Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

СТОРІНКА 127  Ділення на число 8     

Завдання 1 Таблицю ділення на число 8 отримуємо з таблиці множення числа 8, причому в кожному стовпчику таблиці ділення  результат обчислення збільшується на 1:

8 • 2 = 16     16 : 8 = 2     8 • 3 = 24     24 : 8 = 3     8 • 4 = 32     32 : 8 = 4 

8 • 5 = 40     40 : 8 = 5     8 • 6 = 48     48 : 8 = 6     8 • 7 = 56     56 : 8 = 7

8 • 8 = 64     64 : 8 = 8     8 • 9 =  72    72 : 8 = 9

 

Завдання 2  Порядок дій

5 • 9 = 45    8 • 5 = 40   1 • 7 = 7      28 : 4 = 7        24 : 4 = 6       16 : 4 = 4

(18 + 12) : 5 = 30 : 5 = 6                  (40 – 16) : 4 = 24 : 4 = 6

(39 – 21) : 3 = 18 : 3 = 6                   36 : 9 + 36 : 4 = 4 + 9 = 13

85 – 3 • 5 – 24 = 85 – 15 – 24 = 70 – 24 = 40 + (30 – 24) = 46

42 + 8 – 35 : 5 = 42 + 8 – 7 = 8 – 7 + 42 = 1 + 42 = 43

 

Завдання 3  В одному ящику 24 кг цукерок, в іншому — 48 кг. Усі цукер­ки розфасували в пакети по 8 кг. Скільки вийшло пакетів?

(24 кг і 48 кг) — це ? пакетів по 8 кг

Короткий запис

Пакети — ? п., (?, 24 кг і 48 кг) уміщають по 8 кг

Схема

Вираз   (24 + 48) : 8

Короткий запис №1

І ящик — 24 кг

ІІ ящик — 48 кг

Всього — ?

Короткий запис №2

(24 кг і 48 кг) — це ? пакетів по 8 кг

Пакети — ? п., 72 кг уміщають по 8 кг

План розв’язування

1) Скільки всього кілограмів цукерок у ящиках?

2) Скільки вийшло пакетів?

Розв’язання  

1) 24 + 48 = 72 (кг) – всього кілограмів цукерок у ящиках

2) 72 : 8 = 9 (п.) – пакетів вийшло

2 спосіб

24 кг — це ? пакетів по 8 кг

48 кг — це ? пакетів по 8 кг

Пакети з І ящика

Пакети з ІІ ящика

Всього

24 кг уміщають по 8 кг

48 кг уміщають по 8 кг

 

Короткий запис

Пакети з І ящика — ? п., 24 кг уміщають по 8 кг

Пакети з ІІ ящика — ? п., 48 кг уміщають по 8 кг

Всього — ?

Схема

Вираз   24 : 8 + 48 : 8

Короткий запис №1

24 кг — це ? пакетів по 8 кг

Пакети з І ящика — ? п., 24 кг уміщають по 8 кг

Короткий запис №2

48 кг — це ? пакетів по 8 кг

Пакети з ІІ ящика — ? п., 48 кг уміщають по 8 кг

Короткий запис №3

Пакети з І ящика — 3 пакети

Пакети з ІІ ящика — 6 пакетів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки вийшло пакетів з першого ящика?

2) Скільки вийшло пакетів з другого ящика?

3) Скільки вийшло пакетів?

