Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

Сторінка 63

Завдання 1  Віднімання частинами (від’ємник розкладаємо на суму зручних доданків так, щоб у зменшуваному позбутися одиниць, потім застосовуємо властивість віднімання суми від числа):

16 – 7 = 16 – (6 + 1) = 16 – 6 – 1 = 10 – 1 = 9

Якщо до числа додати, а потім відняти те саме число, то одер­жимо попереднє число:

16 – 7 = (9 + 7) – 7 = 9 + (7 – 7) = 9

 

Завдання 2

16 – 1 = 15

16 – 2 = 14

16 – 3 = 13

16 – 4 = 12

16 – 5 = 11

16 – 6 = 10

16 – 7 = 16 – 6 – 1 = 10 – 1 = 9

16 – 8 = 16 – 6 – 2 = 10 – 2 = 8

16 – 9 = 16 – 6 – 3 = 10 – 3 = 7

23 + 54 = 77

54 – 23 = 31  

27 + 33 = (20 + 30) + (7 + 3) = 50 + 10 = 60

Завдання 3  Непряма проста задача на збільшення на деяке число

Маса поросятка 26 кг. Воно на 20 кг легше, ніж телятко. Яка маса телятка?

Короткий запис

Поросятко — 26 кг, це на 20 кг менше

Телятко — ?

Розв’язання

26 + 20 = 46 (кг) – маса телятка.

Відповідь: маса телятка 46 кг.

�  Інші запитання до умови. Яка загальна маса тварин?

 

Завдання 4 Одиниці вимірювання

26 см + 60 см  = 86 см

48 см – 7 см = 41 см

27 кг – 4 кг = 23 кг

51 кг + 9 кг = 60 кг

70 грн + 8 грн = 78 грн

70 грн + 28 грн = 98 грн

Завдання 5 На одній шальці терезів гирі 5 кг, 3 кг, 2 кг, а на другій – гиря 1 кг і пакет картоплі. Чому дорівнює маса пакета з картоплею?

Міркуємо так

1) 5 + 3 + 2 = 10 (кг) – загальна маса на одній шальці.

2) 10 – 1 = 9 (кг) – маса пакета з картоплею.

 

Завдання 6

16 – 9 = 16 – 6 – 3 = 10 – 3 = 7

16 – 7 = 16 – 6 – 1 = 10 – 1 = 9

16 – 6 = 10          16 – 5 = 11

15 – 9 = 15 – 5 – 4 = 10 – 4 = 6

15 – 8 = 15 – 5 – 3 = 10 – 3 = 7

15 – 6 = 15 – 5 – 1 = 10 – 1 = 9

15 – 4 = 11   

34 к. + 30 к. = 64 к.  

34 к. + 4 к. = 38 к.

Завдання 7 Проста задача на знаходження суми трьох доданків

Маса гуски 5 кг, поросяти — 20 кг, а теляти — 42 кг. Яка маса трьох тварин разом?

Гуска

Порося

Теля

Всього

5 кг

20 кг

42 кг

?

Короткий запис

Гуска — 5 кг

Порося — 20 кг

Теля — 42 кг

Всього — ?

Розв’язання

5 + 20 + 42 = 67 (кг) – маса тварин разом.

Відповідь: маса тварин 67 кілограмів.

� На дивані сидять Петрик, Сергійко й Миколка. Скілько­ма різними способами можна їх розсадити?

Міркуємо так. Позначимо Петрика буквою П, Сергійка буквою С, Миколку буквою М, тоді

ПСМ     СМП     МСП

ПМС     СПМ     МПС

Відповідь: 6 способів.

 

Сторінка 64

Завдання 1  Віднімання частинами:

17 – 8 = 17 – (7 + 1) = 177 – 1 = 10 – 1 = 9

17 – 9 = 17 – (7 + 2) = 17 – 7 – 2 = 10 – 2 = 8

18 – 9 = 18 – (8 + 1) = 18 – 8 – 1 = 10 – 1 = 9

Порозрядне віднімання з переходом через десяток:

18 – 9 = (8 + 10) – 9 = 8 + (109) = 8 + 1 = 9

 

Завдання 2

17 – 8 = 9    від сімнадцяти відняти 8 дорівнює дев’яти

17 – 9 = 8    різниця чисел 17 і 9 дорівнює восьми

18 – 9 = 9    18 зменшити на 9, буде 9

 

Завдання 3 У шкільній їдальні для приготування компоту використали 5 кг груш, а яблук — на 2 кг більше. Скільки кілограмів фруктів використали для компоту?

Груші

Яблука

Всього

5 кг

на 2 кг більше

?

Короткий запис

Груші — 5 кг

Яблука — ?, на 2 кг більше

Всього — ?

Вираз 5 + (5 + 2)

Короткий запис №1

Груші — 5 кг

Яблука — ?, на 2 кг більше

Короткий запис №2

Груші — 5 кг

Яблука — 7 кг

Всього — ?

План розв'язування

1) Скільки кілограмів яблук використано для компоту?

2) Скільки кілограмів фруктів використано для компоту?

Розв’язання

1) 5 + 2 = 7 (кг) – кілограмів яблук використано для компоту.

2) 5 + 7 = 12 (кг) – кілограмів фруктів використано для компоту.

Відповідь: для компоту використано 12 кг фруктів.

