Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.", 2019 року видання

СТОРІНКА 99 

Завдання 1 

Додавання частинами

37 + 29 = 37 + (20 + 9) = 37 + 20 + 9 = 57 + 9 = 66

37 + 29 = 37 + (3 + 26) = 37 + 3 + 26 = 40 + 26 = 66

37 + 29 = 37 + (23 + 6) = 37 + 23 + 6 = 60 + 6 = 66

Порозрядне додавання з переходом через десяток

37 + 29 = (30 + 7) + (20 + 9) = (30 + 20) + (7 + 9) = 50 + 16 = 66

Додавання способом заокруглення

37 + 29 = 37 + (30 – 1) = 37 + 30 – 1 = 67 – 1 = 66 

Віднімання частинами

74 – 56 = 74 – (50 + 6) = 74 – 50 – 6 = 24 – 6 = 18

74 – 56 = 74 – (54 + 2) = 74 – 54 – 2 = 20 – 2 = 18

74 – 56 = (14 + 60) – 56 = 14 + (60 – 56) = 14 + 4 = 18

Порозрядне додавання з переходом через десяток

74 – 56 = (60 + 14) – (50 + 6) = (60 + 14) – (50 + 6) = (60 – 50) + (14 – 6) = 10 + 8 = 18

Віднімання способом заокруглення

74 – 56 = 74 – (60 – 4) = 74 – 60 + 4 = 14 + 4 = 18

 

Завдання 2

27 + 49 = 27 + 3 + 46 = 30 + 46 = 76   (частинами)

94 – 67 = 94 – 70 + 3 = 24 + 3 = 27   (спосіб заокруглення)

73 – 55 = 73 – 53 – 2 = 20 – 2 = 18    (частинами)

19 + 19 = 19 + 1 + 18 = 20 + 18 = 38  (частинами)

64 + 17 = 64 + 20 – 3 = 84 – 3 = 81   (спосіб заокруглення)

52 – 27 = 52 – 30 + 3 = 22 + 3 = 25   (спосіб заокруглення)

85 – 69 = 85 – 65 – 4 = 20 – 4 = 16    (частинами)

45 + 36 = 45 + 5 + 31 = 50 + 31 = 81  (частинами)

34 + 34 = 68   (порозрядне)

81 – 56 = 70 – 50 + (11 – 6) = 20 + 5 = 25   (порозрядне з переходом через десяток)

 

Завдання 3  Складена задача. Одного дня змія з'їла із пташиного гнізда 5 яєць, а другого — на 2 яйця менше. Скіль­ки яєць залишила змія, якщо всього в гнізді було 34 яйця?

Короткий запис

Було — 34 яйця

З'їла І дня — 5 яєць

З'їла ІІ дня — ?, на 2 яєць менше

Всього з'їла — ?

Залишилося — ?

Схема

Вираз   34 – (5 + 5 – 2)

Короткий запис №1

З'їла І дня — 5 яєць

З'їла ІІ дня — ?, на 2 яєць менше

Короткий запис №2

З'їла І дня — 5 яєць

З'їла ІІ дня — 3 яєць

Всього з'їла — ?

Короткий запис №3

Було — 34 яйця

З'їла — 8 яєць

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки яєць з'їла другого дня?

2) Скільки всього яєць з'їла змія за два дні?

3) Скіль­ки яєць залишила змія?

Розв’язання

1) 5 – 2 = 3 (яєць) – яєць з'їла другого дня

2) 5 + 3 = 8 (яєць) – всього яєць з'їла за два дні

3) 34 – 8 = 26 (яєць) – яєць залишила змія

 

2 спосіб

Короткий запис

Було — 34 яєць

З'їла І дня — 5 яєць

Залишилось І дня (Було ІІ дня) — ?

З'їла ІІ дня — ?, на 2 яйця менше, ніж з'їла І дня

Залишилося — ?

Схема

Вираз   (34 – 5) – (5 – 2)

Короткий запис №1

Було — 34 яєць

З'їла — 5 яєць

Залишилось — ?

