Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Будна Н., Беденко М."

Сторінка 35

Завдання 3  Знайди довжину сторони квадрата, периметр якого дорівнює 32 см.

Розв’язання

32 : 4 = 8 (см) – довжина сторони квадрата.

Відповідь: довжина сторони квадрата 8 сантиметрів.

До с. 87–89 (№ 568–580)

Завдання 1 Порядок дій

8 • 2 : 2 = 16 : 2 = 8

8 • 3 : 6 = 24 : 6 = 4

8 • 7 : 7 = 56 : 7 = 8

8 • 5 : 5 = 40 : 5 = 8

7 • 8 + 13 = 56 + 13 = 69

8 • 8 – 21 = 64 – 21 = 55

81 – 8 • 2 = 81 – 16 = 65

8 • 4 + 30 = 32 + 30 = 62

Завдання 2  Складена задача на знаходження суми добутків

У шлюпці можуть плисти 4 пасажири, а на барка­сі — 8. Скільки пасажирів поміститься на 8 таких шлюпках і З таких баркасах?

Плавзасіб

Пасажирів на 1 плавзасобі

Кількість плавзасобів

Загальна кількість пасажирів

Шлюпка

4

8

?

?

Баркас

8

3

?

Короткий запис

Шлюпка — ? п., 8 шлюпок по 4 пасажири

Баркас — ? п., 3 баркаси по 8 пасажирів

Всього — ?

Вираз      4 • 8 + 8 • 3

Розв’язання

1) 4 • 8 = 32 (п.) – пасажирів на шлюпках.

2) 8 • 3 = 24 (п.) – пасажирів на баркасах.

3) 32 + 24 = 56 (п.) – всього пасажирів.

Відповідь: всього 56 пасажирів.

Завдання 3 Рівняння

х • 7 = 42

х = 42 : 7

х = 6

6 • 7 = 42

х : 5 = 8

х = 8 • 5

х = 40

40 : 5 = 8

х : 9 = 8

х = 8 • 9

х = 72

72 : 9 = 8

Сторінка 36  До c. 89–90 (№ 581–591)

Завдання 1

6 • 2 + 22 = 12 + 22 = 34

3 • 8 : 4 = 24 : 4 = 6

(41 – 35) • 4 = 6 • 4 = 24

32 – 2 • 7 = 32 – 14 = 18

55 – 4 • 8 = 55 – 32 = 23

90 – 36 : 9 = 90 – 4 = 86

Завдання 2 Складена задача на знаходження суми

У компот поклали 5 яблук, слив — у 7 разів більше, ніж яблук, і 6 груш. Скільки всього фруктів поклали в компот?

Короткий запис

Яблука — 5 фруктів

Сливи — ?, у 7 разів більше

Груші — 6 фруктів

Всього — ?

Розв’язання

1) 5 • 7 = 35 (сл.) – слив поклали в компот.

2) 5 + 35 + 6 = 46 (фр.) – всього фруктів поклали в компот.

Відповідь: у компот поклали 46 фруктів.

До с. 90–91 (№ 592–602)

Завдання 1

8 • 2 < 8 • 4

8 • 4 < 8 • 5

8 • 2 < 8 • 3 

де менший множник, там менший добуток

8 • 4 = 4 • 8

переставний закон множення

8 • 7 > 8 • 6

8 • 9 > 8 • 8

де більший множник, там більший добуток

Завдання 2  Довжина прямокутника 8 см, а ширина — у 2 рази менша. Обчисли його периметр.

Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 (см) – ширина прямокутника.

2) Р = 8 • 2 + 4 • 2 = 16 + 8 = 24 (см) – периметр прямокутника.

2 спосіб

1) 8 : 2 = 4 (см) – ширина прямокутника.

2) Р = (8 + 4) • 2 = 12 • 2 = 12 + 12 = 24 (см) – периметр прямокутника.

2 спосіб

1) 8 : 2 = 4 (см) – ширина прямокутника.

2) Р = 8 + 4 + 8 + 4 = 24 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 24 сантиметри.

