а) зафарбовано: 2/3, 1/4, 2/4, 3/8, 5/6 
б) не зафарбовано: 1/3, 3/4, 2/4, 5/8, 1/6

 

Завдання 928
Диню розрізали на 13 рівних скибок. Діти з’їли 7 скибок. Яку частину дині з’їли діти? Яка частина дині залишилася?
Короткий запис

Було — 13/13 частини

З’їли — 7/13 частини

Залишилося — ?
Розв'язання
7/13  частини дині з'їли діти; 
13/13 - 7/13 = 6/13  частина дині залишилася.
Відповідь: 7/13; 6/13.

 

Завдання 929
Самостійна робота тривала 15 хвилин. Яку частину уроку учні писали самостійну роботу?
Короткий запис

Урок — 15/45 частини

Всього — 45/45 частини
Розв'язання
Один урок триває 45 хв, тому 15/45 = 1/3 – частини уроку діти писали самостійну роботу.
Відповідь: 1/3.

 

Завдання 930
Дідусь спік 30 пиріжків. Іван з’їв три пиріжки, а Олеся та Олена — по два пиріжки. Яку частину пиріжків з’їли діти?

Короткий запис

Іван — 3/30 частини

Олеся — 2/30 частини

Олена — 2/30 частини

Всього — 30/30 частини

3 + 2 + 2 = 7 (п.)  всього пиріжків з'ли діти, тому 7/30 частину всіх пиріжків.
Відповідь: В) 7/30

 

Завдання 931 Читаємо дроби
а) 5/11  п'ять одинадцятих
12/35  дванадцять тридцять п'ятих
3/8  три восьмих
9/100  дев'ять сотих
35/42  тридцять пять сорок других
б) 2/3  дві третіх
5/21  п'ять двадцять перших
11/90  одинадцять дев'яностих
43/53  сорок три п'ятдесят третіх
100/999  сто дев'ятсот дев'яносто дев'ять
Завдання 932 Відміняємо числівник 
а) Н.В. чотири сьомих
   Р.в. чотирьох сьомих
   Д.в. чотирьом сьомим
   З.в. чотири сьомих або чотирьох сьомих
   О.в. чотирма сьомими
   М.в. у чотирьох сьомих
б) Н.в. одна п’ята
   Р.в. однієї п'ятої
   Д.в. одній п'ятій
   З.в. одну п'яту
   О.в. однією п'ятою
   М.в. у одній п'ятій
Завдання 933
а) одна десята частина метра; дециметр (дм)
б) десята частина дециметра; сантиметр (см)
в) сота частина гривні; копійка (коп.)
г) тисячна частина літра? мілілітр (мл)

 

Завдання 934
Що більше: пів кілометра чи 450 метрів? пів кілометра
1 км : 2 = 1000 м : 2 = 500 м, тому 500 м > 450 м

 

Завдання 935
Маса кавуна — 6 кг. Яка маса 1/3 кавуна?
Короткий запис

1 — 6 кг

1/3 — ? кг
Розв'язання
6 : 1/3 = 2 (кг)  маса 1/3 кавуна.
Відповідь: 2 кг.

 

Завдання 936
Довжина відрізка AB дорівнює 1 см. Точка C — його середина. Знайди довжину відрізка AC у сантиметрах.

Короткий запис

1 — 1 см

1/2 — ? см
Розв'язання
1 : 2 = 1/2 (см)  довжина відрізка АС.
Відповідь: 1/2 сантиметра.

 

Завдання 937, 938  
а) 5/6
б) 31/13
в) 9/17
а) 4/7
б) 3/10
в) 7/8
Завдання 939
Накресли квадрат зі стороною 3 см і поділи його на 9 рівних частин. Зафарбуй різними кольорами 1/9, 2/9, 5/9 квадрата.

 

Завдання 940
Накресли круг і поділи його на 8 рівних частин. Зафарбуй різними кольорами: 1/8 ; 3/8 ; 4/8 круга.

