Інші завдання дивись тут...

Завдання 295

450 + 300 = 750

630 + 120 = 750

970 – 520 = 450

968 – 333 = 635

250 + 50 = 300

860 + 120 = 980

Завдання 296 Письмове додавання

+624

  197

  821

+596

  245

  841

Завдання 297 Одиниці вимірювання

5 грн 35 коп. + 1 грн 45 коп. = 6 грн 80 коп.

8 м 42 см – 6 м 23 см = 2 м 19 см

4 ц 43 кг + 3 ц 38 кг = 7 ц 81 кг

 

Завдання 298

Ділення на число 5:

10 : 5 = 2        20 : 5 = 4     40 : 5 = 8      25 : 5 = 5

15 : 5 = 3        35 : 5 = 7     30 : 5 = 6      45 : 5 = 9

Ділення на число 6:

36 : 6 =       24 : 6 = 4      48 : 6 = 8      30 : 6 = 5

54 : 6 =       12 : 6 = 2      42 : 6 = 7      18 : 6 = 3

 

Завдання 299

У міській бібліотеці беруть книги 615 читачів та читачок. Серед них 227 дорослих, підлітків — на 98 більше, ніж дорослих, а решта — діти. Скільки дітей беруть книги у бібліотеці?

Короткий запис
Усіх  615 осіб
Дорослих  227 осіб
Підлітків  ?, на 98 осіб більше, ніж дорослих
Діти  ?
Розв'язання
1) 227 + 98 = 325 (ос.)  підлітків
2) 227 + 325 = 552 (ос.)  дорослих і підлітків
3) 615  552 = 63 (ос.)
Відповідь: 63 дитини беруть книги в бібліотеці.

 

Завдання 300

Щоб пошити к однакових суконь, витратили 12 м тканини. Скільки метрів тканини потрібно на 5 та­ких самих суконь?

Склади вираз для розв'язування задачі. 

Короткий запис

k с.  12 м
5 с.  ? 
Розв'язання
Вираз: 12 : k • 5 (м)
Яких зна­чень може набувати к? k = 4, 6

 

Завдання 301 Рівняння

1) Невідоме число збільшили на 100 й отрима­ли 800. Знайди невідоме число.

х + 100 = 800

х = 800 – 100

х = 700

2) Невідоме число поділили на 7 і отримали 8. Знайди невідоме число.

х : 7 = 8

х = 8 • 7

х = 56

Завдання 302 Доба

Годин минуло між показами годинників

А. 13 год 40 хв  2 год 30 хв = 11 год 10 хв

Б. 13 год 15 хв  4 год 45 хв = 8 год 30 хв

 

Завдання 303

Біля селища садівники та садівниці посадили 400 дерев: 120 берізок, дубків — на 40 більше, ніж берізок, а решту становили каштани. Скільки каштанів посадили біля селища?

Короткий запис
Усього  400 д.
Берізки  120 д.
Дубки  ?, на 40 д. більше, ніж берізок
Каштани  ?, решту
Розв'язання
1) 120 + 40 = 160 (д.)  дубків
2) 120 + 160 = 280 (д.) – берізок і дубків разом
3) 400 – 280 = 120 (д.)
Відповідь: посадили 120 каштанів.

 

Завдання 304

+257

  389

  646

+628

  195

  823

+439

  285

  724

+427

  394

  821

Завдання 305

250 + 250 = 500

120 + 120 = 240

340 + 340 = 680

960 – 110 = 850 

570 – 220 = 350

600 – 100 = 500

Завдання 306  Письмове віднімання

_611

 426

 185

_712

  568

  144

Завдання 307

За три дні велосипедистка проїхала 420 км, при­чому за перші два дні — 279 км, а за другий і тре­тій — 264 км. Скільки кілометрів проїхала велосипедистка за II i III день окремо?

Короткий запис

I, II, III — 420 км
I, II — 279 км
II, III — 246 км
II — ?, III — ?
Розв'язання
1) 420 – 279 = 141 (км)  проїхала за III день
2) 264 – 141 = 123 (км)  проїхала за ІІ день
Відповідь: велосипедистка за другий день проїхала 123 км, а за третій  141 км.
За три дні велосипедистка проїхала 420 км, при­чому за перші два дні — 279 км, а за другий і тре­тій — 264 км. Скільки кілометрів проїхала велосипедистка за кожен день окремо?

Короткий запис

I, II, III — 420 км
I, II — 279 км
II, III — 246 км
I — ?, II — ?, III — ?
Розв'язання
1) 420 – 279 = 141 (км)  за ІІІ день
2) 264 – 141 = 123 (км)  проїхала за ІІ день
3) 279 – 123 = 156 (км)  за І день
Відповідь: велосипедистка за перший день проїхала 156 км, за другий  123 км, а за третій  141 км.
Перевірка: 156 + 123 + 141 = 420 (км)

 

Завдання 308  Ділення на число 7

49 : 7 =       14 : 7 = 2       35 : 7 = 5      21 : 7 = 3

63 : 7 = 9       28 : 7 = 4       42 : 7 = 6      56 : 7 = 8

 

Завдання 309

У 6 ящиків розклали порівну 48 кг яблук, а в 9 ящи­ків — 81 кг груш. На скільки кілограмів легший ящик з яблуками, ніж ящик із грушами, якщо маса груш у кожному ящику однакова?

