Інші завдання дивись тут...

Урок 39 сторінка 59

Завдання 1

1. Відрізок, що з'єднує дві точки кола і проходить через центр кола (діаметр).

2. Відрізок, що з'єднує центр кола (чи круга) з точкою на колі (радіус).

3. Сума довжин усіх сторін многокутника (периметр).

4. Креслярський інстру­мент для креслення кіл (циркуль).

5. Частина площини, обмежена колом (круг).

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

р

а

д

і

у

с

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

п

е

р

и

м

е

т

р

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

ц

и

р

к

у

л

ь

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

г

 

 

 

Завдання 2

Точки А, С, К, F, N поза колом.   Точки D, В, Е — на колі.

Завдання 3

1) Продовжили ряд: радіус зліва, радіус зверху.

2) Продовжили ряд: кут знизу справа, кут знизу зліва.

Завдання 4

Радіуси кругів у порядку зростання їхньої довжини: ОВ, ОМ, ОА, OD

Завдання 5

4 • 6 + 58 = 24 + 58 = 82

7 • 9 + 8 = 63 + 8 = 71

4 • 8 + 38 = 32 + 38 =  70

 

5 • 9 + 26

5 і 9 у крузі, а 26 – у колі

19 + 3 • 8

3 і 8 у крузі, а 19 – у колі

Урок 40 сторінка 61

Завдання 1 Побудуй два кола радіусом З см: одне — із центром у точ­ці О, а друге — із центром у точці С. Познач точку (одну з них) перетину цих кіл буквою Е. З'єднай цю точку з кін­цями відрізка ОС.

ОЕ = 3 см – радіус

СЕ = 3 см – радіус

ОС = 3 см + 2 см = 5 см

Р = ОЕ + СЕ + ОС = 3 см + 3 см + 5 см = 11 см

Завдання 2 Накресли коло з радіусом 2 см. Накресли коло з тим самим центром і радіусом З см. 

На скільки сантиметрів діаметр більшої фігури більше, ніж діаметр меншої фігури?

2 + 2 = 4 (см) – діаметр меншого кола.

3 + 3 = 6 (см) – діаметр більшого кола.

6 – 4 = 2 (см)

Завдання 3

Чорна і руда мурахи ходили в гості до своїх друзів. Радіус кож­ного кола дорівнює 2 см.

2 • 6 = 12 (см) – сантиметрів пробігла чорна мурашка.

2 • 6 = 12 (см) – сантиметрів пробігла руда мураха.

Завдання 4

3 + 3 = 6 (см) – довжина синього відрізка.

3 • 4 = 12 (см) – довжина червоної ламаної.

Р = 3 • 2 + (3 + 3) • 2 = 18 (см) – периметр зеленого прямокутника.

 

Урок 41 сторінка 63

Завдання 1

900 700 500 300 100

200 400 600 800  1000

Завдання 2

У похід вирушило спочатку 500 козаків, через деякий час їх наздогнала ще сотня козаків. Після короткої наради, коза­ки вирішили розділитися порівну на два загони. Скільки козаків у кожному загоні?

Розв’язання

1) 500 + 100 = 600 (к.) – всього козаків.

2) 600 : 2 = 300 (к.) – в кожному загоні.

Відповідь: у кожному загоні 300 козаків.

Завдання 3  Порівняння чисел

600 – 200 = 800 – 400

100 + 300 > 500 – 200

300 • 3 > 200 • 4

600 : 2 > 800 : 4

Завдання 4 Козачок Писар узяв аркуш паперу прямокутної форми, зігнув його навпіл і ще раз навпіл. Ножицями вирізав краєчок. Що побачив Писар, коли розгорнув аркуш? 1 малюнок

Завдання 5

200 • 4 = 800

600 – 300 = 300

200 + 800 = 1000

600 : 2 = 300

900 – 700 = 200

500 + (700 – 200) = 500 + 500 = 1000

800 – (200 + 400) = 800 – 600 = 200

1000 – (900 – 100) = 1000 – 800 = 200

Завдання 6

2) збільш число 5 на 7 і

результат збільш на 42:

(5 + 7) + 42 = 12 + 42 = 5

3) зменш число 42 у 7 разів і

      результат збільш на 5:

42 : 7 + 5 = 6 + 5 = 11

6) 42 зменш на 5 і

результат збільш на 7:

(42 – 5) + 7 = 49 – 5 = 44

5) 42 зменш на суму чисел 7 і 5:

42 – (7 + 5) = 42 – 12 = 30

1) Збільш число 5 у 7 разів і

  результат збільш на 42:

5 • 7 + 42 = 35 + 42 = 77

4) різницю чисел 42 і 7

зменш у 5 разів:

(42 – 7) : 5 = 35 : 5 = 7

Урок 42  сторінка 64

Завдання 1

6 сот. 3 дес. 1 од. = 631       4 сот. 4 од. = 404      6 сот. 5 дес. = 650

7 сот. 5 дес. 3 од. = 753       6 сот. 1 од. = 601      4 сот. 1 дес. = 610

Завдання 2 Запиши перші п'ять парних чисел п'ятої сотні.

Міркуємо так.

Перші десять чисел п’ятої сотні: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410.

