Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В."

Завдання 70  Довжина тіла (у сантиметрах) жовтої чаплі

88 – 24 = 64         64 + 11 = 75             75 – 30 = 45    

45 + 13 = 58         58 – 1 = 57              57 – 10 = 47

 

Завдання 71  Одиниці вимірювання

1 м = 10 дм    1 дм = 10 см     4 дм = 40 см    2 дм = 20 см      3 дм 2 см = 32 см

 

Завдання 72 

20 + 8 = 24 + 4      24 + 4 = 28, знайдемо невідомий доданок 28 – 20 = 8

50 + 14 = 79 – 15    79 – 15 = 64, знайдемо невідомий доданок 64 – 50 = 14

62 – 11 = 41 + 10    41 + 10 = 51, знайдемо від’ємник 62 – 51 = 11

 

Завдання 73 У бабусі живуть кролі й качки. Скільки кролів і качок разом живе в бабусі, якщо в них 10 голів і 28 лап?

Міркуємо так. Кролів і качок стільки ж, скільки голів, тобто у бабусі живе 10 кролів і качок

 

Завдання 74

100 см = 1 м    5 дм 3 см = 50 см + 3 см = 53 см    60 см = 6 дм

 

Завдання 75  Проста задача на збільшення на деяке число

У їдальню привезли 34 кг капусти, а моркви – на 13 кг більше. Скільки кілограмів моркви привезли в їдальню?

Короткий запис

Капуста — 34 кг

Морква — ?, на 13 кг більше

Короткий запис

Капуста — 34 кг

Морква — ?, стільки ж і ще 13 кг

Схема

Розв’язання

34 + 13 = 47 (кг) – кілограмів моркви привезли в їдальню

Відповідь: у їдальню привезли 47 кілограмів моркви

 

Завдання 76   Тижнів у році

48 – 8 = 40           40 + 14 = 54    54 – 20 = 34    34 – 11 = 23

23 + 15 = 38         38 + 31 = 69    69 – 17 = 52

 

Завдання 77 «Кругові» вирази

54 – 22 = 32     32 – 1 = 31      31 + 32 = 63     63 – 40 = 23

23 + 16 = 39    39 + 1 = 40      40 + 28 = 68     68 – 14 = 54

 

Завдання 78  Спосіб розв’язування нерівностей для молодших класів

1) 76 > 34 + □         76 > 34 + 2

34 + 42 > 34 + □   сума більша там, де більший доданок

42 > □   для   0, 1, 2, 3, … 41

 

2) 24 + □ < 35       24 + 10 < 35

24 + □ < 24 + 11   сума менша там, де менший доданок

□ < 11   для   0, 1, 2, 3, …, 10

 

3)  38 < □ – 12       38 < 51 – 12

50 – 12 < □ – 12    різниця менша там, де менше зменшуване

50 < □  для 51, 52, 53, …

 

Завдання 79   Прості задачі на різницеве порівняння

1) Оленці 25 років, а Софійці – 15 років. На скільки років Оленка старша (більше років) за Софійку?

Короткий запис

Оленка — 25 років, на ? більше

Софійка — 15 років

Схема

Розв’язання

25 – 15 = 10 (р.) – на стільки років старша Оленка за Софійку

Відповідь: Оленка на 10 років старша за Софійку

 

2) Оленці 25 років, а Софійці – 15 років. На скільки років Софійка молодша  (менше років), ніж Оленка?

Короткий запис

Оленка — 25 років

Софійка — 15 років, на ? менше

Схема

Розв’язання

25 – 15 = 10 (р.) – на стільки років молодша Софійка, ніж Оленки

Відповідь: Софійка на 10 років молодша, ніж Оленка

 

Завдання 80

Групи геометричних фігур за формою: трикутники (3 фігури), чотирикутники (3 фігури), п’ятикутники (1 фігура), круги (2 фігури)

Групи геометричних фігур за кольором: рожеві (5 фігур) та сині (4 фігури)

Групи геометричних фігур за розміром: малі (1 фігура) та великі (8 фігур)

 

