Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 78

Урок 59  Завдання 1  На 7 гілках горобини було по З кетяги ягід. Омелюхи поласува­ли ягодами, і залишилося лише З кетяги. Скількома кетягами пола­сували омелюхи?

Було

Поласували

Залишилось

7 гілок по 3 кетяги

?

3 кетяги

Короткий запис

Було — ? к., 7 гілок по 3 кетяги

Поласували — ?

Залишилось — 3 кетяги

Схема

Вираз   3 • 7 – 3

Короткий запис №1

Було — ? к., 7 гілок по 3 кетяги

Короткий запис № 2

Було — 21 кетяг

Поласували — ?

Залишилось — 3 кетяги

План розв’язування

1) Скільки було кетягів калини?

2) Скількома кетягами пола­сували омелюхи?

Розв’язання

1) 3 • 7 = 21 (к.) – кетягів калини було

2) 21 – 3 = 18 (к.) – кетягами поласували омелюхи

Відповідь: омелюхи поласували 18 кетягами

 

Завдання 2  Проста задача У годівничці клювали зерна горобці й синиці. Піс­ля того як полетіли всі синиці й 5 горобців, у годів­ничці залишилося 6 пташок. Скільки горобців було в годівничці спочатку?

Якщо полетіли всі синиці, тоді залишилися тільки горобці, тому

Короткий запис

Було — ?

Полетіли — 5 горобців

Залишилось — 6 горобців

Схема

Розв’язання

6 + 5 = 11 (г.) – горобців було в годівниці спочатку

Відповідь: спочатку в годівниці було 11 горобців

 

Завдання 3

Ш   3 • 2 + 10 = 6 + 10 = 16

И   16 : 2 + 47 = 8 + 47 = 47 + 3 + 5 = 55

Ш   55 – (27 + 20) = 55 – 47 = 55 – 45 – 2 = 8

К    8 • 2 + 34 = 16 + 34 = (10 + 30) + (6 + 4) = 40 + 10 = 50

А    50 – 26 – 22 = 50 – (26 + 22) = 50 – 48 = 2

Р    2 • 6 – 9 = 12 – 9 = 3

Узимку пташенят виводить ШИШКАР

 

Завдання 4 Знайди периметр п'ятикутної ділянки, кожна сто­рона якої дорівнює 3 м

Міркуємо так

Короткий запис

Периметр — ? м, 5 сторін по 3 м

3 • 5 = 15 (м) – периметр п’ятикутника

 

Завдання 5  На першому дереві сиділо на 8 пташок більше, ніж на другому. З першого дерева на друге переле­тіло 6 пташок. На якому дереві пташок стало біль­ше і на скільки?

Міркуємо так

Короткий запис

І дерево

ІІ дерево

Було □ + 8

Було □

Полетіло 6

Прилетіло 6

Залишилось □ + 2

Стало □ + 6

Подивимось, як переліт вплинув на зміну пташок на деревах. Оскільки на першому дереві на 8 пташок більше, з яких 6 полетіли, то на ньому залишиться ще 2 з тих пташок, але на другому дереві стане пташок на 6 більше, ніж було спочатку, тому

6 > 2    пташок на другому дереві більше, ніж на першому дереві

6 – 2 = 4 (п.) – на стільки більше пташок стало на другому дереві, ніж на першому

 

Завдання 6  До куща калини прилетіли снігурі та пуночки. Потім 3 снігурі та 2 пуночки перелетіли на горобину, і на калині залишилося 6 птахів. Скільки всього сні­гурів і пуночок прилетіло?

Було

Перелетіли

Залишилось

?

3 птахів і 2 птахи

6 птахів

Короткий запис

Було — ?

Перелетіли — ?, 3 птахів і 2 птахів

Залишилось — 6 птахів

Схема

Вираз   6 + (3 + 2)

Короткий запис №1

Снігурі — 3 птахів

Пуночки — 2 птахів

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — ?

Перелетіли — 5 птахів

Залишилось — 6 птахів

План розв’язування

1) Скільки всього птахів перелетіли на горобину?

2) Скільки всього сні­гурів і пуночок прилетіло?

Розв’язання

1) 3 + 2 = 5 (п.) – всього птахів перелетіло на горобину

2) 6 + 5 = 11 (п.) – всього сні­гурів і пуночок прилетіло

Відповідь: прилетіло 11 сні­гурів і пуночок 

 

СТОРІНКА 79

Завдання 7  Хибні рівності записали правильно

37 – 6 + 7 = 31 + 7 = 38    2 • (24 – 17) = 2 • 8 = 16    3 • 9 + 40 = 27 + 40 = 67

3 • 6 + 30 = 18 + 30 = 48   2 • 8 – 9 = 16 – 9 = 7        18 : 2 + 4 = 9 + 4 = 13

 

Урок 60 Завдання 1  Множення і ділення  

2 • 9 = 18    2 • 6 = 12     2 • 7 = 14     2 • 8 = 16

14 : 2 = 7    12 : 2 = 6     16 : 2 = 8     18 : 2 = 9

3 • 9 = 27    3 • 6 = 18     3 • 8 = 24     3 • 7 = 21

 

Завдання 2  До дня Святого Миколая учні зібрали для дитя­чого будинку 8 пакунків, по 3 подарунки в кожному. У пакунках було 15 книжок, а решта — іграшки. Скільки іграшок було в пакунках?