 

Завдання 4   До рівності на додавання можна скласти рівності на віднімання:

«Родина» чисел 7, 6, 13 при додаванні: 7 + 6 = 13      13 – 7 = 6        13 – 6 = 7    6 + 7 = 13

«Родина» чисел 30, 40, 70 при додаванні: 30 + 40 = 70   70 – 30 = 40     70 – 40 = 30    40 + 30 = 70

 

Завдання 5

До 7 додати 5:  7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12

9 збільшити на 4:  9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13

Від 16 відняти 8:   16 – 8 = 16 – 6 – 2 = 10 – 2 = 8

18 зменшити на 9: 18 – 9 = 18 – 8 – 1 = 10 – 1 = 9

 

Завдання 6  Обчислили значення виразів, у яких від'ємник — число 8:

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

17 – 9

17 – 8 = 17 – 7 – 1 = 10 – 1 = 9

18 – 9

18 – 8 = 10

16 – 8 = 16 – 6 – 2 = 10 – 2 = 8

16 – 9

8 – 3  

15 – 8 = 15 – 5 – 3 = 10 – 3 = 7

 

Завдання 7  На скільки найдовша ланка (4 см) довша за найкоротшу (1 см)?

Міркуємо так

4 см > 1 см  на 3 см      (оскільки 4 см – 1 см  = 3 см)

� Постав інші запитання до вправи

Яка довжина ламаної? 1 см + 4 см + 2 см = 8 см

Скільки ланок має ламана? 4 ланки

Яка довжина кожної ланки? 1 см, 4 см, 2 см

�  Переклади дві палички так, щоб отримати три трикутники: забрати дві палички, що виходять з однієї вершини і не утворюють трикутника. Кожну з них докласти до інших двох паличок, що виходять з однієї вершини і не утворюють трикутника.

Сторінка 65  Периметр многокутника

Завдання 1 Знайди довжину замкненої ламаної (многокутника).

Маємо прямокутник АВСD (у прямокутника завжди протилежні сторони рівні), тому

АВ = 2 см    CD = 2 см    

ВС = 6 см    DA = 6 см

 

 

 

 

 

Р = 2 + 6 + 2 + 6 = 16 (см) – периметр прямокутника довжиною 6 см і шириною 2 см.

 

Завдання 3  Який периметр трикутника, усі сторони якого по 6 см?

Р = 6 + 6 + 6 = 18 (см)

 

Завдання 4  Для старших класів придбали 15 комп'ютерів, для молодших — на 10 комп'ютерів менше. Скільки всього комп'ютерів придбано?

Старші класи

Молодші класи

Всього

15 комп’ютерів

на 10 комп’ютерів менше

?

Короткий запис

Старші — 15 комп’ютерів

Молодші — ?, на 10 комп’ютерів менше

Всього — ?

Вираз 15 + (15 – 10)

Короткий запис №1

Старші — 15 комп’ютерів

Молодші — ?, на 10 комп’ютерів менше

 

Короткий запис №2

Старші — 15 комп’ютерів

Молодші — 5 комп’ютерів

Всього — ?

План розв'язування

1) Скільки комп'ютерів придбано для молодших класів?

2) Скільки всього комп'ютерів придбано?

Розв’язання

1) 15 – 10 = 5 (к.) – комп’ютерів придбано для молодших класів.

2) 15 + 5 = 20 (к.) – всього комп'ютерів придбано.

Відповідь: придбано 20 комп’ютерів.

 

Завдання 5  Порядок дій

Від суми чисел 20 і 10 відняти З0:  (20 + 10) – 30 = 30 – 30  = 0

Від різниці чисел 20 і 10 відняти 10:  (20 – 10) – 10 = 10 – 10 = 0

 

Завдання 6 

8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 11

9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 12

10 + 3 = 13

12 – 3 = 12 – 2 – 1 = 9

13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 9

14 – 5 = 14 – 4 – 1 = 9

20 – 3 = 10 + (10 – 3) = 7

40 – 5 = 30 + (10 – 5) = 35

50 – 6 = 40 + (10 – 6) = 44

31 – 10 – 10 = 21 – 10 = 11

31 + 10 + 10 = 41 + 10 = 51

42 – 10 + 10 = 42

Завдання 7

11 – 4 = 11 – 1 – 3 = 10 – 3 = 7        8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12

12 – 4 = 12 – 2 – 2 = 10 – 2 = 8        9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13

13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 10 – 1 = 9        52 + (20 – 10) = 52 + 10 = 62

14 – 4 = 10           6 + 4 = 10          52 – (10 + 20) = 52 – 30 = 22

7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 10 + 1 = 11

 

Завдання 8  Проста задача на знаходження суми однакових чисел

Для школи придбали 20 спортивних м'ячів і стільки ж — для дитячого садка. Скільки м'ячів придбали для школи й дитячого садка разом?

Школа

Дитсадок

Всього

20 м’ячів

стільки ж

?

Короткий запис

Школа — 20 м'ячів

Садок — стільки ж

Всього — ?

Розв’язання

20 + 20 = 40 (м.) – м'ячів придбали для школи й дитячого садка разом.

Відповідь: для школи й дитячого садка разом придбали 40 м'ячів.

 

Склали подібну задачу. У сестрички 5 цукерок і стільки ж у братика. Скільки всього цукерок у дітей?

Школа

Дитсадок

Всього

20 м’ячів

стільки ж

?

Короткий запис

Сестричка — 5 цукерок

Садок — стільки ж

Всього — ?

Схема

Розв’язання

5 + 5 = 10 (ц.) – всього цукерок у дітей.

Відповідь: у дітей 10 цукерок.

�  Скільки доданків матиме сума довжин сторін трикутника? 3 доданки.

А стокутника? 100 доданків.

Висновок: сума довжин сторін многокутника матиме стільки доданків, скільки сторін у цього многокутника.

Інші завдання дивись тут...