Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.", 2019 року видання

СТОРІНКА 12

Завдання 1

10 + 60 = 70       70 – 30 = 40        40 + 50 = 90

90 – 60 = 30        30 + 50 = 80       80 – 80 = 0

 

Завдання 2  Складена задача з непов’язаними запитаннями (можна розбити на дві прості задачі)

У вазі лежало 5 яблук і 6 груш. З'їли 2 яблука і 3 груші. Скільки залишилось яблук? Скільки залишилось груш?

ЯБЛУКА

Було — 5 яблук

З’їв — 2 яблука

Залишилось — ?

Схема

ГРУШІ

Було — 6 груш

З’їв — 3 груші

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

1) 5 – 2 = 3 (яб.) – яблук залишилось

2) 6 – 3 = 3 (г.) – груш залишилось

Відповідь: залишилось 3 яблука, залишилось 3 груші

 

Завдання 3  На квітах сиділи 10 білих метеликів і 6 жовтих. При­летіли 4 білі метелики і 2 жовті. Скільки стало білих метеликів? Скільки стало жовтих метеликів?

БІЛІ МЕТЕЛИКИ

Було — 10 метеликів

Прилетіли — 4 метелики

Стало — ?

ЖОВТІ МЕТЕЛИКИ

Було — 6 метеликів

Прилетіли — 2 метелики

Стало — ?

Розв’язання

1) 10 + 4 = 14 (м.) – стало білих метеликів

2) 6 + 2 = 8 (м.) – стало жовтих метеликів

Відповідь: стало 14 білих метеликів, стало 8 жовтих метеликів

� На скільки більше було білих метеликів, ніж жовтих? (На скільки менше було жовтих метеликів, ніж білих?)

На скільки більше прилетіло білих метеликів, ніж жовтих? (На скільки менше прилетіло жовтих метеликів, ніж білих?)

 

СТОРІНКА 13

Завдання 2

1) Нерівності:  75 > 34, 14 < 15

2) Рівності:  24 = 24, 15 = 15

3) Вирази:  14 + 25, 35 – 24

 

Завдання 3

1) вирази на додавання

18 + 5    (вісімнадцять плюс п’ять)

65 + 27  (шістдесят п’ять плюс двадцять сім)

60 + 4    (шістдесят плюс чотири)

2) вирази на віднімання

44 – 8  (сорок чотири мінус вісім)

56 – 6  (п’ятдесят шість мінус шість)

 

Завдання 4

36 + 8 < 40 + 8  (де менший доданок, там менша сума)

8 + 4 = 4 + 8     (переставний закон додавання)

6 + 3 > 10 – 4    (9 > 6)

 

18 – 4 > 18 – 5   (де менший від’ємник, там більша різниця)

25 + 8 > 25 – 8   (сума ненульових доданків завжди більша, ніж різниця)

8 – 6 = 7 – 5       (2 = 2)

 

76 + 4 > 76 + 2  (де більший доданок, там більша сума)

56 – 6 < 56 + 6   (різниця завжди менша, ніж сума ненульових доданків)

4 + 5 > 9 – 2      (9 > 7)

 

Завдання 5 Порядок дій

Арифметичні дії одного порядку виконуються в порядку запису зліва направо.

Якщо можливо, іноді зручно спочатку переставити числа.

80 + 4 – 1 = 84 – 1 = 83

93 – 3 – 10 = 90 – 10 = 80

56 – 10 – 6 = 56 – 6 + 10 = 40

80 – 60 + 9 = 20 + 9 = 29

 

23 – 3 + 40 = 20 + 40 = 60

14 – 10 + 6 = 4 + 6 = 10

24 – 20 + 5 = 24 + 5 – 20 = 9

59 + 1 – 40 = 60 – 40 = 20

 

63 – 60 + 7 = 3 + 7 = 10

60 + 20 + 2 = 80 + 2 = 82

70 + 3 – 10 = 73 – 10 = 63

38 – 30 + 2 = 8 + 2 = 10

 

Завдання 6

6 + 4 = 10           10 – 8 = 2             2 + 40 = 42

42 – 2 = 40          40 + 50 = 90         90 – 80 = 10

10 + 6 = 16          16 – 1 = 15           15 + 0 = 15

 

СТОРІНКА 14

Завдання 2  Геометричні фігури

Пряма не має ні початку, ні кінця

Промінь має початок, але не має кінця

Відрізок має і початок, і кінець

 

Завдання 3, 4  Одиниці вимірювання

Довжина червоного відрізка АВ = 3 см

Довжина зеленого відрізка КТ = 5 см

Довжина синього (найдовшого) відрізка СD = 11 см = 1 дм 1 см

11 см = 10 см + 1 см = 1 дм 1 см

 

Завдання 5

3 + 5 = 8 (кг) – маса кавуна

3 + 1 – 2 = 2 (кг) – маса дині

 

Завдання 6

76 – 6 = 70       70 + 20 = 90      90 – 30 = 60       60 + 8 = 68

68 – 60 = 8       8 + 2 = 10          10 – 7 = 3         3 + 5 = 8

8 + 50 = 58       58 – 8 = 50

 

СТОРІНКА 15

Завдання 2

7 + 2 = 9         8 – 5 = 3         50 + 30 = 80      80 – 30 = 50

17 + 2 = 19     48 – 5 = 43       53 + 30 = 83      84 – 30 = 54

 

Завдання 3  Порозрядне додавання та віднімання 

34 + 20 = (30 + 4) + 20 = (30 + 20) + 4 = 54

1) 30 + 20 = 50

2) 50 + 4 = 54

3 дес. 4 од. + 2 дес. = (3 дес. + 2 дес.) + 4 од. = 5 дес. 4 од.

 

34 + 2 = (30 + 4) + 2 = 30 + (4 + 2) = 36

1) 4 + 2 = 6

2) 30 + 6 = 36

3 дес. 4 од. + 2 од. = 3 дес. + (4 од. + 2 од.) = 3 дес. 6 од.

 

68 – 30 = (60 + 8) – 30 = (60 – 30) + 8 = 30 + 8 = 38

1) 60 – 30 = 30

2) 30 + 8 = 38

6 дес. 8 од. – 3 дес. = (6 дес. – 3 дес.) + 8 од. = 3 дес. 8 од.

 

68 – 3 = (60 + 8) – 3 = 60 + (8 – 3) = 65

1) 8 – 3 = 5

2) 60 + 5 = 65

6 дес. 8 од. – 3 од. = 6 дес. + (8 од. – 3 од.) = 6 дес. 5 од.

 

Завдання 4

42 + 6 = 48           74 – 2 = 72

67 + 20 = 87         86 – 50 = 36

23 + 3 = 26           89 – 80 = 9

41 + 40 = 81         53 + 6 = 59

16 – 4 = 12           93 – 70 = 23

 

Завдання 5

У першому прикладі додаємо одиниці, у другому – десятки, тому отримуємо інший результат

36 + 3 = 39          36 + 30 = 66

У першому прикладі віднімаємо одиниці, у другому – десятки, тому отримуємо інший результат

86 – 4 = 82           86 – 40 = 46

 

22 + 5 = 27           22 + 50 = 72

78 – 2 = 76           78 – 20 = 58

43 + 4 = 47           43 + 40 = 83

55 – 3 = 52            55 – 30 = 25

Інші завдання дивись тут...