До с. 91–92 (№ 603–614)

Завдання 1

48 : 8 • 7 = 6 • 7 = 42

72 : 8 : 3 = 9 : 3 = 3

48 : 8 • 9 = 6 • 9 = 54

32 : 8 • 5 = 4 • 5 = 20

24 : 8 • 8 = 3 • 8 = 24

56 : 8 • 4 = 7 • 4 = 28

Сторінка 37

Завдання 2  Задача на зведення до одиниці

40 кг бананів розклали у 8 однакових ящиків. Скільки таких ящиків знадобиться, щоб розкласти 20 кг бананів?

Короткий запис

8 ящиків — 40 кг

? ящиків — 20 кг

Розв’язання

1) 40 : 8 = 5 (кг) – кілограмів бананів у одному такому ящику.

2) 20 : 5 = 4 (ящ.) – таких ящиків знадобиться.

2 спосіб

1) 40 : 20 = 2 (рази) – у стільки разів менше кілограмів.

2) 8 : 2 = 4 (ящ.) – таких ящиків знадобиться.

Відповідь: знадобиться 4 таких ящиків.

До с. 93–94 (№ 615–625)

Завдання 1

8 • 4 + 32 = 32 + 32 = 64

8 • 8 – 36 = 64 – 36 = 28

8 • 6 + 48 = 48 + 48 = 96

8 • 9 – 24 = 72 – 24 = 48

8 • 3 + 21 = 24 + 21 = 45

8 • 5 – 21 = 40 – 21 = 19

Завдання 2 Задача на зведення до одиниці

Із 48 м тканини пошили 8 однакових комплектів по­стільної білизни. Скільки таких комплектів білизни можна пошити із 54 м тканини?

Короткий запис

8 комплектів — 48 м

? комплектів — 54 м

Вираз     54 : (48 : 8)

Розв’язання

1) 48 : 8 = 6 (м) – метрів тканини треба на один такий комплект.

2) 54 : 6 = 9 (к.) – таких комплектів можна пошити.

Відповідь: можна пошити 9 таких комплектів.

Завдання 3  Побудуй прямокутник із шириною 4 см, який можна поділити на 2 рівних квадрати. Знайди периметр цього прямокутника.

Розв’язання

4 • 2 = 8 (см) – довжина прямокутника.

Треба знайти периметр прямокутника довжиною 8 см і шириною 4 см

Р = 8 • 2 + 4 • 2 = 16 + 8 = 24 (см)

2 спосіб

4 • 2 = 8 (см) – довжина прямокутника.

Треба знайти периметр прямокутника довжиною 8 см і шириною 4 см

Р = (8 + 4) • 2 = 12 • 2 = 12 + 12 = 24 (см)

3 спосіб

4 • 2 = 8 (см) – довжина прямокутника.

Треба знайти периметр прямокутника довжиною 6 см і шириною 4 см

Р = 8 + 4 + 8 + 4 = 24 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 24 сантиметрів.

 

Сторінка 38  До c. 94–95 (№ 626–636)

Завдання 1

72 : х = 8

х = 72 : 8

х = 9

72 : 9 = 8

48 : х = 6

х = 48 : 6

х = 8

48 : 8 = 6

24 : х = 8

х = 24 : 8

х = 3

24 : 3 = 8

Завдання 2  Складена задача на знаходження зменшуваного

Коли з бідона взяли 8 банок по З кг меду, то в ньо­му залишилося 6 кг. Скільки кілограмів меду було в бідоні спочатку?

Короткий запис

Було — ?

Взяли — ? кг, 8 банок по 3 кг

Залишилось — 6 кг

Вираз    6 + 3 • 8

Розв’язання

1) 3 • 8 = 24 (кг) – кілограмів меду взяли.

2) 6 + 24 = 30 (кг) – кілограмів меду було в бідоні спочатку.

Відповідь: спочатку в бідоні було 30 кілограмів меду.

До с. 95–96 (№ 637–647)

Завдання 1

32 – 8 • 2 = 32 – 16 = 32 – 12 – 4 = 16

40 – 8 • 5 = 40 – 40 = 0

64 : 8 + 32 = 8 + 32 = 40

64 : 8 – 7 = 8 – 7 = 1

(20 + 28) : 8 = 48 : 8 = 6

(80 – 48) : 8 = 32 : 8 = 4

32 : 8 + 47 = 4 + 47 = 47 + 3 + 1 = 51

56 : 8 + 0 = 7 + 0 = 7

Сторінка 39

Завдання 2  Складена задача на знаходження зменшуваного

Коли до блузки пришили 6 ґудзиків, то в кравчині залишилося у 8 разів більше ґудзиків, ніж вона вико­ристала. Скільки ґудзиків було у кравчині спочатку?

