Інші завдання дивись тут...


 Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 3 клас Будна Н.О., Беденко М.В.", 2020 року

Завдання 58

1) 4 + 9 = 13      9 + 9 = 18      8 + 3 = 11      7 + 4 = 11      6 + 7 = 13

2) 12 – 5 = 7       18 – 9 = 9      11 – 7 = 4       14 – 7 = 7       16 – 8 = 8

 

Завдання 59 Парами записали вирази з однаковим значенням

17 – 9 = 16 – 8 = 8      14 – 7 = 15 – 8 = 7      12 – 8 = 13 – 9 = 4

 

Завдання 60

Порозрядне додавання з переходом через десяток:

26 + 4 = 20 + (6 + 4) = 20 + 10 = 30

Порозрядне віднімання з переходом через десяток:

40 – 2 = 30 + (10 – 2) = 30 + 8 = 38

 

Завдання 61  Рівняння

50 + х = 70

х = 70 – 50

х = 20

50 + 20 = 70

70 = 70

20 + х = 40

х = 40 – 20

х = 20

20 + 20 = 40

40 = 40

Завдання 62

1) Проста задача на збільшення на деяке число

У ящику лежало 5 яблук, а груш — на 20 більше. Скільки груш лежало в ящику?

Короткий запис

Яблука — 5 штук

Груші — ?, на 20 штук більше

Короткий запис

Яблука — 5 штук

Груші — ?, стільки ж і ще 20 штук

Схема

Розв’язання

5 + 20 = 25 (гр.) – груш лежало в ящику

Відповідь: у ящику лежало 25 кілограмів груш

 

2) Проста задача на різницеве порівняння

У кошику лежало 5 яблук і 20 груш. На скільки більше груш, ніж яблук, лежало в кошику?

Короткий запис

Яблука  — 5 штук

Груші — 20 штук, на ? більше

Схема

Розв’язання

20 – 5 = 15 (шт.) – на стільки більше груш, ніж яблук, лежало в кошику

Відповідь: у кошику лежало на 15 груш більше, ніж яблук

 

Завдання 63

23 + 8 > 17 + 3   (31 > 20)    40 – 9 < 40 + 1    (різниця менша, ніж сума)

63 + 7 > 45 + 3   (70 > 48)     50 – 3 > 50 – 30  (де менший від’ємник, там більша різниця)

 

Завдання 64  Проста задача на різницеве порівняння

За печиво заплатили 56 грн 70 к., а за цукерки – 32 грн 40 к. На скільки дорожче печиво, ніж цукерки?

Короткий запис

Цукерки — 56 грн 70 к., на ? більше

Печиво — 32 грн 40 к.

Розв’язання

56 грн 70 к. – 32 грн 40 к. = 24 грн 30 к. – на стільки дорожче печиво, ніж цукерки

Відповідь: на 24 гривні 30 копійок дорожче печиво, ніж цукерки

 

Завдання 65  Порядок дій

43 + 7 = 50

52 + 8 = 60

60 – 8 = 52

40 – 3 = 37

5 + 7 – 3 = 5 – 3 + 7 = 9

4 + 8 – 5 =  8 – 5 + 4 = 7

54 – (4 + 6) = 54 – 10 = 44

45 – (32 – 11) = 45 – 21 = 24

Завдання 66

28 + 2 = 20 + 10 = 30

27 + 3 = 20 + 10 = 30

64 + 6 = 60 + 10 = 70

29 + 10 = 39

45 + 5 = 40 + 10 = 50

21 – 1 = 20

90 – 7 = 83

40 – 9 = 31

43 – 3 = 40

60 – 5 = 55

Завдання 67

Додавання частинами:   34 + 7 = 34 + 6 + 1 = 40 + 1 = 41

Порозрядне додавання з переходом через десяток:

34 + 7 = 30 + (4 + 7) = 30 + 11 = 41

Віднімання частинами: 71 – 8 = 71 – 1 – 7 = 70 – 7 = 63

Порозрядне віднімання з переходом через десяток:

71 – 8 = 60 + (11 – 8) = 60 + 3 = 63 

 

Завдання 68  Додавання частинами

38 + 5 = 38 + 2 + 3 = 40 + 3 = 43      35 + 9 = 35 + 5 + 4 = 40 + 4 = 44

35 + 7 = 35 + 5 + 2 = 40 + 2 = 42      37 + 7 = 37 + 3 + 4 = 40 + 4 = 44

36 + 6 = 36 + 4 + 2 = 40 + 2 = 42      39 + 4 = 39 + 1 + 3 = 40 + 3 = 43

 

Завдання 69  Розв’язування задач рівняннями 

Короткий запис

Було — 10 пароплавів

Припливло —  ?

