а) 4  7  25 = 4 • 25 • 7 = 100 • 7 = 700
б) 12  7 + 12  3 = 12 • (7 + 3) = 12 • 10 = 120
в) 12 : (3 + 3)  5 = 12 : 2  5 = 6 • 5 = 30

 

Завдання 694
а) 5² – 3  4 = 25 – 12 = 13
б) 7² – 5² = 49 – 25 = 24
в) (5 + 3)  22 = 8 • 22 = 176

 

Завдання 695, 696 Вирази
а) 8x  5 = 40х
б) 12a  7 = 84а
в) 15m  10 = 150m
г) 5а  2b = 15ab
а) 2x + 8x = 10x
б) 3m + 11m = 14m
в) 10x – x = 9x
г) 12а + 3а – 6а = 
Завдання 697
Учень ішов t год зі швидкістю 3 км/год. За якою формулою можна визначити пройдений шлях?
s = vt = 3t

 

Завдання 698
Периметр квадрата дорівнює Р см. За якою формулою знаходять сторону квадрата?
P : 4

 

Завдання 699
Від мотузки завдовжки а м першого разу відрізали b м, а  другого разу — c м. Що означають такі вирази:
а) a – b (м)  скільки метрів мотузки залишилося після першого відрізу;
б) b + c (м)  скільки всього метрів мотузки відрізали;
в) a – (b + c) (м)  скільки метрів мотузки залишилося після двох відрізів.

 

Завдання 700
а) Купили 2 зошити в клітинку, по 15 грн кожен, і 3 зошити в косу лінійку, по 10 грн кожен. Яка вартість покупки?
 15 + 3  10 = 30 + 30 = 60
б) Від мережки завдовжки 17 м першого разу відрізали 2 рази по 3 м, а другого разу — чотири рази по 2 м. Скільки мережки залишилося після усіх цих відрізів?
17 – 3  2 – 2  4 = 17 – 6 – 8 = 3

 

Завдання 701, 702
а) 13  11 + 17 = 143 + 17 = 160
б) 17  11 + 13 = 187 + 13 = 200
в) 200 – 18  11 = 200 – 198 = 2
а) 31² – 29² = 961 – 841 = 120
б) 21² + 39² = 441 + 1521 = 1962
в) 53 + 73 = 125 + 343 = 468
Завдання 703 
а) 9  68 – 505 : 5 = 612 – 101 = 511
б) 8 • 78 – 832 : 8 = 624 – 104 = 520
в) 98  7 + 636 : 6 = 686 + 106 = 792

 

Завдання 704
а) 9 + a
   9 – а
   9а
   9 : а
б) 13 + b
    13 – b
    13b
    13 : b
в) a + b
    a – b
    ab
    a : b
г) x + 5
   x – 5
   5x
   x : 5
ґ) 8 + c
   8 – c
   8c
   8 : c
Завдання 705
а) x + 7
б) 128 – а
Завдання 706
а) 92 + a2
б) (9 + a)2
в) 92 – a2
г) (9 – a)3
Завдання 707
а) 3x + 6x + 15 = 9x + 11
б) 13a – 12a – 1 = – 1
в) a + (2a + 3)  5 = a + 10a + 15 = 11a + 15

 

Завдання 708
а) 12x – x + 5 = 11x + 5
б) 9a + 17 + 8a = 17a + 17
в) 3x + (4x – 1)  6 = 3x + 24x – 6 = 27x – 6

 

Завдання 709 
а) Якщо a = 12, тоді 3a + 7 = • 12 + 7 = 36 + 7 = 43
б) Якщо x = 8, тоді 37 – 2  x = 37 – 2  8 = 37 – 16 = 21

 

Завдання 710
Якщо a = 17 і c = 8, тоді 3a + 2c + 12 = • 17 + 2 • 8 + 12 = 51 + 16 + 12 = 79

 

Завдання 711
а) Якщо x = 13, тоді 8x + 2x + 9 = 10х + 9 = 10 • 13 + 9 = 130 + 9 = 139
б) Якщо x = 20, тоді 7x + 15 + 4x = 11х + 15 = 11 • 20 + 15 = 220 + 15 = 235

 

