Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

СТОРІНКА 111 Збільшення числа в кілька разів

Завдання 1  Проста задача

Кружечків — 3 фігури

Квадратів — ? фігур, у 2 рази більше

Схема

3 • 2 = 6 (кв.)

 

Завдання 2, 3 Щоб збільшити число в а разів, достатньо помножити його на а

Ліворуч — 2 дес.

Праворуч — ? , у 3 рази більше

2 дес. • 3 = 6 дес.

Ліворуч — 20

Праворуч — ? , у 3 рази більше

20 • 3 = 60

 

Завдання 4 На манжеті рукава сорочки для хлопчика вишито 20 хрестиків, а для дівчинки — у 2 рази більше. Скільки хрестиків вишито на обох рукавах хлопчика? Дівчинки? На ру­кавах двох сорочок?

Міркуємо так

20 • 2 = 20 + 20 = 40 (х.) – хрестиків вишито на обох рукавах сорочки хлопчика

40 • 2 = 80 (х.) – хрестиків вишито на обох рукавах сорочки дівчинки

40 + 80 = 120 (х.) – хрестиків вишито на двох сорочках

 

Завдання 5 У другому класі 28 учнів, а в третьому — на 2 учні більше. Скільки учнів у третьому класі? У двох класах?

Короткий запис

ІІ клас — 28 учнів

ІІІ клас — ?, на 2 учні більше

Всього — ?

Схема

Вираз  28 + (28 + 2)

Короткий запис №1

ІІ клас — 28 учнів

ІІІ клас — ?, на 2 учні більше

Короткий запис №2

ІІ клас — 28 учнів

ІІІ клас — 30 учнів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки учнів у третьому класі?

2) Скільки учнів у двох класах?

Розв’язання

1) 28 + 2 = 30 (уч.) – учнів у третьому класі

2) 28 + 30 = 58 (уч.) – учнів у двох класах

Відповідь: у двох класах 58 учнів 

 

Завдання 6

Збільшили у 4 рази:

Якщо а = 2, тоді а • 4 = 2 • 4 = 8

Якщо а = 4, тоді а • 4 = 4 • 4 = 16

Якщо а = 5, тоді а • 4 = 5 • 4 = 20

Якщо а = 7, тоді а • 4 = 7 • 4 = 28

Якщо а = 8, тоді а • 4 = 8 • 4 = 32

Якщо а = 9, тоді а • 4 = 9 • 4 = 36

Збільшили на 4:

Якщо а = 2, тоді а + 4 = 2 + 4 = 6

Якщо а = 4, тоді а + 4 = 4 + 4 = 8

Якщо а = 5, тоді а + 4 = 5 + 4 = 9

Якщо а = 7, тоді а + 4 = 7 + 4 = 11

Якщо а = 8, тоді а + 4 = 8 + 4 = 12

Якщо а = 9, тоді а + 4 = 9 + 4 = 13

 

Завдання 7

0 • 8 = 0   1 • 8 = 8    10 • 2 = 20    6 • 4 = 24   8 • 4 = 32

8 • 0 = 0    8 • 1 = 8    2 • 10 = 20   7 • 4 = 28   9 • 4 = 36

Порядок дій

(5 + 4) – 3 = 6

1) 5 + 4 = 9

2) 9 – 3 = 6

(5 • 8) + 60 = 100

1) 5 • 8 = 40

2) 40 + 60 = 100

 

СТОРІНКА 112   Множення числа 5 та множення на число 5

Завдання 1, 2   Полічили п'ятірками від 5 до 50:

5 • 1 = 5

5 • 2 = 5 + 5 = 10         5 • 3 = 10 + 5 = 15

5 • 4 = 15 + 5 = 20       5 • 5 = 20 + 5 = 25

5 • 6 = 25 + 5 = 30       5 • 7 = 30 + 5 = 35

5 • 8 = 35 + 5 = 40       5 • 9 = 40 + 5 = 45

 

Завдання 3  Переставний закон множення

2 • 5 = 5 • 2 = 10       3 • 5 = 5 • 3 = 15

4 • 5 = 5 • 4 = 20       5 • 5 = 25

6 • 5 = 5 • 6 = 30       7 • 5 = 5 • 7 = 35

8 • 5 = 5 • 8 = 40       9 • 5 = 5 • 9 = 45

 

Завдання 4 На лижах каталося 8 дітей, а на санках — у 2 рази більше. Скільки дітей каталося на лижах і санках?

Короткий запис

На лижах — 8 дітей

На санках — ?, у 2 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз  8 + 8 • 16

Короткий запис №1

На лижах — 8 дітей

На санках — ?, у 2 рази більше

Короткий запис №2

На лижах — 8 дітей

На санках — 16 дітей

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки дітей каталося на санках?

2) Скільки дітей каталося на лижах і санках?

