Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А." 

Сторінка 46

Завдання 1 Розрядна лічба

10 + 2 = 12 = 1 дес. 2 од.     10 + 3 = 13 = 1 дес. 3 од.    10 + 6 = 16 = 1 дес. 6 од.

10 + 8 = 18 = 1 дес. 8 од.     10 + 9 = 19 = 1 дес. 9 од.

 

Завдання 2, 3  Додавання частинами

9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11

9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12

9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13
9 + 5 = 9 + 4 + 1 = 10 + 4 = 14

9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 10 + 5 = 15

9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16

9 + 8 = 9 + 1 + 7 = 10 + 7 = 17

9 + 9 = 9 + 1 + 8 = 10 + 8 = 18

Завдання 4

9 < 9 + 6

(доданок менший від суми)

9 – 1 < 9 + 1

(різниця менша, ніж сума)

9 + 4 < 9 + 6

(де менший доданок, там менша сума)

10 – 4 < 10 + 4

(різниця менша, ніж сума)

9 + 5 < 10 + 5

(де менший доданок, там менша сума)

10 – 4 > 9 – 4

(де більше зменшуване, там більша різниця)

Завдання 5  Непряма складена задача на зменшення на деяке число і знаходження суми

У класі 18 хлопчиків. Їх на 7 більше, ніж дівчаток. Скільки дівчаток у класі? Скільки всього учнів у класі?

Хлопчики

Дівчатка

Всього

18 учнів, це на 7 учнів більше

?

?

Короткий запис

Хлопчики — 18 учнів, це на 7 учнів більше

Дівчатка — ?

Всього — ?

 

 

Вираз   18 – 7

Вираз   18 + (18 – 7)

Короткий запис №1

Хлопчики — 18 учнів, це на 7 учнів більше

Дівчатка — ?

Короткий запис №2

Хлопчики — 18 учнів

Дівчатка — 11 учнів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки дівчаток у класі?

2) Скільки всього учнів у класі?

Розв’язання

1) Якщо хлопчиків на 7 більше за дівчат, це також означає, що дівчат – на 7 менше, ніж хлопців, тому

18 – 7 = 11 (д.) – дівчаток у класі.

2) 18 + 11 = 29 (уч.) – всього учнів у класі.

Відповідь: у класі 11 дівчаток, всього 29 учнів.

 

Завдання 6 Вирази

Якщо а = 1, тоді 9 + а = 9 + 1 = 10

Якщо а = 2, тоді 9 + а = 9 + 2 = 11

Якщо а = 5, тоді 9 + а = 9 + 5 = 14

Якщо а = 6, тоді 9 + а = 9 + 6 = 15

Якщо а = 7, тоді 9 + а = 9 + 7 = 16

Якщо а = 9, тоді 9 + а = 9 + 9 = 18

Якщо а = 10, тоді 9 + а = 9 + 10 = 19

 

Завдання 7 Складена задача на збільшення на деяке число і знаходження суми

На першій тарілці 9 цукерок, а на другій — на 7 більше. Скільки цукерок на двох тарілках?

І тарілка

ІІ тарілка

Всього

9 цукерок

на 7 цукерок більше

?

Короткий запис

І тарілка — 9 цукерок

ІІ тарілка — ?, на 7 цукерок більше

Всього — ?

 

Вираз    9 + (9 + 7)

Короткий запис №1

І тарілка — 9 цукерок

ІІ тарілка — ?, на 7 цукерок більше

Короткий запис №2
І тарілка — 9 цукерок

ІІ тарілка — 16 цукерок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки цукерок на другій тарілці?

2) Скільки цукерок на двох тарілках?

Розв’язання

1) 9 + 7 = 16 (ц.) – цукерок на другій тарілці.

2) 9 + 16 = 25 (ц.) – цукерок на двох тарілках.

Відповідь: на двох тарілках 25 цукерок.

� Ілько записав усі числа від 1 до 20. Скільки цифр написав Ілько?

Міркуємо так. Від 1 до 9 – дев’ять одноцифрових чисел. Від 10 до 20 маємо 20 – 10 + 1 = 11 двоцифрових чисел, тому 9 + 11 + 11 = 31 (ц.) Відповідь: Ілько написав 31 цифру.

