Інші завдання дивись тут...

Завдання 396  Множення і ділення на число 9

1) 7 • 9 = 63   9 • 9 = 81   8 • 7 = 56    5 • 9 = 45    9 •  4 = 36

2) 18 : 9 = 2   36 : 9 = 4    54 : 9 = 6    27 : 9 = 3    45 : 9 = 5

 

Завдання 397 Круглі числа

Поділити кругле число на 10, означає у числі відкинути справа один нуль.

 

Завдання 398, 399   Ділення з остачею

При діленні на число 10 остача буде завжди менша дільника (10).

Як треба змінити кожне ділене, щоб при діленні на 10 отримати остачу 1? остачу 2? остачу 3? оста­чу 4? остачу 5? Збільшити ділене на 1, на 2, на 3, на 4 і на 5 відповідно.

10 : 10 = 1

11 : 10 = 1 (ост. 1)

12 : 10 = 1 (ост. 2)

13 : 10 = 1 (ост. 3)

14 : 10 = 1 (ост. 4)

15 : 10 = 1 (ост. 5)

Завдання 400 

У магазин привезли 4 ящики різного печива і роз­фасували його в пакети, по 10 кг у кожен. Розглянь діаграму. Чи можна одразу сказати, яка буде част­ка та остача у кожному випадку?

34 : 10 = 3 (ост. 4)

25 : 10 = 2 (ост. 5)

54 : 10 = 5 (ост. 4)

42 : 10 = 4 (ост. 2)

Завдання 401 Сума розрядних доданків

34 = 30 + 4      25 = 20 + 5     54 = 50 + 4       42 = 40 + 2

 

Завдання 402

У результаті ділення числа 56 на 10 отримаємо остачу 6. Яке число потрібно додати до 56, щоб сума ділилася на 10 без остачі?

56 : 10 = 5 (ост. 6)
56 + 4 = 60
60 : 10 = 6

 

Завдання 403  

У числовому ряду від 1 до 100 є дев'ять чисел, які діляться на 10 так, що частка дорівнює остачі. Запиши ці рівності.

11 : 10 = 1 (ост. 1)
22 : 10 = 2 (ост. 2)
33 : 10 = 3 (ост. 3)

44 : 10 = 4 (ост. 4)
55 : 10 = 5 (ост. 5)
66 : 10 = 6 (ост. 6)

77 : 10 = 7 (ост. 7)
88 : 10 = 8 (ост. 8)
99 : 10 = 9 (ост. 9)

Завдання 404

Яке число потрібно відняти від 56, щоб різниця ділилася на 10 без остачі?

56 – 6 = 50, бо 50 : 10 = 5

 

Завдання 405

Як треба змінити кожне ділене в таблиці ділення на 10, щоб отримати остачу 6? остачу 7? остачу 8? остачу 9? Додати 6, 7, 8, 9 відповідно.

16 : 10 = 1 (ост. 6)

37 : 10 = 3 (ост. 7)

78 : 10 = 7 (ост. 8)

99 : 10 = 9 (ост. 9

Завдання 406

1) 4 • 9 = 36      2 • 9 = 18    3 • 9 = 27        6 • 9 = 54     10 • 9 = 90

2) 50 : 10 = 5   63 : 9 = 7    100 : 10 = 10   72 : 9 = 8      81 : 9 = 9

 

Завдання 407 

За допомогою таблиці ділення на 10 і таблиці мно­ження на 9 обчисли всі можливі такі вирази □ : 10 • 9

10 : 10 • 9 = 1 • 9 = 9
20 : 10 • 9 = 2 • 9 = 18
30 : 10 • 9 = 3 • 9 = 27
40 : 10 • 9 = 4 • 9 = 36
50 : 10 • 9 = 5 • 9 = 45
60 : 10 • 9 = 6 • 9 = 54
70 : 10 • 9 = 7 • 9 = 63
80 : 10 • 9 = 8 • 9 = 72
90 : 10 • 9 = 9 • 9 = 81
100 : 10 • 9 = 10 • 9 = 90

Завдання 408

38 дм : 10 = 3 дм (ост. 8 дм)

49 дм : 10 = 4 дм (ост. 9 дм)

75 см : 10 = 7 см (ост. 5 см)

63 мм : 10 = 6 мм (ост. 3 мм)

Завдання 409 

Дванадцять шоколадок потрібно поділити між вісьмома дітьми порівну.

12 : 8 = 1 (ост. 4), потім для 8 дітей залишиться 4 шоколадки, а після поділу їх кожна дитина отримає ще половину шоколадки.

Скільки цілих шоколадок і скільки частин шоколадки отримає кожна дитина? 1 цілу шоколадку і 1 частину.  Які це будуть частини? Половини.