Короткий запис №2

З'їла І дня — 5 яєць

З'їла ІІ дня — ?, на 2 яйця менше

Короткий запис №3

Було — 29 яєць

З'їла ІІ дня — 3 яйця

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки яєць було на початок другого дня?

2) Скільки яєць з'їла другого дня?

3) Скіль­ки яєць залишила змія?

Розв’язання

1) 34 – 5 = 29 (яєць) – яєць було на початок другого дня

2) 5 – 2 = 3 (яєць) – яєць з'їла другого дня

3) 29 – 3 = 26 (яєць) – яєць залишила змія

Відповідь: змія залишила 26 яєць

Перша проста задачаОдного дня змія з'їла із пташиного гнізда 5 яєць, а другого — на 2 яйця менше. Скіль­ки яєць з'їла змія другого дня?  Друга проста задача. Одного дня змія з'їла із пташиного гнізда 5 яєць, а другого — 3 яйця. Скіль­ки всього яєць з'їла змія?  Третя проста задача. Змія з'їла із пташиного 8 яєць. Скіль­ки яєць залишила змія, якщо в гнізді було 34 яйця?

 

Завдання 4

69 + 23 < 70 + 23  (де менший доданок, там менша сума)

80 – 27 > 79 – 27   (де більше зменшуване, там більша різниця)

56 + 24 > 90 – 16   (80 > 74)

43 – 28 > 43 – 29   (де менший від’ємник, там більша різниця)

63 – 36 > 63 – 37   (де менший від’ємник, більша різниця)

27 + 11 > 27 + 9   (де більший доданок, там більша сума)

 

СТОРІНКА 100

Завдання 1  Одиниці вимірювання

Одиниці довжини: см, дм, м, км.    Одиниці маси: г, кг, ц

Одиниці місткості: л.                   Одиниці часу: хв, год, доба, рік

 

Завдання 2

40 см < 4 дм 1 см    (4 дм 1 см = 40 см + 1 см = 41 см, 40 см < 41 см)

9 дм 7 см < 1 м        (1 м = 10 дм, 9 дм 7 см < 10 дм)

7 дм 6 см < 8 дм    

8 м > 10 дм         (8 м = 80 дм, 80 дм > 10 дм)

1 м > 90 см         (1 м = 100 см,  100 см > 90 см)

1 міс. > 20 діб    (1 міс. ≈ 30 діб, 30 діб > 20 діб)

15 см < 5 дм       (5 дм = 50 см, 15 см < 50 см)

14 міс. > 1 рік    (1 рік = 12 міс.,  14 міс. > 12 міс.)

34 г < 34 кг        (1 г < 1 кг)

 

Завдання 3  Під час змагань перша повітряна куля пролетіла 6 кіломе­трів, що на 3 кілометри менше, ніж друга куля. Третя куля подолала на 2 кілометри більше, ніж перша й друга кулі разом. Яку відстань пролетіла третя повітряна куля?

Короткий запис (варіант 1)

I куля — 6 км, це на 3 км менше, ніж ІІ куля

II куля — ?

ІІІ куля — ?, на 2 км більше, ніж ?, І і ІІ разом

Короткий запис №1

I куля — 6 км, це на 3 км менше

II куля — ?

Короткий запис №2

I куля — 6 км

II куля — 9 км

Всього — ?

Короткий запис №3

І і II куля — 15 км

ІІІ куля — ?, на 2 км більше

Короткий запис (варіант 2)

I куля — 6 км

II куля — ?, на 3 км більше, ніж І куля

ІІІ куля — ?, на 2 км більше, ніж ?, І і ІІ разом

Короткий запис №1

I куля — 6 км

II куля — ?, на 3 км більше

Короткий запис №2

I куля — 6 км

II куля — 9 км

Всього — ?

Короткий запис №3

І і II куля — 15 км

ІІІ куля — ?, на 2 км більше

Схема

Вираз   6 + (6 + 3) + 2 

План розв’язування

1) Яку відстань пролетіла друга повітряна куля?

2) Яку відстань пролетіли перша і друга повітряні кулі разом?

3) Яку відстань пролетіла третя повітряна куля?