Стало — 30 пароплавів
10 + х = 30

х = 30 – 10

х = 20

Короткий запис

Було — ?

Припливло — 20 пароплавів

Стало — 40 пароплавів
х + 20 = 40

х = 40 – 20

х = 20

Завдання 70 Точки, які містяться всере­дині прямокутника OPRS: А, К, L, M

 

Завдання 71 Додавання перевіряємо відніманням

26 + 30 = 56  перевірка:   56 – 26 = 30        56 – 30 = 26

40 + 60 = 100  перевірка:  100 – 40 = 60     100 – 60 = 40

32 + 4 = 36     перевірка:   36 – 32 = 4        36 – 4 = 32

 

Завдання 72 Маємо ряд чисел 1, 2, 5, 4, 7, 3, 6, які мають роботи.

Робот, який випередив усіх роботів (іде спереду) з біль­шими, ніж у нього, номерами: 6  (бо 6 < 7)

 

Завдання 73     

64 + 7 = 64 + 6 + 1 = 71    71 – 9 = 71 – 1 – 8 = 70 – 8 = 62      62 + 7 = 69   

699 = 60        60 + 7 = 67              67 – 9 = 67 – 7 – 2 = 60 – 2 = 58

 

Завдання 74  Проста задача на знаходження невідомого доданка

На аеродромі було 20 літаків. Коли з рейсів по­вернулося декілька літаків, то на аеродромі стало 28 літаків. Скільки літаків повернулося з рейсів?

Було

Повернулося

Стало

20 літаків

?

28 літаків

Короткий запис

Було — 20 літаків

Повернулося — ?

Стало — 28 літаків

Схема

Розв’язання

І спосіб (рівнянням)

20 + х = 28

х = 28 – 20

х = 8  

ІІ спосіб (арифметичний)

28 – 20 = 8 (л.) – літаків повернулося з рейсів

Відповідь: з рейсу повернулося 8 літаків

 

Завдання 75

42 + 8 = 40 + 10 = 50

56 + 7 = 56 + 4 + 3 = 63

64 + 7 = 64 + 6 + 1 = 71

84 + 9 = 80 + 13 = 93

85 – 3 = 82

56 – 7 = 56 – 6 – 1 = 49

81 – 9 = 81 – 1 – 8 = 72

53 – 8 = 53 – 3 – 5 = 45

54 + 32 = 86

36 – 12 = 24

Завдання 76

64 + 9 = 64 + 6 + 3 = 70 + 3 = 73

61 + 9 = 60 + 10 = 70

34 + 8 = 34 + 6 + 2 = 40 + 2 = 42

39 + 4 = 39 + 1 + 3 = 40 + 3 = 43

42 + 9 = 42 + 8 + 1 = 50 + 1 = 51

45 – 7 = 45 – 5 – 2 = 40 – 2 = 38

95 – 8 = 95 – 5 – 3 = 90 – 3 = 87

41 – 5 = 41 – 1 – 4 = 40 – 4 = 36

33 – 9 = 33 – 3 – 6 = 30 – 6 = 24

43 – 6 = 43 – 3 – 3 = 40 – 3 = 37

Завдання 77, 78  Письмове додавання у стовпчик

+65

   32

   97

+54

   22

   76

+46

   21

   67

+42

   20

   62

+17

  81

  98

+54

  32
  86

+61

  26

  87

Завдання 79 Проста задача на знаходження суми

У параді брали участь 32 солдати і 12 матросів. Скільки всього солдатів і матросів брало участь у параді?

Солдати

Матроси

Всього

32 особи

12 осіб

?

Короткий запис

Солдати — 32 особи

Матроси — 12 осіб

Всього — ?

Схема

Розв’язання

32 + 12 = 44 (ос.) – всього солдатів і матросів брало участь у параді

Відповідь: у параді брало участь 44 солдатів і матросів

 

Завдання 80 Складена задача на збільшення на деяке число

Оля вирізала витинанку завдовжки 6 см, Марійка — на 10 см довшу, ніж Оля, а Юркова витинанка вийшла на 4 см довша, ніж Марійчина. Яка довжина Юркової витинанки?

