Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л."

Завдання 36

1) 12 + 20 =32   32 – 2 =30   30 + 8 =38   38 – 10 =28   28 – 22 = 6   6 + 33 = 39 (зубів у їжака)

2) 28 + 10 =38   38 – 4 =34   34 + 2 =36   36 – 10 =26   26 – 14=12    12 + 10 = 22 (зубів у білки)

3) У їжака 39 зубів, а в білки – 22. На скільки більше зубів у їжака? 39 – 22 = 17 (з.)

У їжака 39 зубів, а в білки – 22. На скільки менше зу­бів у білки? 39 – 22 = 17 (з.)

Завдання 37  Взаємозв’язок додавання і віднімання

До кожної рівності на додавання можна скласти рівності на віднімання.

45 + 24 = 69          20 + 47 = 67        56 + 20 = 76

69 – 45 = 24         67 – 20 = 47      76 – 56 = 20

69 – 24 = 45         67 – 47 = 20      76 – 20 = 56

63 + 36 = 99          55 + 10 = 65        33 + 23 = 56

99 – 63 = 36         65 – 55 = 10      56 – 33 = 23

99 – 36 = 63         65 – 10 = 55      56 – 23 = 33

 

Завдання 38 «Кругові» вирази

27 + 2 = 29      29 + 20 = 49    49 + 1 = 50    50 – 40 = 10    10 + 32 =  42   42 – 20 = 22     22 + 6 = 27

Завдання 39 Проста задача на знаходження суми

Білка сховала в дуплі 14 горіхів, а під деревом — ще 20 горі­хів. Скільки всього горіхів сховала білка?

У дуплі

Під деревом

Всього

14 горіхів

20 горіхів

?

Короткий запис

Дупло — 14 горіхів

Дерево — 20 горіхів

Всього — ?

Схема

Розв’язання

14 + 20 = 34 (г.) – всього горіхів сховала білка.

Відповідь: білка сховала 34 горіхи.

 

Завдання 40

Скільки усього персонажів мультфільму? 5 + 5 + 6 = 16

За якими ознаками їх можна поділити на групи? За розміром: великі (10 персонажів) та малі (6 персонажів), за кольором одягу: рожевий (2 персонажі) та синій (12 персонажів), за кількістю антен: нема (9 персонажів), одна (4 персонажі), дві (3 персонажі).

 

Завдання 41  Взаємозв'язок додавання і віднімання

32 + 15 = 47     61 + 24 = 85    70 + 13 = 83       47 + 42 = 89

47 – 32 = 15     85 – 61 = 25     83 – 70 = 13        89 – 47 = 42

47 – 15 = 32     85 – 24 = 61     83 – 13 = 70        89 – 42 = 47

 

Завдання 42 Проста задача на додавання

У лісі росли 43 дубки. Восени посадили ще 15 дубків. Скільки всього дубків стало в лісі?

Було

Посадили

Стало

43 дубки

15 дубків

?

Короткий запис

Було (росли) — 43 дубки

Посадили — 15 дубків

Стало — ?

Розв’язання

43 + 15 = 58 (д.) – всього дубків стало в лісі.

Відповідь: у лісі стало 58 дубків.

 

Завдання 43

45 – 15 = 30    30 + 31 = 61    61 + 20 = 81    81 – 1 = 80    80 + 12 = 92

92 – 2 = 90      90 + 10 = 100 (літрів молока випиває китеня за годування)

 

Завдання 44  Рівняння

Доданок + Доданок = Сума

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

Доданок

42

12

79 – 9 = 70

29

Доданок

5

26 – 12 = 14

9

30 – 29 = 1

Сума

42 + 5 = 47

26

79

30

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

Зменшуване

60

75

42 + 21 = 63

19

Від'ємник

20

75 – 34 = 41

21

19 – 9 = 10

Різниця

60 – 20 = 40

34

42

9

Завдання 45 Обернені задачі

Проста задача на знаходження суми

Дідусь зловив 16 карасів і 3 коропи. Скільки всього риб зловив дідусь?

Короткий запис

Карасі — 16 риб

Коропи — 3 риби

Всього — ?

Розв’язання

16 + 3 = 19 (р.) – всього риб зловив дідусь.

