Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Листопад Н.П", 2019 року видання

Завдання 808 Порядок дій   Вирази на дві дії:

6 • 8 + 13 = 48 + 13 = 61

1) 6 • 8 = 48        2) 48 + 13 = 48 + 2 + 11 = 50 + 11 = 61

24 + 6 7 = 24 + 42 = 64

1) 6 • 7 = 42        2) 24 + 42 = 64

45 : 5 + 26 = 9 + 26 = 35

1) 45 : 5 = 9       2) 9 + 26 = 26 + 4 + 5 = 30 + 5 = 35

31 + 24 : 4 = 31 + 6 = 37

1) 24 : 4 = 6       2) 31 + 6 = 37

 

Завдання 809  Таблиця множення на число 6 (додавання шести однакових доданків) і таблиця ділення на число 6:

2 • 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12        12 : 6 = 2

3 • 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18        18 : 6 = 3

4 • 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24        24 : 6 = 4

5 • 6 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30        30 : 6 = 5

6 • 6 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 36        36 : 6 = 6

7 • 6 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42        42 : 6 = 7

8 • 6 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 48        48 : 6 = 8

9 • 6 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 54        54 : 6 = 9

 

Завдання 810

48 : 6 = 8     36 : 6 = 6      54 : 6 = 9

42 – 42 : 6 = 42 – 7 = 42 – 2 – 5 = 40 – 5 = 35

12 : 6 + 98 = 2 + 98 = 90 + (8 + 2) = 90 + 10 = 100

 

Завдання 811

Якщо b = 24, тоді b : 6 + 48 = 24 : 6 + 48 = 4 + 48 = 48 + 2 + 2 = 52

Якщо b = 30, тоді b : 6 + 48 = 30 : 6 + 48 = 5 + 48 = 48 + 2 + 3 = 53

Якщо b = 18, тоді b : 6 + 48 = 18 : 6 + 48 = 3 + 48 = 48 + 2 + 1 = 51

 

Завдання 812

• Різниця числа 40 і частки чисел 18 і 6:  40 – (18 : 6) = 40 – 3 = 37

• Сума добутку чисел 5 і 6 і числа 56:  5 • 6 + 56 = 30 + 56 = 86

• Сума числа 12 і добутку чисел 2 і 3:  12 + 2 • 3 = 12 + 6 = 18

• Сума добутку чисел 4 і 7 і добутку чисел 6 і 3:  4 • 7 + 6 • 3 = 28 + 18 = 28 + 2 + 16 = 30 + 16 = 46

 

Завдання 813  Задача на знаходження суми двох добутків

Мама купила 3 морозива ціною 6 грн за кожне, і 2 склянки соку, по 5 грн кожний. Яка вартість покупки?

Продукт

Ціна

Кількість

Вартість покупки

Морозиво

6 грн

3 штуки

?

Сік

5 грн

2 штуки

Короткий запис

Морозиво — ? грн, 3 штуки по 6 грн

Сік — ? грн, 2 штуки по 5 грн

Всього — ?

Схема

Вираз  6 • 3 + 5 • 2

Короткий запис №1

Морозиво — ? грн, 3 штуки по 6 грн

Короткий запис №2

Сік — ? грн, 2 штуки по 5 грн

Короткий запис №3

Морозиво — 18 грн

Сік — 10 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка вартість морозива?

2) Яка вартість соку?

3) Яка вартість покупки?

Розв’язання 

1) 6 • 3 = 18 (грн) – вартість морозива

2) 5 • 2 = 10 (грн) – вартість соку

3) 18 + 10 = 28 (грн) – вартість покупки

Відповідь: вартість покупки 28 гривень

 

Завдання 814  Фермер привіз на ярмарок 8 ящиків груш, по 6 кг у кожному, і 5 ящиків винограду, по 5 кг у кожному. Скільки всього кілограмів груш і винограду привіз фермер на ярмарок? 

Груші

Виноград

Всього

8 ящиків по 6 кг

5 ящиків по 5 кг

?

