Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 22

Завдання 7

6 + 5 – 3 = 6 – 3 + 5 = 3 + 5 = 8      12 – 4 + 5 = 12 + 5 – 4 = 17 – 4 = 13

11 – 5 + 3 = 6 + 3 = 9                    13 – 4 + 5 = 13 + 5 – 4 = 18 – 4 = 14

15 – 5 – 4 = 10 – 4 = 6                    7 + 4 – 11 = 11 – 11 = 0

 

Завдання 1 Збільшили менше число або зменшили більше число, щоб дістати 10

6 + 4 = 10    (оскільки 6 < 10)       8 + 2 = 10      (оскільки 8 < 10)     

15 – 5 = 10  (оскільки 15 > 10)       7 + 3 = 10   (оскільки 7 < 10)

18 – 8 = 10  (оскільки 18 > 10)       20 – 10 = 10 (оскільки 20 > 10)

 

Завдання 2

«Родина» чисел 30, 10, 40: 30 + 10 = 40      10 + 30 = 40     40 – 30 = 10     40 – 10 = 30

«Родина» чисел 60, 5, 65: 60 + 5 = 65        5 + 60 = 65      65 – 60 = 5        65 – 5 = 60

«Родина» чисел 4, 80, 84: 4 + 80 = 84       80 + 4 = 80      84 – 4 = 80       84 – 80 = 4

 

Завдання 3

Додавання числа 6:

1 + 6 = 7       2 + 6 = 8    3 + 6 = 9    4 + 6 = 10

5 + 6 = 5 + (5 + 1) = (5 + 5) + 1 = 10 + 1 = 11

6 + 6 = 6 + (4 + 2) = 6 + 4 + 2 = 10 + 2 = 12

7 + 6 = 7 + (3 + 3) = 7 + 3 + 3 = 10 + 3 = 13

8 + 6 = 8 + (2 + 4) = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14

9 + 6 = 9 + (1 + 5) = 9 + 1 + 5 = 10 + 5 = 15

Віднімання числа 6:

7 – 6 = 1     8 – 6 = 2      9 – 6 = 3     10 – 6 = 4

11 – 6 = 11 – (1 + 5) = 11 – 1 – 5 = 10 – 5 = 5

12 – 6 = 12 – (2 + 4) = 12 – 2 – 4 = 10 – 4 = 6

13 – 6 = 13 – (3 + 3) = 13 – 3 – 3 = 10 – 3 = 7

14 – 6 = 14 – (4 + 2) = 14 – 4 – 2 = 10 – 2 = 8

15 – 6 = 15 – (5 + 1) = 15 – 5 – 1 = 10 – 1 = 9

 

Завдання 4  Проста задача на знаходження невідомого доданка

У вирій відлітало 13 журавлів. Серед них було 7 молодих журавлів. Скільки старих журавлів летіло у вирій?

Молоді

Старі

Всього

7 журавлів

?

13 журавлів

Короткий запис

Молодих — 7 журавлів

Старих — ?

Всього — 13 журавлів

Схема

Розв’язання

13 – 7 = 6 (ж.) – старих журавлів летіло у вирій

Відповідь: у вирій летіло 6 старих журавлів

 

Завдання 5  Проста задача на віднімання

12 лелек ходило зораним полем. Двоє лелек по­летіло. Скільки лелек залишилося на полі?

Було

Полетіло

Залишилось

12 лелек

2 лелек

?

Короткий запис

Було — 12 лелек

Полетіло — 2 лелек

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

12 – 2 = 10 (л.) – лелек залишилося на полі

Відповідь: на полі залишилося 10 лелек

 

Завдання 6

5 + 6 – 4 = 5 – 4 + 6 = 1 + 6 = 7          38 – 30 + 6 = 8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 14

8 + 6 – 5 = 8 – 5 + 6 = 3 + 6 = 9          12 – 6 – 6 = 12 – (6 + 6) = 0

13 – 6 + 5 = 13 + 5 – 6 = 18 – 6 = 12     74 – 70 + 4 = 4 + 4 = 8

15 – 6 + 4 = 15 + 4 – 6 = 19 – 6 = 13     19 – 10 + 6 = 9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 15

 

СТОРІНКА 23

Завдання 7

Завдання 8 Проста задача на знаходження невідомого доданка

Над селом пролітало у вирій 11 зграй ластівок і лелек. Зграй ластівок було 7. Скільки зграй лелек пролітало над селом?

Ластівки

Лелеки

Всього

7 зграй

?

11 зграй

Короткий запис

Ластівки — 7 зграй

Лелеки — ?