Серед них перші п’ять парних чисел п’ятої сотні: 402, 404, 406, 408, 410.

Відповідь: 402, 404, 406, 408, 410

Завдання 3

Числа у порядку зростання: 109, 299, 300, 301, 310, 609, 901

Завдання 4

4 • 2 = 8

40 • 2 = 80

400 • 2 = 800

9 : 3 = 3

90 : 3 = 30

900 : 3 = 300

3 • 2 = 6

30 • 2 = 60

300 • 2 = 600

Завдання 5 У квітковий магазин привезли 4 оберемки троянд, по 200 штук у кожному. Після того як упродовж дня продали частину троянд, у магазині залишилося 300 троянд. Скільки троянд продали за день?

Розв’язання

1) 200 • 4 = 800 (тр.) – привезли у магазин.

2) 800 – 300 = 500 (тр.) – продали.

Відповідь: за день продали 500 троянд.

 

Урок 43 сторінка 66

Завдання 1 «Сусіди» чисел

698,699,700

799, 800, 801

997, 998, 999

318, 319, 320

Завдання 2 

Закономірність: наступне число на 10 менше, ніж попереднє.

Продовжили ряд: 593, 583, 573, 563, 553, 543, 533

Закономірність: наступне число на 10 менше, ніж попереднє.

Продовжили ряд: 882, 872, 862, 852, 842, 832, 822

Закономірність: наступне число на 100 менше, ніж попереднє.

Продовжили ряд: 758, 658, 558, 458, 358, 258, 158.

Завдання 3

500 • 2 = 1000

400 • 2 = 800

200 + 800 = 1000

200 : 2 = 100

900 : 3 = 300

1000 – 600 = 400

1000 – 100 = 900

200 • 4 = 800

Завдання 4 Групування розрядів у класи

Число

Сотні

Десятки

Одиниці

триста сімдесят

3

7

0

двісті дев’ять

2

0

9

сто сорок вісім

1

4

8

сімсот сім

7

0

7

п’ятсот вісімнадцять

5

1

8

Завдання 5 Натуральні числа

1) 336, 337, 338, 339, 340, 341

2) 625, 635, 645, 655, 665, 675

3) 312, 412, 512, 612, 712, 812

4) 553, 552, 551, 550, 549, 548

 

Урок 44 сторінка 67

Завдання 1

• Найбільше трицифрове число – 999

• Найменше число шостої сотні – 501

• «Сусіди» останнього числа сьомої сотні: 699, 701

• Число, яке утворилося прилічуванням 1 до чис­ла 999: 1000

Завдання 2

600 – 300 = 300

400 • 2 = 800

600 + 300 = 900

400 : 2 = 200

800 – 200 = 600

300 • 3 = 900

800 + 200 = 1000

300 : 3 = 100

Завдання 3

Михась може перенести 600 списів за б хв, а Остап — удвічі швидше (удвічі менше часу). Скільки списів може перенести кожен хлопець за 1 хв?

Розв’язання

1) 600 : 6 = 100 (сп.) – може перенести Михась за 1 хвилину.

2) 6 : 2 = 3 (хв) – час Остапа.

3) 600 : 3 = 200 (сп.) – може перенести Остап за одну хвилину.

Відповідь: за одну хвилину Михась може перенести 100 списів, а Остап – 200 списів.

Завдання 4 Порядок дій

200 • 2 • 2 = 200 • 4 = 800

800 : 4 • 3 = 200 • 3 = 600

200 • (36 : 9) = 200 • 4 = 800

600 : (18 : 6) = 600 : 3 = 200

Завдання 5

По Дніпру до Чорного моря пливло 60 чайок: 33 чайки попереду, а решта — позаду у трьох шеренгах, порівну в кож­ній. Скільки чайок пливло позаду в кожній шерензі?

Розв’язання

1) 60 – 33 = 27 (ч.) – пливло позаду.

2) 27 : 3 = 9 (ч.) – в кожній шерензі.

Відповідь: позаду в кожній шерензі пливло 9 чайок. 

 

Урок 45 сторінка 68

Завдання 1 Сума розрядних доданків

689 = 600 + 80 + 9

537 = 500 + 30 + 7

804 = 800 + 4

Завдання 2

600 + 200 = 800      800 : 2 = 400    400 – 300 = 100      100 • 7 = 700

700 + 200 = 900      900 : 3 = 300    300 + 200 = 500      500 : 5 = 100      100 • 7 = 700

Запорізькому дубу — місцевій пам'ятці Запоріжжя — понад 700 років

Завдання 3

604 < 614         726 > 716

206 > 106         458 < 459

736 < 836         900 < 910

Завдання 4

На першому стенді магазину Михайлик нарахував 24 маг­ніти з містами України, а на другому — 19 магнітів. Михайлик купив 6 магнітів із першого стенда. На котрому стенді зали­шилося більше магнітів і на скільки більше?

Розв’язання

1) 24 – 6 = 18 (м.) – залишилося на першому стенді.

2) 19 > 18  на першому стенді більше.

3) 19 – 18 = 1 (м.) 

Відповідь: на 1 магніт більше залишилося на першому стенді, ніж на другому.

Інші завдання дивись тут...