Короткий запис

Груші — ? кг, 8 ящиків по 6 кг

Виноград — ? кг, 5 ящиків по 5 кг

Всього — ?

Схема

Вираз  6 • 8 + 5 • 5

Короткий запис №1

Груші — ? кг, 8 ящиків по 6 кг

Короткий запис №2

Виноград — ? кг, 5 ящиків по 5 кг

Короткий запис №3

Груші — 48 кг

Виноград — 25 кг

Всього — ?

План розв'язування

1) Скільки кілограмів груш привіз фермер на ярмарок?

2) Скільки кілограмів винограду привіз фермер на ярмарок?

3) Скільки всього кілограмів груш і винограду привіз фермер на ярмарок?

Розв’язання 

1) 6 • 8 = 48 (кг) – кілограмів груш привіз фермер на ярмарок

2) 5 • 5 = 25 (кг) – кілограмів винограду привіз фермер на ярмарок

3) 48 + 25 = 73 (кг) – всього кілограмів груш і винограду привіз фермер на ярмарок

Відповідь: на ярмарок фермер привіз всього 73 кілограми груш і винограду

 

Завдання 815

25 : 5 + 25 = 5 + 25 = 20 + (5 + 5) = 20 + 10 = 30

48 : 6 + 3 • 5 = 8 + 15 = 15 + 5 + 3 = 20 + 3 = 23

42 : 6 + 13 = 7 + 13 = 10 + (7 + 3) = 10 + 10 = 20

(70 – 16) : 6 = (70 – 10 – 6) : 6 = 54 : 6 = 9

71 – 6 • 6 = 71 – 36 = 31 + (40 – 36) = 31 + 4 = 35

6 • 7 – 35 = 42 – 35 = 42 – 32 – 3 = 10 – 3 = 7

 

Завдання 816 Купили 3 олівці за ціною 6 грн і 2 маркери за ціною 9 грн. Яка вартість покупки?

Олівці

Маркери

Всього

3 штуки по 6 грн

2 штуки по 9 грн

?

Короткий запис

Олівці — ? грн, 3 штуки по 6 грн

Маркери — ? грн, 2 штуки по 9 грн

Всього — ?

Схема

Вираз  6 • 3 + 9 • 2

Короткий запис №1

Олівці — ? грн, 3 штуки по 6 грн

Короткий запис №2

Маркери — ? грн, 2 штуки по 9 грн

Короткий запис №3

Олівці — 18 грн

Маркери — 18 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка вартість олівців?

2) Яка вартість маркерів?

3) Яка вартість покупки?

Розв’язання 

1) 6 • 3 = 18 (грн) – вартість олівців

2) 9 • 2 = 18 (грн) – вартість маркерів

3) 18 + 18 = 36 (грн) – вартість покупки

Відповідь: вартість покупки 36 гривень

 

Завдання 817  Ділення

24 : 6 = 4      36 : 6 = 6     12 : 4 = 3 

12 : 6 = 2      54 : 6 =9      24 : 4 = 6

48 : 6 = 8     30 : 6 = 5     36 : 4 = 9

18 : 6 = 3     42 : 6 = 7     16 : 4 = 4

 

Завдання  818

Якщо b = 4, тоді 24 + 24 : b = 24 + 24 : 4 = 24 + 6 = 30

Якщо b = 6, тоді 24 + 24 : b = 24 + 24 : 6 = 24 + 4 = 28

Якщо b = 3, тоді 24 + 24 : b = 24 + 24 : 3 = 24 + 8 = 24 + 6 + 2 = 32

 

Завдання 819  Порівняння чисел

30 : 6 < 24 (5 < 24)         36 : 6 = 6

12 > 12 : 6  (ділене більше, ніж частка)

 3 > 6 : 3 (добуток більший, ніж частка)

 

Завдання 820  Купили 5 порцій морозива за ціною 6 грн і пляшку лимонаду за ціною 25 грн. Яка вартість покупки?

