Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

Сторінка 35  Додавання числа до суми

Завдання 1

Вирази на додавання числа до суми: (25 + 20) + 30,  (16 + 2) + 1

Вирази на додавання суми до числа: 2 + (3 + 4)

Вирази на віднімання: 65 – 15

 

Завдання 2 Додавати можна в будь-якому порядку

(16 + 3) + 1 = 19 + 1 = 20

(16 + 3) + 1 = (16 + 1) + 3 = 17 + 3 = 20

(16 + 3) + 1 = 16 + (3 + 1) = 16 + 4 = 20

 

Завдання 3  Порозрядне додавання з переходом через десяток:

53 + 20 = (50 + 3) + 20 = (50 + 20) + 3 = 70 + 3 = 73

45 + 5 = (40 + 5) + 5 = 40 + (5 + 5) = 40 + 10 = 50

23 + 7 = (20 + 3) + 7 = 20 + (3 + 7) = 20 + 10 = 30

68 + 2 = (60 + 8) + 2 = 60 + (8 + 2) = 60 + 10 = 70

 

Завдання 4 Складена задача

Орися має на 3 олівці більше, ніж Павлусь, у якого їх 7. А в Івасика олівців на 2 менше, ніж в Орисі. Скільки олівців у Івасика?

Короткий запис

Павлусь — 7 олівців

Орися — ?, на 3 олівці більше, ніж у Павлуся

Івасик — ?, на 2 олівці менше, ніж у Орисі

Вираз    (7 + 3) – 2

Короткий запис №1

Павлусь — 7 олівців

Орися — ?, на 3 олівці більше

Короткий запис №2

Орися — 10 олівців

Івасик — ?, на 2 олівці менше

План розв’язування

1) Скільки олівців у Орисі?

2) Скільки олівців у Івасика?

Розв’язання

1) 7 + 3 = 10 (ол.) – олівців у Орисі.

2) 10 – 2 = 8 (ол.) – олівців у Івасика.

Відповідь: в Івасика 8 олівців.

 

Завдання 5

а

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29 – а

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

Завдання 6 

1 чотирикутник

1 трикутник

2 трикутники

� Квочка висиджує одне курча 21 добу. За скільки діб вона висидить четверо курчат?  Оскільки квочка одночасно висиджує курчат, то висидить за 21 добу.

 

Сторінка 36  Розрядні числа. Округлення

Завдання 1

Розрядні числа (містять одиниці або десятки): 10, 3, 5, 60, 40, 20

Решта чисел: 47, 51, 13, 24, 93

 

Завдання 2 Натуральні числа

5 10 11     4 10 12     10 15 18 20

 

Завдання 3  Замінили найближчим до нього круглим числом

Числа 10, 20, З0 ... 90, 100 — круглі (закінчуються цифрою 0)
17 —> 20    31 —> 30     48 —> 50     54 —> 40      69 —> 70

 

Завдання 4

а) Проста задача на додавання

У маршрутному таксі було 14 пасажирів. На зупинці за­йшло 3 пасажирів. Скільки пасажирів стало в таксі?

Було

Зайшло

Стало

14 пасажирів

3 пасажирів

?

Короткий запис

Було — 14 пасажирів

Зайшло — 3 пасажирів

Стало — ?

Розв’язання

14 + 3 = 17 (п.) – пасажирів стало в таксі.

Відповідь: у таксі стало 17 пасажирів.

 

б) Проста задача на віднімання

У маршрутному таксі було 17 пасажирів. На зупинці ви­йшло троє. Скільки пасажирів залишилося в таксі?

Було

Вийшло

Залишилось

17 пасажирів

3 пасажирів

?

Короткий запис

Було — 17 пасажирів

Вийшло — 3 пасажирів

Залишилось — ?

Розв’язання

17 – 3 = 14 (п.) – пасажирів залишилося в таксі.

Відповідь: у таксі залишилося 14 пасажирів.

 

Завдання 5 Додавання числа 5

а

20

25

З0

35

40

45

55

а + 5

25

30

35

40

45

50

60

Завдання 6  Відняти 1 – означає знайти попереднє число

Якщо а = 8, тоді а – 1 = 8 – 1 = 7         Якщо а = 15, тоді а – 1 = 15 – 1 = 14

Якщо а = 25, тоді а – 1 = 25 – 1 = 24     Якщо а = 30, тоді а – 1 = 30 – 1 = 29

Якщо а = 100, тоді а – 1 = 100 – 1 = 99

 

Завдання 7 Одиниці вимірювання 

1 м 10 см = 10 дм + 1 дм = 11 дм

Тато вищий, ніж другокласниця. Другокласниця вища, ніж її лялька.

