Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В."

Завдання 535

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30  (наступне число на 3 більше, ніж попереднє)  

20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2  (наступне число на 2 менше, ніж попереднє)

Завдання 536 Складена задача на знаходження суми добутків

На 3 тарілки поклали по 6 пиріжків з капустою та по 3 пиріжки із сиром. Скільки всього пиріжків було на тарілках?

З капустою

Зі сиром

Всього

3 тарілки по 6 пиріжків

3 тарілки по 3 пиріжки

?

Короткий запис

З капустою — ? п., 3 тарілки по 6 пиріжків

Зі сиром — ? п., 3 тарілки по 3 пиріжки

Всього — ?

Вираз   6 • 3 + 3 • 3

Короткий запис №1

З капустою — ? п., 3 тарілки по 6 пиріжків

Короткий запис №2

Зі сиром — ? п., 3 тарілки по 3 пиріжки

Короткий запис №3

З капустою — 18 пиріжків

Зі сиром — 9 пиріжків

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки пиріжків з капустою було на тарілках?

2) Скільки пиріжків зі сиром було на тарілках?

3) Скільки всього пиріжків було на тарілках?

Розв’язання

1) 6 • 3 = 18 (п.) – пиріжків з капустою було на тарілках.

2) 3 • 3 = 9 (п.) – пиріжків зі сиром було на тарілках.

3) 18 + 9 = 18 + 2 + 7 = 27 (п.) – всього пиріжків було на тарілках.

2 спосіб

Оскільки тарілок було однаково,  спочатку обчислимо кількість пиріжків на одній тарілці, а потім – на трьох таких тарілках, тоді

Короткий запис

Пиріжки — ? п., 3 тарілки по ? (6 пиріжків і 3 пиріжки)

Вираз    (6 + 3) • 3

Короткий запис №1

З капустою — 6 пиріжків

Зі сиром — 3 пиріжки

Всього — ?

Короткий запис №2

Пиріжки — ? п., 3 тарілки по 9 пиріжків

 

План розв’язування

1) Скільки всього пиріжків було на одній тарілці?

2) Скільки всього пиріжків було на тарілках?

Розв’язання

1) 6 + 3 = 9 (п.) – всього пиріжків було на одній тарілці.

2) 9 • 3 = 27 (п.) – пиріжків було на тарілках.

Відповідь: на тарілках було 27 пиріжків.

 

Завдання 537 Порядок дій

(2 + 3) • 3 = 5 • 3 = 15           2 • 3 + 3 • 4 = 6 + 12 = 18

3 • (2 + 5) = 3 • 7 = 21           3 • 8 – 2 • 2 = 24 – 4 = 20

 

Завдання 538  Складена задача на знаходження суми добутків

Три вантажівки перевезли по 4 великих і по 2 малих контей­нери. Скільки всього контейнерів перевезли вантажівки?

1 спосіб

Короткий запис

Великі — ? к., 3 вантажівки по 4 контейнери

Малі — ? к., 3 вантажівки по 3 контейнери

Всього — ?

 

Вираз   4 • 3 + 3 • 3

План розв’язування

1) Скільки великих контейнерів перевезли вантажівки?

2) Скільки малих контейнерів перевезли вантажівки?

3) Скільки всього контейнерів перевезли вантажівки?

Розв’язання

1) 4 • 3 = 12 (к.) – великих контейнерів перевезли вантажівки.

2) 3 • 3 = 9 (к.) – малих контейнерів перевезли вантажівки.

3) 12 + 9 = 10 + 11 = 21 (к.) – всього контейнерів перевезли вантажівки.

2 спосіб

Оскільки вантажівок було однаково,  спочатку обчислимо кількість контейнерів на одній вантажівці, а потім – на трьох,  тоді

Короткий запис

Контейнери — ? к., 3 вантажівки по ? (4 контейнери і 3 контейнери)

 

Вираз    (4 + 3) • 3

План розв’язування

1) Скільки всього контейнерів перевезла одна вантажівка?

2) Скільки всього контейнерів перевезли вантажівки?

Розв’язання

1) 4 + 3 = 7 (к.) – всього контейнерів перевезла одна вантажівка.

2) 7 • 3 = 21 (к.) – всього контейнерів перевезли вантажівки.

