Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита

"Математика 3 клас Козак М., Корчевська О. (частина 2)"

Сторінка 3

Завдання 1 Доба

Годинник

Час до полудня

8 год

Час після полудня

8 год  + 12 год = 20 год

Відповідь: 8 год або 20 год

Завдання 2

Електронний годинник

22 год

Механічний годинник

Час

10 год після полудня

Відповідь: 10 год після полудня

Завдання 3 Днів у кожному місяці

Пароплав відійшов від пристані о 21 год 29 квітня і був у плаванні 2 доби 1 год. Якого числа і місяця та о котрій годині він прибув до пункту призначення?

Міркуємо так. 29 + 2 = 30 + 1  прибув 1 травня.  21 + 1 = 22 (год) – час прибуття.

Відповідь: 1 травня о 22 год

Завдання 4 Складена задача на ділення на вміщення

Для обстеження невідомих берегів мо­ряки підготували кілька шестивеслових човнів і 2 — восьмивеслові, а всього на них встановили 40 весел. Скільки було шестивеслових човнів?

Човни

Весел на 1 човні

Кількість човнів

Загальна кількість весел

Шестивеслові

6

?

?

40 весел

Восьмивеслові

8

2

?

Вираз    (40 – 8 • 2) : 6

План розв’язування

1) Загальна кількість весел на восьмивеслових човнах?

2) Загальна кількість весел на шестивеслових човнах?

3) Скільки було шестивеслових човнів?

1) 8 • 2 = 16 (в.) – весел на восьмивеслових човнах разом.

2) 40 – 16 = 24 (в.) – весел на шестивеслових човнах разом.

3) 24 : 6 = 4 (ч.) – було шестивеслових човнів.

Відповідь: було 4 шестивеслових човнів.

Завдання 5 Порядок дій

(16 – 7 ) • (2 + 4) = 54

1) 16 – 7 = 9

2) 2 + 4 = 6

3) 9 • 6 = 54

1 + 6 • 4 + 5 = 30

1) 6 • 4 = 24

2) 1 + 24 = 25

3) 25 + 5 = 30

16 – 7 • 2 + 4 = 6

1) 7 • 2 = 14

2) 16 – 14 = 2

3) 2 + 4 = 6

1 + 6 • (4 + 5) = 55

1) 4 + 5 = 9

2) 6 • 9 = 54

3) 1 + 54 = 55

80 – 64 : 8 : 2 = 76

1) 64 : 8 = 8

2) 8 : 2 = 4

3) 80 – 4 = 76

(80 – 64) : 8 : 2 = 1

1) 80 – 64 = 10 + (70 – 64) = 16

2) 16 : 8 = 2

3) 2 : 2 = 1

Завдання 6 Одиниці вимірювання

10 м = 100 дм

100 см = 10 дм

306 кг < 3 ц 60 кг (3 ц 6 кг < 3 ц 60 кг)

8 грн 1 к. > 81 к.  (801 к. > 81 к.)

800 мм > 8 см (80 см > 8 см)

4 дм > 7 см 9 мм  (40 см > 7 см 9 мм)

Сторінка 4

Завдання 1

Годинник

 

 

 

Час до полудня

6 год

11 год

7 год

9 год

Час після полудня

6 год + 12 год =

18 год

11 год + 12 год =

23 год

7 год + 12 год =

19 год

9 год + 12 год =

21 год

Завдання 2

Шлях мурашки: угору — 1 см; праворуч — 9 см; униз — 1 см; ліворуч — 9 см.

Міркуємо так: її шляхом буде прямокутник довжиною 9 см і шириною 1 см.

Завдання 4 Рівняння

780 – х = 290

х = 780 – 290

х = 490

Перевірка

780 – 490 = 290

290 = 290

Завдання 5 Задача на зведення до одиниці

Місткість 8 однакових акваріумів — 72 л. Яка місткість 5 таких акваріумів?

Літрів у 1 акваріумі

Кількість акваріумів

Загальна кількість літрів

?

8

72

однакова

5

?

Короткий запис

4 години — 28 центнерів

? години — 56 центнерів

План розв'язування

1) Яка місткість 1 такого акваріума?

