Завдання 1563 Округлення чисел
а) 326,0785 ≈ 326,1;
б) 587,453 ≈ 587,45;
в) 0,8053 ≈ 0,805
Завдання 1564
а) 3,725 ≈ 3,7
Правильно
б) 0,892 ≈ 0,8
Не правильно
 0,892 ≈ 0,9
в) 247,8 ≈ 247
Не правильно
247,8 ≈ 248
г) 1,3087 ≈ 1,3
Правильно
Завдання 1565 Знаючи, що 28 : 17 = 1,647058…, укажи хибну рівність. 
Б 28 : 17 ≈ 1,64

 

Завдання 1566
Дізнайся більше про команду «Округлити» у Scratch. Якого значення набуде змінна після виконання команди?

 

Завдання 1567
Велосипедист за 3 год проїхав 35 км. Знайди його швидкість.
Розв'язання

35 : 3 = 11,666 ≈ 12 (км/год) – швидкість велосипедиста.

Відповідь: 12 км/год.

 

Завдання 1568
Поїзд за 20 год проїхав 1246 км. З якою швидкістю він їхав?
Розв'язання

1246 : 20 = 62,3 ≈ 62 (км/год) – швидкість з якою він їхав.

Відповідь: 62 км/год.

 

Завдання 1569
128 кг винограду розклали порівну у 10 ящиків. Скільки кілограмів винограду було в одному ящику?
Розв'язання

128 : 10 = 12,8 ≈ 13 (кг) – винограду в одному ящику.

Відповідь: 13 кг.

 

Завдання 1570
13,5 літра молока потрібно розлити у трилітрові банки. Скільки потрібно банок?
Розв'язання

13,5 : 3 = 4,5 ≈ 5 (б.) – потрібно трилітрових банок.

Відповідь: 5 банок.

 

Завдання 1571
а) 62 : 9 = 6,888888 ≈ 6,89
б) 62 : 9 = 6,888888 ≈ 6,9
в) 62 : 9 = 6,888888 ≈ 7
Завдання 1572 Чи правильні наближені рівності:
а) 20 : 11 ≈ 1,8181
Неправильно 20 : 11 ≈ 1,8182
б) 20 : 11 ≈ 1,818
Правильно
в) 20 : 11 ≈ 1,82
Правильно
Завдання 1573
а) 3,845 ≈ 3,8
б) 52,438 ≈ 52,4
в) 3,298 ≈ 3,3 
г) 370,073 ≈ 370,1
ґ) 2,39 ≈ 2,4 
д) 172,967 ≈ 173,0
Завдання 1574, 1575
а) 2,3547 ≈ 2,35
б) 0,2932 ≈ 0,29
в) 1,00854 ≈ 1,01 
г) 25,32045 ≈ 25,32
ґ) 0,3245 ≈ 0,32
а) 7,3874 ≈ 7,387
б) 9,5679 ≈ 9,568
в) 13,7893 ≈ 13,789
г) 67,0035 ≈ 67,004
ґ) 132,32546 ≈ 132,325
Завдання 1576
а) 3482 ≈ 3480
б) 586,83 ≈ 590
в) 67 509,8 ≈ 67 510
г) 125,67 ≈ 130
ґ) 1235,02 ≈ 1240
д) 399,6 ≈ 400
Завдання 1577
а) 7584  7600
б) 8092 ≈ 8100
в) 1108,5 ≈ 1100
г) 1111,1 ≈ 1100
ґ) 13 952,17 ≈ 14 000
д) 16 988,25 ≈ 17 000
Завдання 1578
а) 53 857 947 ≈ 54 000 000
б) 98 700 350 ≈ 99 000 000
в) 12 038 975 ≈ 12 000 000
г) 1 234 567 ≈ 1 000 000
Завдання 1579
6,1 л ≈ 6 л
9,9 л ≈ 10 л
0,7 л ≈ 1 л
11,5 л ≈ 12 л
5,4 л  5 л
Завдання 1580
0,65 м ≈ 1 м
88,88 м ≈ 89 м
2,3 м ≈ 2 м
20,05 м ≈ 20 м
5,54 м ≈ 6 м
Завдання 1581
Яке наближене значення довжини відрізка АВ точніше: 3 чи 4 см? Чому?
3,8 см ≈ 4 см, бо 4 см – 3,8 см = 0,2 см і 3,8 см – 3 см = 0,8 см, а 0,2 см < 0,8 см.

