Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 7

Завдання 4 Прості задачі на різницеве порівняння

1) Для фізичних вправ учні взяли 10 синіх гімнас­тичних палок і 18 червоних. На скільки більше було червоних гімнастичних палок?

Короткий запис

Сині — 10 палок

Червоні — 18 палок, на ? більше

Схема

Розв’язання

18 – 10 = 8 (п.) – на стільки більше було червоних палок, ніж синіх

Відповідь: на 8 палок більше було червоних, ніж синіх 

 

1) Для фізичних вправ учні взяли 10 синіх гімнас­тичних палок і 18 червоних. На скільки менше було синіх гімнастичних палок?

Короткий запис

Сині — 10 палок, на ? менше

Червоні — 18 палок

Схема

Розв’язання

18 – 10 = 8 (п.) – на стільки менше було синіх палок, ніж червоних

Відповідь: на 8 палок менше було синіх, ніж червоних 

 

Завдання 5  

Накреслили коротший серед відрізків

Коротший відрізок має довжину 4 см, накреслили відрізок, на 2 см довший від коротшого  (4 см + 2 см = 6 см)

 

Завдання 6  Взаємозв'язок додавання і віднімання 

«Родина» чисел 3, 5, 8:  5 + 3 = 8    3 + 5 = 8      8 – 3 = 5     8 – 5 = 3

8 > 5    8 > 3    5 > 3    5 < 8    3 < 8   3 < 5

«Родина» чисел 4, 6, 10:  6 + 4 = 10   6 + 4 = 10   10 – 4 = 6    10 – 6 = 4

10 > 6   10 > 4    6 > 4    6 < 10   4 < 10   4 < 6

 

Завдання 7 Проста задача на знаходження суми

На урок фізкультури учні взяли 5 футбольних і стільки ж баскетбольних м'ячів. Скільки всього м'ячів узяли учні?

Футбольні

Баскетбольні

Всього

  5 м’ячів

стільки ж

?

Короткий запис

Футбольні — 5 м'ячів  

Баскетбольні — стільки ж м'ячів

Всього — ?

Схема

Розв’язання

5 + 5 = 10 (м.) – всього м'ячів узяли учні

Відповідь: учні взяли 10 м'ячів 

 

Завдання 8

10 – 6 = 4     2 + 7 = 9     5750 = 7    681 = 67    69 + 1 = 70

9 – 7 = 2      1 + 8 = 9     966 = 90     90 – 1 = 89    83 + 1 = 84

 

Урок 4 Завдання 1

5 + 3 = 8         7060 = 10     488 = 40     60 – 1 = 59

50 + 30 = 80     7 – 6 = 1         933 = 90     60 + 1 = 61

 

Завдання 2  Спільне: сума, а відмінне: переставлені доданки (переставний закон додавання)

3 + 2 + 5 = 10      5 + 3 + 2 = 10     2 + 5 + 3 = 10

3 + 5 + 2 = 10     5 + 2 + 3 = 10     2 + 3 + 5 = 10

 

Завдання 3  Переставний закон додавання

1) 2 + 8 = 10         8 + 2 = 10

2) 3 + 4 + 2 = 9     3 + 2 + 4 = 9      4 + 2 + 3 = 9

4 + 3 + 2 = 9        2 + 3 + 4 = 9      2 + 4 + 3 = 9

3) 1 + 3 + 6 = 10    1 + 6 + 3 = 10    3 + 1 + 6 = 10

3 + 6 + 1 = 10      6 + 1 + 3 = 10     6 + 3 + 1 = 10

4) 4 + 1 + 5 = 10    4 + 5 + 1 = 10     1 + 5 + 4 = 10

1 + 4 + 5 = 10      5 + 1 + 4 = 10     5 + 4 + 1 = 10

 

СТОРІНКА 8

Завдання 4

1) Проста задача на додавання

У їдальні обідало 30 учнів. Прийшли ще 10 учнів. Скільки учнів стало в їдальні?

Було

Прийшли

Стало

30 учнів

10 учнів

?

Короткий запис

Було (обідало) — З0 учнів

Прийшли — 10 учнів

Стало — ?

Схема

Розв’язання

30 + 10 = 40 (уч.) – учнів стало в їдальні

Відповідь: в їдальні стало 40 учнів 

 

2) Проста задача на віднімання

У їдальні обідало 30 учнів. Пішли до класу 10 учнів. Скільки учнів залишилося в  їдальні?

Було

Пішли

Залишилось

30 учнів

10 учнів

?

Короткий запис

Було (обідало) — З0 учнів

Пішли — 10 учнів

Залишилося — ?

Схема

Розв’язання

30 – 10 = 20 (уч.) – учнів залишилося в їдальні

Відповідь: в їдальні залишилось 20 учнів 

 

Завдання 5  Накреслили два відрізки різної довжини 

Склали рів­ність про їх довжини:

6 + 2 = 8     сума довжин відрізків

2 + 6 = 8     сума довжин відрізків

6 – 2 = 4      на стільки більший перший відрізок, ніж другий (на стільки другий відрізок менший, ніж перший)

 

Завдання 6 Зменшуване на 5 більше за від'ємник і на 10 — за різницю. Запиши таку рівність

Міркуємо так

Зменшуване завжди на від’ємник більше за різницю. Якщо зменшуване на 10 більше за різницю, то маємо від’ємник 10.

Зменшуване на 5 більше за від'ємник, тоді маємо зменшуване 15  (10 + 5 = 15). Отже, шукана рівність:

15 – 10 = 5. Перевірка від’ємника і різниці:  15 – 10 = 5, 15 – 5 = 10 

 

Завдання 7 Проста задача на віднімання

Було 15 пиріжків. З'їли 10 пиріжків. Скільки пи­ріжків залишилося?

