Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

СТОРІНКА 119  Розв’язування задач різними способами

Завдання 1

30 – (12 + 8) = 30 – 12 – 8 = 10   (віднімання суми від числа)

74 + (16 – 9) = 74 + 16 – 9 = 81   (додавання різниці до числа)

74 – 9 + 16 = 74 + 16 – 9 = 81

 

Завдання 2  Орися й Поліна накреслили по 3 кружечки й по 4 трикут­ники. Скільки всього фігур накреслили дівчатка?

Кружечки

Трикутники

Всього

2 дівчинки по 3 фігури

2 дівчинки по 4 фігури

?

Короткий запис

Кружечки — ? ф., 2 дівчинки по 3 фігури

Трикутники — ? ф., 2 дівчинки по 4 фігури

Всього — ?

Схема

Вираз   3 • 2 + 4 • 2

Короткий запис №1

Кружечки — ? ф., 2 дівчинки по 3 фігури

Короткий запис №2

Трикутники — ? ф., 2 дівчинки по 4 фігури

Короткий запис №3

Кружечки — 6 фігур

Трикутники — 8 фігур

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кружечків накреслили дівчатка?

2) Скільки трикутників накреслили дівчатка?

3) Скільки всього фігур накреслили дівчатка?

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (ф.) – кружечків накреслили дівчатка

2) 4 • 2 = 8 (ф.) – трикутників накреслили дівчатка

3) 6 + 8 = 14 (ф.) – всього фігур накреслили дівчатка

2 спосіб

Спочатку підрахуємо скільки всього фігур накреслила кожна з дівчат, а потім двоє дівчат, тоді

Короткий запис

Фігури — ? ф., 2 дівчинки по ?(3 фігури і 4 фігури)

Схема

Вираз   (3 + 4) • 2

Короткий запис №

Кружечки — 3 фігури

Трикутники — 4 фігури

Всього — ?

Короткий запис №2

Фігури — ? ф., дві дівчинки по 7 фігур

План розв’язування

1) Скільки всього фігур накреслила кожна дівчинка?

2) Скільки всього фігур накреслили дівчатка?

Розв’язання

1) 3 + 4 = 7 (ф.) – всього фігур накреслила кожна дівчинка

2) 7 • 2 = 14 (ф.) – всього фігур накреслили дівчатка

Відповідь: дівчатка накреслили 14 фігур

 

Завдання 3, 4  Порядок дій

(52 – 31) : 3 = 21 : 3 = 7                      54 : (16 – 7) = 54 : 9 = 6

(12 + 18) : 6 = 30 : 6 = 5                      35 : (30 – 23) = 35 : 7 = 5

18 : 2 + 7 • 3 = 9 + 21 = 30                   7 • 5 – 24 : 3 = 35 – 8 = 35 – 5 – 3 = 27

 

Завдання 5

Збільшили числа 3, 7, 9 у 3 рази (помножили на число 3)3 • 3 = 9    7 • 3 = 21   9 • 3 = 27

Зменшили числа 9, 18, З0 у З рази (поділили на число 3): 9 : 3 = 3   18 : 3 = 6   30 : 3 = 10

У скільки разів 18 більше від 2?  18 > 2   у 9 разів       18 :  2 = 9

У скільки разів 2 менше від 10?   2 < 10  у 5 разів        10 : 2 = 5

 

Завдання 6 Рівняння

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку

14 : 2 = 7   14 > 7  у 2 рази                   16 : 2 = 8   16 > 8  у 2 рази

18 : 3 = 6   18 > 6  у 3 рази                   24 : 3 = 8   24 > 8  у 3 рази

24 : 4 = 6   24 > 6  у 4 рази                   32 : 4 = 8   32 > 8  у 4 рази

25 : 5 = 5   25 > 5  у 5 разів                   45 : 5 = 9   45 > 9  у 5 разів

 

Завдання 7

(3 + 5) • 2 = 8 • 2 = 16                               3 • 2 + 5 • 2 = 6 + 10 = 16

81 – (14 – 7) = 81 – 7 = 71 + (10 – 7) = 74    (16 + 16) : 4 = (16 + 14 + 2) : 4 = 32 : 4 = 8

20 – (15 – 7) – 4 = 20 – 8 – 4 = 12 – 4 = 8     18 + 7 – (15 – 8) = 18 + 7 – 7 = 18

� □ + 7 = 7  (7 – 7 = 0)   □ – 15 = 0   (0 + 15 = 15)    □ • 3 = 15 (15 : 3 = 5)

5 • 3 15 – 15 0 + 7 = 7

 

СТОРІНКА 120  Знаходження невідомого дільника

Завдання 1, 2

а : b = с      Ділене : Дільник = Частка 

72 + 19      85 – 39              24 : 3      7 • 7             (84 – 54) : 5

72 > 19      22 : 11 < 100     36 : 3      36 : 2 = 18    (27 + 2) : 29

Найбільший дільник 29 

 