Короткий запис

Було — ?

Пришили — 6 ґудзиків

Залишилось — ?, у 8 разів більше, ніж пришили

Розв’язання

1) 6 • 8 = 48 (ґ.) – ґудзиків залишилось.

2) 48 + 6 = 48 + 2 + 4 = 54 (ґ.) – ґудзиків було у кравчині спочатку.

2 спосіб

Якщо пришили 6 ґудзиків, а залишилось у 8 разів більше, це також може означати, що пришили 1 частину, а залишилось ще 8 таких частин, тоді

1) 8 + 1 = 9 (ч.) – однакових частин було спочатку.

2) 6 • 9 = 54 (ґ.) – ґудзиків було  у кравчині спочатку.

Відповідь: спочатку в кравчині було 54 ґудзики.

До c. 96–98 (№ 648–657)

Завдання 1 Ділення з остачею

48 : 8 = 6

24 : 8 = 3

50 : 8 = 6 (ост. 2)

48

 2

29 : 8 = 3 (ост. 5)

24

  5

Завдання 2  Задача на зведення до одиниці

48 л соку розлили порівну у 8 банок. Скільки по­трібно таких банок, щоб розлити 54 л соку?

Місткість 1 банки (л)

Кількість банок

Загальна місткість (л)

?

8

48

однакова

?

54

Короткий запис

8 банок — 48 л

? банок — 54 л

Розв’язання

1) 48 : 8 = 6 (л) – літрів соку в одній такій банці.

2) 54 : 6 = 9 (б.) – таких банок потрібно.

Відповідь: потрібно 9 таких банок.

До с. 98–99 (№ 658–666)

Завдання 1 Обчисли вирази, значення яких можна знайти

5 : 8 • 3 (5 не ділиться націло на 8)

45 : 5 • 7 = 9 • 7 = 63

42 : 7 • 6 = 6 • 6 = 36

5 : 0 – 4  (ділити на 0 не можна)

21 – 5 : 45  (5 не ділиться націло на 45)

36 : 4 • 5 = 9 • 5 = 45

3 кг – 2 м  (одиниці вимірювання різних величин)

56 : 7 • 3 = 8 • 3 = 24

15 : 3 : 7 = 5 : 7 (5 не ділиться націло на 7)

Сторінка 40

Завдання 2 Задача на зведення до одиниці

Від трьох однакових корів надоїли 27 л молока. Скільки літрів молока надоять від семи таких корів?

Літрів 1 корова

Кількість корів

Загальна кількість літрів

?

3

27

однакова

7

?

Короткий запис

3 корови — 27 л

7 корів — ? л

Розв’язання

1 спосіб (виразом)

1) 27 : 3 • 7 = 63 (л) – літрів молока надоять від семи таких корів.

2 спосіб (діями)

1) 27 : 3 = 9 (л) – літрів молока надоять від одної корови.

2) 9 • 7 = 63 (л)

Відповідь: від семи таких корів надоять 63 літри молока.

До с. 99–100 (№ 667–675)

Завдання 1  Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати:

36 : 6 = 24 : 4

36 : 6 = 6,  24 : 4 = 6,  6 = 6

74 – 5 • 8 < 26 + 2 • 7

74 – 5 • 8 = 74 – 40 = 34,  26 + 2 • 7 = 26 + 14 = 30 + 10 = 40,  34 < 40

24 : 4 > 24 : 8

де менший дільник, там більша різниця

37 + 63 : 7 > 72 : 8 + 16

37 + 63 : 7 = 37 + 9 = 46,  72 : 8 + 16 = 9 + 16 = 16 + 4 + 5 = 25, 46 > 25

Завдання 2 Задача на зведення до одиниці

У шести однакових коробках 36 олівців. Скільки по­трібно таких коробок, щоб розкласти 24 олівці?

Короткий запис

6 коробок — 36 олівців

? коробок — 30 олівців

Розв’язання

1) 36 : 6 = 6 (ол.) – олівців у одній такій коробці.

2) 30 : 6 = 5 (к.) – таких коробок потрібно.

Відповідь: потрібно 5 таких коробок.

Інші завдання дивись тут...