Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Листопад Н.П", 2019 року видання

Завдання 898 Замінили множення додаванням однакових доданків:

23 • 4 = 23 + 23 + 23 + 23 = (20 + 20 + 20 + 20) + (3 + 3 + 3 + 3) = 80 + 12 = 92

18 • 5 = 18 + 18 + 18 + 18 + 18 = (10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 8 + 8) = 50 + 40 = 90

31 • 3 = 31 + 31 + 31 = 93            13 • 3 = 13 + 13 + 13 = 39

46 • 2 = 46 + 46 = 46 + 4 + 42 = 50 + 42 = 92

 

Завдання 899  Множення числа 9  (у таблиці множення числа 9 наступний добуток на 9 більший від попереднього, а попередній добуток на 9 менший, ніж наступний):

9 • 2 = 9 + 9 = 18

9 • 3 = 9 + 9 + 9 = 18 + 9 = 27

9 • 4 = 9 + 9 + 9 + 9 = 27 + 9 = 36

9 • 5 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 36 + 9 = 45

9 • 6 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 45 + 9 = 54

9 • 7 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 54 + 9 = 63

9 • 8 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 63 + 9 = 72

9 • 9 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 72 + 9 = 81

 

Завдання 900  Порядок дій

9 • 9 = 81     9 • 5 = 45   9 • 3 = 27   78 – 8 • 9 = 78 – 72 = 6

9 • (21 – 17) = 9 • (21 – 11 – 6) = 9 • 4 = 36

 

Завдання 901

24 : 3 + 12 = 8 + 12 = 20     32 – 24 : 4 = 32 – 6 = 22 + (10 – 6) = 26

12 + 15 : 3 = 12 + 5 = 17     24 : 3 • 2 = 8 • 2 = 16

 

Завдання 902 Проста задача на ділення

56 м стрічки розрізали на 8 рівних частин. Яка довжина однієї такої частини?

56 м — це 8 частин по ? м

Короткий запис

Довжина частини — ? м, 56 м розділити на 8 порівну

Схема

Розв’язання

56 : 8 = 7 (м) – довжина однієї такої частини

Відповідь: довжина однієї такої частини 7 метрів

 

Завдання 903 Проста задача на кратне порівняння

Ніна й Толя допомагали мамі чистити картоплю. Ніна почистила 4 картоплини, а Толя — 8 картоплин. У скільки разів більше картоплин почистив Толя, ніж Ніна?

Короткий запис

Ніна — 4 картоплини

Толя — 8 картоплин, у ? разів більше

Схема

Розв’язання

8 : 4 = 2 (рази) – у стільки разів більше картоплин почистив Толя, ніж Ніна

Відповідь: Толя почистив  у 2 рази більше картоплин, ніж Ніна

 

Завдання 904 Складена задача на кратне порівняння числа і частки

24 груші розклали порівну на 4 тарілки, а решту 12 груш поклали в кошик. У скільки разів більше груш лежало в кошику, ніж на тарілці?

24 груші — це 4 тарілки по ? груш

Короткий запис

Тарілка — ? г., 24 груші розділити на 4 порівну

Кошик — 12 груш; у ? разів більше

Схема

Вираз   12 – 24 : 4

Короткий запис №1

Тарілка — ? г., 24 груші розділити на 4 порівну

Короткий запис №2

Тарілка — 6 груш

Кошик — 12 груш, у ? разів більше

План розв’язування

1) Скільки груш лежало на одній тарілці?

2) У скільки разів більше груш лежало в кошику, ніж на тарілці?

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (г.) – груш лежало на одній тарілці

2) 12 : 6 = 2 (рази) – у стільки разів більше груш лежало в кошику, ніж на тарілці

Відповідь: у кошику лежало в 2 рази більше груш, ніж на тарілці

 

Завдання 905 Побудуй квадрат зі стороною 2 см

Завдання 906  Порядок дій

9 • 8 = 72   9 • 7 = 63     9 •  (43 – 38) = 9 • (43 – 33 – 5) = 9 • 5 = 45

32 : 8 • 9 = 4 • 9 = 36     (90 – 87) • 9 = 3 • 9 = 27

 

Завдання 907 Складена задача на кратне порівняння добутку і числа

У ящик поклали 4 лотки з яйцями, по 6 штук у кож­ному, а решту 8 яєць поклали в холодильник. У скільки разів більше яєць у ящику, ніж у холодильнику?

Короткий запис

Ящик — ? шт., 4 лотки по 6 штук; у ? разів більше

Холодильник — 8 штук

Схема

Вираз   (6 • 4) : 8

Короткий запис №1

Ящик — ? шт., 4 лотки по 6 штук

Короткий запис №2

Ящик — 24 шт., у ? разів більше

Холодильник — 8 штук

План розв’язування

1) Скільки штук яєць поклали в ящик?

2) У скільки разів більше яєць у ящику, ніж у холодильнику?