Розв'язання
1) 48 : 6 = 8 (кг)  маса ящика з яблуками
2) 81 : 9 = 9 (кг)  маса ящика з грушами
3) 9 – 8 = 1 (кг)
Відповідь: ящик з яблуками на 1 кг легший, ніж ящик із грушами.

 

Завдання 310 Знайди периметр прямокутника, якщо його:

1) довжина 6 см, а ширина вдвічі менша:

6 : 2 = 3 (см) – ширина прямокутника
(6 + 3) • 2 = 9 • 2 = 18 (см)
Відповідь: периметр прямокутника 18 см.

2) довжина у 3 рази більша за ширину, а ширина становить 3 см:

3 • 3 = 9 (см) – довжина прямокутника
(9 + 3) • 2 = 12 • 2 = 24 (см)
Відповідь: периметр прямокутника 24 см.

3) ширина 4 см, і вона менша від довжини на 8 см

4 + 8 = 12 (см) – довжина прямокутника
(12 + 4) • 2 = 16 • 2 = 32 (см)

 

Завдання 311  Одиниці вимірювання

4 м : 2 = 2 м     4 м : 2 м = 2      2 м : 4 дм = 5      2 дм : 5 = 4 см

 

Завдання 312 У таблиці подано кількість гостей, що відвідали ви­ставку протягом 10 хвилин. Побудуй графік за даними таблиці.

Хвилина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кількість гостей

10

15

6

9

2

0

4

11

13

7

Якої хвилини відвідувачів було найбільше? 2

Якої хвилини відвідувачів не було взагалі? 6

 

Завдання 313

Мотоцикліст проїхав 164 км. На скільки більше кілометрів йому залишилось проїхати, якщо увесь шлях становить 420 км?

Короткий запис

Проїхав — 164 км
Треба проїхати — 420 км
Залишилось проїхати — ?
Розв'язання
1) 420  164 = 256 (км)  залишилось проїхати
2) 256  164 = 92 (км)
Відповідь: залишилось проїхати на 92 кілометри більше, ніж проїхав.

 

Завдання 314

_821

 143

 678

_914

  289

  625

_415

 138

 277

+257

  368

  625  

Завдання 315

630 + 120 = 750

960 – 550 = 410

370 + 30 = 400

990 – 90 = 900

888 – 777 = 111

640 – 230 = 410

Завдання 316

_900

  325

  525

_800

  418

  382

Завдання 317

Одна бригада посадила 450 кущів смородини, друга — на 12 кущів більше, ніж перша, а третя — на 132 кущі менше, ніж друга. Скільки кущів смо­родини посадила третя бригада?

Короткий запис

І бр.  450 к.
ІІ бр.  ?, на 12 к. більше, ніж І бр.
ІІІ бр.  ?, на 132 к. менше, ніж ІІ бр.
Розв'язання
1) 450 + 12 = 462 (к.)  посадила II бригада
2) 462  132 = 330 (к.)
Відповідь: третя бригада посадила 330 кущів смородини.

 

Завдання 318 Порядок дій

120 + (120 + 230) = 120 + 350 = 470

 

Завдання 319

У бочці 200 л фарби. Щодня малярі використову­ють 50 л фарби. Скільки літрів фарби залишиться в бочці через а днів?

Вираз: 200 – 60 • а

 

Завдання 320

5 м 2 дм = 5 м 20 см

3 дм 2 см < 3 м 1 дм

6 м 8 см < 6 м 8 дм

9 кг 650 г > 9 кг 605 г

2 ц 8 кг > 8 кг 200 г

1 кг > 1 г

 

Завдання 321

Побудуй графік за даними таблиці.

День тижня

пон.

вів.

сер.

четв.

п'ятн.

суб.

нед.

Кількість поса­джених дерев

8

6

12

8

8

0

0

Завдання 322 

Вершини потрібно накласти попарно, щоб ці фігури сумістилися:

B – M, A – L, D – K, C – N

 

Завдання 323

Працівники зоопарку закупили 465 кг зерна для птахів, а для гризунів — на 293 кг зерна менше. Скільки всього кілограмів зерна закупили праців­ники зоопарку?

Короткий запис

Для птахів — 465 кг
Для гризунів — ?, на 293 кг менше, ніж для птахів
Всього — ? 
Розв'язання
1) 465 – 293 = 172 (кг)  для гризунів
2) 465 + 172 = 637 (кг)
Відповідь: всього закупили 637 кілограмів зерна.

 

Завдання 324

+253

  436

  187

  876

+426

  124

  261

  811

_915

  256

_659

  316

  343

_824

  327

_507

  125

  382

Інші завдання дивись тут...