 

Відповідь: вантажівки перевезли 21 контейнер.

 

Завдання 539  Знайди периметр прямокутника зі сторонами а = 3 см, с = 7 см.

Р = (3 + 7) • 2 = 10 • 2 = 20 (см) – периметр прямокутника довжиною 7 см і шириною 3 см.

2 спосіб

Р = 3 • 2 + 7 • 2 = 6 + 14 = 20 (см) – периметр прямокутника довжиною 7 см і шириною 3 см.

3 спосіб

Р = 3 + 7 + 3 + 7 = 20 (см) – периметр прямокутника довжиною 7 см і шириною 3 см.

Завдання 540

3 • (3 + 5) = 3 • 8 = 24                      (18 – 14) • 3 = 4 • 3 = 12     

3 + 7 – 2 • 5 = 3 + 7 – 10 = 0             2 + 8 + 3 • 6 = 2 + 8 + 18 = 28

 

Завдання 541 Знайди периметр прямокутника зі сторонами а = 4 см, с = 8 см.

Р = 4 • 2 + 8 • 2 = 8 + 16 = 24 (см) – периметр прямокутника довжиною 8 см і шириною 4 см.

2 спосіб

Р = (4 + 8) • 2 = 16 (см) – периметр прямокутника довжиною 8 см і шириною 4 см.

3 спосіб

Р = 4 + 8 + 4 + 8 = 16 (см) – периметр прямокутника довжиною 8 см і шириною 4 см.

 

Завдання 542

Числа 5,1,3,8,2,4,7 збільшили у 2 рази (помножили на число 2): 10, 2, 6, 16, 4, 8, 14

Числа 6,10,12,8,2,4,18 зменшили у 2 рази (поділили на число 2): 3, 5, 6, 4, 1, 2, 9

 

Завдання 543, 544

12 : 3 + 12 : 2 = 4 + 6 = 10         

3 • 7 – 2 • 7 = 21 – 14 = 21 – 11 – 3 = 10 – 3 = 7

16 + 15 : 3 = 16 + 5 = 16 + 4+ 1 = 20 + 1 = 21

27 : 3 + 29 = 9 + 29 = 29 + 1 + 8 = 30 + 8 = 38

56 – 8 • 1 = 56 – 8 = 56 – 6 – 2 = 50 – 2 = 48

24 : (13 – 5) = 24 : (13 – 3 – 2) = 24 : 8 = 3

 

Завдання 545 Проста задача на ділення на вміщення

Для інтерактивної гри «Вчимося правильно поводитися за столом» діти розклали 27 сто­лових приборів — по 3 прибори в стаканчики учасників гри. Скільки дітей брало участь у грі?

27 приборів — це ? дітей по 3 прибори

Приборів у 1 дитини

Кількість дітей

Загальна кількість приборів

3

?

27

Короткий запис

Дітей — ? д., 27 приборів уміщають по 3 прибори

Розв’язання

27 : 3 = 9 (д.) – дітей брало участь у грі.

Відповідь: у грі брало участь 9 дітей.

 

Завдання 546  Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 12 см. Чому дорівнює довжина однієї його сторони?

12 см — це 3 сторони по ? см

12 : 3 = 4 (см) – довжина однієї сторони рівностороннього трикутника.

Відповідь: довжина однієї сторони трикутника 4 сантиметри.

 

Завдання 547

14 – 12 : 3 = 14 – 4 = 10          3 • 9 – 18 = 27 – 18 = 27 – 17 – 1 = 9

27 : 3 + 18 : 2 = 9 + 6 = 15      3 • (12 – 9) = 3 • 3 = 9

 

Завдання 548  Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 15 см. Чому дорівнює довжина однієї його сторони?

15 см — це 3 сторони по ? см

15 : 3 = 5 (см) – довжина однієї сторони рівностороннього трикутника.

Відповідь: довжина однієї сторони трикутника 5 сантиметрів.