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (шт.) – штук яєць поклали в ящик

2) 24 : 8 = 3 (рази) – у стільки разів більше яєць у ящику, ніж у холодильнику

Відповідь: у кошику в 3 рази більше яєць, ніж у холодильнику

 

Завдання 908

• Ділене 64, дільник 8. Знайди частку:  64 : 8 = 8

• Ділене 32, дільник — сума чисел 3 і 5. Знайди частку:  32 : (3 + 5) = 32 : 8 = 4

• Суму чисел 12 і 15 зменшити втричі:  (12 + 15) : 3 = 27 : 3 = 9

• Число 37 збільшити на частку чисел 16 і 8:  37 + (16 : 8) = 37 + 2 = 39

 

Завдання 909

 

2

3

4

5

6

7

8

9

2

4

6

8

10

12

14

16

18

3

6

9

12

15

18

21

24

27

4

8

12

16

20

24

28

32

36

5

10

15

20

25

30

35

40

45

6

12

18

24

30

36

42

48

54

7

14

21

28

35

42

49

56

63

8

16

24

32

40

48

56

64

72

9

18

27

36

45

54

63

72

81

1) Усі добутки, у яких другий множник дорівнює 9 (останній стовпчик):  18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81

2) 2 добутки, значення яких дорівнює 40:  5 • 8 = 40      8 • 5 = 40

3) 4 добутки, значення яких дорівнює 24: 3 • 8 = 24     8 • 3 = 24   4 • 6 = 24     6 • 4 = 24

4) 2 добутки, значення яких дорівнює 36:  9 • 4 = 36     4 • 9 = 36

5) Скільки всього добутків можна скласти за цією таблицею?

Міркуємо так. Стільки ж, скільки зафарбованих клітинок у таблиці — 64

 

2

3

4

5

6

7

8

9

2

4

6

8

10

12

14

16

18

3

6

9

12

15

18

21

24

27

4

8

12

16

20

24

28

32

36

5

10

15

20

25

30

35

40

45

6

12

18

24

30

36

42

48

54

7

14

21

28

35

42

49

56

63

8

16

24

32

40

48

56

64

72

9

18

27

36

45

54

63

72

81

Завдання 910

9 • 9 – 7 • 7 = 81 – 49 = 31 + (50 – 49) = 31 + 1 = 32

6 • 6 + 5 • 5 = 36 + 25 = 36 + 4 + 21 = 40 + 21 = 61

8 • 8 + 4 • 4 = 64 + 16 = (60 + 10) + (4 + 6) = 70 + 10 = 80

7 • 7 – 3 • 3 = 49 – 9 = 40         3 • 3 + 2 • 2 = 9 + 4 = 13

3 • 3 – 2 • 2 = 9 – 4 = 5

 

Завдання 911  Рівняння «Відновили» рівності

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку:

36 : 6 = 6 (оскільки 36 : 6 = 6)      28 : 4 = 7 (оскільки 28 : 7 = 4)

54 : 9 = 6 (оскільки 54 : 6 = 9)      14 : 2 = 7 (оскільки 14 : 7 = 2)

48 : 8 = 6 (оскільки 48 : 6 = 8)      63 : 9 = 7 (оскільки 63 : 7 = 9)

 

Завдання 912 Складена задача на множення числа на суму

Катруся повісила сушити 4 рушники та 5 на­волочок. Скільки прищіпок знадобилося Катрусі, якщо на кожну річ вона використовувала 2 прищіпки?

Короткий запис

Прищіпки — ? п., ? (4 штуки і 5 штук) по 2 прищіпки

Схема

Вираз   2 • (4 + 5)

Короткий запис №1

Рушники — 4 штуки

Наволочки — 5 штук

Всього — ?

Короткий запис №2

Прищіпки — ? п., 9 штук по 2 прищіпки

План розв’язування

1) Скільки всього рушників та наволочок повісила сушити Катруся?

2) Скільки прищіпок знадобилося Катрусі?

Розв’язання

1) 4 + 5 = 9 (шт.) – всього рушників та наволочок повісила сушити Катруся

2) 2 • 9 = 18 (п.) – всього прищіпок знадобилося Катрусі

2 спосіб (задача на знаходження суми двох добутків)

Ми можемо спочатку обчислити прищіпки окремо на рушниках та на наволочках, потім знайти загальну кількість прищіпок, тоді

На рушниках

На наволочках

Всього

4 рушники по 2 прищіпки

5 наволочок по 2 прищіпки

?

Короткий запис

На рушниках — ? п., 4 рушники по 2 прищіпки

На наволочках — ? п., 5 наволочок по 2 прищіпки

Всього — ?

Схема

Вираз   2 • 4 + 2 • 5

Короткий запис №1

На рушниках — ? п., 4 рушники по 2 прищіпки

Короткий запис №2

На наволочках — ? п., 5 наволочок по 2 прищіпки

Короткий запис №3

На рушниках — 8 прищіпок

На наволочках — 10 прищіпок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки прищіпок знадобилося для рушників?

2) Скільки прищіпок знадобилося для наволочок?

3) Скільки прищіпок знадобилося Катрусі?

