Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 91

Завдання 5 Побудуй прямокутник зі сторонами 4 см і 6 см. Поділи його на найменше число квадратів та обчис­ли периметр такого квадрата

Міркуємо так

Найменше квадратів утвориться, коли сторона квадрата має сторону 2 см, тоді

Р = 2 • 4 = 8 (см) – периметр квадрата

 

Завдання 6 Для доставки посилок у бак авто залили 20 л пального. Двигун цього авто за годину роботи витра­чає 4 л пального. Скільки літрів пального залишить­ся після 3 год роботи двигуна?

Було

Витратив

Залишилось

20 л

3 год по 4 л

?

Короткий запис

Було (залили) — 20 л

Витратить — ?, 3 год по 4 л

Залишиться — ?

Схема

Вираз   20 – 4 • 3

Короткий запис №1

Витратить — ?, 3 год по 4 л

Короткий запис №2

Було — 20 л

Витратить — 12 л

Залишиться — ?

План розв’язування

1) Скільки літрів пального витратить двигун?

2) Скільки літрів пального залишиться?

Розв’язання

1) 4 • 3 = 12 (л) – літрів пального витратить двигун

2) 20 – 12 = 8 (л) – літрів пального залишиться

Відповідь: залишиться 8 літрів пального

� Скільки ще годин може працювати двигун на цьому пальному?

8 л — це ? годин по 4 л

8 : 4 = 2 (год) – годин зможе працювати двигун на цьому пальному

 

Завдання 7 Порядок дій

4 • (63 – 54) = 4 • (63 – 53 – 1) = 4 •  9 = 36

(31 – 27) • 7 = (31 – 21 – 6) • 7 = 4 • 7 = 28

(83 – 79) • 6 = (83 – 73 – 6) • 6 = 4 • 6 = 24

4 • (31 – 23) = 4 • (31 – 21 – 2) = 4 • 8 = 32

4 • 4 : 2 = 16 : 2 = 8    4 • 5 – 9 = 20 – 9 = 11

 

Урок 71  Завдання 1

4 • 8 = 32    32 – 20 = 12     12 : 3 = 4

9 : 3 = 3      3 + 8 = 11        11 + 19 = 11 + 9 + 10 = 30

4 • 6 = 24    24 : 3 = 8         8 + 52 = 60

3 • 8 = 24    24 : 4 = 6         6 – 6 = 0

2 • 9 = 18    18 : 3 = 6         6 : 2  = 3

 

Завдання 2  Знайди периметр чотирикутника, у якого три сто­рони по 4 см, а четверта — 6 см

Короткий запис

Перша сторона — 4 см

Друга сторона — 4 см

Третя сторона — 4 см

Четверта сторона — 6 см

Всього — ?

Р = 4 + 4 + 4 + 6 = 18 (см) – периметр чотирикутника

2 спосіб

Короткий запис

Периметр — ?, 3 сторони по 4 см і ще 6 см

Р = 4 • 3 + 6 = 12 + 6 = 18 (см) – периметр чотирикутника

Відповідь: периметр чотирикутника 18 сантиметрів

 

Завдання 3 В ательє пошили 8 фіранок, використавши на кожну 4 м тканини. Залишилося 19 м тканини. Скіль­ки метрів тканини було спочатку?

Було

Використали

Залишилось

?

8 фіранок по 4 м

19 м

Короткий запис

Було — ?

Використали — ?, 8 фіранок по 4 м

Залишилось — 19 м

Схема

Вираз   19 + 4 • 8

Короткий запис №1

Використали — ?, 8 фіранок по 4 м

Короткий запис №2

Було — ?

Використали — 32 м

Залишилось — 19 м

План розв’язування

1) Скільки метрів тканини використали на фіранки?

2) Скільки метрів тканини було спочатку?

Розв’язання

1) 4 • 8 = 32 (м) – метрів тканини використали на фіранки

2) 19 + 32 = 51 (м) – метрів тканини було спочатку

Відповідь: спочатку було 51 метр тканини

� Зміни запитан­ня, щоб задача розв'язувалася виразом: 4 • 8 – 19

На скільки більше метрів тканини використали, ніж залишилось?

На скільки менше метрів тканини залишилось, ніж використали?

 

Завдання 4 У 6 коробок спакували по 4 комплекти спальної білизни. Скільки залишилося таких комплектів, якщо спочатку їх було 4 дес. (40)?

Було

Спакували

Залишилось

40 комплектів

6 коробок по 4 комплекти

?

Короткий запис

Було — 40 комплектів

Спакували — ?, 6 коробок по 4 комплекти

Залишилось — ?

Схема

Вираз   40 – 4 • 6

Короткий запис №1

Спакували — ?, 6 коробок по 4 комплекти

Короткий запис №2

Було — 40 комплектів

Спакували — 24 комплекти

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки комплектів спальної білизни спакували?

2) Скільки залишилося таких комплектів?

