КРОК 52
Завдання 525
Найменше трицифрове число 100
Найбільше трицифрове число 999

Завдання 526

Троє друзів купили однакові фломастери в різних магазинах. Хто скільки заплатив? Хто найбільше?
Розв’язання
1) 100 + 20 = 120 (грн)  заплатив Денис
2) 100 + 50 = 150 (грн)  заплатив Дмитро
3) 100 + 10 + 5 = 115 (грн)  заплатив Данило
115 < 120 < 150
Відповідь: найбільше заплатив Дмитро. 

 

Завдання 527 Прочитай числа
100   0 десятків і 0 одиниць
101   0 десятків
102   0 десятків
103   0 десятків
104   0 десятків
105   0 десятків
106   0 десятків
107   0 десятків
108   0 десятків
109   0 десятків
111   сто одинадцять
117  сто сімнадцять
114  сто чотирнадцять
112  сто дванадцять
118  сто вісімнадцять
115  сто п'ятнадцять
113  сто тринадцять
116  сто шістнадцять
110  сто десять, 0 одиниць
119  сто дев'ятнадцять

Завдання 528 Кілька чисел, розташовані між числами

120, 121, 122, 123, 125, 130, 135, 145, 149, 150
170, 171, 175, 177, 180, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 190
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
155, 156, 157, 158, 159, 160

 

Завдання 529

105 < 133

119 > 112
174 > 128
178 > 120
111 < 141

Завдання 530

Урок триває 45 хвилин. Закінчився він о 10 год 50 хв. Коли урок розпочався?
Короткий запис
Тривав  45 хв
Закінчився  10 год 50 хв
Розпочався  ?
Розв’язання

10 год 50 хв – 45 хв = 10 год 5 год

Відповідь: урок розпочався о 10 годині 45 хвилин.

 

Завдання 531
Перерва розпочалась об 11 год 45 хв і тривала 15 хв. Коли закінчилася перерва?
Короткий запис
Розпочалася  11 год 45 хв
Тривала  15 хв
Закінчилася  ?
Розв’язання

11 год 45 хв + 15 хв = 12 год

Відповідь: перерва закінчилася о 12 годині.

 

Завдання 532

122 + 1 = 123

147 – 1 = 146
193 + 0 = 193
117  0 = 0
154 : 1 = 154

Завдання 533

Сто сорок сім  147

сто двадцять п’ять  125

Завдання 534

Для виготовлення 9 однакових браслетів Матвій витратив 72 намистини. Скільки ще таких браслетів він може виготовити, якщо залишилося 64 намистини?
Короткий запис
9 бр.  72 н.
 64 н.
Розв’язання

1) 72 : 9 = 8 (н.)  витрачають на 1 браслет
2) 64 : 8 = 8 (бр.)  може виготовити

Відповідь: може виготовити ще 8 таких браслетів.

 

7 дм + 5 дм 3 см = 70 см + 53 см = 123 см
100 см + 30 мм = 100 см + 3 см = 103 см
10 дм 2 см + 3 дм 5 см = 102 см + 35 см = 137 см
100 мм + 30 см 50 мм = 10 см + 35 см = 45 см
5 см + 3 дм = 5 см + 30 см = 35 см
100 мм + 3 дм = 10 см + 30 см = 40 см

 

Завдання 536
Сторони трикутника дорівнюють 3 см, 4 см і 5 см. Знайди периметр трикутника, кожна сторона якого у 5 разів більша, ніж у заданого.
Розв’язання
1) 3  5 = 15 (см)  довжина першої сторони
2) 4  5 = 20 (см)  довжина другої сторони
3) 5  5 = 25 (см)  довжина третьої сторони
4) 15 + 20 + 25 = 60 (см)
Відповідь: периметр трикутника 60 см.

 

Завдання 537
На яке число треба поділити 56, щоб дістати 7? Склади рівняння й розв’яжи його.
Розв’язання
56 : х = 7
х = 56 : 7
х = 8
Відповідь: треба поділити на число 8.

 

Завдання 538
Накресли відрізок завдовжки 12 см. Познач синім кольором третю частину цього відрізка, зеленим — четверту частину, а решту — червоним. Установи довжину червоного відрізка спочатку без вимірювання, а потім перевір за допомогою вимірювання.
Розв’язання
1) 12 : 3 = 4 (см)  довжина відрізка синього кольору
2) 12 : 4 = 3 (см)  довжина відрізка зеленого кольору
3) 12 – (4 + 3) = 5 (см)  довжина відрізка червоного кольору
Відповідь: довжина відрізка червоного кольору 5 см.

 

КРОК 53
Завдання 539

Групи

Одноцифрові числа

Двоцифрові числа
Трицифрові числа

2, 0

27, 75, 56, 19, 78
340,  681,   103, 300, 999,  293

Завдання 540

Продовження ... Збільш і зменш кожне число на 1.
27 + 1 = 28
27  1 = 26
340 + 1 = 341
340  1 = 339
75 + 1 = 76
75  1 = 74
56 + 1 = 57
56  1 = 55
681 + 1 = 682
681  1 = 680
2 + 1 = 3
 1 = 1
19 + 1 = 20
19  1 = 18
103 + 1 = 104
103  1 = 102
300 + 1 = 301
300  1 = 299
999 + 1 = 1000
999  1 = 998
78 + 1 = 79
78  1 = 77
0 + 1 = 1
 1 = 0
293 + 1 = 294
293  1 = 292

