Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

СТОРІНКА 114  Кратне порівняння чисел

Завдання 1  Мама купила 2 кг картоплі, за ціною 5 грн за кілограм, а капусти — 4 кг, за ціною 2 грн за кілограм. Яка вартість усієї покупки? Що дорожче? На скільки?

Короткий запис

Картопля — ? грн, 2 кг по 5 грн

Капуста — ? грн, 4 кг по 2 грн

Всього — ?

Схема

Вираз   5 • 2 + 2 • 4

Короткий запис №1

Картопля — ? грн, 2 кг по 5 грн

Короткий запис №2

Капуста — ? грн, 4 кг по 2 грн

Короткий запис №3

Картопля — 10 грн

Капуста — 8 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка вартість картоплі?

2) Яка вартість капусти?

3) Яка вартість усієї покупки?

Розв’язання  

1) 5 • 2 = 10 (грн.) – вартість картоплі

2) 2 • 4 = 8 (грн.) – вартість капусти

3) 10 + 8 = 18 (грн.) – вартість усієї покупки

Відповідь: вартість усієї покупки 18 гривень

 

2) Проста задача Ціна картоплі 5 грн. за кілограм, а за капусти — 2 грн. Що дорожче? На скільки?

Короткий запис

Картопля — 5 грн, на ? більше

Капуста — 2 грн

Схема

Розв’язання

5 грн > 2 грн    картопля дорожча, ніж капуста

5 – 2 = 3 (грн) – на стільки гривень дорожча картопля, ніж капуста

Відповідь: картопля на 3 гривні дорожча, ніж капуста

 

Завдання 2  Якщо в одному кошику 4 груші, тоді у трьох таких кошиках у 3 рази більше:

4 • 3 = 12 (г.) – груш у 3 таких кошиках (по 4 узяти 3 рази  або узяти 3 рази по 4)

Порівняємо груші

Один кошик — 4 груші

Три кошики — 12 груш, у ? разів більше

12 : 4 = 3 (рази)

Один кошик — 4 груші, у ? разів менше

Три кошики — 12 груш

12 : 4 = 3 (рази)

Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше (менше) від іншого, достатньо більше число поділити на менше

 

Завдання 3

1) В Іри 15 марок, а в Ігоря – 5 марок. У скільки разів більше марок в Іри, ніж у Ігоря?

Короткий запис

Іра — 15 марок, у ? разів більше

Ігор — 5 марок

Схема

Розв’язання

15 : 5 = 3 (рази) – у стільки разів більше марок в Іри, ніж у Ігоря

Відповідь: в Іри у 3 рази більше марок, ніж у Ігоря

 

2) В Юлі 15 зошитів, а в Сергія – 5 зошитів. У скільки разів менше зошитів у Сергія, ніж у Юлі?

Короткий запис

Юля — 15 зошитів

Сергій — 5 зошитів, у ? разів менше

Схема

Розв’язання

15 : 5 = 3 (рази) – у стільки разів менше зошитів у Сергія, ніж у Юлі

Відповідь: у Сергія в 3 рази менше зошитів, ніж у Юлі

 

Завдання 4 Деяке число а зменшити у b разів – це означає деяке число а поділити на b

а

20

18

16

12

9

зменш у …

4

3

2

4

3

результат

5

6

8

6

6

20 : 4 = 5     18 : 3 = 6      16 : 2 = 8     12 : 4 = 3    9 : 3 = 3

а

10

8

15

20

b

2

4

5

5

а : b  

5

2

3

4

10 : 2 = 5     8 : 4 = 2      15 : 5 = 3       20 : 5 = 4

 

Завдання 5  Порівняння чисел

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 5

5 + 5 + 5 = 5 • 2 + 5

4 • 8  < 5 • 8    (де менший множник, там менший добуток)

5 • 7 > 5 • 6     (де більший множник, там більший добуток)

 

Завдання 6  Довжина відрізка АВ = 7 см, а відрізка АМ = 1 см. У скільки разів відрізок АВ довший за відрізок AM?