 

Завдання 549

Добуток чисел 3 і 5 збільшити на 7:  3 • 5 + 7 = 15 + 7 = 15 + 5 + 2 = 22

Частку чисел 18 і 2 зменшити в 3 рази:  18 :  2 : 3 = 6 : 3 = 2

Від числа 31 відняти добуток чисел 3 і 7:  31 – 3 • 7 = 31 – 21 = 10

Частку чисел 12 і 3 збільшити у 2 рази:  12 : 3 • 2 = 4 • 2 = 8

 

Завдання 550 

2 : 2 + 21 : 3 = 1 + 7 = 8                                6 • 2 : 3 = 12 : 3 = 4      18 : 3 + 2 = 6 + 2 = 8

(8 + 16) : 3 = (16 + 4 + 4) : 3 = 24 : 3 = 8      9 • 1 – 1 = 9 – 1 = 8        14 : 2 • 3 = 7 • 3 = 21

Вирази, значення яких дорівнює 8: 2 : 2 + 21 : 3, (18 + 16) : 3,  9 • 1 – 1,  18 : 3 + 2 

Завдання 551 

5 • 3 = 15 (3 ряди по 5 іграшок)    3 • 5 = 15 (5 стовпців по 3 іграшки)

15 : 3 = 5 (іграшок у 1 ряді)          15 : 5 = 3 (іграшок у 1 стовпці)

 

Завдання 552  Взаємозв’язок дій множення і ділення

До рівності на мно­ження можна скласти дві рівності на ділення.

3 • 7 = 21     2 • 9 = 18     3 • 8 = 24       2 • 6 = 12

21 : 3 = 7     18 : 2 = 9     24 : 3 = 8       12 : 2 = 6

21 : 7 = 3     18 : 9 = 2     24 : 8 = 3       12 : 6 = 2

 

Завдання 553  Накресли відрізок, у 3 рази дов­ший, ніж 3 см.

3 • 3 = 9 (см) – довжина відрізка для побудови.

Завдання 554  Взаємозв’язок дій множення і ділення

2 • 4 = 8        3 • 6 = 18       2 • 8 = 16      3 • 5 = 15

8 : 2 = 4        18 : 3 = 6       16 : 2 = 8       15 : 3 = 5

8 : 4 = 2        18 : 6 = 3       16 :  8 = 2      15 : 5 = 3

 

Завдання 555  Накресли відрізок, у 3 рази коротший, ніж 12 см.

12 : 3 = 4 (см) – довжина відрізка для побудови.

Завдання 556, 557

1) 3 • 3 = 9      2 • 3 = 6    6 • 3 = 18     7 • 3 = 21    4 • 3 = 12    9 • 3 = 27    8 • 3 = 24

2) 21 : 3 = 7   18 : 3 = 6    12 : 3 = 4     9 : 3 = 3       6 : 3 = 2     24 : 3 = 8     15 : 3 = 5

«Родина» чисел 3,7,21: 3 • 7 = 21    7 • 3 = 21    21 : 3 = 7   21 : 7 = 3

«Родина» чисел 3,8,24: 3 • 8 = 24    8 • 3 = 24    24 : 3 = 8   24 : 8 = 3

«Родина» чисел 3,6,18: 3 • 6 = 18    6 • 3 = 18    18 : 3 = 6   18 : 6 = 3

«Родина» чисел 3,7,21: 3 • 4 = 12    4 • 3 = 12    12 : 3 = 4   12 : 4 = 3

Завдання 558

Якщо а  = 18, тоді а + (а : 3) = 18 + (18 : 3) = 18 + 6 = 18 + 2 + 4 = 24

Якщо а  = 9, тоді а + (а : 3) = 9 + (9 : 3) = 9 + 3 = 12

Якщо а  = 3, тоді а + (а : 3) = 3 + (3 : 3) = 3 + 1 = 4

 

Завдання 559  Складена задача на знаходження зменшуваного

Після того як пасічник налив з бідона в 3 банки по 3 л меду, у бідоні залишилося ще 9 л меду. Скільки літрів меду було в бідоні спочатку?

Було

Відлив

Залишилось

?

3 банки по 3 л

9 л

Короткий запис

Було — ?

Відлив — ? л, 3 банки по 3 л

Залишилось — 9 л

Вираз    9 + 3 • 3

Короткий запис №1

Відлив — ? л, 3 банки по 3 л

Короткий запис №2

Було — ?

Відлив — 9 л

Залишилось — 9 л

План розв’язування

1) Скільки літрів меду відлив у банки?

2) Скільки літрів меду було в бідоні спочатку?

