Інші завдання дивись тут ...

Вправа 51. Накресли два відрізки так, щоб один із них був довшим за інший на 2 см.

Розв’язання.

Це означає, що різниця довжин відрізків повинна дорівнювати 2 см.

1) 7 см і  5 см , бо 7 - 5 = 2 

2) 10 см і 8 см , бо 10 – 8 = 2

3)  15 см і 13 см, бо 15 – 13 = 2.

 

Вправа 53. З'єднай попарно точки А, В і С. Порівняй довжини найдовшого і найкоротшого відрізка.

Розв’язання.

Візрізок АС=10 см - найдовший.

Відрізок АВ=3 см - найкоротший.

 

Вправа 54. 

15 см + 1 см = 1 дм 6 см

100 см – З0 см = 7 дм

80 см + 4 см  = 8 дм 4 см

73 см  - 2 см  = 7 дм 1 см

Пригадаймо: 1 дм = 10 см; 1 м = 10 дм = 100 см

15 см + 1 см = 16 см = 10 см + 6 см = 1 дм + 6 см = 1 дм 6 см

100 см – З0 см = 70 см = 7 дм

80 см + 4 см = 84 см = 80 см + 4 см = 8 дм + 4 см = 8 дм 4 см

73 см  - 2 см = 71 см = 70 см + 1 см = 7 дм + 1 см = 7 дм 1 см

 

Вправа 55. Накресли відрізок КР, який на 10 см коротший за відрізок АВ.

Розв’язання.

Довжина відрізка АВ дорівнює 11 см.

11 – 10 = 1 (см) – довжина відрізка КР.               

К      1см       Р

2 клітинки зошита

 

Вправа 56. Розглянь малюнок. На скільки більше волошок нарвав Веселун, ніж  Білосніжка? Склади і розв'яжи задачу.

Задача. Веселун нарвав 8 волошок, а Білосніжка 5. На скільки більше квітів нарвав Веселун, ніж Білосніжка?

Розв’язання.

8 - 5 = 3 (кв.) – на стільки більше квітів нарвав Веселун, ніж Білосніжка.

Відповідь:  на 3 квітки.

 

Вправа 57. Визнач істинні та хибні висловлювання:

1. Усі двоцифрові числа  — круглі.  

Хибне.  Напр., числа 51 і 50 є двоцифровими, але з них тільки 50 кругле.

2. Будь-яке двоцифрове число більше, ніж одноцифрове.

Істинне.

3. Кожне наступне число менше, ніж попереднє.

Хибне.

4. Натуральний ряд чисел нескінчений. 

Істинне.

 

Вправа 58. Сестричок звати Маша, Ніна і Дарина. Найстарша з них — не Дарина і не Маша, а найменша — не Маша. Назви імена дівчаток від найстаршої до найменшої.

Розв’язання.

Міркуємо так: оскільки найстарша з них, не Дарина і не Маша, то очевидно, що це Ніна, тому записуємо першою. Залишилися Дарина і Маша, причому найменша не Маша, тому  Маша є друга, а Дарина  - третя.

Ніна, Маша, Дарина, 

 

Вправа 59. Виміряй довжину відрізка АВ. Накресли відрізок KN, на 1 см коротший від даного. Його довжину запиши в дециметрах і сантиметрах.

Розв’язання.

Довжина відрізка АВ дорівнює 12 см.

12 – 1 = 11 (см) = 10 см + 1 см = 1 дм 1см – довжина відрізка КN.  

К                             1дм 1см                                      N

                       22 клітинки зошита

 

Вправа 60. 

2 дм З см =  23 см

6 дм 5 см = 65 см

1 м  3 дм =  13 дм

3 м 1 дм = 31 дм

50 см =  5 дм

90 дм =  9 м

Пригадаймо: 1 дм = 10 см; 1 м = 10 дм = 100 см

2 дм З см =  2 дм + 3 см = 20 см + 3 см = 23 см 

6 дм 5 см = 6 дм + 5 см = 60 см + 5 см = 65 см

1 м  3 дм =  1 м + 3 дм = 10 дм + 3 дм = 13 дм

3 м 1 дм = 3 м + 1 дм = 30 дм + 1 дм = 31 дм

50 см =  5 дм

90 дм = 9 м

Запиши числа, вставляючи пропущені.

37  38   39  40  41   42  43  44  45

 

Вправа 61. Самодиктант.

1-й доданок 20, 2-й доданок 5, знайди суму. 

20 + 5 = 25

Запиши число 40 у вигляді суми двох однакових доданків. 

40 = 20 + 20

Знайди суму найменшого та найбільшого одноцифрових чисел.

1 + 9 = 10

Запиши у вигляді суми розрядних доданків числа: 32, 17, 65, 97.

32 = 30 + 2            

17 = 10 + 7                

65 = 60 + 5                  

97 = 90 + 7

 

Вправа 63. 