2) Яка місткість 5 таких акваріумів?

Розв'язання

1) 72 : 8 = 9 (л) – місткість 1 такого акваріума.

2) 9 • 5 = 45 (л) – місткість п’яти таких акваріумів.

Вираз: 72 : 8 • 5

Відповідь: місткість п’яти таких акваріумів 45 літрів.

Завдання 6

500 – 340 + 80 = 500 + 80 – 340 = 580 – 340 = 240

500 – (340 + 80) = 500 – (340 + 60 + 20) = 500 – 420 = 80

910 – (600 – 150) = 910 – 600 + 150 = 310 + 150 = 460

910 – 600 – 150 = 310 – 150 = 310 – 200 + 50 = 160

Сторінка 5

Завдання 1

(300 – 260) : 5 • 9 = 72

1) 300 – 260 = 40

2) 40 : 5 = 8

3) 8 • 9 = 72

190 + 4 • 5 – 60 = 150

1) 4 • 5 = 20

2) 190 + 20 = 190 + 10 + 10 = 210

3) 210 – 60 = 210 – 100 + 40 = 150

300 – 48 : 8 • 5 = 270

1) 48 : 8 = 6

2) 6 • 5 = 30

3) 300 – 30 = 270

(16 – 8) • (14 – 7) = 56

1) 16 – 8 = 8

2) 14 – 7 = 7

3) 8 • 7 = 56

Завдання 2 Складена задача на зменшення на деяке число

Песики Сірко, Рябко і Бровко шукали загублені речі. Сірко знайшов згубу за 2 хв 10 с, Рябко затратив часу на 20 с більше, а Бровко — на 1 хв менше, ніж Рябко. Скільки часу затратив Бровко на пошук загубленої речі?

Короткий запис

Сірко — 2 хв 10 с

Рябко — ?, на 20 с більше, ніж Сірко

Бровко — ?, на 1 хв менше, ніж Рябко

План розв’язування

1) Скільки часу затратив на пошук Рябко?

2) Скільки часу затратив Бровко на пошук загубленої речі?

Розв’язання

1) 2 хв 10 с + 20 с = 2 хв 30 с – час затратив Рябко.

2) 2 хв 30 с – 1 хв = 1 хв 30 с – час затратив Бровко.

1 хв 30 с = 60 с + 30 с = 90 с

Відповідь: 1 хв 30 с, або 90 с

Завдання 3

У дитячому таборі двічі організовували триденний похід у гори: першого разу — 28 червня, а другого разу — 28 липня. Визнач за календарем дату завершення кожного походу.

Міркуємо так: 28 + 3 = 30 + 1 для червня, оскільки червень має 30 днів, то похід завершиться 1 липня; 28 + 3 = 31 для липня, оскільки липень має 31 день.

Відповідь: першого разу – 1 липня,

а другого разу — 31 липня

Завдання 4 Задача на зведення до одиниці

Маса 9 цеглин 27 кг. Скільки таких цеглин можуть важити 21 кг?

 

Маса 1 цеглини

Кількість цеглин

Загальна маса

?

9

27 кг

однакова

?

21 кг

Короткий запис

9 цеглин — 27 кг

? цеглин — 21 кг

План розв’язування

1) Яка маса одної цеглини? 27 : 9 = 3 (кг)

2) Скільки таких цеглин можуть важити 21 кг? 21 : 3 = 7 (ц.)

Розв’язання

1) 21 : (27 : 9) = 7 (ц.)

Відповідь: двадцять один кілограм можуть важити 7 таких цеглин.

Завдання 5

Накресли прямокутник, довжина якого становить 1 дм 2 см, а ширина — у 6 разів коротша.

Міркуємо так. 1 дм 2 см = 12 см, тоді 12 см : 6 = 2 см – ширина прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 12 см і шириною 2 см.

