Інші завдання дивись тут...


 Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 2 клас Листопад Н.П"

Сторінка 62

Завдання 1  Замінили додавання однакових доданків множенням

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 17 = 5 6 + 17 = 30 + 17 = 47

5 + 5 + 5 + 5 – 18 = 5 • 4 – 18 = 20 – 18 = 2

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 – 25 = 5 • 7 – 25 = 35 – 25 = 10

5 + 5 + 5 + 47 = 5 • 3 + 47 = 15 + 47 = 47 + 3 + 12 = 50 + 12 = 62

 

Завдання 2

46 – 5 • 9 = 46 – 45 = 1

100 – 5 • 8 = 100 – 40 = 60

61 – 5 • 7 = 61 – 35 = 61 – 31 – 4 = 26

36 + 5 • 5 = 36 + 25 = 36 + 4 + 21 = 61

5 • 6 – 19 = 30 – 19 = 21

5 • 4 + 80 = 20 + 80 = 100

Завдання 3 Доба

Година до полудня

2 год 15 хв

7 год 35 хв

9 год 50 хв

Година після полудня

14 год 15 хв =

2 год 15 хв + 12 год

19 год 35 хв =

7 год 15 хв + 12 год

21 год 50 хв =

9 год 50 хв + 12 год

Завдання 4  Проста задача на знаходження суми

Щоб доїхати з Києва у Вінницю, сім'ї потрібно 4 год. Подорожуючи, сім'я зупинилася в Житомирі на 2 год. Скільки годин тривала вся поїздка?

Дорога

Зупинка

Всього

4 год

2 год

?

Короткий запис

Дорога — 4 год

Зупинка — 2 год

Всього — ?

Розв’язання

4 + 2 = 6 (год) – тривалість поїздки.

Відповідь: поїздка тривала 6 годин.

 

Сторінка 63

Завдання 1 Таблиця множення числа 5

Кожному стрибку жабки відповідає 5 поділок на відрізку. Намалюй шлях жабки й полічи, скільки таких стрибків вона зробить, рухаючись від 0 до 20.

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

Поділок у 1 стрибку 

Кількість стрибків

Поділок разом

5

?

20

20 поділок — це ? стрибків по 5 поділок

Короткий запис

Стрибки — ? стр., 20 поділок уміщає по 5 поділок

Розв’язання

20 : 5 = 4 (стр.) – стрибків зробить.
2 спосіб (метод пропорції для старших класів)

Короткий запис

1 стрибок  — 5 поділок

? стрибків — 20 поділок

1 • 20 : 5 = 4 (стр.) – стрибків зробить.

Відповідь: зробить 4 стрибки.

 

Завдання 2

Час на годиннику

7 год 25 хв

11 год 10 хв

12 год 35 хв

Час через 20 хв

 до полудня

7 год 45 хв =

7 год 25 хв + 20 хв

11 год 30 хв =

11 год 10 хв + 20 хв

12 год 55 хв =

12 год 35 хв + 20 хв

Час через 20 хв

 після полудня

19 год 45 хв =

7 год 45 хв + 12 год

23 год 30 хв =

11 год 30 хв + 12 год

24 год 55 хв =

12 год 55 хв + 12 год

Завдання 3 

 

6

3

8

5

9

4

2

7

5 • а

30

15

40

25

45

20

10

35

 

Завдання 4

Якщо а = 20, то а : 5 = 20 : 5 = 4

Якщо а = 45, то а : 5 = 45 : 5 = 9

Якщо а = 15, то а : 5 = 15 : 5 = 3

Якщо а = З0, то а : 5 = 30 : 5 = 6

 

Сторінка 64

Завдання 1 Переставний закон множення

6 • 5 = 30

5 • 6 = 30

6 • 7 = 42

7 • 6 = 42

6 • 8 = 48

8 • 6 = 48

6 • 9 = 54

9 • 6 = 54

Завдання 2

6 • 4 = 4 • 6 = 3 • 8 = 24

2 • 9 = 3 • 6 = 6 • 3 = 18   

2 • 6 = 3 • 4 = 6 • 2 = 12

 

Завдання 3 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Покупці поклали в кошик 2 пакети яблук, по 3 кг в кожному, і 6 кг груш. Скільки кілограмів груш. Скільки кілограмів фруктів покупці поклали в кошик?

Яблука

Груші

Всього

2 пакети по 3 кг

6 кг

?

Короткий запис

Яблука — ? кг, 2 пакети по 3 кг

Груші — 6 кг

Всього — ?

Вираз     3 • 4 + 6

Короткий запис №1

Яблука — ? кг, 2 пакети по 3 кг

Короткий запис №2

Яблука — 12 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів яблук покупці поклали в кошик?

2) Скільки кілограмів фруктів покупці поклали в кошик?

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (кг) – кілограмів яблук покупці поклали в кошик.

2) 6 + 6 = 12 (кг) – кілограмів фруктів покупці поклали в кошик.