Завдання 81  Спосіб розв’язування нерівностей для молодших класів

1) 61 > 30 + □       61 > 30 + 30

30 + 31 > 30 + □      сума більша там, де більший доданок

31 > □   для   0, 1, 2, 3,…, 30

 

2) 47 + □ < 59       47 + 11 < 59

47 + □ < 47 + 12      сума менша там, де менший доданок

□ < 12   для  0, 1, 2, …, 11

 

3) 39 = □ – 20      39 = 59 – 20   (бо 39 + 20 = 59)

 

4) 75 < 55 + □         75 < 55 + 21

55 + 20 < 55 + □     сума менша там, де менший доданок

20 < □    для   21, 22,  23, …

 

5) 68 = 25 + □         68 = 25 + 43  (бо 68 – 25 = 43)

 

6) 64 – □  > 42        64 – 21 > 42

64 – □ > 64 – 22    різниця більша там, де менший від’ємник

□ < 22   для 0, 1, 2, …, 21

 

Завдання 82 Проста задача на збільшення на деяке число

До магазину привезли 57 кг буряків, а картоплі — на 30 кг більше. Скільки кілограмів картоплі привезли до магазину?

Короткий запис

Буряки — 57 кг

Картопля — ?, на 30 кг більше

Короткий запис

Буряки — 57 кг

Картопля — ?, стільки ж  і ще 30 кг

Розв’язання

57 + 30 = 87 (кг) – кілограмів картоплі привезли до магазину

Відповідь: до магазину привезли 87 кілограмів картоплі

 

Завдання 83  Хвилин може спати лелека в польоті

69 – 20 = 49    49 + 11 = 50 + 10 = 60       60 – 33 = 60 – 30 – 3 = 30 – 3 = 27

27 + 40 = 67    67 – 21 = 56                       56 – 31 = 25

 

Завдання 84

Сума чисел 43 і 15: 43 + 15 = 58  Сума чисел 57 і 36: 57 + 36 = 80 + 13 = 93

Різниця чисел 56 і 34:  56 – 34 = 22  Різниця чисел 95 і 62:  95 – 62 = 33

Збільшити число 21 на 17:  21 + 17 = 38  

Збільшити число 76 на 22:  76 + 22 = 98

Зменшити число 68 на 24:  68 – 24 = 44

Зменшити число 89 на 48:  89 – 48 = 41

 

Завдання 85

31 + 48 = 79     98 – 56 = 42    62 + 37 = 99     100 – 40 = 60

 

Завдання 86 Проста задача на різницеве порівняння

У бочці 16 л води, у каструлі – 10 л. На скільки літрів менше води у каструлі, ніж у бочці?

Короткий запис

Бочка — 16 л

Каструля — 10 л, на ? менше

Розв’язання

16 – 10 = 6 (л) – на стільки літрів менше води у каструлі, ніж у бочці

Відповідь: у каструлі на 6 літрів менше води, ніж у бочці

 

Завдання 87 Проста задача на різницеве порівняння

На озері плавало 12 лебедів і 26 качок. На скільки більше на озері плавало качок, ніж лебедів?

Короткий запис

Лебеді — 12 птахів

Качки — 26 птахів, на ? більше

Схема

Розв’язання

26 – 12 = 14 (к.) – на стільки більше качок, ніж лебедів

Відповідь: на озері плавали на 14 качок більше, ніж лебедів

 

Завдання 88

17 + 41 = 58     87 – 65 = 22    15 + 22 = 37     70 – 50 = 20

 

Завдання 89

14 + 32 = 46     46 – 2 = 44    44 + 53 = 97     97 – 45 = 52    52 + 5 = 57

56 – 32 = 24     24 + 44 = 68   68 – 21 = 47    47 + 12 = 59    59 – 2 = 57

 

Завдання 90

32 + 24 = 56    67 – 11 = 56      78 – 36 = 42     45 + 50 = 95

89 – 47 = 42     24 + 71 = 95      90 – 40 = 50     49 + 1 = 50

32 + 24 = 67 – 11                     78 – 36 = 89 – 47

45 + 50 = 24 + 71                    90 – 40 = 49 + 1

 

Завдання 91 Порівняння чисел

72 + 14 = 4 + 82    (86 = 86)         48 + 11 = 60 – 1   (59 = 59)

37 + 12 > 39 + 1    (49 > 40)         18 + 80 < 89 + 10  (98 < 99)

 

Завдання 92 Проста задача на віднімання

У мами було 78 грн. Вона купила овочів на 55 грн. Скільки гривень залишилося в мами?