Другокласниця може бути як високою, так і низькою відносно порівняння.

Зернинка може бути «важкою», ніж пушинка, а тигр може бути «легким», ніж кит.

 

Сторінка 37  Зміна суми від зміни доданка

Завдання 1 Якщо збільшити доданок на деяке число, то сума також збільшиться на таке саме число.

6 + 4 = 10            

6 + 5 = 6 + (4 + 1) = (6 + 4) + 1 = 10 + 1 = 11

6 + 4 = 10       

6 + 5 = 11

5 > 4  на 1

11 > 10  на 1

Завдання 2 Додавання способом округлення

59 + 3 = (60 – 1) + 3 = 60 + 3 – 1 = 62

3 + 59 = 3 + (60 – 1) = 60 + 3 – 1 = 62

 

Завдання 3

13 + 5 = 18    13 + 7 = 13 + (5 + 2) = (13 + 5) + 2 = 18 + 2 = 20

73 + 4 = 77    75 + 4 = (73 + 2) + 4 = (73 + 4) + 2 = 77 + 2 = 79

40 + 10 = 50   40 + 15 = 40 + (10 + 5) = (40 + 10) + 5 = 50 + 5 = 55

 

Завдання 4  Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

Довжина синьої стрічки 20 дм, а червоної — на 1 дм мен­ша. Яка довжина червоної стрічки? Якої довжини буде стрічка, зшита із синьої та червоної стрічок?

Синя

Червона

Всього

20 дм

на 1 дм менше

?

Короткий запис

Синя — 20 дм

Червона — ?, на 1 дм менше

Всього — ?

Вираз   20 + (20 – 1)

Короткий запис №1

Синя — 20 дм

Червона — ?, на 1 дм менше

Короткий запис №2

Синя — 20 дм

Червона — 19 дм

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка довжина червоної стрічки?

2) Якої довжини буде стрічка, зшита із синьої та червоної стрічок?

Розв’язання

1) 20 – 1 = 19 (дм) – довжина червоної стрічки.

2) 20 + 19 = 39 (дм) – довжина стрічка, зшитої із синьої та червоної стрічок.

 

Завдання 5

Групи фігур за об’ємом: плоскі (квадрат, коло, трикутник, шестикутник), об’ємні (куб, куля, циліндр)

Групи фігур за кольором: жовті (куб, квадрат, циліндр), білі (коло, трикутник, шестикутник), блакитні (куля).

Групи за наявністю кутів: мають кути (куб, квадрат, трикутник, шестикутник), не мають (круг, куля, циліндр).

 

Завдання 6  Виконали обчислення за результатом попередньої дії:

7 + 3 = 10

7 + 4 = 10 + 1 = 11

10 + 5 = 15

15 + 5 = 15 + 5 = 20

12 + 0 = 12

12 + 1 = 13

16 + 4 = 10 + 10 = 20

17 + 5 = 16 + 4 + 2 = 24

� Діти каталися на дво- й триколісних велосипедах. Усього 7 коліс. Скільки було велосипедів?

7 = 2 + 2 + 3 

Відповідь: було 3 велосипеди (2 двоколісні велосипеди, 1 триколісний велосипед)

 

Сторінка 38 Зміна суми від зміни доданка

Завдання 1, 2  Якщо зменшити доданок на деяке число, то сума також зменшиться на таке саме число.

5 + 4 = 9

5 + 3 = 5 + (4 – 1) = (5 + 4) – 1 = 9 – 1 = 8

5 + 4 = 9             

5 + 3 = 8

3 < 4 на 1

8 < 9 на 1

Завдання 3

40 + 3 = 43

39 + 3 = (40 1) + 3 = (40 + 3) – 1 = 43 1 = 42

50 + 4 = 54

49 + 4 = (50 – 1) + 4 = (50 + 4) – 1 = 54 – 1 = 53

45 + 5 = 50

45 + 4 = 45 + (5 – 1) = (45 + 5) – 1 = 50 – 1 = 49

Завдання 4 «Родина» чисел 40, 15 і 25:

15 + 25 = 40    25 + 15 = 40     40 – 15 = 25    40 – 25 = 15

 

Завдання 5 Складена задача на віднімання числа від суми

На клумбі розцвіло 15 нарцисів і 12 тюльпанів. Для букета зірвали 5 квіток. Скільки квіток залишилося на клумбі?