Короткий запис

Оля — 6 см

Марійка — ?, на 10 см довша, ніж Оля

Юрко — ?, на 4 см довша, ніж Марійка

Схема

Вираз   (6 + 10) + 4

Короткий запис №1

Оля — 6 см

Марійка — ?, на 10 см довша

Короткий запис №2

Марійка — 16 см

Юрко — ?, на 4 см довша

План розв’язування

1) Яка довжина Марійчиної витинанки?

2) Яка довжина Юркової витинанки?

Розв’язання

1) 6 + 10 = 16 (см) – довжина Марійчиної витинанки

2) 16 + 4 = 20 (см) – довжина Юркової витинанки

Відповідь: довжина Юркової витинанки 20 сантиметрів

 

Завдання 81  Віднімання перевіряємо додаванням і відніманням

40 – 30 = 10   перевірка:  10 + 30 = 40      40 – 10 = 30

53 – 6 = 53 – 3 – 3 = 47   перевірка: 47 + 6 = 47 + 3 + 3 = 53  53 – 47 = 53 – 43 – 4 = 6

 

Завдання 82 Рівняння

х – 20 = 45

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

х = 45 + 20

х = 65

65 – 20 = 45

45 = 45

 

Завдання 83  Проста задача на знаходження зменшуваного

Після того, як сестрички витратили 10 грн, у них залишилось ще 30 грн. Скільки гривень було спочатку?

Було

Витратили

Залишилось

?

10 грн

30 грн

Короткий запис

Було — ?

Витратили — 10 грн

Залишилось — 30 грн

Схема

Розв’язання

І спосіб (рівнянням)

ІІ спосіб (арифметичний)

х – 10 = 30

х = 30 + 10

х = 40 

30 + 10 = 40 (грн) – гривень було спочатку

Відповідь: спочатку було 40 гривень

 

Завдання 84 Поміркуй та поясни, яке число покаже вага, коли до гирі прив'язати повітряну кульку.

5 – 3 = 2 (кг) гиря тисне униз, а повітряна кулька піднімає вверх.

 

Завдання 85  Були купини з номерами від 2 до 8. Жабка зробила два стрибки з купини на сусідню купину й опинилася на купині із непарним номе­ром 7. Назви номер купини, з якої вона стартувала.

7 – 2 = 5

 

Завдання 86   

83 + 6 = 89        89 – 8 = 81        81 + 6 = 87         87 – 8 = 87 – 7 – 1 = 80 – 1 = 79

79 + 6 = 79 + 1 + 5 = 85          85 – 8 = 85 – 5 – 3 = 77  

 

Завдання 87 Складена задача зменшення на деяке число

Маса мішка 45 кг, рюкзак на 21 кг легший, ніж мі­шок, а сумка легша від рюкзака на 12 кг. Яка маса сумки?

Короткий запис

Мішок — 45 кг

Рюкзак — ?, на 21 кг легший, ніж мішок

Сумка — ?, на 12 кг легша, ніж рюкзак

Схема

Вираз     (45 – 21) – 12

Короткий запис №1

Мішок — 45 кг

Рюкзак — ?, на 21 кг легший

Короткий запис №2

Рюкзак — 24 кг

Сумка — ?, на 12 кг легша

План розв’язування

1) Яка маса рюкзака?

2) Яка маса сумки?

Розв’язання

1) 45 – 21 = 24 (кг) – маса рюкзака

2) 24 – 12 = 12 (кг) – маса сумки

Відповідь: маса сумки 12 кілограмів

 

Завдання 88

63 + 9 = 63 + 7 + 2 = 70 + 2 = 72

48 + 7 = 40 + (8 + 7) = 40 + 15 = 55

51 – 5 = 40 + (11 – 5) = 40 + 6 = 46

62 – 5 = 62 – 2 – 3 = 60 – 3 = 57

44 + 9 = 44 + (10 – 1) = 44 + 10 – 1 = 53

59 + 3 = 59 + 1 + 2 = 60 + 2 = 62

82 – 6 = 82 – 2 – 4 = 80 – 4 = 76

51 – 8 = 41 + (10 – 8) = 41 + 2 = 43

41 + 25 = 66    54 – 32 = 22

Інші завдання дивись тут...