Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 33

Урок 24  Завдання 1  Порядок дій

15 – (9 – 3) = 15 – 6 = 9      15 – 9 – 3 = 6 – 3 = 3

16 – (7 + 2) = 16 – 9 = 7     16 – 7 + 2 = 16 + 2 – 7 = 11

8 + (2 + 5) = 8 + 7 = 15      8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15

 

Завдання 2

1) Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

В одному табуні було 9 диких гусей, а в другому — на 2 менше. Обидва табуни полетіли у вирій разом. Скільки всього диких гусей полетіло у вирій?

І табун

ІІ табун

Всього

9 гусей

на 2 гусей менше

?

Короткий запис

І табун — 9 гусей

ІІ табун — ?, на 2 гусей менше

Всього — ?

Схема

Вираз   9 + (9 – 2)

Короткий запис №1

І табун — 9 гусей

ІІ табун — ?, на 2 гусей менше

Короткий запис №2

І табун — 9 гусей

ІІ табун — 7 гусей 

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки диких гусей полетіло в другому табуні?

2) Скільки всього диких гусей полетіло у вирій?

Розв’язання

1) 9 – 2 = 7 (г.) – диких гусей полетіло в другому табуні

2) 9 + 7 = 16 (г.) – всього диких гусей полетіло у вирій

Відповідь: у вирій полетіло 16 диких гусей

 

� Складена задача на збільшення на деяке число та знаходження суми

В одному табуні було 9 диких гусей, а в другому — на 2 більше. Обидва табуни полетіли у вирій разом. Скільки всього диких гусей полетіло у вирій?

І табун

ІІ табун

Всього

9 гусей

на 2 гусей більше

?

Короткий запис

І табун — 9 гусей

ІІ табун — ?, на 2 гусей більше

Всього — ?

Схема

Вираз   9 + (9 + 2)

Короткий запис №1

І табун — 9 гусей

ІІ табун — ?, на 2 гусей більше

Короткий запис №2

І табун — 9 гусей

ІІ табун — 11 гусей 

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки диких гусей полетіло в другому табуні?

2) Скільки всього диких гусей полетіло у вирій?

Розв’язання

1) 9 + 2 = 11 (г.) – диких гусей полетіло в другому табуні

2) 9 + 11 = 20 (г.) – всього диких гусей полетіло у вирій

Відповідь: у вирій полетіло 20 диких гусей

 

Завдання 3  

1) Проста задача на знаходження суми

У першій зграї було 8 лебедів, у другій – стільки ж. Скільки всього лебедів у двох зграях?

І зграя

ІІ зграя

Всього

8 лебедів

стільки ж

?

Короткий запис

І зграя — 8 лебедів

ІІ зграя — стільки ж

Всього — ?

Схема

Розв’язання

8 + 8 = 16 (л.) – лебедів у двох зграях

Відповідь: у двох зграях 16 лебедів

 

1) Складена задача на збільшення на деяке число та знаходження суми

У першій зграї було 8 лебедів, у другій – на 2 більше. Скільки всього лебедів у двох зграях?

І зграя

ІІ зграя

Всього

8 лебедів

на 2 лебедів більше

?

Короткий запис

І зграя — 8 лебедів

ІІ зграя — ?, на 2 лебедя більше

Всього — ?

Схема

Вираз   8 + (8 + 2)

Короткий запис №1

І зграя — 8 лебедів

ІІ зграя — ?, на 2 лебедя більше

Короткий запис №2

І зграя — 8 лебедів

ІІ зграя — 10 лебедів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки лебедів у другій зграї?

2) Скільки всього лебедів у двох зграях?

Розв’язання

1) 8 + 2 = 10 (л.) – лебедів у другій зграї

2) 8 + 10 = 18 (л.) – лебедів у двох зграях

Відповідь: у двох зграях 18 лебедів

 

Завдання 4 Периметр

периметр квадрата:  2 см + 2 см + 2 см + 2 см = 8 см       

периметр п’ятикутника: 1 см + 1 см + 1 см + 1 см + 1 см = 5 см

периметр шестикутника: 1 см + 1 см + 1 см + 1 см + 1 см + 1 см = 6 см

 

Завдання 5  Скільки двоцифрових чисел, що починаються цифрою 3, можна записати цифрами 0, 3, 5, 9? 30, 33, 35, 39

 

Завдання 6 Проста задача на знаходження суми трьох доданків

На екскурсію до страусиної ферми з учителем поїхало З0 учнів і 6 батьків. Скільки всього осіб поїхало на екскурсію?

Учитель

Учні

Батьки

Всього

1 особа

30 осіб

6 осіб

?

Короткий запис

Учитель — 1 особа 

Учнів — 30 осіб

Батьків — 6 осіб

Всього — ?

Схема

Розв’язання

1 + 30 + 6 = 37 (ос.) – всього осіб поїхало на екскурсію 

Відповідь: на екскурсію поїхало 37 осіб

 

СТОРІНКА 34

Завдання 7  При додаванні дужки не впливають на значення суми, при відніманні дужки можуть змінити значення різниці

14 – 6 – 6 = 14 – (6 + 6) = 14 – 12 = 2    14 – (6 – 6) = 14 – 0 = 14

7 + 5 + 1 = 12 + 1 = 13         7 + (5 + 1) = 7 + 6 = 13

16 – 8 + 1 = 8 + 1 = 9        16 – (8 + 1) = 16 – 9 = 7

 

Урок 25  Завдання 1  Записали букви в порядку обчислення кругових виразів (ліщина)

Л 16 – 9 – 5 = 16 – 5 – 9 = 2      І 2 + 9 – 5 = 9 – 5 + 2 = 6

Щ 6 + 9 – 5 = 6 – 5 + 9 = 10     И 10 + 8 – 9 = 10 – 9 + 8 = 9

Н 9 + 3 + 1 = 9 + 1 + 3 = 13     А 13 – 3 + 6 = 10 + 6 = 16

 

Завдання 2

1) Складена задача на збільшення на деяке число та знаходження суми

Обабіч алеї парку діти налічили 6 дубів, а лип — на 4 більше. Скільки всього дерев росло обабіч алеї?