Всього — 11 зграй

Схема

Розв’язання

11 – 7 = 6 (з.) – зграй лелек пролітало над селом

Відповідь: над селом пролітало 6 зграй лелек

 

Завдання 9

13 – 6 + 4 = 13 + 4 – 6 = 17 – 6 = 11     8 + 6 – 14 = 14 – 14 = 0

5 + 6 – 4 = 5 – 4 + 6 = 1 + 6 = 7          10 + 3 – 6 = 10 – 6 + 3 = 4 + 3 = 7

7 + 6 – 5 = 7 – 5 + 6 = 2 + 6 = 8          15 – 6 + 5 = 15 + 5 – 6 = 20 – 6 = 14

 

Урок 17   Завдання 1

Сума чисел 9 і 4:  9 + 4 = 13           Різниця чисел 11 і 3: 11 – 3 = 11 – 1 – 2 = 8

Різниця чисел 12 і 5: 12 – 5 = 10 – 5 + 2 = 7          Сума чисел 4 і 5:  4 + 5 = 9

Різниця чисел 14 і 5: 14 – 5 = 14 – 4 – 1 = 9     Різниця чисел 20 і 1:  20 – 1 = 19

 

Завдання 2

1) Від числа 10 відніми суму чисел 3 і 5:   10 – (3 + 5) = 10 – 8 = 2

2) До 7 додай різницю чисел 6 і 3:   7 + (6 – 3) = 7 + 3 = 10

 

Завдання 3  Порядок дій  У виразах з дужками першою виконують дію в дужках

8 + (9 – 4) = 13

1) 9 – 4 = 5

2) 8 + 5 = 13

3 + (15 – 6) = 12

1) 15 – 6 = 9

2) 3 + 9 = 12

13 – (10 – 5) = 8

1) 10 – 5 = 5

2) 13 – 5 = 8

12 – (8 + 4) = 0

1) 8 + 4 = 12

2) 12 – 12 = 0

15 – (3 + 5) = 7

1) 3 + 5 = 8

2) 15 – 8 = 7

14 + (11 – 10) = 15

1) 11 – 10 = 1

2) 14 + 1 = 15

Щоб змінити порядок виконання дій можна розкрити дужки за властивостями арифметичних дій

 

СТОРІНКА 24

Завдання 4

1) Проста задача на знаходження суми

Перепілка протягом дня 4 год летіла у вирій, а 7 год бігла і йшла. Скільки всього годин протягом дня перепілка летіла, бігла і йшла у вирій?

Летіла

Бігла і йшла

Всього

4 год

7 год

?

Короткий запис

Летіла — 4 год

Бігла і йшла — 7 год

Всього — ?

Схема

Розв’язання

4 + 7 = 11 (год) – всього годин протягом дня перепілка летіла, бігла і йшла у вирій

Відповідь: протягом дня перепілка летіла, бігла і йшла у вирій 11 год

 

2) Проста задача на знаходження невідомого доданка

Деркач протягом дня може 11 год мандрувати в теплі краї. З них 8 год — летіти, а решту часу — іти й відпочивати. Скільки годин протягом дня дер­кач може йти й відпочивати?

Летить

Іде і відпочиває

Всього

8 год

?

11 год

Короткий запис

Летить — 8 год

Іде і відпочиває — ?

Всього — 11 год

Схема

Розв’язання

11 – 8 = 3 (год) – годин протягом дня дер­кач може йти і відпочивати

Відповідь: протягом дня дер­кач може йти і відпочивати 3 години

 

Завдання 5  

Сума двох чисел дорівнює 10. Якщо від одного доданка відняти 2, а до другого додати 2, то діста­немо однакові результати. Знайди ці доданки.

Міркуємо так

Якщо від одного доданка відняти 2, а до другого додати 2, то сума не зміниться.

Маємо доданки, сума яких дорівнює 10:

1 + 9 = 10    2 + 8 = 10    3 + 7 = 10     4 + 6 = 10    5 + 5 = 10

З них однаковими доданками для суми є числа 5.  Відповідь: 5 + 5 = 10

 

Завдання  6

1) прямокутник розбили двома відрізками на 3 трикутники:  АВО, ВСК,СОК

2) прямокутник розбили двома відрізками на 3 чотирикутники: ВМОL, МDCOLCAK

 

Завдання 7 Проста задача на різницеве порівняння

Стрижі відлетіли у вирій у липні (7-ий місяць), а дикі гуси — у жовтні (10-ий місяць). На скільки місяців пізніше (більше) відлетіли дикі гуси?

Короткий запис

Стрижі — 7 місяць

Гуси — 10 місяць, на ? більше

Схема

Розв’язання

10 – 7 = 3 (м.) – на стільки місяців пізніше відлетіли дикі гуси, ніж стрижі

Відповідь: на 3 місяці пізніше відлетіли дикі гуси, ніж стрижі

 

Завдання 8  Порівняння чисел

5 + 8 = 8 + 5        (переставний закон додавання)

11 + 1 < 12 + 1    (де менший доданок, там менша сума)

1 + 48 < 78 – 1     (49 < 77)

14 – 6 > 13 – 6     (де більше зменшуване, там більша різниця)

34 – 4 = 36 – 6     (30 = 30)   

9 + 3 < 15 – 1      (12 < 14)

Інші завдання дивись тут...