2 спосіб (виразом)

Короткий запис

Покупка  — ?, 2 пакети по 3 кг і ще 6 кг

Розв’язання

3 • 2 + 6 = 12 (кг) – кілограмів фруктів покупці поклали в кошик.

Відповідь: у кошик поклали 12 кілограмів фруктів.

 

Завдання 4

якщо с = 3, с • 6 = 36 = 18

Якщо с = 6, то с • 6 = 66 = 36

Якщо с = 8, то с • 6 = 86 = 48

 

Сторінка 65

Завдання 1 Таблиця ділення на число 6

Кожному стрибку жабки відповідає 6 поділок на відрізку. Намалюй шлях жабки й полічи, скільки таких стрибків вона зробить, рухаючись від 0 до 18.

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18

Поділок у 1 стрибку 

Кількість стрибків

Поділок разом

6

?

18

18 поділок — це ? стрибків по 6 поділок

Короткий запис

Стрибки — ? стр., 18 поділок уміщає по 6 поділок

Розв’язання

18 : 6 = 3 (стр.) – стрибків зробить.
Відповідь: зробить 3 стрибки.

 

Завдання 2  «Круговий» приклад

36 : 4 = 9   9 • 2 = 18  18 : 6 = 3    3 • 5 = 15   15 – 9 = 6    6 • 6 = 36

 

Завдання 3 Складена задача на знаходження суми добутків

У ятці було 5 ящиків білого винограду, по 6 кг у кожному, і 8 ящиків рожевого винограду, по 5 кг у кожному. Скільки кілограмів білого й рожевого винограду було в ятці?

Білий виноград

Рожевий виноград

Всього

5 ящиків по 6 кг

8 ящиків по 5 кг

?

Короткий запис

Білий виноград  — ? кг, 5 ящиків по 6 кг

Рожевий виноград — ? кг, 8 ящиків по 5 кг     

Всього — ?

Вираз   6 • 5 + 5 • 8

Короткий запис №1

Білий — ? кг, 5 ящиків

 по 6 кг

Короткий запис №2

Рожевий — ? кг, 8 ящиків

 по 5 кг

Короткий запис №3

Білий — 30 кг

Рожевий — 40 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів білого винограду було в ятці?

2) Скільки кілограмів рожевого було в ятці?

3) Скільки кілограмів білого й рожевого винограду було в ятці?

Розв’язання

1) 6 • 5 = 30 (кг) – кілограмів білого винограду було в ятці.

2) 5 • 8 = 40 (кг) – кілограмів рожевого було в ятці.

3) 30 + 40 = 70 (кг) – кілограмів білого й рожевого винограду було в ятці.

Відповідь: у ятці було 70 кілограмів білого й рожевого винограду.

6 • 5 + 5 • 8

   30         40

         70

Сторінка 66

Завдання 1

Предмети, які мають форму кола: вінок, руль, перстень, велосипедне колесо.

 

Завдання 2

Предмети, що мають форму круга: годинник, диск, копійка.

 

Завдання 3  Таблиця множення на число 7

 

4

6

2

9

3

5

8

7

• 7

28

42

14

63

21

35

56

49

Завдання 4 Зі скількох клаптиків зшили килимок для котиків?

4 рядки по 7 клаптиків

7 • 4 = 28 (кл.)

7 стовпців по 4 клаптики

4 • 7 = 28 (кл.)

Відповідь: килимок зшили з 28 клаптиків

 

Сторінка 67

Завдання 1

35 : 7 = 5    42 : 7 = 6    14 : 7 = 2   21 : 7 = 3   56 : 7 = 8

 

Завдання 2

1) Якщо b = 28, то b : 7 + 15 = 28 : 7 + 15 = 4 + 15 = 19

Якщо b = 49, то b : 7 + 15 = 49 : 7 + 15 = 7 + 15 = 15 + 5 + 2 = 22

Якщо b = 63, то b : 7 + 15 = 63 : 7 + 15 = 9 + 15 = 15 + 5 + 4 = 24

2) Знайди серед поданих значень b таке, за якого вираз b : 7 + 15 набуває найбільшого значення.

b = 63  Для суми частки і числа виконується умова: чим більше ділене, тим більша частка; потім чим більший доданок, тим більша сума.

 

Завдання 3  Обчисли периметр кожної фігури

Прямокутник довжиною 6 см і шириною 3 см

Квадрат зі стороною 3 см

Прямокутник довжиною 3 см і шириною 2 см

Р = 6 • 2 + 3 • 2 = 18 (см)

Р = 3 • 4 = 12 (см)

Р = (3 + 2) • 2 = 10 (см)

Р = (6 + 3) • 2 = 18 (см)

Р = 6 + 3 + 6 + 3 = 18 (см)

Р = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (см)

Р = 3 • 2 + 2 • 2 = 10 (см)

Р = 3 + 2 + 3 + 2 = 10 (см)

Інші завдання дивись тут...