Інші завдання дивись тут...

Завдання 451

600 : 3 = 200    800 : 4 = 200    700 : 7 = 100

500 : 10 = 50    400 : 2 = 200    1000 : 100 = 10

 

Завдання 452 Ділення

800 : 40 = 800 : (4 · 10) = (800 : 4) : 10 = 200 : 10 = 20
900 : 30 = 900 : (3 · 10) = (900 : 3) : 10 = 300 : 10 = 30
800 : 20 = 800 : (2 · 10) = (800 : 2) : 10 = 400 : 10 = 40
600 : 30 = 600 : (3 · 10) = (600 : 3) : 10 = 200 : 10 = 20

 

Завдання 453

72 : (9  2) = 72 : 9 : 2 = 8 : 2 = 4
48 : (6  2) = 48 : 6 : 2 = 8 : 2 = 4
24 : (3  4) = 24 : 3 : 4 = 8 : 4 = 2

 

Завдання 454

800 : 2 = 400   900 : 3 = 300   800 : 4 = 200  200 • 2 = 400  100 • 3 = 300   400 : 2 = 200

 

Завдання 455

64 : 16 = 64 : (8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

54 : 18 = 54 : (9 • 2) = 54 : 9 : 2 = 6 : 2 = 3

36 : 12 = 36 : (6 • 2) = 36 : 6 : 2 = 6 : 2 = 3

60 : 15 = 60 : (3 • 5) = 60 : 3 : 5 = 20 : 5 = 4

 

Завдання 456

11 + 11 = 22     22 + 11 = 33    33 + 11 = 44    44 + 11 = 55

55 + 11 = 66     66 + 11 = 77    77 + 11 = 88    88 + 11 = 99    99 + 11 = 110

 

Завдання 457  Порядок дій

(10 + 50) • 5 – 900 : 30 = 270

1) 10 + 50 = 60

2) 60 • 5 = 300

3) 900 : 30 = 30

4) 300 – 30 = 270 

 

Завдання 458

Робітники та робітниці лісового господарства по­садили 4 алеї по 200 дерев у кожній. Серед усіх дерев було 400 дубів, а решта — липи і ясени, причому тих та інших порівну. Скільки дерев кожної породи посадили?

Короткий запис

Всього — ?, 4 ал., по 200 д.

Дубів — 400 д.

Липи і ясени — ?, решта, порівну

Розв'язання

1) 200  4 = 800 (д.)  всього дерев

2) 800  400 = 400 (д.)  решта, або лип і ясенів

3) 400 : 2 = 200 (д.)

Відповідь: посадили 200 лип і 200 ясенів.

 

Завдання 459

У саду 360 яблунь, груш — на 60 менше, ніж яблунь, а слив — у з рази менше, ніж груш. Скільки слив у саду?

Короткий запис

Яблунь — 360 д.
Груш — ?, на 60 д. менше, ніж яблунь
Слив — ?, у 3 рази менше, ніж груш
Розв'язання
1) 360  60 = 300 (д.)  посадили груш
2) 300 : 3 = 100 (д.)
Відповідь: у саду 100 слив.

 

Завдання 460

400 : 20 = 20    100 • 0 = 0     600 : 2 = 300    24 : 12 = 2

400 : 100 = 4    50 : 1 = 50     600 : 20 = 30    42 : 14 = 3

 

Завдання 461

100 : 20 = 5   600 : 20 = 30   500 : 100 = 5   900 : 30 = 30   800 : 40 = 20   1000 : 10 = 100

 

Завдання 462

На кожній із семи поличок стоять 6 довідників і 3 ен­циклопедії. Скільки всього книг на цих семи поличках?

Розв'язання

1-й спосіб

1) 6 + 3 = 9 (кн.)  всього книг на одній поличці

2) 9 • 7 = 63 (кн.)  всього книг на семи поличках

2-й спосіб

1) 6 • 7 = 42 (кн.)  всього довідників на семи поличках

2) 3 • 7 = 21 (кн.)  всього енциклопедій на семи поличках

3) 42 + 21 = 63 (кн.)  всього книг на семи поличках

Відповідь: 63 книги.

 

Завдання 463, 464  Множення

14 • 3 = (10 + 4) • 3 = 30 + 12 = 42

43 • 2 = (40 + 3) • 2 = 80 + 6 = 86

36 • 2 = (30 + 6) • 2 = 60 + 12 = 72

12 • 5 = (10 + 2) • 5 = 50 + 10 = 60

 

Завдання 465

90 : 18 = 90 : (9  2) = 90 : 9 : 2 = 10 : 2 = 5
48 : 16 = 48 : (8  2) = 48 : 8 : 2 = 6 : 2 = 3
42 : 14 = 42 : (7  2) = 42 : 7 : 2 = 6 : 2 = 3
45 : 15 = 45 : (5  3) = 45 : 5 : 3 = 9 : 3 = 3

 

Завдання 466

а

7

3

9

5

4

2

8

6

11 • а

77

33

99

55

44

22

88

66

11 • 7 = (10 + 1) • 7 = 70 + 7 = 77

 

Завдання 467  Додавання

12 + 12 = 24    24 + 12 = 36    36 + 12 = 48     48 + 12 = 60   60 + 12 = 72

72 + 12 = 84    84 + 12 = 96    96 + 12 = 108   108 + 12 = 120

 

Завдання 468

1) За 5 однакових календариків заплатили 40 грн. Скільки гривень коштує один календарик?