 

Завдання 1582
AB ≈ 2 cм
CD ≈ 3 см
KP ≈ 4 см
LM ≈ 5 см
Завдання 1583
а) 2,4 : 0,9 = 24 : 9 = 2,6666 ≈ 2,67
б) 35 : 0,6 = 350 : 6 = 58,3333 ≈ 58,33
в) 2,3 : 1,7 = 23 : 17 = 1,3529 ≈ 1,35
г) 29 : 34 = 0,8529 ≈ 0,85

 

Завдання 1584
а) 7,58 : 0,6 = 75,8 : 6 = 12,6333 ≈ 12,633
б) 83,7 : 0,22 = 8370 : 22 = 380,4545 ≈ 380,455
в) 0,373 : 0,7 = 3,73 : 7 = 0,53285 ≈ 0,533
г) 17 : 0,37 = 1700 : 37 = 45,9459 ≈ 45,946

 

Завдання 1585 Вирази
а) Якщо x = 0,9, тоді 8,7 : x + 0,0846 = 8,7 : 0,9 + 0,0846 = 9,6666 + 0,0846 = 9,7512 
≈ 9,75
б) Якщо x = 0,7, тоді x² : 0,6 + 2,3407 = 0,7 • 0,7 : 0,6 + 2,3407 = 0,49 : 0,6 + 2,3407 =
= 0,8166 + 2,3407 = 0,8166 + 2,3407 = 3,1573  3,16

 

Завдання 1586
Знайди довжину прямокутника, якщо його ширина дорівнює 2,3 м, а площа — 8,7 м².
Розв'язання

8,7 : 2,3 = 3,7826 ≈ 3,8 (м) – довжина прямокутника.

Відповідь: 3,8 м.

 

Завдання 1587
Площа прямокутника 9,5 дм², а одна зі сторін — 2,7 дм. Знайди довжину другої сторони прямокутника.
Розв'язання

9,5 : 2,7 = 3,5185 ≈ 3,5 (дм) – довжина другої сторони прямокутника.

Відповідь: 3,5 дм.

 

Завдання 1588
За 8 год трактористка зорала 12,5 га.Скільки гектарів вона може зорати за 10 год?
Розв'язання

1) 12,5 : 8 = 1,5625 (га) – площі зорала за 1 год;

2) 1,5625  10 = 15,625 ≈ 15,6 (га) – площі зорала за 10 год.

Відповідь: 15,6 га.

 

Завдання 1589
Округлена до цілих гривень ціна за зефір — 25 грн. Обговоріть, якою може бути найбільша і найменша ціна за цей зефір до округлення?
Найбільша ціна 25,4 грн, бо 25,4 ≈ 25. Найменша ціна 24,5 грн, бо 24,5 ≈ 25. 

 

Завдання 1590
Число 11,7 — це наближене значення деякого числа з двома цифрами після коми. Запиши всі можливі такі числа. 
11,** ≈ 11,7 тому це числа: 11,65; 11,66; 11,67; 11,68; 11,69;  11,70; 11,71, 11,72; 11,73; 11,74.
Округли це число до цілих. 11,7 12

 

Завдання 1591
На виготовлення першого ярусу торту знадобиться 1 кг масла, а для кожного наступного — вдвічі менше. Скільки масла треба для кожного з ярусів?

На 1 ярус треба 1 кг масла.

На 2 ярус треба 1 кг : 2 = 0,5 кг = 500 г масла.

На 3 ярус треба 0,5 кг : 2 = 0,25 кг = 250 г масла.

На 4 ярус треба 0,25 кг : 2 = 0,125 кг = 125 г масла.