Морозиво

Лимонад

Всього

5 порцій по 6 грн

25 грн

?

Короткий запис

Морозиво — ? грн, 5 порцій по 6 грн

Лимонад — 25 грн

Всього — ?

Схема

Вираз  6 • 5 + 25

Короткий запис №1

Морозиво — ? грн, 5 порцій по 6 грн

Короткий запис №3

Морозиво — 30 грн

Лимонад — 25 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка вартість морозива?

2) Яка вартість покупки?

Розв’язання 

1) 6 • 5 = 30 (грн) – вартість морозива

2) 30 + 25 = 55 (грн) – вартість покупки

Відповідь: вартість покупки 55 гривень

 

Завдання 821  Усі яблука розфасували в 6 пакетів, по 4 кг в кожний, та у 8 пакетів, по 5 кг у кожний. Скільки кілограмів яблук розфасували?

Малі пакети

Великі пакети

Всього

6 пакетів по 4 кг

8 пакетів по 5 кг

?

Короткий запис

Малі пакети — ? кг, 6 пакетів по 4 кг

Великі пакети — кг, 8 пакетів по 5 кг

Всього — ?

Схема

 

Вираз  4 • 6 + 5 • 8

Короткий запис №1

Малі пакети — ? кг, 6 пакетів по 4 кг

Короткий запис №2

Великі пакети — ? кг, 8 пакетів по 5 кг

Короткий запис №3

Малі пакети — 24 кг

Великі пакети — 40 кг

Всього — ?

План розв'язування

1) Скільки кілограмів яблук у розфасували у малі пакети?

2) Скільки кілограмів яблук у розфасували у великі пакети?

3) Скільки всього кілограмів яблук розфасували?

Розв’язання 

1) 4 • 6 = 24 (кг) – кілограмів яблук розфасували у малі пакети

2) 5 • 8  = 40 (кг) – кілограмів яблук розфасували у великі пакети

3) 24 + 40 = 64 (кг) – всього кілограмів яблук розфасували

Відповідь: розфасували 64 кілограми яблук і груш

 

Завдання 822  Коло — це замкнена крива, яка є межею круга. На малюнку зображене коло і круг

 

Завдання 823  На малюнку 3 кола, 4 круги

 

Завдання 824  Порівняння чисел

54 : 9 < 9 (6 < 9)     48 > 48 : 6 (ділене більше, ніж частка)

80 > 6 • 9 (80 > 54)  8 : 4 < 8 – 4 (2 < 4)

24 : 6 < 24 : 4  (де більший дільник, там менша частка)

 

Завдання 825  На екскурсію туристи поїхали в двох мікроавтобу­сах, по 8 пасажирів у кожному, і в трьох автомобілях, по 4 пасажири в кожному. Скільки туристів поїхало на екскурсію?

В мікроавтобусах

В автомобілях

Всього

2 мікроавтобуси по 8 туристів

3 автомобілі по 4 туристів

?

Короткий запис

У мікроавтобусах — ? т., 2 мікроавтобуси по 8 туристів

В автобусах — ? т., 3 автомобілі по 4 туристи

Всього — ?

Схема

Вираз  8 • 2 + 4 • 3

Короткий запис №1

У мікроавтобусах — ? т., 2 мікроавтобуси по 8 туристів

Короткий запис №2

В автобусах — ? т., 3 автомобілі по 4 туристи

Короткий запис №3

У мікроавтобусах — 16 туристів

В автобусах — 12 туристів

Всього — ?

План розв'язування

1) Скільки туристів у мікроавтобусах?

2) Скільки туристів у автобусах?

3) Скільки туристів поїхало на екскурсію?

Розв’язання 

1) 8 • 2 = 16 (т.) – туристів у мікроавтобусах

2) 4 • 3  = 12 (т.) – туристів у автобусах

3) 16 + 12 = 28 (т.) – туристів поїхало на екскурсію

Відповідь: на екскурсію поїхало 28 туристів

Інші завдання дивись тут...