Завдання 3  Рівняння

8 : b = 2       12 : b = 4       30 : b = 5     32 : b = 1

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку

b = 8 : 2       b = 12 : 4       b = 30 : 5     b = 32 : 1

b = 4            b = 3            b = 6           b = 32

8 : 4 = 2       12 : 3 = 4       30 : 6 = 5     32 : 32 = 1

 

Завдання 4

21 : 7 = 3  (бо 21 : 3 = 7)               27 : 9 = 3 (бо 27 : 3 = 9)

28 : 7 = 4  (бо 28 : 4 = 7)               32 : 8 = 4 (бо  32 : 4 = 8)   

35 : 7 = 5  (бо 35 : 5 = 7)               18 : 9 = 2  (бо 18 : 2 = 9)

 

Завдання 5  У сквері в однакових рядах посадили 35 троянд. У скількох рядах посаджено троянди, якщо їх у кожному ряду по 5?

35 троянд — це ? ряди по 5 троянд

Короткий запис

Ряди — ? р., 35 троянд уміщають по 5 троянд

Схема

Розв’язання

35 : 5 = 7 (р.) – ряди троянд

Відповідь: троянди посаджено в 7 рядів

� Додавання однакових доданків:   20 + 20 = 40   10 + 10 + 10 = 30

30 + 30 = 60   7 + 7 = 14    5 + 5 + 5 = 15         20 + 20 = 40

 

СТОРІНКА 121   Множення числа 6

Завдання 1

6 • 2 = 6 + 6 = 12

6 • 3 = 6 + 6 + 6 = 12 + 6 = 18

6 • 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 18 + 6 = 24

6 • 5 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 24 + 6 = 30

6 • 6 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30 + 6 = 36

6 • 7 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 36 + 6 = 42

6 • 8 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 42 + 6 = 48

6 • 9 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 48 + 6 = 54

 

Завдання 2  Переставний закон множення

6 • 2 = 2 • 6 = 12     6 • 3 = 3 • 6 = 18      6 • 4 = 4 • 6 = 24   6 • 5 = 5 • 6 = 30

6 • 7 = 7 • 6 = 42     6 • 8 = 8 • 6 = 48      6 • 9 = 9 • 6 = 54

 

Завдання 3

1) Мама дала чотирьом дітям по 3 пиріжки. Скільки пиріжків дала дітям мама?

Короткий запис

Пиріжки — ? п., 4 дітей по 3 пиріжки

Схема

Розв’язання

3 • 4 = 12 (п.) – пиріжків дала дітям мама

Відповідь: мама дала дітям 12 пиріжків

 

2) Мама дала кожній дитині по 3 пиріжки. Бабуся дала кожній дитині у 2 рази більше пиріжків, ніж мама. Скільки пиріж­ків отримала кожна дитина від бабусі?

Короткий запис

Мама — 3 пиріжки

Бабуся — ?, у 2 рази більше

Схема

Розв’язання

З • 2 = 6 (п.) – пиріжків отримала кожна дитина від бабусі

Відповідь: від бабусі кожна дитина отримала 6 пиріжків

 

3) Бабуся дала чотирьом онукам по 6 пиріжків. Скільки всього пиріжків дала бабуся?

Короткий запис

Пиріжки — ? п., 4 дітей по 6 пиріжків

Схема

Розв’язання

6 • 4 = 24 (п.) – пиріжків дала онукам бабуся

Відповідь: бабуся дала онукам 24 пиріжки

 

4) Мама дала дітям 12 пиріжків, а бабуся – 24 пиріжки. У скільки разів більше пиріжків дала бабуся, ніж мама?

Короткий запис

Мама — 12 пиріжків

Бабуся — 24 пиріжки, у ? разів більше

Схема

Розв’язання

24 : 12 = 2 (рази) – у стільки разів більше пиріжків дала бабуся, ніж мама

Відповідь: бабуся дала у 2 рази більше пиріжків, ніж мама

 

Завдання 4 У скільки разів збіль­шився множник, у стільки ж разів збільшився добуток

6 • 2 = 12         6 • 4 = 6 • (2 • 2) = (6 • 2) • 2 = 12 • 2 = 12 + 12 = 24

6 • 6 = 6 • (2 • 3) = (6 • 2) • 3 = 12 • 3 = 12 + 12 + 12 = 36

� знаючи, що 5 • а = b, знайшли:

10 • а = (2 • 5) • а = 2 • (5 • а) = 2 • b      15 • а = (3 • 5) • а = 3 • (5 • а) = 3 • b

20 • а = (4 • 5) • а = 4 • (5 • а) = 4 • b

Інші завдання дивись тут...