На 5 ярус треба 0,125 кг : 2 = 0,0625 кг = 62,5 г масла.

 

Завдання 1592
Відстань 70 км один автомобіль проїжджає за 0,9 год, а  другий — за 1,1 год. На скільки швидкість першого автомобіля більша чи менша за швидкість другого?
Розв'язання

1) 70 : 0,9 = 77,777 ≈ 77,8 (км/год) – швидкість першого автомобіля;

2) 70 : 1,1 = 63,636 ≈ 63,6 (км/год) – швидкість другого автомобіля;

3) 77,8  63,6 = 14,2 (км/год) – на стільки більша швидкість першого автомобіля.

Відповідь: на 14,2 км/год.

 

Завдання 1593
Відстань 10 км перший велосипедист проїжджає за 0,8 год, а другий — за 0,9 год. У скільки разів швидкість першого велосипедиста більша чи менша за швидкість другого?
Розв'язання

1) 10 : 0,8 = 12,5 (км/год) – швидкість першого велосипедиста;

2) 10 : 0,9 = 11,111... ≈ 11,1 (км/год) – швидкість другого велосипедиста;

3) 12,5 : 11,1 = 1,126... ≈ 1,1 (разів) – у стільки разів більша швидкість першого велосипедиста.

Відповідь: у 1,1 рази.

 

Завдання 1594
Швидкість катера у стоячій воді становить 24,8 км/год. За який час він пройде відстань 43,5 км за течією річки, швидкість якої 1,8 км/год?
Розв'язання
1) 24,8 + 1,8 = 26,6 (км/год) – швидкість за течією річки;

2) 43,5 : 26,6 = 1,6353... ≈ 1,64 (год) – час руху.

Відповідь: 1,64 год.

 

Завдання 1595
Маса сплаву срібла і міді дорівнює 380 г. Маса срібла в  3,4 раза більша за масу міді. Скільки в цьому сплаві срібла?
Розв'язання
Нехай маса міді х г, тоді маса срібла 3,4х г. Складаємо рівняння.
х + 3,4х = 380
4,4х = 380
х = 380 : 4,4
х = 86,3636... ≈ 86,36 (г)  маса міді;

86,36  3,4 = 293,624 ≈ 293,64 (г) – маса срібла.

Відповідь: 293,64 г.

 

Завдання 1596
З трьох ділянок зібрали 428,8 ц картоплі. З першої — у 2 рази більше, ніж з другої, а з третьої — 129,2 ц. Скільки центнерів картоплі зібрали з першої ділянки?
Розв'язання
Нехай з другої ділянки зібрали х ц картоплі, тоді з першої ділянки зібрали 2х ц картоплі. Складаємо рівняння.
2х + х + 129,2 = 428,8
3х + 129,2 = 428,8
3х = 428,8 – 129,2
3х = 299,6
х = 299,6 : 3
х = 99,8666... ≈ 99,87 (ц)  зібрали з другої ділянки;

99,87  2 = 199,74 (ц) – зібрали з першої ділянки.

Відповідь: 199,74 ц.

 

Завдання 1597
а) (300 : 10² + 0,8²) : 2² = (300 : 100 + 0,64) : 4 = (3 + 0,64) : 4 = 
    = 3,64 : 4 = 0,91 ≈ 0,9
б) 2,322 : 4,3 + 8,2² – 1,2² = 0,54 + 67,24 – 1,44 = 67,78 – 1,44 = 66,34 ≈ 66,3
в) 4,004 : 1,3 + 0,23 – 1,233,08 + 0,008 – 1,728 = 3,088 – 1,728 = 1,36 ≈ 1,4
г) 1,1² – (3 : 0,5 – 6)3 = 1,21 – (6 – 6)3 = 1,21 ≈ 1,2

 

Завдання 1598
а) (30 – 21,7)  3,8 + 1,4 = 8,3  3,8 + 1,4 = 31,54 + 1,4 = 32,94 ≈ 32,9
б) 13  (41,3 – 14,5) + 16,4 = 13  26,8 + 16,4 = 348,4 + 16,4 = 364,8