Розв’язання 

1) 24 : 8 = 3 (п.) – пакетів вийшло з першого ящика

2) 48 : 8 = 6 (п.) – пакетів вийшло з другого ящика

3) 3 + 6 = 9 (п.) – пакетів вийшло

Відповідь: вийшло 9 пакетів

 

Завдання 4

Якщо а = 16, тоді а : (15 – 7) = а : 8 = 16 : 8 = 2

Якщо а = 32, тоді а : (15 – 7) = а : 8 = 32 : 8 = 4

Якщо а = 64, тоді а : (15 – 7) = а : 8 = 64 : 8 = 8

 

Завдання 5

Збільшили числа 5, 6, 7, 9 у 8 разів (помножили на число 8):

5 • 8 = 40    6 • 8 = 48    7 • 8 = 42     9 • 8 = 72

Зменшили числа 40, 48, 56, 80 у 8 разів (поділили на число 8):

40 : 8 = 5     48 : 8 = 6    56 : 8 = 7     80 : 8 = 10

 

Завдання 6  Доба

Який час показують годинники?

1)  3 год 30 хв                   3 год 30 хв + 12 год = 15 год 30 хв  

2)  2 год 55 хв                  2 год 55 хв + 12 год = 14 год 55 хв

3)  3 год                              3 год + 12 год = 15 год

4)  6 год 25 хв                     6 год 25 хв + 12 год = 18 год 25 хв

Стрілки утворили прямий кут на третьому циферблаті

 

Завдання 7

Якщо а = 40, тоді а : 8 = 40 : 8 = 5

Якщо а = 48, тоді а : 8 = 48 : 8 = 6

Якщо а = 56, тоді а : 8 = 56 : 8 = 7

Якщо а = 72, тоді а : 8 = 72 : 8 = 9

 

СТОРІНКА 128  Розв’язування задач

Завдання 1

8 • 0 = 0      0 • 8 = 0      8 • 7 = 56     6 • 8 = 48     8 • 9 = 72     8 • 8 = 64

8 • (3 + 6) = 8 • 9 = 72                                  7 • 8 – 55 = 56 – 55 = 1

42 + 72 : 8 = 42 + 9 = 42 + 8 + 1 = 51          (30 – 20) • 8 = 10 • 8 = 80

60 – 54 : 6 = 60 – 9 = 50 + (10 – 9) = 51        (77 – 77) : 8 = 0 : 8 = 0

 

Завдання 2  Збільшили на 8 (додали число 8):

3 + 8 = 11     4 + 8 = 12       6 + 8 = 14       7 + 8 = 15     8 + 8 = 16       8 + 9 = 17

Збільшили у 8 разів (помножили на число 8):

3 • 8 = 24      4 • 8 = 32       6 • 8 = 48         7 • 8 = 56      8 • 8 = 64       8 • 9 = 72

 

Завдання 3 Додавання способом заокруглення

28 + 13 = (30 – 2) + 13 = 30 + 13 – 2 = 43 – 2 = 41

28 + 13 = 28 + (20 – 7) = 28 + 20 – 7 = 48 – 7 = 41

39 + 27 = (40 – 1) + 27 = 40 + (27 – 1) = 40 + 26 = 66

39 + 27 = 39 + (30 – 3) = 39 + 30 – 3 = 69 – 3 = 66

48 + 35 = (50 – 2) + 35 = 50 + (35 – 2) = 50 + 33 = 83

48 + 35 = 48 + (40 – 5) = 48 + 40 – 5 = 88 – 5 = 83

 

Завдання 4  На змагання з бігу прийшло 27 дітей, а дорослих — на 18 менше. У скільки разів більше було на змаганнях дітей, ніж дорослих?

Короткий запис

Діти — 27 осіб; у ? разів більше

Дорослі — ?, на 18 осіб менше

Схема

Вираз    27 : (27 – 18)

Короткий запис №1

Діти — 27 осіб

Дорослі — ?, на 18 осіб менше

Короткий запис №2

Діти — 27 осіб, у ? разів більше

Дорослі — 9 осіб

План розв’язування

1) Скільки дорослих прийшло на змагання?

2) У скільки разів більше було на змаганнях дітей, ніж дорослих?

Розв’язання

1) 27 – 18 = 9 (д.) – дорослих прийшло на змагання

2) 27 : 9 = 3 (рази) – у стільки разів більше було на змаганнях дітей, ніж дорослих

Відповідь: на змаганнях було в 3 рази більше дітей, ніж дорослих

 

Завдання 5 Температура повітря в кімнаті 20°, а надворі 12°. Яка різ­ниця температур?