Розв’язання

1) 6 + 3 = 9 (км) – відстань пролетіла друга повітряна куля

2) 6 + 9 = 15 (км) – відстань пролетіли перша і друга повітряні кулі разом

3) 15 + 2 = 17 (км) – відстань пролетіла третя повітряна куля

Відповідь: третя повітряна куля пролетіла 17 кілометрів

 

Завдання 4

43 + 23 = 43 + 20 + 3 = 63 + 3 = 66    (частинами)

25 – 19 = 25 – 10 – 9 = 15 – 9 = 6        (частинами)

62 – 56 = 62 – 52 – 4 = 10 – 4 = 6         (частинами)

45 + 47 = 45 + 5 + 42 = 50 + 42 = 92     (частинами)

74 + 18 = (70 + 10) + (4 + 8) = 80 + 12 = 92   (порозрядне)

42 – 39 = (30 – 30) + (12 – 9) = 0 + 3 = 3   (порозрядне)

55 – 39 = 55 – 40 + 1 = 15 + 1 = 16    (заокруглення)

67 + 16 = 67 + 20 – 4 = 87 – 4 = 83   (заокруглення)

58 + 15 = 58 + 2 + 13 = 60 + 13 = 73  (частинами) 

62 – 38 = 62 – 32 – 6 = 30 – 6 = 24    (частинами)

 

СТОРІНКА 101

Завдання 1   Порозрядне додавання

38 + 27 = 50 + 15 = 65   74 + 18 = 92   39 + 22 = 61

Дію додавання перевіряють дією віднімання:

27 + 38 = 65     65 – 38 = 27    65 – 27 = 38

18 + 74 = 92     92 – 74 = 18    92 – 18 = 74

22 + 39 = 61     61 – 39 = 22    61 – 22 = 39

 

Завдання 2 Дію віднімання перевіряють дією додавання

«Від числа а відняти число b» означає знайти таке число с, що сума числа с і числа b дасть число а

83 – 56 = 27,  оскільки 27 + 56 = 83

77 – 49 = 28,  оскільки 28 + 49 = 77

51 – 24 = 27, оскільки  27 + 24 = 51

35 – 18 = 17, оскільки  17 + 18 = 35

23 – 7 = 16, оскільки  16 + 7 = 23

 

Завдання 3

84 – 46 = 38  перевірка  38 + 46 = 84

80 – 66 = 14  перевірка  14 + 66 = 60

58 + 16 = 74 перевірка  74 – 16 = 58  (74 – 58 = 16)

64 + 27 = 91 перевірка  91 – 27 = 64  (91 – 64 = 27) 

56 + 28 = 84 перевірка  84 – 28 = 56  (84 – 56 = 28)

65 – 48 = 17 перевірка  17 + 48 = 65

32 – 17 = 15 перевірка  15 + 17 = 32

100 – 54 = 46 перевірка  46 + 54 = 100

47 + 24 = 71 перевірка  71 – 24 = 47  (71 – 47 = 24)

53 + 27 = 80 перевірка  80 – 27 = 53  (80 – 53 = 27)

71 – 44 = 27 перевірка  27 + 44 = 71 

68 + 32 = 100 перевірка  100 – 32 = 68  (100 – 68 = 32)

 

Завдання 4  Навколо медузи плавали 7 ставрид і 9 рибок тріски. Після того як кілька рибин відпливли, поруч із меду­зою залишилося 6 рибин. Скільки рибин відпливли?

Було

Відпливли

Залишилось

7 рибин і 9 рибин

?

6 рибин

 

Короткий запис

Було — ?, 7 рибин і 9 рибин

Відпливли — ?

Залишилось — 6 рибин

Короткий запис

Ставрида — 7 рибин

Тріска — 9 рибин

Всього (Було) — ?

Відпливли — ?

Залишилось — 6 рибин

Схема 

Вираз  (7 + 9) – 6

Короткий запис №1

Ставрида — 7 рибин

Тріска — 9 рибин

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 16 рибин

Відпливли — ?

Залишилось — 6 рибин

План розв’язування

1) Скільки всього рибин плавало навколо медузи?