Розв’язання

1) 2 • 4 = 8 (п.) – прищіпок знадобилося для рушників

2) 2 • 5 = 10 (п.) – прищіпок знадобилося для наволочок

3) 8 + 10 = 18 (п.) – всього прищіпок знадобилося Катрусі

Відповідь: Катрусі знадобилося 18 прищіпок

 

Завдання 913  Складена задача на множення числа на суму

В ательє пошили 3 чоловічі костюми й 2 дитячі. До кожного костюма пришили по 9 ґудзиків. Скільки ґудзиків пришили?

Короткий запис

Ґудзики — ? ґ., ? (3 костюми і 2 костюми) по 9 ґудзиків

Схема

Вираз   9 • (3 + 2)

Короткий запис №1

Чоловічі — 3 костюми

Дитячі — 2 костюми

Всього — ?

Короткий запис №2

Ґудзики — ? ґ., 5 костюмів по 8 ґудзиків 

План розв’язування

1) Скільки всього костюмів пошили?

2) Скільки ґудзиків пришили?

Розв’язання

1) 3 + 2 = 5 (к.) – всього костюмів пошили

2) 9 • 5 = 45 (ґ.) – ґудзиків пришили 

2 спосіб

Ми можемо спочатку обчислити ґудзики окремо на дорослих костюмах та на  дитячих, потім знайти загальну кількість ґудзиків, тоді

Дорослі костюми

Дитячі костюми

Всього

3 костюми по 8 ґудзиків

2 костюми по 8 ґудзиків

?

Короткий запис

На дорослих — ? ґ., 3 костюми по 8 ґудзиків

На дитячих — ? ґ., 2 костюми по 8 ґудзиків

Всього — ?

Схема

Вираз   9 • 3 + 9 • 2

Короткий запис №1

На дорослих — ? ґ., 3 костюми по 8 ґудзиків

Короткий запис №2

На дитячих — ? ґ., 2 костюми по 8 ґудзиків

Короткий запис №3

На дорослих — 24 ґудзики

На дитячих — 16 ґудзиків

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки ґудзиків пришили на дорослі костюми?

2) Скільки ґудзиків пришили на дитячі костюми?

3) Скільки ґудзиків пришили?

Розв’язання

1) 8 • 3 = 24 (ґ.) – ґудзиків пришили на дорослі костюми

2) 8 • 2 = 16 (ґ.) – ґудзиків пришили на дитячі костюми

3) 24 + 16 = 40 (ґ.) – ґудзиків пришили

Відповідь: пришили 40 ґудзиків

 

Завдання 914

49 : 7 = 7           9 • 6 = 54      72 : 8 : 3 = 9 : 3 = 3

42 : 7 + 9 • 4 = 6 + 36 = 36 + 4 + 2 = 40 + 2 = 42

(56 – 49) • 9 = (56 – 46 – 3) • 9 = 7 • 9 = 63

 

Завдання 915 Складена задача на множення суми на число

Для оздоблення однієї штори використали 4 м білої і 5 м рожевої тасьми. Скільки всього метрів тасьми використали для пошиття 6 таких штор?

Короткий запис

Тасьма — ? м, 6 штор по ? (4 м і 5 м)

Схема

Вираз   (4 + 5) • 6

Короткий запис №1

Біла — 4 м

Рожева — 5 м

Всього — ?

Короткий запис №2

Тасьма — ? м, 6 штор по 9 м

План розв’язування

1) Скільки всього метрів тасьми використали для пошиття штори?

2) Скільки всього метрів тасьми використали для пошиття 6 таких штор?

Розв’язання

1) 4 + 5 = 9 (м) – всього метрів тасьми використали для пошиття штори

2) 9 • 6 = 54 (м) – всього метрів тасьми використали для пошиття 6 таких штор 

2 спосіб

Ми можемо спочатку обчислити, скільки використали окремо метрів білої тасьми та метрів рожевої тасьми, потім знайти загальний метраж, тоді

Біла тасьма

Рожева тасьма

Всього

6 штор по 4 м

6 штор по 5 м

?

Короткий запис

Біла — ? м, 6 штор по 4 м

Рожева — ? м, 6 штор по 5 м

Всього — ?

Схема

Вираз   4 • 6 + 5 • 6

Короткий запис №1

Біла — ? м, 6 штор по 4 м

Короткий запис №2

Рожева — ? м, 6 штор по 5 м

Короткий запис №3

Біла — 24 м

Рожева — 30 м

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки метрів білої тасьми використали?

2) Скільки метрів рожевої тасьми використали?

3) Скільки всього метрів тасьми використали?

Розв’язання

1) 4 • 6 = 24 (м) – метрів білої тасьми використали

2) 5 • 6 = 30 (м) – метрів рожевої тасьми використали

3) 24 + 30 = 54 (м) – всього метрів тасьми використали

Відповідь: всього використали 54 метри тасьми

Інші завдання дивись тут...

  • Ірина
    Вправа 914 два приклади не вірні ---------------------- Дякуємо, Виправили.
    26 квітня 2023 14:38