Було

Витратила

Залишилось

78 грн

55 грн

?

Короткий запис

Було — 78 грн

Витратила — 55 грн

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

78 – 55  = 23 (грн) – гривень залишилося в мами

Відповідь: у мами залишилося 23 гривні

 

Завдання 93 Доба  

Їжак і білка по-різному визначили вечірній час на будильнику. Хто з них назвав час правильно?

Білка — після полудня 7 год + 12 год = 19 год

Їжак — до полудня 7 год

Вечірній час правильно назвала білка

 

Завдання 94  Довжина відрізка 12 см. Побудуй відрізок на 2 см корот­ший

Міркуємо так

12 – 2 = 10 (см) – довжина коротшого відрізка

Завдання 95

23 + 44 > 41 + 22   (67 > 63)        64 + 14 = 79 – 1    (78 = 78)

33 + 22 < 55 + 1    (55 < 56)         86 – 20 = 40 + 26  (66 = 66)

 

Завдання 96 Проста задача на знаходження невідомого доданка

Маса кавуна й дині разом — 17 кг. Яка маса кавуна, якщо диня важить 6 кг?

Кавун

Диня

Всього

?

6 кг

17 кг

Короткий запис

Кавун — ?

Диня — 6 кг

Всього — 17 кг

Схема

Розв’язання

17 – 6 = 11 (кг) – маса кавуна

Відповідь: маса кавуна 11 кілограмів

 

Завдання 97

Вагами вимірюють масу, посудиною – місткість, лінійкою – довжину, годинником – час

Довжина:  1 м = 10 дм = 100 см                       1 дм = 10 см

Вартість: 1 грн = 100 к.

Час: 1 тиждень = 7 діб     1 доба = 24 год         1 год = 60 хв

 

Завдання 98

2 дм = 20 см            37 см = 30 см + 7 см = 3 дм 7 см

40 дм = 4 м              28 год = 24 год + 4 год = 1 доба 4 год

 

Завдання 99

60 кг > 40 кг + 5 кг   (60 кг > 45 кг)    

1 год 20 хв = 80 хв   (1 год 20 хв = 60 хв + 20 хв = 80 хв)

1 м > 1 м – 20 см      (зменшуване більше, ніж різниця)

1 тиж. 2 доби < 10 діб (1 тиж. 2 доби = 7 діб + 2 доби = 9 діб, 9 діб < 10 діб)

 

Завдання 100  Проста задачча на збільшення на деяке число

У першому ящику було16 кг винограду, а в другому — на 3 кг більше. Скільки кілограмів винограду було в другому ящику?

Короткий запис

І ящик — 16 кг

ІІ ящик — ?, на 3 кг більше

Короткий запис

І ящик — 16 кг

ІІ ящик — ?, стільки ж і ще 3 кг

Схема

Розв’язання

16 + 3 = 18 (кг) – кілограмів винограду було в другому ящику

Відповідь: у другому ящику 18 кілограмів винограду

 

Завдання 101

Короткий запис

Була — 8 год

Горіла — ?

Стала — 10 год

10 – 8 = 2 (год)

Відповідь: свічка згоріла за 2 години

 

Завдання 102

4 дм = 40 см                5 дм 4 см = 50 см + 4 см = 54 см

20 дм = 2 м                  1 год 30 хв = 60 хв + 30 хв = 90 хв

 

Завдання 103  Проста задача на знаходження суми

Родина летіла до курортного міста 6 год, з аеропорту до го­телю їхала 1 год 40 хв. Скільки минуло часу, перш ніж родина потрапила до готелю?

Летіла

Їхала

Всього

6 год

1 год 40 хв

?

Короткий запис

Летіла — 6 год

Їхала — 1 год 40 хв

Всього — ?

Розв’язання

6 год + 1 год 40 хв = 7 год 40 хв

Інші завдання дивись тут...