Завдання 541

900 + 99 + 1 = 1000

 

Завдання 542
200 + 200 + 200 + 200 + 200 = 1000
300 + 300 + 300 + 100 = 1000
500  2 = 1000
100  10 = 1000
200  5 = 1000
250  4 = 1000

Завдання 543

1 дм = 10 см = 100 мм

 

Завдання 544 
200 см = 2 м
3 км = 3000 м
50 дм = 5 м
700 см 30 дм = 7 м + 3 м = 10 м

Завдання 545

За 1 год автомобіль проїхав 64 км, а велосипедист у 8 разів меншу відстань. Скільки кілометрів проїхав велосипедист за 1 год?
Короткий запис
Автомобіль  64 км
Велосипедист  ?, у 8 рази менше
Розв’язання

64 : 8 = 8 (км)

Відповідь: велосипедист проїхав 8 км.

 

Завдання 546
Довжина тіла лемура без хвоста 30 см, а з хвостом — 90 см. Установи: 
• на скільки сантиметрів тіло лемура без хвоста коротше від його хвоста;
1) 90  30 = 60 (см)  довжина хвоста
2) 60  30 = 30 (см)  на стільки тіло лемура без хвоста коротше від його хвоста
• у скільки разів хвіст лемура довший за решту його тіла.
60 : 30 = 2 (р.)  у стільки разів хвіст лемура довший за решту його тіла

 

Завдання 547
77 – 42 = 35
53 + 36 = 89
(18 – 9) + 3 = 12
90 – (11 – 9) = 88
47 – 9 – 17 = 21
58 + 5 – 18 = 45

КРОК 45

Завдання 548

3 сот. 4 дес. = 340
4 дес. 8 од. = 48
5 сот. 8 од. = 508
9 сот. 9 од. = 909

Завдання 549 

Найбільше із цих чисел 909
Найменше із цих чисел 48
У числі 527 — 7 одиниць
У числі 703 — 7 сотень і 0 десятків
У числі 170 — 7 десятків і 0 одиниць
У числі 527 — всього 527 одиниць
У числі 703 — всього 703 одиниць
У числі 170 — всього 170 одиниць
Найбільше із цих чисел 703
Найменше із цих чисел 170

Завдання 551

До одноцифрового числа зліва приписали цифру 2. Як змінилося число? Збільшилося на 20

 

Завдання 552
До двоцифрового числа приписали зліва цифру 2. Як змінилося число? Збільшилося на 200

 

Завдання 553
400 + 30 + 5 = 435
600 + 45 = 645
900 + 5 = 905
500 + 40 + 8 = 548
200 + 57 = 257
800 + 3 = 803
700 + 48 = 748
600 + 34 = 634
700 + 9 = 709

Завдання 554

Тоня має 120 грн 20-гривневими купюрами. Скільки купюр у Тоні? 

Короткий запис
120 грн  ? к. по 20 грн
Розв’язання

120 : 20 = 6 (к.)

Відповідь: у Тоні 6 купюр.

 

Завдання 555
Борис має 250 грн 50-гривневими купюрами. Скільки купюр у Бориса?
Короткий запис
25 грн  ? к. по 50 грн
Розв’язання

250 : 50 = 5 (к.)

Відповідь: у Бориса 5 купюр.

 

Завдання 556
100 грн + 500 грн + 20 грн = 620 грн
200 грн + 200 грн + 200 грн + 50 грн = 650 грн
100 грн + 500 грн + 20 грн < 200 грн + 200 грн + 200 грн + 50 грн

 

Завдання 557
Складіть всі можливі трицифрові числа, використовуючи усі цифри кожного кола лише один раз.
Цифри 2, 5 і 7: 257, 275, 527, 572, 725, 752 З них найбільше число 752.
Цифри 0, 3 і 9: 309, 390, 903, 930 З них найбільше число 930.
Цифри 0, 0 і 9: 900
Серед усіх чисел найбільше 930а  найменше число 257.

 

Завдання 558
Накресли два відрізки: перший завдовжки 8 см, а другий — удвічі коротший від першого. На скільки сантиметрів другий відрізок коротший від першого? А на скільки міліметрів?
Короткий запис
 8 см
II  ?, у 2 рази менше від I
На скільки  ?
Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 (см)  довжина II відрізка
2) 8  4 = 4 (см) = 40 (мм)

Відповідь: на 4 см або 40 мм другий відрізок коротший від першого.

Завдання 559 Рівняння
х + 30 = 130
х = 130 – 30
х = 100
х – 30 = 130
х = 130 + 30
х = 160
30 – х = 13
х = 30 – 13
х = 17
 х = 30
х = 30 : 3
х = 10

Завдання 560

Дві бригади разом заасфальтували 500 м дороги. Перша заасфальтувала 300 м дороги. Скільки метрів заасфальтувала друга бригада? Яка бригада і на скільки метрів заасфальтувала більше?
Короткий запис
Разом  500 м
 300 м
II  ?
На скільки  ?
Розв’язання

1) 500  300 = 200 (м)  заасфальтувала II бригада
2) 300  200 = 100 (м)

Відповідь: друга бригада заасфальтувала 200 м дороги; на 100 м більше заасфальтувала дороги перша бригада.

 

Завдання 561
В англійському алфавіті є симетричні букви. Наприклад, V U W D E. Які букви симетричні в українському алфавіті? А В Е Є Ж З І М Н О П С Т Ф Х Ш