Короткий запис

АВ — 7 см, у ? разів довший

АМ — 1 см

Схема

Розв’язання

7 : 1 = 7 (разів) – у стільки разів відрізок АВ довший за відрізок АМ

Відповідь: відрізок АВ у 7 разів довший за відрізок АМ

� Спільні точки прямої і кола (точки лежать на прямій і колі) – А, В. Спільні точки прямої і круга (точки лежать на прямій і крузі) – А, В

 

СТОРІНКА 115  Перевірка множення

Завдання 1, 2  Рівняння 

Числа 35, 7 і 5 утворюють «родину» чисел при множенні:

7 • 5 = 5 • 7 = 35      35 : 5 = 7      35 : 7 = 5

Правильність виконання множення можна перевірити діленням або множенням

 

Завдання 3  Множення можна перевіряти діленням

7 • 3 = 21 Перевірка: 3 • 7 = 21, 21 : 7 = 3, 21 : 3 = 7

4 • 6 = 24 Перевірка: 6 • 4 = 24, 24 : 4 = 6, 24 : 6 = 4

2 • 8 = 16 Перевірка: 8 • 2 = 16, 16 : 2 = 8, 16 : 8 = 2

5 • 9 = 45 Перевірка: 9 • 5 = 45, 45 : 5 = 9, 45 : 9 = 5

4 • 3 = 12 Перевірка: 3 • 4 = 12, 12 : 4 = 3, 12 : 3 = 4

5 • 8 = 40 Перевірка: 8 • 5 = 40, 40 : 5 = 8, 40 : 8 = 5

 

Завдання 4 Першого разу я з'їв 6 слив, а другого — у 2 рази менше. На скільки слив менше я з'їв другого разу, ніж першого?

Короткий запис

І раз — 6 слив

ІІ раз — ?, у 2 рази менше; на ? менше, ніж першого разу

Схема

Вираз   6 – 6 : 2

Короткий запис №1

І раз — 6 слив

ІІ раз — ?, у 2 рази менше

Короткий запис №2

І раз — 6 слив

ІІ раз — 3 сливи, на ? менше

План розв’язування

1) Скільки слив з’їв другого разу?

2) На скільки слив менше я з'їв другого разу, ніж першого?

Розв’язання

1) 6 : 2 = 3 (с.) – слив з’їв другого разу

2) 6 – 3 = 3 (с.) – на стільки слив менше я з'їв другого разу, ніж першого

Відповідь: другого разу з'їв на 3 сливи менше, ніж першого

 

Завдання 5,7   №1 – циліндр, №2 – куля, №3 – конус, №4 – піраміда, №5 – циліндр

На рисунку 1 конус, 2 циліндри

Предмети, що мають форму конуса: указка, ялина, шляпа новорічна

Предмети, що мають форму циліндра: шляпа фокусника, рулон

 

Завдання 6

У скільки разів 5 менше від 15?  5 < 15  у 3 рази       15 : 5 = 3

У скільки разів 4 менше від 16?  4 < 16  у 4 рази       16 : 4 = 4

У скільки разів З менше від 12?  3 < 12  у 4 рази       12 : 3 = 4

У скільки разів 20 більше від 4?  20 > 4  у 5 разів       20 : 4 = 5

У скільки разів З0 більше від 5?  30 > 5  у 6 разів       30 : 5 = 6

� Заповнили порожні клітинки квадрата

10

+

60

=

70

10 + 60 = 70

+

 

 

+

10 + 70 = 80

70

50

=

20

60 – 50 = 10

=

 

=

 

=

70 – 50 = 20

80

+

10

=

90

70 + 20 = 90

Заповнили порожні клітинки квадрата

1

+

6

=

7

1 + 6 = 7

+

 

 

+

1 + 7 = 8

7

5

=

2

6 – 5 = 1

=

 

=

 

=

7 – 5 = 2

8

+

1

=

9

7 + 2 = 9

Інші завдання дивись тут...