Завдання 712
х
1
2
3
4
5
6
7
13x – 2
11
24
37
50
63
76
89
Завдання 713
Купили а зошитів по 8 грн 50 к. і альбом за 12 грн 50 к. Скільки копійок коштує вся покупка? Обчисли значення отриманого виразу, якщо a = 3.
Короткий запис
Зошити — ?, а шт. по 9 грн 50 к.
Альбоми — ?, 1 шт. по 12 грн 50 к.
Розв'язання
8 грн 50 к. = 850 к., 12 грн 50 к. = 1250 к.
850  а + 1250 (к.) – вартість покупки.
Якщо а = 3, тоді 850  а + 1250 850  3 + 1250 = 2550 + 1250 = 3800 (грн)
Відповідь: 3800 грн.

 

Завдання 714
Поїзд ішов упродовж двох діб. За першу добу він пройшов a км, а за другу — на 24 км більше, ніж за першу. Скільки кілометрів подолав поїзд за дві доби? Запиши відповідний буквений вираз. Обчисли його значення, якщо а = 1450 км.
Розв'язання
а + а + 24 = 2а + 24 (км) – подолав поїзд за дві доби.
Якщо а = 1450, тоді 2a + 24 = 2  1450 + 24 2900 + 24 = 2924 (км)
Відповідь: 2924 км.

 

Завдання 715
Висота кожного поверху будинку становить 3 м, а висота даху — 4 м. Знайди висоту n-поверхового будинку. Обчисли, якщо n = 9.
Розв'язання
• n + 4 (м) – висота n-поверхового будинку.
Якщо n = 9, тоді 3  n + 4 = 3  9 + 4 = 27 + 4 = 31 (м)
Відповідь: 31 м.

 

Завдання 716
Автомобіль їхав a годин зі швидкістю 70 км/год і b годин — зі швидкістю 85 км/год. Скільки кілометрів він проїхав? Обчисли, якщо: а) a = 3 і b = 2; б) a = 2 і b = 3.
Розв'язання
70a + 85b (км) – проїхав автомобіль.
а) якщо a = 3 і b = 2, тоді 70а + 85b = 70  3 + 85  2 = 210 + 170 = 380 (км)
Відповідь: 380 км.

 

Завдання 717 Порядок дій
а) 3366 – 72  43 – 2430 : 18 – 135 = 0
х 72
   43
  216
 288  
 3096

_2430 | 18 

  18      135

  _63

    54

    _90

      90

        0

_3366

  3096

    270

_270

  135

  135

_ 135

   135

      0

 

9384 : 46 + 66  15 – 194 = 1066

_9384 | 46 

  92      204

  _184

    184

       0

х 66
   16
  396
  66 
1056

+ 204

 1056

 1260

_ 1260

    194

  1066

 
Завдання 718
а) 3684 – 64  56 + (167 + 238) : 81 = 105
х 64
   56
  384
 320  
 3584

+ 167

   238

   405

_405 | 81 

  405    5

     0

_3684

  3584

   100

+ 100

      5

   105

+ 100

      5

   105

б) (824 – 657)  42 : 14 + 4234 + 69  93 = 11152

_ 824

  657

  167

х 167
    42
  334
 668 
 7014

_7014 | 14 

  70      501

    _14

      14

        0

х 69
   93
  207
 621  
 6417
+ 501
 4234
 4735

+ 4735

   6417

  11152

Завдання 719
а)  а) (378 : 27 + 73  22) : 45 – 36 = 0

_378 | 27 

  27     14

_108

  108

     0

х 73
   22
  146
 146 
 1606

+    14

   1606

   1620

_1620 | 45 

  135     36

  _270

    270

       0

_ 36

   36

 

 