Сторінка 6

Завдання 1

8 ц 40 кг = 800 кг + 40 кг = 840 кг

5 м З см = 500 см + 3 см = 503 см

8 ц 4 кг = 800 кг + 4 кг = 804 кг

5 м 30 см = 500 см + 30 см = 530 см

100 хв  = 60 хв + 40 хв = 1 год 40 хв

150 с = 120 с + 30 с = 2 хв 30 с

50 год = 48 год + 2 год = 2 доби 2 год

1 хв 40 с = 60 с + 10 с = 100 с

Завдання 2 Переведи у 24-годинний відлік часу

3 год дня —> 3 год + 12 год = 15 год

12 год ночі —> 12 год + 12 = 24 год

7 год вечора —> 7 год + 12 год = 19 год

11 год ночі —> 11 год + 12 год = 23 год

Завдання 3 Переведи у 12-годинний відлік часу.

14 год —> 2 год дня                  20 год —> 8 год вечора

Завдання 4 Ознайомлення з дробами

Замальовано частин

1

1

1

1

1

1

Всього частин

4

4

9

4

8

8

Дріб

1/4

1/4

1/9

1/4

1/8

1/8

Читаємо

чверть

 

одна четверта

одна дев’ята

 

одна восьма

 

Завдання 5 Складена задача на кратне порівняння добутків

У скільки разів місткість чотирьох 2-літрових глечиків менша, ніж місткість восьми 9-літрових бідонів?

Короткий запис

Глечики — ? л, 4 глечики по 2 л; у ? разів менше

Бідони — ? л,  8 бідонів по 9 л

   

Короткий запис №1

Глечики — ? л, 4 глечики по 2 л

Короткий запис №2

Бідони — ? л,  8 бідонів по 9 л

Короткий запис №3

Глечики — 8 л, у ? разів менше

Бідони — 72 л

План розв’язування

1) Яка місткість чотирьох глечиків? 2 • 4 = 8 (л)

2) Яка місткість восьми бідонів? 9 • 8 = 72 (л)

3) У скільки разів місткість чотирьох глечиків менша, ніж місткість восьми бідонів? 72 : 8 = 9 (разів)

Розв’язання

Вираз  (98) : (24) = 9 разів

Відповідь: у 8 разів менша місткість глечиків, ніж бідонів.

Завдання 6 Складена задача на різницеве порівняння

На скільки літрів місткість чотирьох 2-літрових глечиків менша, ніж місткість восьми 9-літрових бідонів?

Короткий запис

Глечики — ? л, 4 глечики по 2 л; на ? л менше

Бідони — ? л,  8 бідонів по 9 л

   

Короткий запис №1

Глечики — ? л, 4 глечики по 2 л

Короткий запис №2

Бідони — ? л,  8 бідонів по 9 л

Короткий запис №3

Глечики — 8 л, на ? л менше

Бідони — 72 л

План розв’язування

1) Яка місткість чотирьох глечиків? 2 • 4 = 8 (л)

2) Яка місткість восьми бідонів? 9 • 8 = 72 (л)

3) На скільки літрів місткість чотирьох глечиків менша, ніж місткість восьми бідонів? 72 - 8 = 64 (л)

Розв’язання

Вираз:  (9 • 8) – (2 • 4) = 64 (л)

Відповідь: на 64 літри менша місткість глечиків, ніж бідонів.

 

Сторінка 7

Завдання 1

Серед дробів з однаковими чисельниками більший (менший) той дріб, у якого менший (більший) знаменник.  

1/4 > 1/6      1/4 < 1/3       1/6 < 1/3        1/4 < 1/2

Завдання 2

Записати дроби з однаковими чисельниками у порядку зменшення – це означає записати їх у порядку збільшення знаменників.

1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/9, 1/11, 1/20

Завдання 3

1/100 м = 1 см

(бо 1 м = 100 см)

1/10 м = 1 дм

(бо 1 м = 10 дм)

1/100 дм = 1 мм

(бо 1 дм = 10 см = 100 мм)

1/1000 м = 1 мм

(бо 1 м = 100 см = 1000 мм)

Завдання 4 Складена задача на кратне порівняння числа і різниці

На будівництво фортеці діти витратили 35 цеглинок LEGO, а на будівництво гаража — на 28 менше. У скільки разів менше цеглинок вони витратили на будівництво гаража, ніж на фортецю?