 

Сторінка 47

Завдання 1  У коробці поміщається 10 олівців. У Мирона є 8 кольорових олівців і 3 прості.

Поміститься 10 олівців.

(8 + 3) – 10 = 1, тому 1 олівець не поміститься.

8 + 3 = 11, тому у Мирона всього 11 олівців.

 

Завдання 2,3  Пояснили, як зручно додавати до числа 8:

8 + 2 = 10                                    8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14

8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 10 + 1 = 11        8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15

8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12        8 + 8 = 8 + 2 + 6 = 10 + 6 = 16

8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13        8 + 9 = 8 + 2 + 7 = 10 + 7 = 17

 

Завдання 4

8 + 7 = 15

8 + 9 = 17

9 + 6 = 15

9 + 5 = 14

9 кг + 4 кг = 13 кг

9 л + 4 л = 13 л

8 м + 4 м = 12 м

8 грн + 7 грн = 15 грн

31 + 9 – 8 = 32

42 – 2 – 7 = 33

30 + 40 – 5 = 65

70 – 30 – 40 = 0

(15 – 5) + 4 = 14

(23 – 3) – 4 = 16

(16 + 4) – 10 = 10

(41 – 1) – 40 = 0

Завдання 5  Складена задача на різницеве порівняння

В автопарку 36 автомобілів: 13 із них — автобуси, а решта — вантажівки. Яких автомобілів більше? На скільки?

Короткий запис

Автобуси — 13 автомобілів

Вантажівки — ?, на ? більше

Всього — 36 автомобілів

 

Вираз    (36 – 13) – 13 

Короткий запис №1

Автобуси — 13 автомобілів

Вантажівки — ?

Всього — 36 автомобілів

Короткий запис №2

Автобуси — 13 автомобілів

Вантажівки — 23 автомобілі, на ? більше

План розв’язування

1) Скільки вантажних автомобілів?

2) Яких автомобілів більше? На скільки?

Розв’язання

1) 36 – 13 = 23 (в.) – вантажних автомобілів.

2) 23 > 13   вантажівок більше, ніж автобусів

23 – 13 = 10 (в.) – на стільки більше вантажівок, ніж автобусів.

Відповідь: на 10 вантажівок більше, ніж автобусів.

 

Завдання 6 Довжина відрізка АВ дорівнює 8 см. Яка довжина відрізка CD, який на 4 см довший? Побудуй ці відрізки.

8 + 4 = 12 (см)

Завдання 7  Додавання до числа 8

8 + 2 = 10   8 + 3 = 11    8 + 4 = 12    8 + 5 = 13

8 + 6 = 14   8 + 7 = 15   8 + 8 = 16     8 + 9 = 17

 

Завдання 8

8 + 0 = 8      8 – 0 = 8       4 + 4 = 8

�  Скільки чисел розміщено на числовому промені між «сусідніми» розрядними числами?

Міркуємо так. Кожні десять чисел утворюють наступний розряд, тому чисел між ними дев’ять.

Скільки цифр використано для їх запису?

Міркуємо так. Розрядні двоцифрові числа 10, 20, 30, …, між кожною парою 9 двоцифрових чисел, тому  9 + 9 = 18 цифр використано.

Відповідь: для запису дев’яти таких чисел використано 18 цифр.

 

Сторінка 48

Завдання 1 Доповнили до 10

10 = 7 + 3       10 = 4 + 6      10 = 3 + 7     10 = 5 + 5    10 = 9 + 1    10 = 2 + 8

 

Завдання 2, 3 Додавання частинами

7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 10 + 1 = 11           7 + 8 = 7 + 3 + 5 = 10 + 5 = 15  

 

Завдання 3

7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 11

7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 12

7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 13

7 + 7 = 7 + 3 + 4 = 14

7 + 8 = 7 + 3 + 5 = 15

7 + 9 = 7 + 3 + 6 = 16

Завдання 4 Одиниці вимірювання

26 м + З0 м = 56 м 

40 м – 36 м = 4 м

47 кг + 13 кг = 60 кг

20 кг – 5 кг = 15 кг

28 л + 50 л = 78 кг

70 л – 17 л = 53 л

7 см + 9 см = 16 см

7 см + 7 см = 14 см

Завдання 5 Проста задача на знаходження суми

У банці є 37 червоних черешень, а білих — 43. Скільки всього ягід у банці?