Міркуємо так. Різниця чисел 20 і 12:  20 – 12 = 8 (градусів)

 

Завдання б Із трьох паличок можна скласти один трикутник. Чи можна скласти 4 три­кутники з 9 паличок?

Завдання 7 До стадіону Максимко доїжджає на велосипеді за 8 хви­лин, а пішки добирається на 24 хвилини довше (більше затрачає часу). У скільки разів швидше (менше затрачає часу) Максимко доїжджає до стадіону на велоси­педі, ніж добирається пішки?

Короткий запис

Велосипедом — 8 хвилин; у ? разів менше

Пішки — ?, на 24 хвилини більше

Схема

Вираз    (8 + 24) : 8

Короткий запис №1

Велосипедом — 8 хвилин

Пішки — ?, на 24 хвилини більше

Короткий запис №2

Велосипедом — 8 хвилин, у ? разів менше

Пішки — 32 хвилини

План розв’язування

1) Скільки хвилин йде пішки Максимко?

2) У скільки разів швидше Максимко доїжджає до стадіону на велоси­педі, ніж добирається пішки?

Розв’язання

1) 8 + 24 = 32 (хв.) – хвилин йде пішки Максимко

2) 32 : 8 = 4 (рази) – у стільки разів швидше Максимко доїжджає до стадіону на велоси­педі, ніж добирається пішки

Відповідь: до стадіону Максимко доїжджає у 4 рази швидше на велосипеді, ніж іде пішки

� Розглянь, скільки кружечків у кожній пірамідці. Скільки кружечків матиме наступна пірамідка?

Міркуємо так.   1) 1 = 1       2) 2 + 1 = 3     3) 3 + 2 + 1 = 3 + 3 = 6   

4) 4 + 3 + 2 + 1 = 4 +  6 = 10                    5) 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 5 + 10 = 15

□□

□□□

□□□□

□□□□□

 

СТОРІНКА 129  Множення числа 9, множення на число 9

Завдання 1  Записали кожний добуток у вигляді суми однакових додан­ків:

9 • 2 = 9 + 9 = 18     

9 • 3 = 9 + 9 + 9 = 18 + 9 = 27

9 • 4 = 9 + 9 + 9 + 9 = 27 + 9 = 36

9 • 5 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 36 + 9 = 45

9 • 6 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 45 + 9 = 54

9 • 7 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 54 + 9 = 63

9 • 8 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 =  63 + 9 = 72

9 • 9 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 72 + 9 = 81

Наступний добуток на 9 більший від попереднього, а попередній на 9 менший, ніж наступний.

Переставний закон множення:

9 • 2 = 2 • 9 = 18       9 • 3 = 3 • 9 = 27      9 • 4 = 4 • 9 = 36       9 • 5 = 5 • 9 = 45

9 • 6 = 6 • 9 = 54       9 • 7 = 7 • 9 = 56      9 • 8 = 8 • 9 = 72       Перевірка:

2 • 9 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 18

3 • 9 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 27

4 • 9 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 36

5 • 9 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 45

6 • 9 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 54

7 • 9 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 63

8 • 9 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 72

9 • 9 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 81

 

Завдання 2

9 • 8 + 8 = 9 • 9 = 81        5 • 9 + 25 = 45 + 25 = (40 + 20) + (5 + 5) = 60 + 10 = 70

9 • 3 – 18 = 27 – 18 = 27 – 17 – 1 = 9            9 • 7 – 28 = 63 – 28 = 36 – 23 – 5 = 35

 

Завдання 3  У 4 великі пенали поклали по 9 олівців у кожний та ще 4 олівці поклали в малий пенал. Скільки всього олівців цих склянках?