Короткий запис

5 к.  40 грн
1 к.  ?
Розв'язання
40 : 5 = 8 (грн)
Відповідь: один календарик коштує 8 грн.
2) За 5 однакових календариків заплатили 40 грн. Скільки гривень коштують 8 таких календариків?

Короткий запис

5 к.  40 грн
8 к.  ?
Розв'язання
40 : 5 • 8 = 8 • 8 = 64 (грн)
Відповідь: 8 таких календариків коштують 64 грн.

3) За 5 однакових календариків заплатили 40 грн. Скільки таких календариків можна купити за 24 грн?

Короткий запис

5 к.  40 грн
?   24 грн
Розв'язання
24 : (40 : 5) = 24 : 8 = 3 (к.)
Відповідь: на 24 гривень можна купити 3 календарики.

 

Завдання 469  

У семи однакових банках 21 л соку. Скільки таких банок потрібно, щоб розлити 27 л соку?

Короткий запис

7 б. — 21 л
? — 27 л
Розв'язання
1) 21 : 7 = 3 (л)  в одній банці
2) 27 : 3 = 9 (б.)
Відповідь: потрібно 9 банок.

 

Завдання 470

32 • 2 = (30 + 2) • 2 = 60 + 4 = 64

14 • 4 = (10 + 4) • 4 = 40 + 16 = 56

24 • 2 = (20 + 4) • 2 = 40 + 8 = 48

13 • 3 = (10 + 3) • 3 = 30 + 9 = 39

21 • 4 = (20 + 1) • 4 = 80 + 4 = 84

15 • 3 = (10 + 5) • 3 = 30 + 15 = 45

31 • 3 = (30 + 1) • 1 = 90 + 3 = 93

25 • 4 = (20 + 5) • 4 = 80 + 20 = 100

 

Завдання 471

60 • 3 = 180     800 + 100 = 900      50 • 6 = 300

500 : 5 = 100   90 • 4 = 360             900 : 3 = 300

 

Завдання 472

Купили 4 тістечка і 3 зефіри. Скільки всього гривень заплатили за покупку, якщо ціна тістечка й зефіру однакова і становить 7 грн?

1-й спосіб

1) 4 + 3 = 7 (т.)  всього тістечок і зефіру

2) 7 • 7 = 49 (грн)  заплатили за покупку

2-й спосіб

1) 7 • 4 = 28 (грн)  заплатили за 4 тістечка

2) 7 • 3 = 21 (грн)  заплатили за 3 зефіри

3) 28 + 21 = 49 (грн)  заплатили  за покупку

Відповідь: 49 гривень.

 

Завдання 473, 474

 24 = 3  (20 + 4) = 3  20 + 3  4 = 60 + 12 = 72

 12 = 6  (10 + 2) = 6  10 + 6  2 = 60 + 12 = 72

 11 = 5  (5 + 6) = 5  5 + 5  6 = 25 + 30 = 55

 22 = 4  (10 + 12) = 4  10 + 4  12 = 40 + 48 = 88

 

Завдання 475

64 : 32 = 64 : (8  4) = 64 : 8 : 4 = 8 : 4 = 2

36 : 18 = 36 : (6  3) = 36 : 6 : 3 = 6 : 3 = 2

63 : 21 = 63 : (3  7) = 63 : 3 : 7 = 21 : 7 = 3

48 : 24 = 48 : (8  3) = 48 : 8 : 3 = 6 : 3 = 2

 

Завдання 476

13 + 13 = 26    26 + 13 = 39    39 + 13 = 52       52 + 13 = 65     65 + 13 = 78

78 + 13 = 91   91 + 13 = 104   104 + 13 = 117   117 + 13 = 130

 

Завдання 477 Порядок дій

(300 + 200) : (25 • 4) – 5 = 0

1) 300 + 200 = 500

2) 25 • 4 = 100

3) 500 : 100 = 5

4) 5 – 5 = 0

 

Завдання 478

а

5

8

6

4

9

3

7

2

а • 12

60

96

72

48

108

36

84

24

5 • 12 = 5 • (10 + 2) = 50 + 10 = 60

 

Завдання 479 Рівняння

1) Невідоме число помножили на 5 і отримали 35. Знайди невідоме число.

х • 5 = 35
х = 35 : 5
х = 7
Відповідь: невідоме число 7.

2) Невідоме число поділили на 10 і отримали 8. Знайди невідоме число.

х : 10 = 8
х = 8 • 10
х = 80
Відповідь: невідоме число 80.

 

Завдання 480

Якщо від лівої шальки відв'язати кульку, а на праву поставити гирю масою 2 кг, то рівновага терезів не порушиться. Як зміниться в такому випадку рівняння?

х – 2 = 5, тому х = 5 + 2

 

Завдання 481 Доба

Часу минуло між показами годинників:

2 год 30 хв – 1 год 40 хв = 50 хв

4 год 45 хв – 1 год 15 хв = 3 год 30 хв

 

Завдання 482

Від стрічки завдовжки 1 м відрізали 3 куски по 28 см кожен. Скільки сантиметрів стрічки зали­шилося?

Короткий запис

Було  1 м

Відрізали  ?, 3 к. по 28 см

Залишилося  ?

Розв'язання
1 м = 100 см
1) 28  3 = 84 (см)  відрізали
2) 100  84 = 16 (см)
Відповідь: залишилося 16 сантиметрів стрічки.

 

Завдання 483

80 : 20 = 4

500 : 10 = 50

2 • 24 = 48

5 • 12 = 60

7 • 11 = 77

4 • 21 = 84

(50 + 50) • 2 = 100 • 2 = 200

(30 + 40) • 10 = 70 • 10 = 700

Інші завдання дивись тут...