Короткий запис

Фортеця — 35 цеглинок

Гараж — ?, на 28 цеглинок менше; у ? разів менше

Вираз    35 : (35 – 28)

Короткий запис №1

Фортеця — 35 цеглинок

Гараж — ?, на 28 цеглинок менше

Короткий запис №2

Фортеця — 35 цеглинок

Гараж — 7 цеглинок, у ? разів менше

План розв’язування

1) Скільки цеглинок витратили на будівництво фортеці?

2) У скільки разів менше цеглинок вони витратили на будівництво гаража, ніж на фортецю?

Розв’язання

1) 35 – 28 = 7 (ц.)цеглинок витратили на будівництво фортеці.

2) 35 : 7 = 5 (разів)у стіль­ки разів менше цеглинок витратили на будівництво гаража, ніж на фортецю.

Вираз:   35 : (35 – 28)

Відповідь: у 5 разів менше цеглинок витратили на будівництво гаража, ніж на фортецю.

Завдання 4

Накресли три різні ламані з початком у точці А, кожна з яких має довжину 10 см.

Міркуємо так. 10 см = 2 см + 8 см – ламана з двох ланок. 10 см = 5 см + 5 см – ламана з двох ланок. 10 см = 3 см + 3 см + 4 см – ламана з трьох ланок.

 

Сторінка 8

Завдання 1

Число

24

12

20

28

Число

20

35

45

30

1/4 числа

6

3

5

8

1/5 числа

4

7

9

6

Завдання 2

АВ = 12 см

Побудували відрізок CD, довжина якого дорівнює 1/3 довжини відрізка АВ.

12 см : 3 = 4 см – довжина відрізка CD.

Завдання 3  Складена задача на зменшення на деяке число зі змінною

Маса І мішка b кг, а другого – у 6 разів більша. Маса ІІІ мішка на 14 кг більша, ніж ІІ. Яка маса ІІІ мішка?

Короткий запис

І — b кг 

ІІ — ?, у 6 разів більше, ніж І

III — ?, на 14 кг менше, ніж ІІ

Міркуємо так. b • 6 (кг) – І, b • 6 – 14 (кг) – ІІ.

Вираз: b • 6 – 14 (кг)

• Якщо b = 7, тоді b • 6 – 14 = 7 • 6 – 14 = 42 – 14 = 42 – 12 – 2 = 28 (кг)

Відповідь: 28 кілограмів.

Завдання 4

7 • 8 – (520 – 480) = 16

1) 7 • 8 = 56

2) 520 – 480 = 520 – 500 + 20 = 40

3) 56 – 40 = 16

636 – (6 • 6 + 500) = 100

1) 6 • 6 = 36

2) 36 + 500 = 536

3) 636 – 536 = 100

700 + 9 • 9 – 80 = 701

1) 9 • 9 = 81

2) 700 + 81 = 781

3) 781 – 80 = 701

472 – 9 • 8 + 380 = 780

1) 9 • 8 = 72

2) 472 – 72 = 400

3) 400 + 380 = 780

Завдання 5  

Оскільки у дробів однакові чисельники їх треба впорядкувати в порядку зменшення знаменників.

Дроби в порядку їх збільшення: 1/100, 1/42, 1/20, 1/18, 1/16, 1/12

 

Сторінка 9

Завдання 1

1/6 від 1 доби = 1 доба : 6 = 24 год : 6 = 4 год

1/3 від 1 доби = 1 доба : 3 = 24 год : 3 = 8 год

1/5 від 1 см = 1 см : 5 = 10 мм : 5 = 2 мм

1/2 від 1 м = 1 м : 2 = 10 дм : 2 = 5 дм

1/2 від 1 дм = 1 дм : 2 = 10 см : 2 = 5 см

Завдання 2

Годинник

Час до полудня

2 год 5 хв

4 год 40 хв

11 год 55 хв

8 год 25 хв

Час після полудня

14 год 5 хв

16 год 40 хв

12 год 55 хв

20 год 25 хв

Завдання 3 Складена задача на знаходження суми часток

Галинка сплела віночок із 24 польових квіток. Маки становили 1/4 квіток, а волошки – 1/3. Скільки маків і волошок разом використала Галинка?