Великі

Малий

Всього

4 пенали по 9 олівців

4 олівці

?

Короткий запис

Великі пенали — ? ол., 4 пенали по 9 олівців

Малий пенал — 4 олівці

Всього — ?

Схема

Вираз   9 • 4 + 4

Короткий запис №1

Великі — ? ол., 4 пенали по 9 олівців

Короткий запис №2

Великі пенали — 36 олівців

Малий пенал — 4 олівці

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки всього олівців у великих склянках?

2) Скільки всього олівців у цих склянках?

Розв’язування

1) 9 • 4 = 36 (ол.) – всього олівців у великих склянках

2) 36 + 4 = 40 (ол.) – всього олівців у цих склянках

Відповідь: у цих склянках 40 олівців

□ Форму якої об'ємної геометричної фігури нагадує склянка? Циліндра

 

Завдання 4  Зменшили на 8 (відняли число 8):

72 – 8 = 72 – 2 – 6 = 70 – 6 = 64        64 – 8 = 64 – 4 – 4 = 60 – 4 = 56   16 – 8 = 8

32 – 8 = 22 + (10 – 8) = 22 + 2 = 24   56 – 8 = 56 – 6 – 2 = 50 – 2 = 8     48 – 8 = 40

Зменшили у 8 разів (поділили на число 8):

72 : 8 = 9      64 : 8 = 8     16 : 8 = 2      32 : 8 = 4      56 : 8 = 7     48 : 8 = 6

 

Завдання 5

З год + 15 год = 18 год         24 год – 8 год = 14 год + (10 год – 8 год) =  16 год

60 хв – 20 хв = 40 хв            35 хв + 18 хв = 35 хв + 5 хв + 13 хв = 53 хв

40 хв + 20 хв = 60 хв            80 хв – 20 хв = 60 хв

 

Завдання 6  Множення перевіряють діленням

9 • 2 = 18     18 : 2 = 9     18 : 9 = 2        3 • 9 = 27    27 : 3 = 9     27 : 9 = 3

4 • 9 = 36    36 : 4 = 9      36 : 9 = 4        9 • 5 = 45    45 : 9 = 5     45 : 5 = 9

6 • 9 = 54    54 : 6 = 9      54 : 9 = 6        9 • 7 = 63    63 : 9 = 7     63 : 7 = 9

8 • 9 = 72    72 : 8 = 9      72 : 9 = 8        9 • 9 = 81    81 : 9 = 9

 

Завдання 7  Днів у місяці

� Дещо цікаве про таблицю множення числа 9

Знайшли суму цифр у кожному результаті таблиці множен­ня числа 9:

9 • 1 = 9    9 + 0 = 9         9 • 2 = 18   1 + 8 = 9          9 • 3 = 27    2 + 7 = 9

9 • 4 = 36  3 + 6 = 9         9 • 5 = 45   4 + 5 = 9           9 • 6 = 54   5 + 4 = 9

9 • 7 = 63  6 + 3 = 9         9 • 8 = 72   7 + 2 = 9           9 • 9 = 81   8 + 1 = 9

Висновок: сума цифр у кожному результаті таблиці множен­ня числа 9 дорівнює 9. Отже, добуток таблиці множення на число 9 відображає склад числа 9

Множення на 9 за допомогою пальців обох рук:

9 • 1 = 9 = 10 – 1            9 • 2 = 18 = 20 – 2           9 • 3 = 27 = 30 – 3

9 • 4 = 36 = 40 – 4          9 • 5 = 45 = 50 – 5           9 • 6 = 54 = 60 – 6

9 • 7 = 63 = 70 – 7          9 • 8 = 72 = 80 – 8           9 • 9 = 81 = 90 – 9

 

СТОРІНКА 130   Ділення на число 9

Завдання 1   Множення числа 9:

9 • 1 = 9      добуток чисел 9 і 1 дорівнює дев’яти

9 • 2 = 18    добуток чисел 9 і 2 дорівнює вісімнадцяти

9 • 3 = 27    добуток чисел 9 і 3 дорівнює двадцяти семи

9 • 4 = 36    9 помножити на 4 – буде 36

9 • 5 = 45    9 помножити на 5 – буде 45

9 • 6 = 54    9 помножити на 6 – буде 54

9 • 7 = 63    9 помножити на 7 дорівнює шістдесяти трьом

9 • 8 = 72    9 помножити на 8 дорівнює сімдесяти двом 

9 • 9 = 81    9 помножити на 9 дорівнює вісімдесяти одному

Множення на число 9:

1 • 9 = 9      добуток чисел 1 і 9 дорівнює дев’яти

2 • 9 = 18    добуток чисел 2 і 9 дорівнює вісімнадцяти

3 • 9 = 27    добуток чисел 3 і 9 дорівнює двадцяти семи

4 • 9 = 36    4 помножити на 9 – буде 36

5 • 9 = 45    5 помножити на 9 – буде 45

6 • 9 = 54    6 помножити на 9 – буде 54

7 • 9 = 63    7 помножити на 9 дорівнює шістдесяти трьом

8 • 9 = 72    8 помножити на 9 дорівнює сімдесяти двом 

9 • 9 = 81    9 помножити на 9 дорівнює вісімдесяти одному

Переставний закон множення (взаємозв’язок таблиці множення числа 9 і таблиці множення на число 9):

9 • 1 = 1 • 9 = 9        9 • 2 = 2 • 9 = 18      9 • 3 = 3 • 9 = 27

9 • 4 = 4 • 9 = 36      9 • 5 = 5 • 9 = 45      9 • 6 = 6 • 9 = 54

9 • 7 = 7 • 9 = 63      9 • 8 = 8 • 9 = 72      9 • 9 = 81

 

Завдання 2  Зв'язок між множенням й діленням (множення перевіряють дією ділення і навпаки):

9 • 2 = 18     18 : 9 = 2     18 : 2 = 9                9 • 3 = 27     27 : 9 = 3     27 : 3 = 9

9 • 4 = 36     36 : 9 = 4     36 : 4 = 9                9 • 5 = 45     45 : 9 = 5     45 : 5 = 9

9 • 6 = 54     54 : 9 = 6     54 : 6 = 9                9 • 7 = 63     63 : 9 = 7     63 : 7 = 9

9 • 8 = 72     72 : 9 = 8     72 : 8 = 9                9 • 9 = 81     81 : 9 = 9

Найменший результат при множенні (найменший добуток): 18

Найбільший результат при множенні (найбільший добуток): 81

Найменший результат при діленні (найменша частка): 2

Найбільший результат при діленні (найбільша частка): 9

 

Завдання 3  Купили 3 десятилітрові банки яблучного  соку і п’ятилітрову банку морквяного соку. Скільки всього літрів соку?

Яблучний сік

Морквяний сік

Всього

3 банки по 10 літрів

5 літрів

?

Короткий запис

Яблучний — ? л., 3 банки по 10 літрів

Морквяний — 5 літрів  

Всього — ?

Схема

Вираз   10 • 3 + 5

Короткий запис №1

Яблучний — ? л., 3 банки по 10 літрів

Короткий запис №2

Яблучний — 30 літрів

Морквяний — 5 літрів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки літрів яблучного соку?

2) Скільки всього літрів соку?

Розв’язання

1) 10 • 3 = 30 (л) – літрів яблучного соку

2) 30 + 5 = 35 (л) – всього літрів соку

Відповідь: всього 35 літрів соку

 

Завдання 4  Хлопчики спільно будували вежу. Орест поклав 10 кубіч­них цеглинок у висоту, Кирило — у 2 рази менше, а Федько — у 3 рази більше, ніж Орест. Якої висоти була вежа, якщо ребро кубічної цеглини 1 дм?