Було

З’їли

Залишилось

15 пиріжків

10 пиріжків

?

Короткий запис

Було — 15 пиріжків

З'їли — 10 пиріжків

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

1) 15 – 10 = 5 (п.) – пиріжків залишилося

Відповідь: залишилося 5 пиріжків 

 

Завдання 8

5 + 5 + 70 = 10 + 70 = 80     18 – 8 + 90 = 10 + 90 = 100    80 – 60 + 7 = 20 + 7 = 27

8 + 2 – 10 = 10 – 10 = 0        76 – 6 – 50 = 70 – 50 = 20      60 + 20 + 3 = 80 + 3 = 83

 

Урок 5  Завдання 1  Дію додавання можна перевіряти дією віднімання: 

5 + 3 = 8        8 – 3 = 5       8 – 5 = 3

6 + 4 = 10      10 – 4 = 6     10 – 6 = 4

10 + 9 = 19     19 – 9 = 10    19 – 10 = 9

 

Завдання 2  Щоб перевірити додавання, можна від суми відняти один з доданків. Якщо дістанемо інший доданок, то обчислення правильне

18 + 1 = 19      перевірка 19 – 1 = 18      19 – 18 = 1

60 + 7 = 67      перевірка 67 – 7 = 60      67 – 60 = 7

8 + 50 = 58      перевірка 58 – 8 = 50      58 – 50 = 8

 

СТОРІНКА 9

Завдання 3

1) Проста задача на знаходження суми

На шкільному майданчику гралося 8 дівчаток і З хлопчики. Скільки всього дітей гралося на шкільному майданчику?

Дівчатка

Хлопчики

Всього

8 дітей

3 дітей

?

Короткий запис

Дівчатка — 8 дітей

Хлопчики — 3 дітей

Всього — ?

Схема

Розв’язання

8 + 3 = 11 (д.) – всього дітей гралося на шкільному майданчику

Відповідь: на шкільному майданчику гралося 11 дітей 

 

2) Прості задачі на різницеве порівняння

На шкільному майданчику гралося 8 дівчаток і З хлопчики. На скільки більше було дівчаток, ніж хлопчиків?

Короткий запис

Дівчатка — 8 дітей, на ? більше

Хлопчики — 3 дітей

Схема

Розв’язання

8 – 3 = 5 (д.) – на стільки більше було дівчаток, ніж хлопчиків

Відповідь: на 5 дівчаток було більше, ніж хлопчиків

 

На шкільному майданчику гралося 8 дівчаток і З хлопчики. На скільки менше  було дівчаток, ніж хлопчиків?

Короткий запис

Дівчатка — 8 дітей

Хлопчики — 3 дітей, на ? менше

Схема

Розв’язання

8 – 3 = 5 (д.) – на стільки менше було хлопчиків, ніж дівчаток

Відповідь: на 5 хлопчиків було менше, ніж дівчаток

 

Проста задача за малюнком на знаходження суми.

На шкільному майданчику було 4 дівчаток і З хлопчиків. Скільки всього дітей гралося на шкільному майданчику? 

Дівчатка

Хлопчики

Всього

4 дітей

3 дітей

?

Короткий запис

Дівчатка — 4 дітей

Хлопчики — 3 дітей

Всього — ?

Схема 

Розв’язання

4 + 3 = 7 (д.) – всього дітей гралося на шкільному майданчику

Відповідь: на шкільному майданчику гралося 7 дітей

 

Завдання 4 

1) Проста задача на додавання

На шкільному майданчику було 20 учнів. До них підійшли ще 3 учнів. Скільки учнів стало на майданчику?

Було

Підійшли

Стало

20 учнів

3 учнів

?

Короткий запис

Було — 20 учнів

Підійшло — 3 учнів

Стало — ?

Схема

Розв’язання

20 + 3 = 23 (уч.) – учнів стало на майданчику

Відповідь: на майданчику стало 23 учні 

 

2) Проста задача на знаходження невідомого доданка

На шкільному майданчику було 20 учнів. Коли підійшли декілька учнів, їх стало 23. Скільки учнів підійшло?

Було

Підійшли

Стало

20 учнів

?

23 учнів

Короткий запис

Було — 20 учнів

Підійшли — ?

Стало — 23 учнів

Схема

Розв’язання

23 – 20 = 3 (уч.) – учнів підійшло

Відповідь: підійшли 3 учнів 

 

Завдання 5  Накреслили два відрізки завдовжки 3 см і 5 см, що мають одну спільну точку (перетинаються)

Завдання 6  Порівняння чисел

30 + 7 < 40 + 7   (де менший доданок, там менша сума)

40 + 10 = 10 + 40   (переставний закон додавання)

65 – 5 < 75 – 5     (де менше зменшуване, там менша різниця)

80 – 5 = 70 + 5     (75 = 75) 

 

Завдання 7  Рівняння

50 + 7 = 57  (оскільки  57 – 50 = 7)    5 + 60 = 65  (оскільки 65 – 5 = 60)

99 + 1 = 100  (оскільки 100 – 99 = 1)  3 + 60 = 63  (оскільки 63 – 3 = 60)

 

Завдання 8 Проста задача на знаходження невідомого доданка

У змаганнях брало участь 12 учнів. Дівчат було 6. Скільки було хлопчиків?

Дівчата

Хлопці

Всього

6 учнів

?

12 учнів

Короткий запис

Дівчата — 6 учнів

Хлопці — ?

Всього — 12 учнів

Схема

Розв’язання

12 – 6 = 6 (х.) – хлопчиків було

Відповідь: було 6 хлопчиків

Інші завдання дивись тут...