Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 92

Завдання 1  Проста задача  За перший день канікул Максим прочи­тав 34 сторінки повісті, а за другий — на 11 сторінок більше. Скільки сторінок прочитав хлопчик за другий день?

Короткий запис

І день — 34 сторінки

ІІ день — ?, на 11 сторінок більше

Схема

Розв’язання

34 + 11 = 45 (стор.) – сторінок прочитав хлопчик за другий день

Відповідь: за другий день хлопчик прочитав 45 сторінок

 

� За перший день канікул Максим прочитав 34 сторінки повісті, і це на 11 сторінок менше, ніж він прочитав за другий день. Скільки сторінок прочитав хлопчик за дру­гий день?

Короткий запис

І день — 34 сторінки, це на 11 сторінок менше

ІІ день — ?

Схема

Розв’язання

34 + 11 = 45 (стор.) – сторінок прочитав хлопчик за другий день

Відповідь: за другий день хлопчик прочитав 45 сторінок

 

Завдання 2  Рівняння

10, це на 12 менше, ніж 22    

Міркуємо так

□ < 22  на 12       (22 – □ = 12, 22 – 12 = 10)

 

31, це на 23 більше, ніж 8     

Міркуємо так

□ > 8  на 23         (□ – 8 = 23,  23 + 8 = 31)

 

32, це на 18 більше, ніж 14   

Міркуємо так

□ > 14  на 18       (□ – 14 = 18, 18 + 14 = 32)

 

28, це на 33 менше, ніж 61     61 – 33 = 28

Міркуємо так

□ < 61  на 33       (61 – □ = 33,  61 – 33 = 28)

 

Завдання 3 

Додавання порозрядне без переходу через десяток

47 + 22 = (40 + 7) + (20 + 2) = (40 + 20) + (7 + 2) = 60 + 9 = 69

47 + 22 = 69

 

Віднімання порозрядне без переходу через десяток

85 – 53 = (80 + 5) – (50 + 3) = 80 + 5 – 50 – 3 = (80 – 50) + (5 – 3) = 30 + 2 = 32 

85 – 53 = 32

 

Завдання 4   

70 + 7 + 20 + 2 = (70 + 20) + (7 + 2) = 99

30 + 4 + 60 + 9 = (30 + 60) + (4 + 9) = 90 + 13 = 103

 

СТОРІНКА 93

Завдання 2  Порозрядне додавання з переходом через десяток

50 + 7 + 20 + 6 = (50 + 20) + (7 + 6) = 70 + 13 = 83

40 + 5 + 30 + 8 = (40 + 30) + (5 + 8) = 70 + 13 = 83

 

Завдання 3  Сума розрядних доданків

81 = 80 + 1      35 = 30 + 5     23 = 20 + 3

79 = 70 + 9                       54 = 50 + 4

 

Завдання 4  

Порозрядне додавання без переходу через десяток

57 + 42 = (50 + 40) + (7 + 2) = 99

57 + 42 = 99

Порозрядне додавання з переходом через десяток

57 + 44 = (50 + 40) + (7 + 4) = 90 + 11 = 101

 

57 + 42 = 99

Якщо доданок збільшити на деяке число, тоді сума збільшиться на таке саме число

57 + 44 = 57 + (42 + 2) = (57 + 42) + 2 = 99 + 2 = 101

 

Завдання 5

64 = 50 + 14        75 = 60 + 15     36 = 20 + 16

24 = 10 + 14       87 = 70 + 17     52 = 40 + 12

 

Завдання 6 

Порозрядне віднімання без переходу через десяток

65 – 23 = (60 + 5) – (20 + 3) = 60 + 5 – 20 – 3 = (60 – 20) + (5 – 3) = 40 + 2 = 42

65 – 23 = 42

Порозрядне віднімання з переходом через десяток

65 – 26 = (50 + 15) – (20 + 6) = 50 + 15 – 20 – 6 = (50 – 20) + (15 – 6) = 30 + 9 = 39

 

65 – 23 = 42

Якщо від’ємник збільшити на деяке число, тоді різниця зменшиться на таке саме число

65 – 26 = 65 – (23 + 3) = (65 – 23) – 3 = 42 – 3 = 39

 

Завдання 7

72 – 24 = (60 + 12) – (20 + 4) = 60 + 12 – 20 – 4 = (60 – 20) + (12 – 4) = 40 + 8 = 48

56 + 27 = (50 + 6) + (20 + 7) = (50 + 20) + (6 + 7) = 70 + 13 = 83

64 – 48 = (50 + 14) – (40 + 8) = (50 – 40) + (14 – 8) = 10 + 6 = 16

38 + 18 = (30 + 8) + (10 + 8) = (30 + 10) + (8 + 8) = 40 + 16 = 56

75 – 18 = (60 + 15) – (10 + 8) = (60 – 10) + (15 – 8) = 50 + 7 = 57

75 + 18 = (70 + 5) + (10 + 8) = (70 + 10) + (5 + 8) = 80 + 13 = 93

95 – 78 = (80 + 15) – (70 + 8) = (80 – 70) + (15 – 8) = 10 + 7 = 17

47 + 39 = (40 + 7) + (30 + 9) = (40 + 30) + (7 + 9) = 70 + 16 = 86

26 + 26 = (20 + 6) + (20 + 6) = (20 + 20) + (6 + 6) = 40 + 12 = 52

73 – 64 = (60 + 13) – (60 + 4) = (60 – 60) + (13 – 4) = 0 + 9 = 9 

Інші завдання дивись тут...