Відповідь: дідусь зловив 19 риб.

Проста задача на знаходження невідомого доданка

Дідусь зловив 19 карасів і коропів, з них карасів – 16. Скільки коропів зловив дідусь?

Короткий запис

Карасі — 16 риб

Коропи — ?

Всього — 19 риб

Розв’язання

19 – 16 = 3 (р.) – коропів зловив дідусь.

Відповідь: дідусь зловив 3 коропи.

Завдання 46 Проста задача на знаходження зменшуваного

З акваріума забрали 12 риб, у ньому залишилося 15 риб. Скільки риб було в акваріумі спочатку?

Було

Забрали

Залишилось

?

12 риб

15 риб

Короткий запис

Було — ?

Забрали — 12 риб

Залишилось — 15 риб

Розв’язання

12 + 15 = 27 (р.) – риб було в акваріумі спочатку.

Відповідь: спочатку в акваріумі було 27 риб.

 

Завдання 47  Спільна частина многокутників на кожному малюнку:

п’ятикутник, чотирикутник, чотирикутник

 

Завдання 48

20 + 8 = 28

(бо 28 – 8 = 20)

47 – 14 = 33

(бо 33 + 14 = 47)

48 – 30 = 18

(бо 48 – 18 = 30)

29 – 5 = 24

(бо 24 + 5 = 29)

Завдання 49 Проста задача на знаходження від’ємника

У басейні плавало 14 дітей. Декілька дітей пішло додому, і в басейні залишилося 11 дітей. Скільки дітей пішло додому?

Було

Пішло

Залишилось

14 дітей

?

11 дітей

Короткий запис

Було — 14 дітей

Пішло — ?

Залишилось — 11 дітей

Розв’язання

14 – 11 = 3 (д.) – дітей пішло додому.

Відповідь: додому пішли 3 дітей.

 

Завдання 50  

32 + 30 = 52   52 – 1 = 51     51 + 14 = 65   65 – 30 = 35    35 + 4 = 39  39 – 27 = 12 ( видів лелек)

Завдання 51 Проста задача на різницеве порівняння

Для різницевого порівняння двох чисел треба від більшого числа відняти менше.

Се­редня тривалість життя лелек у природному середовищі — 20 років. У неволі вони живуть майже 40 років. Обчисли, на скільки років довше (більше років) можуть прожити лелеки в неволі.

Короткий запис

На волі — 20 років

У неволі — 40 років, на ? більше

Розв’язання

40 – 20 = 20 (р.) – на стільки довше років можуть прожити лелеки в неволі.

Відповідь: у неволі лелеки можуть прожити на 20 років довше.

 

Завдання 52 Переставний закон додавання

32 + 16 = 16 + 32     85 + 4 = 4 + 85       60 + 34 = 34 + 60

 

Завдання 53

5 + 22 + 40 = 27 + 40 = 67                          57 – 7 + 2 = 50 + 2 = 52

1 + 99 – 60 = 99 – 60 + 1 = 39 + 1 = 40       45 – 14 + 7 = 31 + 7 = 38

 

Завдання 54  

№1 – шестикутник, №2 – куб, №3 – квадрат, №4 – трикутник, №5 – п’ятикутник, №6 – циліндр, №7 – конус, №8 – куля

Групи фігур за формою: плоскі (шестикутник, квадрат, трикутник, п’ятикутник) та об’ємні (куб, циліндр, конус, куля)

 

Завдання 55  Переставний закон додавання

21 + 6 = 6 + 21     4 + 64 = 4 + 64        3 + 52 = 52 + 3

 

Завдання 56 Проста задача на знаходження суми

У Київській області налічують 25 пар чор­них лелек, а в Сумській області — 12 пар. Скільки пар чорних лелек налічують у цих областях разом?

Київська область

Сумська область

Всього

25 пар

12 пар

?

Короткий запис

Київська область — 25 пар

Сумська область — 12 пар

Всього — ?

Розв’язання

25 + 12 = 37 (п.) – пар чорних лелек налічують у цих областях разом.

Відповідь: у цих областях налічують разом 37 пар чорних лелек.

