 2 • 5 = 6 • 5 = 30          12 : 3 • 9 = 4 • 9 = 36

 

Завдання 757  Олівець коштує 4 грн, а альбом — 20 грн. У скільки разів олівець дешевший, ніж альбом?

Короткий запис

Олівець — 4 грн, у ? разів менше

Альбом — 20 грн

Схема

Розв’язання

20 : 4 = 5 (разів) – у стільки разів дешевший олівець, ніж альбом

Відповідь: у 5 разів дешевший олівець, ніж альбом

Інші завдання дивись тут...