     0

б) 38  (2275 : 65 + 468) + 28  87 = 21550

_2275 | 65 

 195      35

 _325

   325

      0

+ 468
    35
   503
х 503
    38
 4024
1509 
19114
х 28
   87
  196
 224  
 2436
+ 19114
    2436
   21550
Завдання 720
Накресліть таблицю і заповніть її. Що ви помітили? Обчислені результати виразів однакові.
х
1
2
3
4
5
(x + 1)²
4
9
16
25
36
x² + 2x + 1
4 9 16 25 36
Завдання 721
1) (a + b)² = a² + 2ab + b², якщо:
а) a = 8, b = 3;
(a + b)² = (8 + 3)² = 11² = 121
a² + 2ab + b² = 8² + 2 • • 3 + 3² = 64 + 48 + 9 = 121 
б) a = 13, b = 37;
(a + b)² = (13 + 37)² = 50² = 2500
a² + 2ab + b² = 13² + 2 • 13 • 37 + 37² = 169 + 962 + 1369 = 2500
в) a = 99, b = 1.
(a + b)² = (99 + 1)² = 100² = 10000
a² + 2ab + b² = 99² + 2 • 99 • 1 + 1² = 9801 + 198 + 1 = 10000
2) a² – b² = (a – b)(a + b), якщо:
а) a = 5, b = 3;
a² – b² = 5² – 3² = 25 – 9 = 16
(a – b)(a + b) = (5 – 3)(5 + 3) = 2 • 8 = 16
б) a = 51, b = 49;
a² – b² = 51² – 49² = 2601 – 2401 = 200
(a – b)(a + b) = (51 – 49)(51 + 49) = 2 • 100 = 200
в) a = 102, b = 98.
a² – b² = 102² – 98² = 10404 – 9604 = 800
(a – b)(a + b) = (102 – 98)(102 + 98) = 4 • 200 = 800
Завдання 722
Вираз, значення якого при значенні а на 6 більше від значення виразу 5а + 3.
5а + 3 + 6

 

Завдання 723
Мотоцикліст і велосипедист їдуть назустріч один одному зі швидкостями 56 км/год і a км/год. Відстань між ними становить 250 км. Через скільки годин вони зустрінуться?
Розв'язання
1) 56 + а (км/год) – швидкість зближення;
2) 250 : (56 + а) (год) – час зустрічі.
Відповідь: 250 : (56 + а).

 

Завдання 724
У поїзді є n вагонів, у кожному — по 58 місць. Скільки залишилося вільних місць, якщо в поїзді їде 625 пасажирів?
Розв'язання
1) 58 • n (м.) – всього місць;
2) 58 • n – 625 (м.) – вільних місць.
Відповідь: 58 • n – 625.

 

Завдання 725
З бідона, у якому було 30 л молока, 7 разів відливали по x л. Скільки літрів залишилося в бідоні? Яким може бути x?
Розв'язання
1) х • 7 (л) – всього відлили молока;
2) 30 – х • 7 (л) – залишилося молока в бідоні.
Може бути х = 1, 2, 3, 4
Відповідь: 30 – х • 7.

 

Завдання 726
Позначимо довжину зубочистки через с. Утвори із зубочисток фігури, периметр яких можна знайти за допомогою виразу:
а) 3с; Рівносторонній трикутник
б) 4с; Квадрат
в) 5с. Рівносторонній п'ятикутник

 

Завдання 727
Скільки квадратів є на малюнку?

 

Завдання 728
Скільки коштує книжка, якщо за неї заплатили 20 грн і ще половину її ціни?
Розв'язання
1) 20 : 2 = 10 (грн) – половина ціни;
2) 20 + 10 = 30 (грн) – коштує книжка.
Відповідь: 30 гривень.
Вираз: 20 + 20 : 2 = 30

 

Завдання 729
а) 2 •  5 = 90
б) 3  5  5 = 75
в) 3  3  7 = 53
Вправи для повторення
Завдання 730 Ділення з остачею
Знайди число, яке від ділення на 79 дає неповну частку 22 й остачу 59.
х = 79 • 22 + 59 = 1738 + 59 = 1797

 

Завдання 731
Дріт завдовжки 28 м розрізали на дві частини, одна з яких дорівнює 7 м. У скільки разів одна із частин довша за іншу?
Розв'язання
1) 28  7 = 21 (м) – довжина другої частини;
2) 21 : 7 = 3 (р.) – у стільки разів друга частина довша за першу.
Відповідь: у 3 рази.

 

Завдання 732
Накресли два промені, які:
а) лежать на одній прямій; 
_________А______________В___________ 
б) мають спільний початок. Розглянь різні випадки.
Випадок 1 (промені в різних напрямках): 
_______А________________
               В
Випадок 2 (промені в одному напрямку):
А______________
В