Було

Зірвали

Залишилось

15 квіток і 12 квіток

5 квіток

?

Короткий запис

Було (розцвіло) — ?, 15 квіток і 12 квіток

Зірвали — 5 квіток

Залишилось — ? 

Вираз   (15 + 12) – 5

Короткий запис №1

Нарциси — 15 квіток

Тюльпани — 12 квіток

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 27 квіток

Зірвали — 5 квіток

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього квіток розцвіло на клумбі?

2) Скільки квіток залишилося на клумбі?

Розв’язання

1) 15 + 12 = 27 (кв.) – всього квіток розцвіло на клумбі.

2) 27 – 5 = 22 (кв.) – квіток залишилося на клумбі.

2 спосіб

Припустимо, що зірвали нарциси, тоді

Короткий запис

Було — 15 нарцисів

Зірвали — 5 нарцисів

Залишилось (Нарциси) — ?

Тюльпани — 12 квіток

Всього — ?

Вираз   (15 – 5) + 12

Короткий запис №1

Було — 15 нарцисів

Зірвали — 5 нарцисів

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Нарциси — 10 квіток

Тюльпани — 12 квіток

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки нарцисів залишилося, коли зірвали 5 із них?

2) Скільки квіток залишилося на клумбі?

Розв’язання

1) 15 – 5 = 10 (н.) – нарцисів залишилося.

2) 10 + 12 = 22 (кв.) – квіток залишилося на клумбі.

3 спосіб

Припустимо, що зірвали тюльпани, тоді

Короткий запис

Було — 12 тюльпанів

Зірвали — 5 тюльпанів

Залишилось (Тюльпани) — ?

Нарциси — 15 квіток

Всього — ?

Вираз   (12 – 5) + 15

Короткий запис №1

Було — 12 тюльпанів

Зірвали — 5 тюльпанів

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Тюльпани — 7 квіток

Нарциси — 15 квіток

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки тюльпанів залишилося, коли зірвали 5 із них?

2) Скільки квіток залишилося на клумбі?

Розв’язання

1) 12 – 5 = 7 (т.) – тюльпанів залишилося.

2) 7 + 15 = 22 (кв.) – квіток залишилося на клумбі.

4 спосіб (виразом)

Було

Зірвали

Залишилось

нарциси – 15 квіток

тюльпани – 12 квіток

5 квіток

?

Розв’язання

15 + 12 – 5 = 22 (кв.) – квіток залишилося на клумбі.

Відповідь: на клумбі залишилось 22 квітки.

 

Завдання 6  Виконали обчислення за результатом початкової дії:

4 + 5 = 9

4 + 6 = 9 + 1 = 10

4 + 7 = 9 + 2 =  11

5 + 5 = 10

6 + 5 = 10 + 1 = 11

7 + 5 = 10 + 2 = 12

49 + 1 = 50

48 + 1 = 50 – 1 = 49

47 + 1 = 50 – 2 = 48

52 + 20 = 72

52 + 30 = 72 + 10 = 82

52 + 40 = 72 + 20 = 92

Завдання 7  Проста задача на знаходження від’ємника

У вазі було 17 квіток. Після того як Данилко узяв кілька квіток, там залишилося їх 12. Скільки квіток Данилко взяв для букета?

Було

Узяв

Залишилось

17 квіток

?

12 квіток

Короткий запис

Було — 17 квіток

Узяв — ?

Залишилось — 12 квіток

Розв’язання

17 – 12 = 5 (кв.) – квіток Данилко взяв для букета.

Відповідь: для букета Данилко взяв 5 квіток.

� Як змінюється сума а + b = с від зміни доданків?

(а + 1) + (b + 2) = (а + b) + (1 + 2) = с + 3

(а – 4) + (b – 3) = а + b – 4 – 3 = (а + b) – (4 + 3) = с – 7

Інші завдання дивись тут...