Вправа 381.1. Спиши слова. До кожного з них усно постав питання.

Береза (що?), березовий (який?), підберезник (що?), березень (що?).

381.2. Доведи, що ці слова спільнокореневі.

Береза, березовий, підберезник, березень.

 

Вправа 382.1. Прочитай. Розстав речення в потрібному порядку, щоб вийшов текст.

Попереду поважно ступав великий лось. З чагарника до озера пробиралася сім'я. А за ним ішли лосиха з лосеням.

382.2. Запиши текст. Знайди спільнокореневі слова. Познач у них корінь.

З чагарника до озера пробиралася сім'я. Попереду поважно ступав великий лось. А за ним ішли лосиха з лосеням.

382.3. Назви речення (6 слів) з тексту, яке відповідає схемі.

___   ____  ___   ____   ____   _____ .  З чагарника до озера пробиралася сім'я.

 

Вправа 383.1. Запишіть слова літо і літак. Позначте в них спільну частину. Чи можна назвати ці слова спільнокореневими? Поясніть свою думку.

Літо, літак.

Слова літо і літак не є спільнокореневими, тому що їхня спільна частина (літ-) тільки звучить однаково, але має різне значення. У першому слові вона означає пору року, а в дру­гому — рух у повітрі.

383.2. Прочитайте пари слів. Подумайте, які з них є спорідненими.

Літо — літечко, вода — водичка, літати — літак, голуб — голубник, гора — горіти.

383.3. Спишіть парами споріднені слова. Позначте в них спіль­ну частину.

Літо — літечко, вода — водичка, літати — літак, голубголубник.

383.4. Назвіть слова, у яких спільні частини звучать однаково, але мають різне значення.

Гора — горіти.

 

Вправа 384.1. Розглянь малюнки і запиши назви зображених предметів.

Слова для довідки: голубник, годинник, шпаківня.

Годинник (показує годину), шпаківня (хатинка для шпака), голубник (хатинка для голуба).

384.2. Подумай, чому ці предмети так називаються. До кожної назви предмета добери спільнокореневі слова і запиши їх. Познач у них спільну частину — корінь.

Годинник – година, годинниковий, годинничок; шпаківня – шпак, шпаченя ; голубник – голуб, голубиний, голуб'ятко, голубеня. 

 

Вправа 385.1. Прочитай і спиши вірш.

Місяць яснесенький

промінь тихесенький

Кинув до нас.

Спи, мій малесенький?

Пізній бо час.

     (Леся Українка).

385.2. Поясни, що називають виділені слова. На які питання вони відповідають?

Виділені слова називають ознаку предмета і відповідають на питання який? яка? яке? які? Це прикметники.

385.3. У слові тихесенький визнач корінь.

Міркуй так! Щоб визначити в слові корінь, треба дібрати до нього споріднені слова. Такими словами до слова тихесенький будуть тихий, тихо, тихенько. Спільна частина в усіх цих словах — тих-. Це і є корінь.

385.4. Так само визнач корені в інших виділених словах вірша.

Спорідненими словами до слова яснесенький будуть ясний, ясно, ясненько. Спільна частина в усіх цих словах — ясн-. Це і є корінь.

Спорідненими словами до слова малесенький будуть малий, мало, маленький. Спільна частина в усіх цих словах — мал-. Це і є корінь.

 

Вправа 386.1. Добери споріднені слова — назву предмета, назву озна­ки і назву дії — з коренем зим-.

Зима (що?), зимова (яка?), зимувати (що робити?).

386.2. Запиши дібрані слова. Познач у них корінь.

Зима, зимова, зимувати.

 

Вправа 387.1. Заміни одним словом кожен вислів за зразком.

Нести службу — служити; зрізати траву косою — ... ; ловити рибу — ... ; давати пода­рунок — ... ; приймати ліки — ... ; здіймати галас —....

Слова для довідки: лікуватися, дарувати, рибали­ти, галасувати, косити.

387.2. Запиши. Познач корінь у споріднених словах.

Нести службу — служити; зрізати траву косою — косити; ловити рибу — рибалити; давати пода­рунок — дарувати; приймати ліки — лікуватися; здіймати галасгаласувати.

387.3. Поділи виділені слова для переносу різними способами.

Не – сти, нес – ти; здій – мати, здійма – ти.  

 

Вправа 388.1. До поданих дієслів доберіть і за­пишіть за зразком спільнокореневі слова — іменники та прикметники.

Зразок. Радіти — радість, радісний.

Розуміти – розуміння, розумний; теплішати – тепло, теплий; світити – світло, світлий; зеленіти – зелень, зелений.

388.2. Позначте корені слів.

Розуміти – розуміння, розумний; теплішати – тепло, теплий; світити – світло, світлий; зеленіти – зелень, зелений.

 

Вправа 389.1. Прочитай сполучення слів.

Варення з вишні, каша з рису, стіл із дуба, ко­робка з паперу, сік із берези, шафа для книжок.

389.2. Виділені слова заміни спільнокореневими і запиши за зразком.

Зразок. Вишневе варення.

Рисова каша, дубовий стіл, паперова коробка, березовий сік, книжкова шафа.

 

Вправа 390.1. Прочитай вірш. Знайди слова — назви дій. Поясни зна­чення цих слів.

Січень січе,

лютий лютує,

березень плаче,

квітень квітує.    (Федір Петров).

Вправа 390.2. Випиши парами споріднені слова. Познач корені. До якого слова у вірші немає спорідненого?

Січень – січе, лютий – лютує, квітень – квітує.

До слова березень нема спорідненого.

390.3. Який місяць весну починає, а який — кінчає? Запиши відповідь, користуючись схемою.

Березень _____   _______  , а _____  _____ . Березень весну починає, а травень кінчає.