72 + х = 78

х = 78 – 72

х = 6   

72 + 6 = 78

78 = 78  

35 + х = 55

х = 55 - 35

х =  20

35 + 20 = 55

56 = 56

Вправа 64.    

20 + х = 50

х = 50 – 20

х = 30 

20 + 30 = 50

50 = 50

86 + х = 96

х = 96 – 86

х = 10  

86 + 10 = 96

96 = 96

х + 50 = 90

х = 90 - 50

х = 40

40 + 50 = 90

90 = 90

Вправа 65. Дві бригади проклали 60 м дороги. Перша бригада проклала 40 м. Скільки метрів дороги проклала друга бригада?

Розв’язання.

60 - 40 = 20 (м) – дороги проклала друга бригада.

Відповідь: 20 метрів.

 

Вправа 66. Довжина першого відрізка дорівнює 16 см. Другий відрізок — на 10 см коротший від нього, а третій — на 3 см довший, ніж другий. Знайди довжину другого і третього відрізків та побудуй їх.

Розв’язання.

16 – 10 = 6 (см) – довжина другого відрізка.

6 + 3 = 9 (см) – довжина третього відрізка.

Відповідь:  Довжина другого відрізка  6 см, а третього – 9 см.

 

Вправа 67. Павло старший від Ясі на 6 років, а Віталіна молодша від Павла на 4 роки. Хто старший: Яся чи Віталіна? На скільки років?

Розв’язання.

Міркуємо так: Оскільки  Павло старший від Ясі на 6 років, тоді Яся молодша від Павла на 6 років, а Віталіна на 4 роки. Отже, Віталіна старша від Ясі.

6 – 4 = 2 (р.) – на стільки років старша Віталіна.

Відповідь: на 2 роки Віталіна старша від Ясі.

 

Вправа 68. Ася нанизала 25 намистинок. З них 20 блакитних і кілька жовтих. Скільки жовтих намистинок було в намисті Асі?

Розв’язання.

25 – 20 = 5 (н.) – жовтих намистинок було в намисті Асі.

Відповідь:  5 жовтих намистинок.

 

Запиши числа, вставляючи пропущені.     100    ..     80     ..     50    ..     30

100   90  80  70   60   50   40  30

Вправа 69.    

30 + х = 37

х = 37 – 30

х = 7          

30 + 7 = 37

37 = 37   

0 + х = 73

х = 73 – 0

х = 73     

0 + 73 = 73

73 = 73 

х  + 40 = 100

х = 100 - 40

х = 60

60 + 40 = 100

100 = 100

Вправа 70. Розв'яжи чарівний ланцюжок.

61 – 30 = 31 

31 + 2 = 33

33 – 10 = 23

23 + 6 = 29

29 – 8 = 21

21 + 40 = 61

 

Вправа 71.  Котик і лисичка змагалися, хто кращий рибалка. Дізнаєшся хто виграв, якщо знайдеш значення виразів на рибках. На рибках котика сума не перевищує 50, а на рибках лисички — більша за 50.

Розв’язання.

Котик:

34 + 4 = 38

41 + 1 = 42

15 + 20 = 35

25 + 5 = 30

40 + 8 = 48

11 + 9 = 20

Лисичка:

10 + 60 =70

45 + 20 = 65

40 + 30 = 70

20 + 40 = 60

30 + 30 = 60

 

Котик зловив 6 рибок, а лисичка – 5 рибок. Котик, виграв, бо 6>5

 

Вправа 73. Обчисли, застосовуючи переставний закон.

1 + 29 = 29 + 1 = … 

3 + 20 + 2 = 3 + 2 + 20 = …

10 + 38

1 + 40 + 9

7 + 52 

9 + 90

Розв’язання.

1 + 29 = 29 + 1 = 30 

3 + 20 + 2 = 3 + 2 + 20 = 25

10 + 38 = 38 + 10 = 48

1 + 40 + 9 = 1 + 9 + 40 =  50

7 + 52 = 52 + 7 = 59

9 + 90 = 90 + 9 = 99

 

Вправа 74. Склади і розв'яжи задачі за схемами.

Задача. Мама купила 24 зошити в клітинку і 15 зошитів у косу лінійку. Скільки всього зошитів  купила мама?

Розв’язання.

24 + 15 = 39 (з.) – зошитів купила мама.

Відповідь:  39 зошитів.

Задача. Мама купила 39 зошитів, з них, в клітинку було 24. Скільки зошитів в косу лінійку купила мама?

Розв’язання.

39 – 24 = 15 (з.) – зошитів  в косу лінійку купила мама.

Відповідь:  15 зошитів.

 

Вправа 75.            

х + 37 = 97

х = 97 – 37

х = 60    

60 + 37 = 97 

97 = 97 

28 + х = 28

х = 28 – 28

х = 0    

28 + 0 = 28

28 = 28    

х + 13 = 23

х = 23 - 13

х = 10

10 + 13 = 23

23 = 23

                                                          Інші завдання дивись тут ...