 

Завдання 1599
а) 2,75  3,24 – 5,87 = 8,91 – 5,87 = 3,04 ≈ 3,0
б) 37,8 + (2,5  8,6 – 3,4)² = 37,8 + (21,5 – 3,4)² = 37,8 + 18,1² =
= 37,8 + 327,61 = 365,41 ≈ 365,4

 

Завдання 1600
а) (6,8547 : 2,19 + 0,6039 : 5,49 + 2,042)  2,7 = (3,13 + 0,11 + 2,042)  2,7 =
    = (3,24 + 2,042)  2,7 = 5,282  2,7 = 14,2614 ≈ 14,26 
б) (0,9893 : 0,13 – 3,45)  62,9 – 7,105 : 70 = (7,61 – 3,45)  62,9 – 0,1015 = 
    = 4,16  62,9 – 0,1015 = 261,664 – 0,1015 = 261,5625 ≈ 261,56

 

Завдання 1601
Перемалюй фігуру на аркуш паперу. Спробуй розрізати її на дві частини, з яких можна скласти квадрат. Знайди площу цієї фігури.
 2,5 = 7,5 (см2) – площа фігури.

 

Завдання 1602  Виконай дії двома способами:
1) округли кожне число до сотих, а потім виконай дії;
а) 5,7531  (3,207 + 2,92 – 1,027) – 1,2832 : (4,589 + 1,811) = 
   = 5,75  (3,21 + 2,92 – 1,03) – 1,28 : (4,59 + 1,81) = 
   = 5,75  5,1 – 1,28 : 6,4 = 29,325 – 0,2 = 29,125
б) 3,125  (2,712 + 5,1  (3,283 + 2,617)) – 2,3049 : 9 =
   = 3,13  (2,71 + 5,1  (3,28 + 2,62)) – 2,30 : 9 =
   = 3,13  (2,71 + 5,1  5,9) – 0,255... = 3,13  (2,71 + 30,09) – 0,255... =
   = 3,13  32,8 – 0,255... = 102,664 – 0,255... = 102,409...
2) виконай дії, а результат округли до сотих.
а) 5,7531  (3,207 + 2,92 – 1,027) – 1,2832 : (4,589 + 1,811) = 
   = 5,7531  5,1 – 1,2832 : 6,4 = 29,34081 – 0,2005 = 29,14031 ≈ 29,14
б) 3,125  (2,712 + 5,1  (3,283 + 2,617)) – 2,3049 : 9 =
   = 3,125  (2,712 + 5,1  5,9) – 0,2561 = 3,125  (2,712 + 30,09) – 0,2561 =
   = 3,125  32,802 – 0,2561 = 102,50625 – 0,2561 = 102,25015 ≈ 102,25

 

Завдання 1603
Розглянь малюнки. 1) Намалюй дві наступні фігури. 2) Запиши відповідну числову послідовність. Як вона утворюється?

 

Завдання 1604
Скільки точок достатньо позначити на прямій, щоб отримати:
а) два промені; Одну точку      ---------------А--------------
б) чотири промені; Дві точки    ---------А----------В---------
в) три відрізки? Чотири точки А----------В----------С---------D

 

Вправи для повторення
Завдання 1605 Порівняй значення виразів A і B:
а) A = 3,725 + 2,275 = 6, а B = 3,725  9 = 33,525, тому A > B
б) A = 27,149 – 13,223 = 13,926, а B = 27,149  0,8 = 21,7192  тому A < B

 

Завдання 1606 Рівняння
23,83 + (x – 0,03  2,5) = 38,83
23,83 + (x – 0,075) = 38,83
x – 0,075 = 38,83 – 23,83
x – 0,075 = 15
x = 15 + 0,075
х = 15,075

 

Завдання 1607
Господиня мала a грн. У супермаркеті вона витратила b  грн, в аптеці — c грн, а в гастрономі — половину того, що в супермаркеті. Скільки у неї залишилося грошей?  (b + c + b : 2) або а  b  c  b : 2