Розв’язання

1) 4 • 6 = 24 (к.) – комплектів спальної білизни спакували

2) 40 – 24 = 16 (к.) – комплектів залишилося

Відповідь: залишилося 16 таких комплектів

� Склади подібну задачу про піжами  У 6 коробок спакували по 2 комплекти піжам. Скільки залишилося таких комплектів, якщо спочатку їх було 2 дес.?

 

Завдання 5

4 • 9 – 6 = 36 – 6 = 30          2 • 9 – 6 = 18 – 6 = 12

24 : 3 + 10 = 8 + 10 = 18      18 : 3 – 0 = 6 – 0 = 6

 

СТОРІНКА 92

Завдання 6  У двох коробках було по З0 котушок. З першої коробки взяли кілька котушок, а з другої — стіль­ки, скільки залишилося в першій. Скільки тепер котушок у коробках?

Міркуємо так

1) 30 + 30 = 60 (к.) – котушок у двох коробках

2) Нехай з першої коробки узяли а котушок, тоді там залишилось 30 – а котушок

З другої коробки взяли стільки ж,, скільки залишилось у першій, тобто 30 – а котушок, тоді

а + (30 – а) = 30 (к.) – всього котушок узяли

3) 60 – 30 = 30 (к.) – котушок залишилось у коробках

 

2 спосіб (табличний)

Коробки

Було

Узяли

Залишилось

Перша

30 котушок

а котушок

b котушок

Друга

30 котушок

b котушок

а котушок

а + b = 30 (к.) – узяли котушок

b + а = а + b = 30 (к.) – залишилось котушок (використали переставний закон додавання)

Відповідь: тепер у коробках 30 котушок

 

Завдання 7  Від мережива відрізали 8 частин по 4 дм. Зали­шилося 18 дм. Якої довжини було мереживо спочатку?

Було

Відрізали

Залишилось

?

8 частин по 4 дм

18 дм

Короткий запис

Було — ?

Відрізали — ?, 8 частин по 4 дм

Залишилось — 18 дм

Схема

Вираз   19 + 4 • 8

Короткий запис №1

Відрізали — ?, 8 частин по 4 дм

Короткий запис №2

Було — ?

Відрізали — 32 дм

Залишилось — 18 дм

План розв’язування

1) Якої довжини мереживо відрізали?

2) Якої довжини було мереживо спочатку?

Розв’язання

1) 4 • 8 = 32 (дм) – довжина відрізаного мережива

2) 18 + 32 = 50 (дм) – довжина мережива спочатку

Відповідь: спочатку довжина мережива була 50 дециметрів

 

Завдання 8

4 • 6 – 6 = 24 – 6 = 24 – 4 – 2 = 20 – 2 = 18

3 • 8 + 46 = 24 + 46 = 60 + 10 = 70

(42 – 38) • 7 = (42 – 32 – 6) • 7 = 4 • 7 = 28

4 • 9 – 27 = 36 – 27 = 36 – 26 – 1 = 10 – 1 = 9

27 : 3 + 11 = 9 + 11 = 10 + (9 + 1) = 20

4 • (40 – 35) = 4 • 5 = 20

 

Урок 72  Завдання 1   Взаємозв'язок множення і ділення

«Родина» чисел 4, 8,  32 при множенні:

8 • 4 = 32    4 • 8 = 32    32 : 4 = 8     32 : 8 = 4

 

Завдання 2  Таблиця множення числа 4 і таблиця ділення на число 4:

4 • 2 = 4 + 4 = 8       8 : 4 = 2

4 • 3 = 4 + 4 + 4 = 8 + 4  = 12     12 : 4 = 3

4 • 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 12 + 4 = 16    16 : 4 = 4

4 • 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + 4 = 20    20 : 4 = 5

4 • 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 + 4 = 24    24 : 4 = 6

4 • 7 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24 + 4 = 28     28 : 4 = 7

4 • 8 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28 + 4 = 32     32 : 4 = 8

4 • 9 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 32 + 4 = 36    36 : 4 = 9

 

Завдання 3

12 : 4 + 7 = 3 + 7 = 10     28 : 4 – 7 = 7 – 7 = 0

36 : 4 + 9 = 9 + 9 = 18     24 : 4 – 1 = 6 – 1 = 5

 

Завдання 4  Склади і розв'яжи прості задачі про сирники й пампуш­ки

Мама спекла 20 сирників і розклала на тарілки. Скільки було порцій, якщо на кожну тарілку мама поклала 4 сирники?

20 сирників — це ? порцій по 4 сирники

Короткий запис

Порції — ? п., 20 сирників уміщають по 4 сирники

Схема

Розв’язання

20 : 4 = 5 (п.) – порцій було

Відповідь: було 5 порцій сирників

 

Бабуся спекла 20 пампушок і розклала їх на 4 порції порівну. Скільки пампушок у кожній порції?

20 пампушок — це 4 порції по ? пампушок

Короткий запис

У порції — ? п., 20 пампушок розділили на 4 порівну

Схема

Розв’язання

20 : 4 = 5 (п.) – пампушок у кожній порції

Відповідь: у кожній порції 5 пампушок

Інші завдання дивись тут...