Короткий запис

Орест — ? дм, 10 кубиків по 1 дм

Кирило — ?, у 2 рази менше, ніж Орест

Федько — ?,  у 3 рази більше, ніж Орест

Всього (висота) — ?

Схема

Вираз 10 • 1 + 10 • 1 : 2 + 10 • 1 • 3

Короткий запис №1

Орест — ? дм, 10 кубиків по 1 дм

Короткий запис №2

Орест — 10 дм

Кирило — ?, у 2 рази менше

Короткий запис №3

Орест — 10 дм

Федько — ?,  у 3 рази більше

Короткий запис №4

Орест — 10 дм

Кирило — 5 дм

Федько — 30 дм

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка висота частини вежі з кубиків Ореста?

2) Яка висота частини вежі з кубиків Кирила?

3) Яка висота частини вежі з кубиків Федька?

4) Якої висоти була вежа?

Розв’язання

1) 1 • 10 = 10 (дм) – висота частини вежі з кубиків Ореста

2) 10 : 2 = 5 (дм) – висота частини вежі з кубиків Кирила

3) 10 • 3 = 30 (дм) – висота частини вежі з кубиків Федька

4) 10 + 5 + 30 = 45 (дм) – висота вежі

2 спосіб

Спочатку порахуємо кількість кубиків по висоті, а потім висоту вежі, тоді

Схема

Вираз (10 + 10 : 2 + 10 • 3) • 1

Короткий запис №1

Орест — 10 кубиків

Кирило — ?, у 2 рази менше

Короткий запис №2

Орест — 10 кубиків

Федько — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №3

Орест — 10 кубиків

Кирило — 5 кубиків

Федько — 30 кубиків

Всього кубиків — ?

Короткий запис №4

Висота — ? дм., 45 кубиків по 1 дм

План розв’язування

1) Скільки кубиків поклав Кирило?

2) Скільки кубиків поклав Федько?

3) Скільки всього кубиків має вежа?

4) Яка висота вежі?

Розв’язання

1) 10 : 2 = 5 (к.) – кубиків поклав Кирило

2) 10 • 3 = 30 (к.) – кубиків поклав Федько

3) 10 + 5 + 30 = 45 (к.) – всього кубиків має вежа

4) 1 • 45 = 45 (дм) – висота вежі

Відповідь: висота вежі 45 дециметрів

 

Завдання 5  Порядок дій     

56 : 7 + 5 • 8 = 8 + 40 = 48       8 • 9 – 42 : 7 = 72 – 6 = 62 + (10 – 6) = 62 + 4 = 66

(8 – 5) • 4 = 3 • 4 = 12              9 • 9 + 35 : 7 = 81 + 5 = 86

 

Завдання 6 Рівняння

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник:

54 : 9 = 6  (бо  6 • 9 = 54)               72 : 8 = 9   (бо 9 • 8 = 72)

56 : 7 = 8  (бо  8 • 7 = 56)               36 : 9 = 4   (бо 4 • 9 = 36)

 

Завдання 7 

72 : 9 = 8        4 • 9 = 36       0 • 9 = 0        0 • З = 0         3 • 9 = 27

63 : 9 = 7        7 • 9 = 63       9 • 0 = 0        0 • 59 = 0       27 : 9 = 3

 

Завдання 8

45 : 5 + 21 = 9 + 21 = 30                      72 : 9 – 8 = 8 – 8 = 0

54 : 6 + 91 = 9 + 91 = 100                    4 • (100 – 92) = 4 • 8 = 32

� У школі 60 кабінетів. Скільки кабінетів мають у записі свого номера хоча б одну цифру 5? А цифру 0?

Міркуємо так

5, 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 — маємо 15 кабінетів, що мають у записі свого номера цифру 5

10, 20, 30, 40, 50, 60 — маємо 6 кабінетів, які мають у записі номера цифру 0 

Інші завдання дивись тут...