 

Завдання 410  Поділи на 10 числа: 12, 23, 38. Яка буде остача, якщо кожне з цих чисел помножити на 2?

12 : 10 = 1 (ост. 2)

23 : 10 = 2 (ост. 3)

38 : 10 = 3 (ост. 8)

24 : 10 = 2 (ост. 4)

46 : 10 = 4 (ост. 6)

76 : 10 = 7 (ост. 6)

Завдання 411 Порядок дій

(14 • 2) : (14 : 2) + (12 – 6) : 2 = 7

1) 14 • 2 = 28  К

2) 14 : 2 = 7   А

3) 12 – 6 = 6   Р

4) 28 : 7 = 4   А

5) 6 : 2 = 3   С

6) 4 + 3 = 7  Ь

 

Завдання 412

60 : 10 = 54 : 9       30 : 10 = 27 : 9      40 : 10 = 36 : 9     90 : 10 = 81 : 9

20 : 10 = 18 : 9       50 : 10 = 45 : 9      80 : 10 = 72 : 9     70 : 10 = 63 : 9

 

Завдання 413  Поділи на 10 числа: 15, 25, 35. Яка буде остача, якщо кожне ділене помножити на 2? 0

15 : 10 = 1 (ост. 5)

25 : 10 = 2 (ост. 5)

35 : 10 = 3 (ост. 5)

30 : 10 = 3

50 : 10 = 5

70 : 10 = 7

Завдання 414

10 : 3 = 3 (ост. 1)

10 : 4 = 2 (ост. 2)

10 : 6 = 1 (ост. 4)

10 : 7 = 1 (ост. 3)

10 : 8 = 1 (ост. 2)

10 : 9 = 1 (ост. 1)

Завдання 415

1) 3 • 10 = 30       10 • 10 = 100     8 • 10 = 80    8 • 9 = 72      6 • 10 = 60

2) 100 : 1 = 100    80 : 10 = 8        10 : 10 = 1     60 : 10 = 6     45 : 9 = 5

 

Завдання 416

Відстань до стіни 77 дм. Землемірним циркулем відмірюють кроки завдовжки 10 дм. Скільки таких кроків до стіни вийде?

Розв'язання

77 : 10 = 7 (ост. 7)

Відповідь: вийде 7 таких кроків і ще 7 дм.

 

Завдання 417 

Додай числа десятками до 29; до 39; до 49; до 59.
29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, ...
39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, ...
49, 59, 69, 79, 89, 99, ...
59, 69, 79, 89, 99, ....

 

Завдання 418 Пригадай, що означає помножити число на 10

Щоб помножити число на 10, потрібно дописати до цього числа праворуч нуль.

 

Завдання 419

За допомогою таблиці множення на число 10 можна визначити, скільки десяток потрібно додати, щоб отримати число, яке є в таблиці, або число, якого в таблиці немає. Поясни обидва випадки. 2 • 10 = 10 • 2 = 10 + 10

 

Завдання 420 

1) Кожен квадрат на зображених діаграмах від­повідає числу 10, а кожен прямокутник — остачі від ділення на 10. Серед поданих чисел знайди ті, які ілюструють дані діаграми. Запиши рівності на ділення з остачею.  Числа на діаграмі 17, 33, 45, 67

17 : 10 = 1 (ост. 7)

33 : 10 = 3 (ост. 3)

45 : 10 = 4 (ост. 5)

67 : 10 = 6 (ост. 7)

2) Які числа виявилися «зайвими»? 21 (2 квадрати і 1 прямокутник), 53 (5 квадратів і 1 прямокутник)

 

Завдання 421  Порядок дій

5 • (10 – 5 – 2) : (6 : 3 : 2) = 14

1) 10 – 5 = 5  К

2) 5 – 2 = 3   Н

3) 6 : 3 = 2  И

4) 2 : 2 = 1   Ж

5) 5 • 3 = 15  К

6) 15 – 1 = 14  А

 

Завдання 422  Збільшили у 10 разів числа 4, 10, 2, 8, 5, 3, 9, 6, 7, 1:

40, 100, 20, 80, 50, 30, 90, 60, 70, 10

Отримані результати записали в по­рядку зростання:

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

 

Завдання 423

У кожному з 8 ящиків було по 8 кг бананів. Усі ба­нани розклали в пакети, по 9 кг у кожен. Скільки пакетів знадобилося? Скільки кілограмів бананів залишилося?

Короткий запис

8 ящ. по 8 кг — ? п. по 9 кг
Розв'язання
1) 8  8 = 64 (кг) — усього бананів
2) 64 : 9 = 7 (ост. 1)
Відповідь: знадобиться 7 пакетів, залишився 1 кг бананів.

Інші завдання дивись тут...