Червоні

Білі

Всього

37 черешень

43 черешні

?

Короткий запис

Червоні — 37 черешень

Білі — 43 черешні

Всього — ?

Розв’язання

37 + 43 = 70 + 10 = 80 (яг.) – всього ягід у банці.

Відповідь: у банці 80 ягід.

 

Завдання 6  Довжина відрізка АВ — 7 см, а відрізка CD — 9 см. Яка сума довжин цих відрізків у сантиметрах? У дециметрах та сантиметрах?

7 см + 9 см = 16 см = 1 дм 6 см

 

Завдання 7

7 + 3 + 1 = 7 + 4 = 11      7 + 3 + 3 = 7 + 6 = 13    7 + 3 + 5 = 7 + 8 = 15

7 + 3 + 2 = 7 + 5 = 12      7 + 3 + 4 = 7 + 7 = 14    7 + 3 + 6 = 7 + 9 = 16

 

Завдання 8 

Номер сторінки:  48

Обчислили номери сусід­ніх сторінок:   48 – 1 = 47      48 + 1 = 49

� Через півроку після свого дня народження Христина сказала: «Місяць тому ми святкували День Незалежності України».

У якому місяці народилася Христина? Міркуємо так. Розмова велася у вересні, а день народження було за півроку до цього, а саме 9 – 6 = 3 (місяць), тобто у березні.

Якого місяця велася розмова? Міркуємо так. «Місяць тому ми святкували День Незалежності України», свято припадає на 24 серпня, а розмова велася на місяць пізніше, тобто у вересні.

 

Сторінка 49 Задачі

Завдання 1

а) Проста задача на додавання зі зайвими даними

У парку росло 50 дубів, а лип — 28. По­садили ще 12 лип. Скільки лип стало в парку?

Короткий запис

Було (росло) — 27 лип

Посадили — 12 лип

Стало — ?

Розв’язання

28 + 12 = 40 (л.) – лип стало в парку.

Відповідь: у парку стало 40 лип.

б) Проста задача на знаходження суми із недостатніми даними

У парку росло 50 дубів, а лип – 28. Скільки дубів і лип росло в парку?

Короткий запис

Дуби — 50 дерев

Липи — 28 дерев

Всього — ?

Розв’язання

50 + 28 = 78 (д.) – всього дерев росло в парку.

Відповідь: у парку росло 78 дубів і лип.

Завдання 2

Числа, розміщені між 20 і 40: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39Наймен­ше 21. А найбільше 39Різниця найбільшого і найменшого чисел: 39 – 21 = 18

 

Завдання 3

8 + 3 = 11   

8 + 4 = 12

9 + 3 = 12

9 + 4 = 13

7 + 3 = 10

7 + 4 = 11

25 – 10 = 15

25 – 13 = 12

44 – 40 = 4

44 – 4 = 40

Завдання 4 Складена задача з непов’язаними запитаннями

У банці були сливи. Коли з'їли 45 слив, то їх залишилося 44. Скільки всього слив було в банці? На скільки слив біль­ше з'їли, ніж залишилося?

Короткий запис №1

Було — ?

З’їли — 45 слив

Залишилось — 44 сливи

Короткий запис №2

Слив з’їли — 45 слив, на ? слив більше

Слив залишилось — 44 сливи

Розв’язання

1) 44 + 45 = 89 (сл.) – всього слив було в банці.

2) 45 – 44 = 1 (сл.) – на стільки більше слив з'їли, ніж залишилося.

 

Завдання 5

49 – (5 + 3) = 49 – 8 = 41

35 – (6 + 4) = 35 – 10 = 25

80 – (14 + 6) = 80 – 20 = 60

50 – (30 + 20) = 50 – 50 = 0

66 – (15 – 5) = 66 – 10 = 56

79 – (30 – 5) = 79 – 25 = 54

64 + (30 + 5) = 64 + 35 = 99

21 + (21 + 21) = 21 + 42 = 63

(32 + 8) – 8 = 32

(41 + 9) – 9 = 41

32 + (8 – 8) = 32

41 + (9 – 9) = 41

Завдання 6

8 + 3 = 3 + 8 = 11    8 + 4 = 4 + 8 = 12   7 + 5 = 5 + 7 = 12

7 + 6 = 6 + 7 = 13    9 + 5 = 5 + 9 = 14   9 + 7 = 7 + 9 = 16

 

Завдання 7  Геометричні фігури «веселого» семафора:

квадрати, круги, трикутники, криві, пряма

� Довжина дерев'яного паркану 20 м. Маляр пофарбував 16 м з одного боку. Скільки ме­трів паркану йому ще залишилося пофарбу­вати?

