Інші завдання дивись тут...

Вправа 21.1. Пригадай великі букви української абетки. Прочитай їх, правильно називаючи. 

А (а)                     Б (бе)         В (ве)         Г  (ге)       Ґ  (ґе)     Д (де)

Е (е)                     Є (є)          Ж (же)        З (зе)       И (и)        І (і)

Ї (ї)                      Й (йот)       К (ка)         Л (ел)      М (ем)        Н (ен)

О (о)                    П (пе)         Р (ер)        С (ес)       Т (те)         У (у)

Ф (еф)                  Х (ха)         Ц (це)        Ч (че)      Ш (ша)        Щ (ща)

Ь (знак м’якшення)   Ю (ю)         Я (я)

21.2. Учися писати великі букви. Вибери ті, які тобі писати найважче.

 

Вправа 22.1. Назви букви, якими мають починатися ці імена (Імена хлопчиків і дівчаток треба писати з великої літери).

..иколка ..оманко ..алинка

..ксанка ..офійка ..етрик

Миколка, Романко, Галинка, Оксанка, Софійка, Петрик.

22.2 Запиши спочатку імена дівчаток, а потім — хлопчиків.

Галинка, Оксанка, Софійка.

Миколка, Романко, Петрик.

22.3. Усно склади речення з двома іменами (на вибір).

Моя сестра називається Оленка. Петрик є учнем другого класу.

Софійка є моєю найкращою подружкою. Миколка є моїм найкращим другом.

Галинка знає математику найкраще від усіх. Романко бігає найшвидше від усіх.

Вправа 23.1. Прочитай і спиши речення. Розкажи про Київ.

Київ – столиця України.

23.2. Вимов звуки і назви букви у словах Київ, Україна.

Київ – звуків 5 [к и й і в], [–' • | = • –],  букв 4 (ка, и , ї, ве).

Україна – звуків 8 [у к р а й і н а], [• – | – • | = •' | – • ],  букв 7 (у, ка, ер, а, ї,

ен, а)

23.3. Поясни, чому в них звуків більше, ніж букв.

Буква ї завжди передає два звуки [й] [і].

 

Вправа 24.1. Пригадайте назви трьох сусідніх 5 країн України. Запишіть їх в абетковій послідовності

Білорусь, Молдова, Польща, Румунія, Угорщина.

24.3. Розкажіть, що ви знаєте про ці країни за таким планом:

1 Які міста є столицями цих країн? 

2. Якою мовою розмовляють там громадяни? 

З. Які слова ви знаєте з цих мов?

Мінськ є столицею Білорусії. Громадяни розмовляють білоруською мовою. 

Кишинів є столицею Молдови. Громадяни розмовляють румунською мовою.

Варшава є столицею Польщі. Громадяни розмовляють польською мовою.

Бухарест є столицею Румунії. Громадяни розмовляють румунською мовою.

Будапешт є столицею Угорщини. Громадяни розмовляють угорською мовою.

 

Вправа 25.1. Випиши з підручника «Літературне читання» імена і прізвища трьох поетів, чиї вірші там уміщені. 

Платон Воронько, Володимир Лучук, Ліна Костенко.

Ганна Чубач, Марійка Підгір'янка, Наталя Забіла.

Степан Жупанин, Олена Пчілка, Грицько Бойко.

Оксана Сенатович, Тарас Шевченко, Леся Українка.

Олександр Олесь, Олесь Гончар, Катерина Перелісна.

Микола Вороний, Любов Забашта, Володимир Лучук.

25.2. Вивчи один із віршів напам'ять.

25.3. Послідовно назви звуки і букви у слові поетеса.

Поетеса – звуків 7 [п о е т е с а], букв 7 (пе, о, е, те, е, ес, а)

 

Вправа 26.1. Прочитай слова. Вимов звуки кожного слова.

Курча, рис, кури.

26.2. Перестав у словах букви так, щоб утворилися інші слова: 

курча — круча, рис – сир, кури – руки.

26.3. Запиши утворені слова за абеткою.

Круча, руки, сир.

 

Вправа 27.1. Розгляньте малюнки. 

Калина, полуниця, малина, смородина, черешня, ожина.

27.2. Запишіть назви зображених предметів за абеткою

Калина, малина, ожина, полуниця, смородина, черешня.

27.3. Поясніть, чому корисно вживати ягоди.

Ягоди мають багато вітамінів. Вони корисні для нашого здоров’я.

 

Хвилинка спілкування

— Найбільше я люблю клубніку і землянікуі

— Таких назв немає. Українською мовою треба казати полуниця і суниця.

— Добре, запам'ятаю. А які ягоди тобі найбільше смакують? 

— Для мене особливо смачна малина. 

— Чому?

— Вона дуже солодка. Росте у бабусиному саду. Я тебе пригощу якось.

— Дякую. Бувай!

— До зустрічі!

 

Вправа 28.1. Послухайте вірш. 

Ми садили ліс у полі —

І дубочки, і тополі, 

і осику, і ліщину, 

і червону горобину. 

Виростай, наш ліс могучий, 

піднімайсь під самі тучі...

               (Михайло Стельмах)

Вправа 28.2. Випишіть слова — назви дерев за абеткою.

Горобина, дубочок, ліщина, осика, тополя.  

28.3. Складіть звукову модель слова, у якому звуків більше, ніж букв.

Ліщина – 6 букв, звуків 7 [л' і ш ч и н а]       [= ●'| – – ● | – ●]

 

Вправа 29.1. Поміркуйте самостійно, яка буква «випала» зі слова.

Лі.., са.., горо.., гри.., уро.., кла...

29.2. Поверніть букви в слова і запишіть їх.

Лід, сад, город, гриб, клас.

29.3. Порівняйте, чи однакові слова ви записали.

Лід, ліс; город, горох; гриб, грип; клас, клад.

 

Вправа 30.1. Прочитай речення.

   Учні зібрали для класної бібліотеки книжки Шевченка Т. Г., Франка І. Я., Рильського М. Т., Воронька П. М., Бойка Г. П., Глібова Л. І., Тичини П. Г.

30.2. Запиши прізвища письменників у такій послідовності, в якій треба поставити їхні книжки на поличках шафи.

Бойка Г. П., Воронька П. М., Глібова Л. І., Рильського М. Т., Тичини П. Г., Франка І. Я., Шевченка Т. Г.

Інші завдання дивись тут...