Розв’язання

1) 3 • 3 = 9 (л) – літрів меду відлив у банки.

2) 9 + 9 = 18 (л) – літрів меду було в бідоні спочатку.

Відповідь: спочатку в бідоні було 18 літрів меду.

 

Завдання 560  У білки є 3 деталі лего: синього, жовтого й зеленого кольорів. Скількома способами вона може скласти вежу з цих деталей лего?

Міркуємо так. Позначимо буквою С синю деталь, Ж – жовту, З – зелену, тоді маємо вежі  СЖЗ, СЗЖ, ЖСЗ, ЖЗС, ЗЖС, ЗСЖ.

Відповідь: 6 способів.

 

Завдання 561

Якщо а = 24, тоді а – (а : 3) = 24 – (24 : 3) = 24 – 8 = 24 – 10 + 2 = 16

Якщо а = 15, тоді а – (а : 3) = 15 – (15 : 3) = 15 – 5 = 10

Якщо а = 6, тоді а – (а : 3) = 6 – (6 : 3) = 6 – 2 = 4

 

Завдання 562  Складена задача на знаходження зменшуваного

Мама дала синові 8 монет по 2 грн, і в неї залишилося ще 75 грн. Скільки гривень було в мами спочатку?

Короткий запис

Було — ?

Дала — ? грн, 8 монет по 2 грн

Залишилось — 75 грн

 

Вираз    75 + 8 • 2

План розв’язування

1) Скільки гривень дала синові?

2) Скільки гривень було в мами спочатку?

Розв’язання

1) 2 • 8 = 16 (грн) – гривень дала синові.

2) 75 + 16 = 80 + 11 = 91 (грн) – гривень було в мами спочатку.

Відповідь: спочатку в мами було 91 грн.

 

Завдання 563

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 5 = 15  (хвилин мо­же ширяти в небі шуліка)

 

Завдання 564, 565 Множення числа 4 і ділення на число 4

Полічили четвірками до 40: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40

 

Завдання 566

4 • 4 – 6 = 16 – 6 = 10

4 • 5 – 10 = 20 – 10 = 10

73 – 4 • 5 = 73 – 20 = 53

22 + 3 • 5 = 22 + 15 = 37

4 • (32 – 24) = 4 • 8 = 32

(27 – 20) • 4 = 7 • 4 = 28

3 : 3 + 28 = 1 + 28 = 29

10 : 2 + 31 = 5 + 31 = 36

Завдання 567 Складена задача на знаходження суми добутків

У кав'ярні є 6 столиків на 4 місця та 3 столики на 2 місця. Скільки відвідувачів може розміститися в цій кав'ярні?

Короткий запис

Великі — ? в., 6 столиків по 4 відвідувачі

Малі — ? в., 3 столики по 2 відвідувачі

Всього — ?

 

Вираз   4 • 6 + 2 • 3

План розв’язування

1) Скільки відвідувачів за великими столиками?

2) Скільки відвідувачів за малими столиками?

3) Скільки відвідувачів можуть розміститися у цій кав’ярні?

Розв’язання

1) 4 • 6 = 24 (в.) – відвідувачів за великими столиками.

2) 2 • 3 = 6 (в.) – відвідувачів за малими столиками.

3) 24 + 6 = 20 + 10 = 30 (в.) – відвідувачів може розміститися в цій кав'ярні.

Відповідь: у цій кав'ярні може розміститися 30 відвідувачів.

 

Завдання 568

3 • 4 + 44 = 12 + 44 = 36     (11 – 5) • 4 = 6 • 4 = 24     18 : (21 – 18) = 18 : 3 = 6     4 • 4 : 2 = 16 : 2 = 8

Завдання 569 Проста задача на множення

У змаганні веслярів узяли участь 7 команд по 4 веслярі в чов­ні. Скільки всього веслярів узяли участь у змаганні?

Веслярів у 1 команді  

Кількість команд

Загальна кількість веслярів

4

7

?

Короткий запис

1 команда — 4 веслярі

7 команд — ? веслярів

Розв’язання

4 • 7 = 28 (в.) – веслярів узяли участь у змаганні.

Відповідь: у змаганні взяли участь 28 веслярів.

Інші завдання дивись тут...