 

Завдання 57  Сума розрядних доданків

17 = 10 + 7     20      33 = 30 + 3     51 = 50 + 1     40    98 = 90 + 8      70

 

Завдання 58

20 + 4 = 24

(бо 24 – 20 = 4)

10 + 2 = 12

(бо 12 – 2 = 10)

60 + 1 = 61

(бо 61 – 60 = 1)

40 + 5 = 45

(45 – 5 = 40)

Завдання 59

56 + 13 = 69      76 – 24 = 52      37 + 21 = 58      89 – 67 = 22     42 + 15 = 57

 

Завдання 60 Проста задача на різницеве порівняння

Довжина синього кита 33 м, а тигрової акули – 20 м. На скільки синій кит довший (більший) за тигрову акулу?

Короткий запис

Синій кит — 33 м

Тигрова акула — 20 м, на ? більше

Розв’язання

33 – 20 = 13 (м) – на стільки довший синій кит за тигрову акулу.

Відповідь: синій кит на 13 метрів довший за тигрову акулу.

 

Завдання 61 Пила-риба довша за меч-рибу й коротша, ніж молот-риба. Яка риба найдовша?

Міркуємо так

Якщо пила-риба довша за меч-рибу, то в порядку збільшення довжини маємо меч-риба, пила-риба.

Якщо пила-риба коротша, ніж молот-риба, тоді маємо в порядку збільшення довжини меч-риба, пила-риба, молот-риба.

Відповідь: молот-риба найдовша

 

Завдання 62

25 + 34 = 59    68 – 45 = 23    76 – 46 = 30     40 + 28 = 68     98 – 76 = 22

 

Завдання 63 Проста задача на віднімання

У магазині було 98 кг цибулі. За день продали 46 кг цибулі. Скільки кілограмів цибулі залишилося в магазині?

Було

Продали

Залишилось

98 кг

46 кг

?

Короткий запис

Було — 98 кг

Продали — 46 кг

Залишилось — ?

Розв’язання

98 – 46 = 52 (кг) – кілограмів цибулі залишилося в магазині.

Відповідь: у магазині залишилося 52 кілограми цибулі.

 

Завдання 64  

(3 + 7) + (7 + 2) = 10 + 9 = 19   (5 + 5) + (5 + 3) = 10 + 8 = 18   (6 + 4) + (4 + 3) = 10 + 7 = 17

Завдання 65  Додавання та віднімання частинами

32 + 45 = 32 + 40 + 5 = 72 + 5 = 77    68 – 26 = 68 – 20 – 6 = 48 – 6 = 42

46 + 23 = 46 + 20 + 3 = 66 + 3 = 69    57 – 35 = 57 – 30 – 5 = 27 – 5 = 22

51 + 36 = 51 + 30 + 6 = 81 + 6 = 87    85 – 64 = 85 – 60 – 4 = 25 – 4 = 21

 

Завдання 66  Дібрали знаки дій

28 – (2 + 5) = 28 – 7 = 11                       34 + 24 – 6 = 58 – 6 = 52

75 – 13 + 12 = 62 + 12 = 74                    59 + 11 – 40 = 70 – 40 = 30

 

Завдання 67 Сума довжин двох відрізків дорівнює 1 дм 6 см. Довжина одного з відрізків — 5 см. Знайди довжину другого відрізка. Побудуй цей відрізок.

1 дм 6 см – 5 см = 1 дм 1 см = 11 см – довжина другого відрізка

Завдання 68

51 + 44 = 95    86 – 54 = 32    37 + 12 = 49    43 + 25 = 68     99 – 60 = 39

 

Завдання 69 Проста задача на віднімання

У сувої було 79 м тканини. На пошиття костюмів використали 54 м тканини. Скільки метрів тканини залишилося в сувої?

Було

Використали

Залишилось

79 м

54 м

?

Короткий запис

Було — 79 м

Використали — 54 м

Залишилось — ?

Розв’язання

79 – 54 = 25 (м) – метрів тканини залишилося в сувої.

Відповідь: у сувої залишилося 25 метрів тканини.

Інші завдання дивись тут...

  • Людмила
    Як отримати відповіді до усіх завдань? -------- Тисніть посилання червоного кольору "Інші завдання дивись тут..."
    19 вересня 2022 15:20