Розв’язання

1) 8 • 2 = 16 (д.) – дітей каталося на санках

2) 8 + 16 = 24 (д.) – дітей каталося на лижах і санках

Відповідь: на лижах і санках каталося 24 дітей

 

Завдання 5

1) Сума чисел 49 і 5:  49 + 5 = 49 + 1 + 4 = 54

Різниця чисел 49 і 5:  49 – 5 = 44

Добуток чисел 7 і 5:  7 • 5 = 5 • 7 = 35

Частка чисел 32 і 4:  32 : 4 = 8

2) Сума чисел 40 і 8:  40 + 8 = 48

Різниця чисел 40 і 8:  40 – 8 = 30 + (10 – 8) = 32

Добуток чисел 5 і 8:  5 • 8 = 40

Частка чисел 40 і 8:  40 : 8 = 5

 

Завдання 6

Трикутник має 3 сторони, 3 вершини та 3 кути

Чотирикут­ник, прямокутник, квадрат мають 4 сторони, 4 вершини, 4 кути

Шестикутник має 6 сторін, 6 вершин, 6 кутів

 

Завдання 7  До Великодня Ліда розписала 8 писанок, а Маринка — на 5 більше. Скільки писа­нок розписали дівчатка?

Короткий запис

Ліда — 8 писанок

Маринка — ?, на 5 писанок більше

Всього — ?

Схема

Вираз  8 + (8 + 5)

Короткий запис №1

Ліда — 8 писанок

Маринка — ?, на 5 писанок більше

Короткий запис №2

Ліда — 8 писанок

Маринка — 13 писанок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки писанок розписала Маринка?

2) Скільки писанок розписали діти?

Розв’язання

1) 8 + 5 = 13 (п.) – писанок розписала Маринка

2) 8 + 13 = 21 (п.) – писанок розписали дівчатка

Відповідь: дівчатка розписали 21 писанку

 

СТОРІНКА 113  Ділення на число 5

Завдання До рівності на множення можна скласти рівність на ділення

5 • 2 = 10      10 : 5 = 2     10 : 2 = 5

5 • 3 = 15      15 : 5 = 3     15 : 3 = 5

5 • 4 = 20     20 : 5 = 4       20 : 4 = 5

5 • 5 = 25     25 : 5 = 5

5 • 6 = 30     30 : 5 = 6      30 : 6 = 5

5 • 7 = 35      35 : 5 = 7     35 : 7 = 5

5 • 8 = 40      40 : 5 = 8     40 : 8 = 5

5 • 9 = 45      45 : 5 = 9     45 : 9 = 5

 

Завдання 2

Ліворуч — 4 дзиґи 

Праворуч — ?, у 2 рази більше

Схема

4 • 2 = 8 (дз) – дзиґ праворуч

 

Ліворуч — ? дзиґ, у 2 рази менше 

Праворуч — 8 дзиґ

Схема

8 : 2 = 4 (дз) – дзиґ ліворуч

 

Праворуч — 8 дзиґ

Ліворуч — ? дзиґ, у 2 рази менше 

Схема

8 : 2 = 4 (дз) – дзиґ ліворуч

Щоб зменшити число в а разів, достатньо поділити його на а

 

Завдання 3 На складі було 45 кг гречаної крупи, а цукру — в 5 разів мен­ше. Скільки кілограмів цукру було на складі?

Короткий запис

Гречана крупа — 45 кг

Цукор — ? кг, у 5 разів менше

Схема

Розв’язання

45 : 5 = 9 (кг) – кілограмів цукру було на складі

Відповідь: на складі було 9 кг цукру

 

Завдання 4  Складена задача з непов’язаними запитаннями. У Арсена 6 машинок, а в Марини — 3 машини. У скільки разів більше машинок в Арсена, ніж у Марини? Скільки всього машинок в Арсена й Марини разом?

Короткий запис

Арсен — 6 машинок, у ? разів більше

Марина — 3 машинки

Всього — ?

Схема

Короткий запис №1

Арсен — 6 машинок, у ? разів більше

Марина — 3 машинки

Короткий запис №2

Арсен — 6 машинок

Марина — 3 машинки

Всього — ?

План розв’язування

1) У скільки разів більше машинок в Арсена, ніж у Марини?

2) Скільки всього машинок в Арсена й Марини разом?

Розв’язання

1) 6 : 3 = 2 (р.) – у стільки разів більше машинок в Арсена, ніж у Марини

2) 6 + 3 = 9 (м.) – всього машинок в Арсена й Марини разом

Відповідь: у 2 рази більше машинок в Арсена, ніж у Марини; разом у Арсена й Марини 9 машинок

 

Завдання 5

10 : 5 = 2    20 : 5 = 4    30 : 5 = 6     40 : 5 = 8

15 : 5 = 3    25 : 5 = 5    35 : 5 = 7     45 : 5 = 9

 

Завдання 6  Накресли відрізок ОК, довжина якого в 5 разів менша за 35 см

35 : 5 = 7 (см) – довжина шуканого відрізка

Рівняння

Міркуємо так

1) □ • 2 = 10

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

10 : 2 = 5

□ – 15 = 5

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

5 + 15 = 20

Тоді маємо вираз   (20 – 15) • 2 = 10

 

2) □ : 2 = 10

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник

10 • 2 = 20

□ – 15 = 20

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

20 + 15 = 35

Тоді маємо вираз   (35 – 15) : 2 = 10

 

Інші завдання дивись тут...