2) Скільки рибин відпливли?

Розв’язання

1) 7 + 9 = 16 (р.) – всього рибин плавало навколо медузи

2) 16 – 6 = 10 (р.) – рибин відпливло

 

2 спосіб

Оскільки в задачі не сказано, які рибини залишились, то припустимо, що залишились ставриди

Короткий запис

Ставрида — ?, 7 рибин без 6 рибин

Тріска — 9 рибин

Всього — ?

Схема

Вираз   (7 – 6) + 9

Короткий запис №1

Було — 7 ставрид

Відпливли — ?

Залишилось — 6 ставрид

Короткий запис №2

Ставрида— рибина 

Тріска́— 9 рибин

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки ставриди відплило?

2) Скільки рибин відпливли?

Розв’язання

1) 7 – 6 = 1 (с.) – ставрид відплило

2) 1 + 9 = 10 (р.) – рибин відпливли

 

3 спосіб

Припустимо, що залишилась тріска

Короткий запис

Тріска — ?, 9 рибин без 6 рибин

Ставрида — 7 рибин

Всього — ?

Схема

Вираз   (9 – 6) + 7

Короткий запис №1

Було — 9 тріски

Відпливли — ?

Залишилось — 6 тріски

Короткий запис №2

Тріска — рибини

Ставрида  — 7 рибин

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки тріски відплило?

2) Скільки рибин відпливли?

Розв’язання

1) 9 – 6 = 3 (т.) – тріска відплила

2) 3 + 7 = 10 (р.) – рибин відпливли

Відповідь: відпливло 10 рибин

 

Завдання 5 У діжці було 75 л води. Кілька літрів води відлили в лійку, де вже було 3 л води. Піс­ля цього в діжці залишилося 68 л води. Скільки літрів води стало в лійці?

Короткий запис №1

Діжка

Було — 75 л

Відлили — ?

Залишилось — 68 л

Короткий запис №2

Лійка

Було — 3 л

Долили — 7

Стало — ?

Схема

Вираз   3 + (75 – 68)

План розв’язування

1) Скільки літрів води вилили з діжки?

2) Скільки літрів води стало в лійці?

Розв’язання

1) 75 – 68 = 7 (л) – літрів води вилили з діжки

2) 3 + 7 = 10 (л.) – літрів води стало в лійці

Відповідь: у лійці стало 10 літрів води

 

СТОРІНКА 102

Завдання 1 Периметр прямокутника довжиною 5 см і шириною 2 см

Р = 5 см + 5 см + 2 см + 2 см = 14 см

Завдання 2

71 – 4 < 68   (71 – 4 = 67, число, більше від 67, — це 68, 69, 70, …)

52 + 8 < 61  (52 + 8 = 60, число, більше від  61 — це 62, 63, …)

36 + 6 > 41  (36 + 6 = 42, число, менше від 42 — це 1, 2, …, 41)

88 – 9 > 78  (88 – 9 = 79, число, менше від 79 — це 1, 2, …, 78)

 

Завдання 3

37 + 8 = 37 + 3 + 5 = 45        75 – 6 = 75 – 10 + 4 = 69

41 – 19 = 41 – 11 – 8 = 22       найменше значення

68 + 32 = (60 + 30) + (8 + 2) = 100   найбільше значення

Числа в порядку зростання (від меншого до більшого): 22, 45, 69, 100

 

Завдання 4  Морозиво коштує 18 грн. Яку решту одержиш, якщо сплатиш за покупку кожною із купюр: 20 грн, 50 грн, 100 грн. Якими іншими купюрами можна розрахуватися без решти?

Міркуємо так

20 – 18 = 2 (грн.) – решта з купюри 20 грн

50 – 18 = 32 (грн.) – решта з купюри 50 грн

100 – 18 = 80 + (20 – 18) = 82 (грн.) – решта з купюри 100 грн

10 грн + 5 грн + 2 грн + 1 грн = 18 грн

5 грн + 5 грн + 5 грн + 2 грн + 1 грн = 18 грн

2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн = 18 грн

І так далі

Інші завдання дивись тут...