 

Завдання 941
За малюнком можна утворити дроби: 3/18, 6/18, 9/18

 

Завдання 942
2/8 = 1/4
4/12 = 1/3
8/10 = 4/5
14/6 = 7/3
24/54 = 12/27
326/450 = 163/225
1040/8652 = 520/4326
Завдання 943
5/10 = 1/2
20/15 = 4/3
35/10 = 7/2
20/25 = 4/5
Завдання 945
3/4, 11/10, 6/12 = 1/2, 1/7, 3/19, 8/12 = 2/3, 7/11, 7/9, 30/48 = 5/8

 

Завдання 945
а) Правильні дроби зі знаменником 7: 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7
б) Правильні дроби зі знаменником 12: 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12

 

Завдання 946
а) Неправильні дроби із чисельником 5: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5  
б) Неправильні дроби із чисельником 9: 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9

 

1/2 см = 1 см : 2 = 10 мм : 2 = 5 мм 
1/10 см = 1 см : : 10 = 10 мм : 10 = 1 мм

 

Завдання 948
1 місяць = 1/12 року; 5 місяців= 5/12 року

 

Завдання 949
а) 3 дм = 3/10 м, 7 дм = 7/10 м , 9 см = 9/100 м, 13 см = 13/100 м;
б) 30 хв = 30/60 год = 1/2 год, 15 хв = 15/60 год = 1/4 год, 45 хв = 45/60 год = 3/4 год.

 

Завдання  950
Загальна довжина Дунаю дорівнює приблизно 2952  км. Знайди довжину Дунаю, що тече в межах України, якщо вона становить 1/18 від його загальної довжини.
Короткий запис

1 — 2952 км

1/18 — ? км
Розв'язання
1952 : 18 = 164 (км)  довжина Дунаю.
Відповідь: 164 км.

 

Завдання 951 Скорочення дробів
а) 12/3 = 4, 18/24 = 3/4, 25/45 = 5/9, 14/84 = 1/6
б) 5/5 = 1, 32/36 = 8/9, 27/18 = 3/2, 72/16 = 9/2
в) 6/8 = 3/4, 27/15 = 9/5, 40/60 = 2/3, 45/90 = 1/2

 

Завдання 952 Накресли відрізок завдовжки: 
а) 2/10 дм = 1/10 дм  2 = 1 см  2 = 2 см
б) 4/100 м = 1/100 м  4 = 1 см  4 = 4 см

Завдання 953

Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 4 клітинки зошита. Познач на ньому точки з координатами:
1/4 ; 2/4 ; 3/4, 4/4, 5/4, 7/4, 10/4
 
Завдання 954
Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 8 клітинок зошита. Познач на ньому точки з координатами:
1/8 ; 3/8 ; 5/8 ; 7/8; 8/8; 11/8; 13/8
 
Завдання 955
Накресли у зошиті три рівні прямокутники, ширина яких дорівнює одній клітинці, а довжина — 12 клітинкам. Зафарбуй на першому прямокутнику 3/12 частини, на другому — 3/6 , а на третьому — 3/4 . Де зафарбовано більше? 3/4
3/12, 3/6 = 6/12, 3/4 = 9/12
Завдання 956
а) 15/a правильний, якщо а > 15, тому а = 16, 25, 31, 44, 100
а/12 правильний, якщо а < 12, тому а = 1, 5, 6, 10, 11
21/(a + 5) правильний, якщо а + 5 > 21, а > 16, тому а = 17, 20, 38, 70, 81
(2а+1)/100 правильний, якщо 2а + 1 < 100, 2а < 99, а < 50, тому а = 1, 3, 14, 33, 40 
б) 15/a неправильний, якщо а < 15, тому а = 3, 6, 9, 11, 13
a/12 неправильний, якщо а > 12, тому а = 13, 15, 18, 21, 34
21/(a+5) неправильний, якщо а + 5 < 21, a < 21 - 5, f < 16, тому а = 4, 7, 8, 10, 44
(2a+1)/100 неправильний, якщо 2а+1 > 100, 2a > 99, a > 50, тому а = 51, 62, 77, 90, 203

 

Завдання 957
Призовий фонд конкурсу — 6000 грн. Нагорода за перше місце становила 1/2 частину призового фонду, за друге — 1/3, а за третє - 1/6. Скільки грошей отримав кожен переможець?
Короткий запис

І місце — 1/2 від всього

ІІ місце — 1/3 від всього

ІІІ місце — 1/6 від всього

Всього — 6000 грн
Розв'язання
1) 6000 : 2 = 3000 (грн)  призовий фонд за перше місце;
2) 6000 : 3 = 2000 (грн)  призовий фонд за друге місце;
3) 6000 : 6 = 1000 (грн)  призовий фонд за третє місце.
Відповідь: 3000 грн; 2000 грн; 1000 грн.