Книжки

Іграшки

Всього

15 подарунків

?

8 пакунків по 3 подарунки

Короткий запис

Книжки — 15 подарунків

Іграшки — ?

Всього — ? п., 8 пакунків по 3 подарунки

Схема

Вираз   (3 • 8) – 15

Короткий запис №1

Всього — ? п., 8 пакунків по 3 подарунки

Короткий запис №2

Книжки — 15 подарунків

Іграшки — ?

Всього — 24 подарунки

План розв’язування

1) Скільки всього подарунків зібрали?

2) Скільки іграшок було в пакунках?

Розв’язання

1) 3 • 8 = 24 (п.) – всього подарунків зібрали

2) 24 – 15 = 9 (іг.) – іграшок було в пакунках

Відповідь: у пакунках було 9 іграшок

 

Завдання 3 До свята купили по 2 л яблучного, виноградного, персикового і сливового соку та 5 л солодкої води. Скільки всього літрів напоїв купили?

Соки

Вода

Всього

4 види по 2 л

5 л

?

Короткий запис

Соки — ? л, 4 види по 2 л

Вода — 5 л

Всього — ?

Схема

Вираз  (2 • 4) + 5

Короткий запис №1

Соки — ? л, 4 види по 2 л

Короткий запис №2

Соки — 8 л

Вода — 5 л

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки літрів соку купили?

2) Скільки всього літрів напоїв купили?

Розв’язання

1) 2 • 4 = 8 (л) – літрів соку купили

2) 8 + 5 = 13 (л) – всього літрів напоїв купили

 

2 спосіб

Короткий запис

Напої — ? л, 4 види по 2 л та ще 5 л

Схема

Розв’язання

2 • 4 + 5 = 13 (л) – всього літрів напоїв купили

Відповідь: купили 13 літрів напоїв

 

Завдання 4  Взаємозв'язок множення і ділення (до рівності на множення можна скласти рівності на ділення):

«Родина» чисел 3, 4, 12 при множенні: 4 • 3 = 12    3 • 4 = 12   12 : 3 = 4   12 : 4 = 3

«Родина» чисел 3, 9, 27 при множенні: 9 • 3 = 27   3 • 9 = 27   27 : 3 = 9   27 : 9 = 3

«Родина» чисел 3, 7, 21 при множенні: 7 • 3 = 21   3 • 7 = 21   21 : 3 = 7   21 : 7 = 3

«Родина» чисел 3, 8, 24 при множенні: 8 • 3 = 24   3 • 8 = 24   24 : 3 = 8   24 : 8 = 3

«Родина» чисел 3, 6, 18 при множенні: 6 • 3 = 18    3 • 6 = 18   18 : 3 = 6   18 : 6 = 3

 

Завдання 5  

Накреслили два трикутники, щоб їх спільною частиною була точка
Накреслили два трикутники, щоб їх спільною частиною був відрізок

Завдання 6  Порівняння чисел

3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 4              3 + 3 + 3 + 3 + 3 > 3 • 2  (3 • 5 > 3 • 2)

3 • 5 – 3 < 3 • 4 + 3      (3 • 5 – 3 = 3 • 4, 3 • 4 + 3 = 3 • 5, 3 • 4 < 3 • 5)

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 5          3 + 3 + 3 < 3 • 7 (3 • 3 < 3 • 7)

3 • 9 – 20 < 3 • 7 – 12 (3 • 9 – 20 = 27 – 20 = 7, 3 • 7 – 12 = 21 – 12 = 9, 7 < 9)

 

Завдання 7  За обідом 7 осіб з'їли по 2 пиріжки, і залишилося ще 10 пиріжків. Скільки пиріжків спекла бабуся?

Було

З’їли

Залишилось

?

7 осіб по 2 пиріжки

10 пиріжків

Короткий запис

Було (спекла) — ?

З’їли — ? п., 7 осіб по 2 пиріжки

Залишилось — 10 пиріжків

Схема

 

Вираз 10 + (2 • 7)

Короткий запис №1

З’їли — ? п., 7 осіб по 2 пиріжки

Короткий запис №2

Було — ?

З’їли — 14 пиріжків

Залишилось — 10 пиріжків

План розв’язування

1) Скільки всього пиріжків з’їли за обідом?

2) Скільки пиріжків спекла бабуся?

Розв’язання

1) 2 • 7 = 14 (п.) – всього пиріжків зїли за обідом

2) 14 + 10 = 24 (п.) – пиріжків спекла бабуся

Відповідь: бабуся спекла 24 пиріжки

 

Завдання 8

Якщо а = 2, тоді 3 • (а + 4) = 3 • (2 + 4) = 3 • 6 = 18

Якщо а = 3, тоді 3 • (а + 4) = 3 • (3 + 4) = 3 • 7 = 21

Якщо а = 5, тоді 3 • (а + 4) = 3 • (5 + 4) = 3 • 9 = 27

Інші завдання дивись тут...