Дуби

Липи

Всього

6 дерев

на 4 дерева більше

?

Короткий запис

Дуби — 6 дерев

Липи — ?, на 4 дерева більше

Всього — ?

Схема

Вираз   6 + (6 + 4)

Короткий запис №1

Дуби — 6 дерев

Липи — ?, на 4 дерева більше

Короткий запис №2

Дуби — 6 дерев

Липи — 10 дерев

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки лип росло обабіч алеї?

2) Скільки всього дерев росло обабіч алеї?

Розв’язання

1) 6 + 4 = 10 (л.) – лип росло обабіч алеї

2) 6 + 10 = 16 (д.) – всього дерев росло обабіч алеї

Відповідь: обабіч алеї росло 16 дерев

 

� Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

Обабіч алеї парку діти налічили 8 каштанів, а кленів — на 3 менше. Скільки всього дерев росло обабіч алеї?

Каштани

Клени

Всього

8 дерев

на 3 дерева менше

?

Короткий запис

Каштани — 8 дерев

Клени — ?, на 3 дерева менше

Всього — ?

Схема

Вираз   8 + (8 – 3)

Короткий запис №1

Каштани — 8 дерев

Клени — ?, на 3 дерева менше

Короткий запис №2

Каштани — 8 дерев

Клени — 5 дерева

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кленів росло обабіч алеї?

2) Скільки всього дерев росло обабіч алеї?

Розв’язання

1) 8 – 3 = 5 (к.) – кленів росло обабіч алеї

2) 8 + 5 = 13 (д.) – всього дерев росло обабіч алеї

Відповідь: обабіч алеї росло 13 дерев

 

Завдання 3, 4  У п’ятикутнику прямий кут Е

СТОРІНКА 35

Завдання 5  Взаємозв'язок додавання і віднімання

«Родина» чисел 8, 6, 14: 8 + 6 = 14      6 + 8 = 14     14 – 6 = 8    14 – 8 = 6

«Родина» чисел 30, 1, 31: 30 + 1 = 31    1 + 30 = 31     31 – 1 = 30   31 – 30 = 1

«Родина» чисел 7, 9, 16: 7 + 9 = 16      9 + 7 = 16      16 – 9 = 7       16 – 7 = 9

«Родина» чисел 40, 5, 45: 40 + 5 = 45    5 + 40 = 45     45 – 5 = 40     45 – 40 = 5

 

Завдання 6 Усі пари одноцифрових чисел, сума й різниця яких закінчуються однаковими цифрами

Міркуємо так.  Щоб сума і різниця закінчувалась однаковими цифрами, для суми другий доданок повинен дорівнювати 0 і для різниці від’ємник повинен дорівнювати 0

0 + 0 = 0 – 0 = 0      1 + 0 = 1 – 0 = 1     2 + 0 = 2 – 0 = 2      3 + 0 = 3 – 0 = 3

4 + 0 = 4 – 0 = 4      5 + 0 = 5 – 0 = 5     6 + 0 = 6 – 0 = 6      7 + 0 = 7 – 0 = 7

8 + 0 = 8 – 0 = 8      9 + 0 = 9 – 0 = 9

Відповідь: 0 і 0, 2 і 0, 3 і 0, 4 і 0, 5 і 0, 6 і 0, 7 і 0, 8 і 0, 9 і 0

 

Завдання 7  Порядок дій

43 – 3 = 40     60 + 4 = 64     34 – 30 = 4      3 + 50 = 53

45 – (30 + 10) = 45 – 40 = 5     45 – 30 + 10 = 15 + 10 = 25

9 + (16 – 16) = 9 + 0 = 9         60 – (20 – 10) = 60 – 10 = 50

 

Завдання 8 Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

Діти принесли в парк для білочок 50 горіхів ліщини, а волоських — на З0 менше. Скільки всього горіхів принесли діти для білочок?

Ліщинові

Волоські

Всього

50 горіхів

на 30 горіхів менше

?

Короткий запис

Ліщинові — 50 горіхів

Волоські — ?, на 30 горіхів менше

Всього — ?

Схема

Вираз   50 + (50 – 30)

Короткий запис №1

Ліщинові — 50 горіхів

Волоські — ?, на 30 горіхів менше

Короткий запис №2

Ліщинові — 50 горіхів

Волоські — 20 горіхів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки волоських горіхів принесли діти для білочок?

2) Скільки всього горіхів принесли діти для білочок?

Розв’язання

1) 50 – 30 = 20 (г.) – волоських горіхів принесли діти для білочок

2) 50 + 20 = 70 (г.) – всього горіхів принесли діти для білочок

Відповідь: для білочок діти принесли 70 горіхів

 

Урок 26  Завдання 1 Прямі кути у кожному чотирикутнику:

Інші завдання дивись тут...