Міркуємо так.

20 – 16 = 4 (м) – метрів паркану залишилося пофарбувати з одного боку. І ще 20 м паркану з іншого боку, тому 20 – 16 + 20 = 24 (м)

Відповідь: залишилося пофарбувати 24 метри паркану.

 

Сторінка 50

Завдання 1  Переставний закон додавання

7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 11

4 + 7 = 7 + 4 = 11

8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 12

4 + 8 = 8 + 4 = 12

9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 13

4 + 9 = 9 + 4 = 13

8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 11

3 + 8 = 8 + 3 = 11

9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 12

3 + 9 = 9 + 3 = 12

Завдання 2  Додавання частинами

2 + 9 = 9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11

3 + 9 = 9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12

3 + 8 = 8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 10 + 1 = 11

4 + 8 = 8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12

3 + 7 = 10

4 + 7 = 7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 10 + 1 = 11

4 + 6 = 10

4 + 9 = 9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13

Легше додавати до більшого числа менше число, застосувавши переставний закон додавання.

Завдання 3  Додавання до числа 5

5 + 6 = 5 + 5 + 1 = 10 + 1 = 11        5 + 8 = 5 + 5 + 3 = 10 + 3 = 13

5 + 7 = 5 + 5 + 2 = 10 + 2 = 12        5 + 9 = 5+ 5 + 4 = 10 + 4 = 14

        

Завдання 4

3 + 8 = 8 + 3

7 + 5 = 5 + 7

(переставний закон додавання)

3 + 8 < 3 + 9

(де менший доданок, там менша сума)

9 + 4 > 8 + 4

(де більший доданок, там більша сума)

9 + 3 > 9 – 3

(сума більша, ніж різниця)

17 – 4 < 17 + 4

(різниця менша, ніж сума)  

Завдання 5

Проста задача на збільшення на деяке число

В одному ящику З0 пляшок йогурту, а в друго­му — на 10 пляшок більше. Скільки пляшок йогурту в другому ящику?

30 + 10 = 40 (пл.)

Проста задача на зменшення на деяке число

В одному ящику З0 пляшок йогурту, а в друго­му — на 10 пляшок менше. Скільки пляшок йогурту в другому ящику?

30 – 10 = 20 (пл.)

Завдання 6

Фігури на рисунку: трикутники і чотирикутники.

Групи за формою: трикутники, чотирикутники.

Групи за кольором: блакитні, зелені.

 

Завдання 7

2 + 6 = 8

3 + 6 = 9

4 + 6 = 10

5 + 6 = 5 + 5 + 1 = 11

6 + 6 = 6 + 4 + 2 = 12

7 + 6 = 7  + 3 + 3 = 13

8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 14

9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 15

3 + 5 = 8

4 + 5 = 9

5 + 5 = 10

6 + 5 = 11

7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 13

8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 15

9 + 8 = 9 + 1 + 7 = 17

Завдання 8

«Зайва» зелена фігура п’ятикутник  серед шестикутників.

� Від суми двох чисел відніми один із доданків. Яке число одержимо?

Якщо від суми відняти один із доданків, то отримаємо другий доданок (взаємозв’язок між діями додавання і віднімання): 3 + 2 = 5      5 – 2 = 3      5 – 3 = 2 

Інші завдання дивись тут...

 • Іванна
  Не можу відкрити 57 сторінку
  Я — невідоме число. Коли мене тричі збільшувати на 2 одиниці, я стаю десяткою. Яке я число?
  х + (2 + 2 + 2) = 10
  х + 6 = 10
  х = 10 – 6
  х = 4
  Відповідь: 4
  17 грудня 2020 18:35