Короткий запис

Маки — ?, 1/4 від 24 квіток

Волошки — ?, 1/3 від 24 квіток

Всього — ?

Вираз    24 : 4 + 24 : 3

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (м.) – маки.

2) 24 : 3 = 8 (в.) – волошки.

3) 6 + 8 = 14 (кв.) – маків і волошок разом використала Галинка.

Відповідь: Галинка використала разом 14 маків і волошок.

Завдання 4 Складена задача на знаходження частини числа

Маса першого мішка картоплі 64 кг. У другому мішку 1/8 від маси першого мішка, а в третьому – 1/2 від маси другого мішка. Яка маса третього мішка?

Короткий запис

І — 64 кг

ІІ — ?, 1/8 від І

ІІІ — ?, 1/2 від ІІ

Розв’язання

1) 64 : 8 = 8 (кг) – маса І.

2) 8 : 2 = 4 (кг) – маса ІІ.

Відповідь: 4 кілограми.

Завдання 5

360 + (120 – 70) + 240 = 650

1) 120 – 70 = 120 – 100 + 30 = 50

2) 360 + 50 = 360 + 40 + 10 = 410

2) 410 + 240 = 650

800 – (430 – 260) + 90 = 720

1) 430 – 260 = 430 – 300 + 40 = 170

2) 800 – 170 = 800 – 200 + 30 = 630

3) 630 + 90 = 630 + 70 + 20 = 720

360 + 120 – (70 + 240) = 170

1) 70 + 240 = 240 + 60 + 10 = 310

2) 360 + 120 = 480

3) 480 – 310 = 170

800 – 430 – (260 + 90) = 20

1) 260 + 90 = 260 + 40 + 50 = 350

2) 800 – 430 = 800 – 500 + 70 = 370

3) 370 – 350 = 20

Сторінка 10

Завдання 1 Множення на розрядну одиницю

10 • 10 – 92 = 100 – 92 = 8         8 • 100 – 730 = 800 – 730 = 70      70 • 10 = 700

100 • 6 – 560 = 600 – 560 = 40     40 : 8 = 5      5 • 10 = 50     50 • 10 = 500

Завдання 2 Задача знаходження чисел за трьома сумами

У трьох класах 90 учнів. У першому і другому класах ра­зом — 62 учні, а в другому і третьому — 61. Скільки учнів у кожному класі окремо?

Розв’язання

1) 90 – 61 = 29 (уч.) – у І класі.

2) 62 – 29 = 33 (уч.) – учнів у ІІ класі.

3) 61 – 33 = 28 (уч.) – учнів у ІІІ класі.

Відповідь: у першому класі 29 учнів, у другому класі 33 учні, у третьому 28 учнів.

Завдання 3  Складена задача кратне і різницеве порівняння часток

Місткість З однакових відер — 24 л, а 5 каністр — 20 л. У скільки разів більша місткість відра, ніж каністри? На скільки літрів більша?

 

Літрів у посудині

Кількість посудин

Загальна кількість літрів

Відро

?, у ? разів більше, на ? л більше

3

24

Каністра

?

5

20

Вираз    (24 : 3) : (20 : 5)

Вираз    (24 : 3) – (20 : 5)

План розв’язування

1) Яка місткість відра?

2) Яка місткість каністри?

3) У скільки разів більша місткість відра, ніж каністри?

4) На скільки літрів більша?

Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (л) – місткість відра.

2) 20 : 5 = 4 (л) – місткість каністри.

3) 8 : 4 = 2 (рази) – у стільки разів більша місткість відра, ніж каністри.

8 – 4 = 4 (л) – на стільки літрів більша місткість відра, ніж каністри.

Запиши вирази, які дають відповідь на кожне запитання.

(24 : 3) : (20 : 5) = 2 (рази)       Відповідь: у 2 рази.

(24 : 3) – (20 : 5) = 4 (л)           Відповідь: на 4 літри.

Завдання 4

1/4 від 32 = 32 : 4 = 8       1/8 від 64 = 64 : 8 = 8        1/7 від 63 = 63 : 7 = 9

Інші завдання дивись тут...