 

Завдання 958
На відрізку AB завдовжки 3 см познач точки C і K такі, що BK = 2 см, AC = CK. Знайди у сантиметрах довжину відрізка AC.
А____С____К__________В
Розв'язання
AK = AB  BK = 3 см  2 см = 1 см
За умовою СК = АС, тому С  середина відрізка АК, тому
АС = 1 см : 2 = 10 мм : 2 = 5 мм
Відповідь: АС = 5 мм.

 

Завдання 959
Побудуй три прямокутники зі сторонами 3 см і 4 см. На першому зафарбуй 1/3 ,на другому — 2/6 , на третьому — 4/12  частин прямокутника.
Що ти помітив/помітила? 1/3 = 2/6 = 4/12
Завдання 960
Виріж із паперу 2 круги одного діаметра різного кольору. Розріж кожен із них по радіусу. Через розрізи сумісти центри. Склади модель і за її допомогою покажи дроби 1/2, 1/4, 3/4.

Завдання 961

Довжина відрізка АВ дорівнює 1/2  дм. Точка C — середина АВ. Знайди довжину відрізка AC у дециметрах.
Розв'язання
АВ = 1/2 дм = 10 см : 2 = 5 см
За умовою точка С  середина АВ, тому АС = СВ, АС = 5 см : 2 = 50 мм : 2 = 25 мм
1 дм : 25 мм = 100 мм : 25 мм = 4, тому АС = 1/4 дм
Відповідь: 1/4 дм.

 

Завдання 962
Прямокутник і квадрат мають спільну сторону завдовжки 21 см. Знайди периметр прямокутника, якщо відомо, що одна його сторона дорівнює периметру квадрата.
Розв'язання
1) 21  4 = 84 (см)  периметр квадрата або більша сторона прямокутника;
2) (21 + 84)  2 = 210 (см)  периметр прямокутника.
Відповідь: 210 см.

 

Завдання 963
Скільки розрізів треба зробити, щоб 15 триметрових дощок розрізати на півметрові?
Розв'язання
1) 1 м : 2 = 100 см : 2 = 50 см  довжина півметрової дошки;
2) 3 м : 50 см = 300 см : 50 см = 6 (ч.)  частин має 1 дошка, тому буде 5 розпилів;
3) 5  15 = 75 (р.)  всього розпилів.
Відповідь: 75 розпилів. 

 

Вправи для повторення
Завдання 964 Порядок дій
а) (1753 + 3247) : 250 + 102 · 3 + 286 = 5000 : 250 + 306 + 286 = 20 + 306 + 286 = 612
б) 208 560 : 880 – (10 104 + 14 070) : 102 = 237  24174 : 2 = 237  237 = 0

 

Завдання 965
Накресли ламану із 4 різних ланок. Знайди її довжину. Порівняй довжину першої та станньої ланок.

2 + 4 + 3 + 1 = 10 (см) – довжина ламаної.  

2 см > 1 см  на 1 см,

бо 2 см – 1 см = 1 см  (перша ланка більша, ніж остання ланка, на 1 см)

1 см < 2 см  на 1 см,

бо 2 см – 1 см = 1 см (остання ланка менша, ніж перша ланка, на 1 см)

 

Завдання 966 
Знайди довжину сторони квадрата, якщо вона менша за його периметр на 39 см.
Розв'язання
1 спосіб
Нехай сторона квадрата х см, тоді периметр квадрата 4х см. Складаємо рівняння.
4х  х = 39
3х = 39
х = 39 : 3
х = 13 (см) – довжина сторони квадрата.

2 спосіб

Периметр  це сума чотирьох однакових сторін, а різниця периметру і сторони  це сума трьох однакових сторін, тому

39 : 3 = 13 (см) – довжина сторони квадрата.
Відповідь: довжина сторони квадрата 13 см.